1000: Pelgrimsvalk

Meneer (links vliegend) maakt vliegende indruk op mevrouw (rechts zittend

Vanochtend begonnen we de dag met de Engelse vertaling van Friedrich Nietzsche zijn ‘Voorbij Goed en Kwaad’ (eind 19de eeuw), waarin hij de degeneratie van de ‘moderne mens’ voorspelt door het socialisme.

De dwang om iedereen ‘gelijk’ te maken als een vorm van ontgoddelijkt christendom, erfenis van de Franse Revolutie en haar leus ‘Geen God, Geen Heer(ser)’, en reacties daarop. Maar Nietzsche zijn ‘Wil tot Macht’ maakte juist de moderne ‘cultuur’ zonder Transcendentie mogelijk, waar ‘macht’ gelijk staat aan ‘waar’.

Dat krijg je wanneer je ‘de natuur’, een amorele staat van zijn, verwart met een moreel voorschrift als ‘eerlijkheid’.

Pelgrimsvalk

Angst als moeder van alle moraal
Volgens Nietzsche streeft de moderne (godloze) cultuur met haar geloof in ‘vooruitgang’ naar een staat waarin geen lijden meer voorkomt. Dat lijden elimineren modernisten uit de cultuur door alle gradaties en verschillen te bestrijden. Dus niet alleen zijn man en vrouw ‘gelijk’ gemaakt, maar ook alle emoties, aspiraties genivelleerd. En daarin ziet hij de ultieme ‘degeneratie van de mens’.

Termen die afgelopen halve eeuw populair waren als kuddegeest, slavenmoraal kom je tegen in zijn hoofdstuk over de ‘natuurlijke historie van moraal’. We lezen ook over de Joden als uitvinders van die slavenmoraal, die alle ‘natuurlijke’ waarden omkeerden, een filosofie die bij moderne milieufanaten ook populair is.

Die kreten ontstaan, vanuit zijn visie dat ‘Wil tot macht’ de ‘natuurlijke’ conditie is van de mens, en dat daaruit ook de grootse daden en hoogste culturele prestaties voortkomen. Al dat egalitaire, laat staan het ‘democratische’ daar heeft de aspirant-aristocraat Nietzsche niks mee op. Wel met het uitzonderlijke.

Na 130 jaar meer actueel dan ooit

Dus daarom is die Wil tot Macht bij hem ook een positief gegeven.

Nietzsche noemt daarom ‘angst de moeder van alle moraliteit’, dat wat de kudde bijeen houdt. Via intimidatie bereik je eerder dat mensen ‘aardig’ tegen je zijn, dan via deugden waar al te snel misbruik van gemaakt wordt. Daarin schemert ‘Il Principe’ van Macchiavelli al in door. Een vorm van keihard realisme, dat daardoor het gevaar loopt onrealistisch te worden.

Omdat je dan het belangrijkste over het hoofd gaat zien, zoals we in het besluit zullen vaststellen.

Zoef….

Natuurlijker filosofie
Zoals bij alle filosofen kun je dan vaststellen: daar zit best wat in. Kijk naar de natuur, die ‘plaats voorbij goed en kwaad’, en je steekt er wat van op, ook over hoe je zelf als mens bent. Zoals gisteren, het koppel slechtvalken dat hier bij de 110 meter hoge toren van Spannenburg huist en jaagt op eenden, duiven en spreeuwen.

Meneer de valk gaf een demonstratie van zijn vliegkunst en macht in het luchtruim aan mevrouw. Ze keek half geïnteresseerd toe, zittend op de antenne, af en toe wat veren poetsend.

De valk gaf al vliegend een demo van die ‘wil tot macht’, maar dan zonder allerlei academische pretenties of filosofische uitwijdingen. Meneer De Valk was de Max Verstappen van de vogels, zo stoof hij als die typische druppel omlaag.

De verbazingwekkende snelheid waarmee ze weer hoogte winnen is even spectaculair, spelend met de wind en luchtstromingen.

Aanzet tot duikvlucht

Dan zeilde hij weer rond de zendtoren, en bij een voorbijvliegende aalscholver racet meneer de valk er achter aan, om deze twee maal grotere viseter een plaagstoot uit te delen. Who is the King? I Am… A Vulgar Display of Power (Pantera)

Die uiting van vrijheid en levenskracht in de valk, daar sta je dan als aardgebondene jaloers en in bewondering naar te kijken, die zelfde loopings kunnen maken, als een kogel door de lucht schietend.

Totaal ongeremd.

Zo’n valk is dan een materialisatie van een Transcendent Verlangen, afspiegeling van eigenschappen die je zou willen bezitten. Moraal zit immers niet in standpunten, maar eigenschappen, dat waartoe je in staat bent. Niet in onvermogen. Zo is ‘afzien van geweld’ pas een deugd, wanneer je in staat bent het effectief toe te passen. Die insteek zou je Nietzschiaans kunnen noemen.

Dus dat natuur je iets leert, en kan inspireren, dat dieren eigenschappen tonen die je bewondert, een open deur lijkt mij. Daar heb je Nietzsche niet voor nodig, of wel? De valk, leeuw en arend stonden immers al op de schilden en wapens van ridders. Richard Leeuwenhart, de kruisvaarder.

Mannen-namen verwijzen naar dieren die kracht belichamen als ‘Berend’.

Samenvouwen vleugels

Pelgrimsvalk als voorbeeld
In het Zweeds worden de afgebeelde valken Pelgrimsvalk genoemd, dus kunnen ze voor De Abdij als totemdier fungeren. Voorbeelddier in onze pelgrimage, het zijn aristocratische wezens, de vroegere jachtvalken van koningen.

Zo kun je ook het motto van Interessante Tijden samenvatten bij deze 1000ste blog sinds april 2017. Je maakt een ontdekkingsreis door de materiële en geestelijke wereld op zoek naar de Heilige Graal. Je weet intuïtief wat je zoekt. Dat is het reisdoel, waarover Johnny Cash zingt in ‘Pilgrim’. Je bent niet van deze wereld, wel voor de wereld.

‘I’m a Pilgrim, and a stranger, travelling through, this wearisome land, I got a Home in, that Yonder City, that is not, not made by man’…

En dat is ook de essentie van Interessante Tijden, Natuurlijke Filosofie. Natural Philosophers, zo werden wetenschappers ook genoemd voor de barbarij van specialisatie ze tot academieprostituee degradeerde. Zo willen we ook geen mediafiguur zijn, waar je nu voor de meeste mensen pas bestaat wanneer je met je kop bij DWDD geweest bent.

Omdat moderne mensen geen Waarden meer hebben, blijft alleen sociale autoriteit over als waarheidscriterium. De kortste weg naar sociale autoriteit is ‘je kop vaak op TV bij gunstig licht’. Wat je zegt maakt niet uit, wie het zegt wel, de sociale autoriteit die men je toewuift. Alsof de Wil tot Macht dus uiteindelijk niet tot ‘Ubermensch‘ leidde, maar slechts elleboogmens.

Dan vormt zich dat druppeltje tot torpedo

Weg met de valse moraal
Als reactionair nemen we steeds meer afstand van de moderne ‘cultuur’ met haar massamedia. In ‘natuur’ vind je dat wat echt ‘is’, dat wat echt bestaat als toetsing tegen de schijn, een bevrijding van het gekonkel dat ‘sociaal leven’ heet. Er is immers geen bal aan om met mensen om te gaan, het beste gereedschap bij mensen is een mitrailleur.

Toch moet je nu niet de conclusie trekken: de natuur is ‘eerlijk’. Want dan maak je een onbedoelde spagaat in twee verschillende domeinen. Om de realiteit te zien zoals die is, moet je eerst de WIL aan de dag leggen en het verlangen dat te doen.

Dat verlangen ligt in het transcendente, dat is niet ‘natuurlijk’, een immanente eigenschap van mensen, noch de natuur. Pas door afstand tot de natuur te nemen, kun je afstand nemen van schijnmoraliteit, waarbij je slechte eigenschappen en valse motieven uitlegt als ‘deugd’. Valse deugd kan heel ‘natuurlijk’ zijn, een oerstaat die uit de natuurlijke hang naar ‘veiligheid’ van mensen voortkomt.

Zoals we bij de zondagspreek al vaststelden hebben we niets met nepfatsoen, Jezus Christus had dat ook niet, met z’n zweep door de tempel, z’n scheldwoorden tegen Farizeersgedrag. Het lijkt sterk alsof Nietzsche eigenlijk poogde een nieuwe Jezus te zijn, niet met zweep maar met hamer, alsof hij eerlijker dan God zelf wilde zijn.

Nietzsche zijn afkeer van het modernisme delen we ook en haar socialisme. We zitten dankzij (post)modernisme gevangen in een permanent revolutiedenken.  Met geloof in ‘vooruitgang’ die werkt als blikvernauwing tot ‘Immer Mehr’.

Tot enkel zo’n druppelvorm overblijft die met 200 km per uur voort suist

Dat er veel dierlijk oppervlakkige, domme en oneerlijke mensen zijn, die natuurlijke observatie maakt het ‘dier zijn’ nog niet tot voorschrift. Dat voorschrijven van een natuurstaat als deugd zou de naturalistische drogreden zijn.

Natuurlijk is het onzinnig om ‘de mens’ tot het dierenrijk te nivelleren. Met die modernistische misdaad zet je die mens juist gevangen in materie, met stamwoord Mater ( = ‘moeder’).

Of je poogt er anderen in gevangen te zetten, zodat ze niet buiten het eigen beperkte kader meer kunnen of willen zien. De meeste ‘moderne’ mensen leerden via massamedia het wereldbeeld dat mensen ‘maar dieren’ zijn, consumenten is het economisch jargon daarvoor.

Zodat ze niet meer geloven in een kracht die ze van die staat kan Verlichten, en zelfs geloven dat die afstomping gelijk staat aan een hoger inzicht. Zodat ze met zo’n versplinterd en beperkt bevrijdingsideaal juist gemakkelijker te controleren zijn, door de “Voorbij Goed en Kwaad’-school van De Macht.

En dan bijsturen richting het doel….

Wil tot Macht nivelleert nu juist
Daarmee scheiden we ook onze wegen van Nietzsche. Want hij lijkt zelf een product van het modernisme waartegen hij zich verzet. Het modernisme schafte God en Ziel af, zodat enkel intellect en handen overbleven. Dat het afdwingen van angst een effectief wapen is om anderen je te doen gehoorzamen, dat ‘de natuur’ zo werkt, dat maakt ‘angst’ nog geen inspirator om boven het ‘angstige dier’ uit te stijgen.

Een dier leeft in permanente angst voor andere dieren. Een valk kan iedere dag zijn territorium en vrouw aan een voorbijganger verliezen. Zelfs zijn vrouw kan ‘m vermoorden.

Hoe kan de daad van je ‘vereenzelvigen met het dier’ – de Blond Bestie- dan die angst overwinnen? Is dat de hoop dat je door een vorm van ontketening (van moraal en cultuur) dan een bovenmenselijke kracht losweekt om anderen te overheersen?  Hebben dieren dan het patent op een deugd als ‘moed’?

A Vulgar display of Power

Wat weer wel waar is, en wat je ook bij Martial Arts leert. Je kunt je ‘cojones‘ cultiveren en je zwaartepunt omlaag brengen, zodat je letterlijk ‘steviger in je schoenen’ staat. Dus in zekere zin, door ‘dierlijker’ te worden, minder geremd door conventies, inbeeldingen en gedachten kun je meer kracht ontwikkelen. Hoe meer je in gedachten bent, hoe hoger je zwaartepunt zit.

Je moet als het ware de neger in jezelf weer ontdekken, die natuurlijker mens.

Getrainde valk kiest het luchtruim.

Maar die gunstige kant van ‘het ontdekken van de natuur, inclusief je eigen natuur’, hoeft nog geen uitsluiting van het transcendente te impliceren. Wanneer je niet ‘angst’ als motivator van ‘moraal’ neemt, maar God in Christus- Het Zijnde Zelf- krijg je ook een ander vertrekpunt en invulling.

Immers: Kunnen in een amorele staat zelfs maar ‘deugden’ bestaan, lovenswaardige eigenschappen, wanneer ‘genetische suprematie’ (Darwinisme) als enige voorwaarde overblijft?

Op zijn best is Nietzsche dus contradictief, en uiteraard zijn we hier niet de eerste die dat vaststelt. Hij doet een greep naar Transcendente waarden om Hoge Cultuur te kunnen scheppen- terecht. Maar heeft de Transcendente Orde door het toilet gespoeld, door het beeld van de mens als ‘een dier’ te omarmen als Paard van Troje. Met enkel Wil tot Macht, het bovenhalen van beestachtige kracht om boven jezelf uit te stijgen en culturele conventies.

Dan lijkt hij eerder een soort Rousseau Turbo. Of zie ik dat verkeerd?

Meneer toont mevrouw even wat hij kan…

Bij leugenachtige corrupte overheid rest niets dan botte macht
Nee, want omarm zijn wereldbeeld van Wil tot Macht en je kunt ook niets meer ‘verkeerd’ zien, omdat Transcendente Waarden niet bestaan.

Het enig dat dan telt is of je met dat ‘verkeerd zien’ – eigenlijk de ‘normale conditie’ van de mens volgens Nietzsche- succes en macht behaalt. En dan bespoedig je juist de moderne dystopie waar Nietzsche zich tegen keerde, een schrikbeeld van nivellering dat zich nu om ons heen ontvouwt.

Meneer (boven) mevrouw (onder) op ongeveer 300 mtr afstand van mij

De klimaatdespotie, waarin ‘windmolens groene energie’ zijn omdat je dat met marketing-miljarden in de koppies hebt gehamerd. Of had je wat? Zo zegt ook onze leugenachtige corrupte overheid met haar Raad van de Staat en hun inmiddels permanente Crisiswet. Ze maken een eigen papieren realiteit, en passen de natuur er op aan, slaan mensen plat tot bureaulade-formaat.

De natuurlijke realiteit is geen maatstaf meer, noch transcendente normen over het Goede, Ware en Schone. Alleen Macht en De Belangen. Je houdt alleen het politieke domein nog over.

Ze ontkennen regel NUL uit de Cursus Bullshitdetectie van Interessante Tijden. De wil om de natuur werkelijk te kennen, die moet gemotiveerd moet zijn uit Waarden als eerlijkheid, het verlangen de waarheid te kennen. Waarom zou je ook ‘eerlijk’ zijn als filosoof?

Dus juist de “Wil tot Macht’ van Nietzsche nivelleert, doet wat hem juist tegenstond. Wat heeft ‘Macht’ immers voor boodschap aan het Goede, Ware en Schone, als Macht via een lullig zijpaadje ook te bereiken is?

Frederik II Barbarossa, de valkenier, schrijver van de Avibus: hij kreeg de titel ‘Antichrist’ van Paus Gregorius IX

  • Conclusie: Dierlijkheid = geen ‘eerlijkheid’, dat zijn twee woorden uit verschillende domeinen, het immanente en transcendente. ‘Dierlijk’ is goed’ noch ‘slecht’, want dat hoort bij het amorele domein van de natuur en de biologische noodzakelijkheid van de mens. De natuur = Beyond Good and Evil, de ‘natuurlijke’ mens van Rousseau Turbo: Nietzsche. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *