Klaas ‘Klimaat’ Knot (DNB, BIS) smult inktvis in Londen

De DNB is Klimaatactivist, Paul Polman-aanhanger in MVO-jaarverslag

Publieke uitingen van De Nederlandse Bank (DNB)-bestuurders onderstrepen de Rypothese die we hier verder uitwerken: dat de Klimaatwet een bankiersdingetje is om het wankelende financiële systeem van publiek krediet te voorzien via ‘klimaat’-investeringen.

Zoals via verplichte ‘groene’ hypotheken. De DNB etaleert zichzelf ook als 2030 Agenda-bank die ‘Klimaatactie’ in haar vaandel draagt. Dit artikel helpt je om je pijlen niet op de uitvoerders (politici, gemeentes) te richten. Klaver en Rutte zijn slechts de koffiejuffrouwen van de macht, die in werkelijkheid bij internationale instituties, banken en multinationals ligt.

Daarom zit ook ‘groene’ Feike Sijbesma van DSM notabene in het bestuur van De Nederlandse Bank. En zo zit de werkelijke macht over het bancaire systeem in Basel bij een bank waar U nooit van hoorde; De BIS, waarvan Klaas Knot ‘board member’ is. Toen Knot in 2015 terugkwam (en toen 2030 Agenda inging) ging Knot plots gekke dingen roepen over CO2

Zo werkt het Financiele Systeem ongeveer

Green Deal: Maynard Keynes 2.0
Als op commando gingen vanaf 2015 alle Centrale Bankiers plots vol op het klimaatorgel spelen. Klaas Knot deed zijn ‘groene’ duit in het klimaatzakje, ook Mark Carney (Bank of England) hield dit voorjaar zijn ‘groene’ afscheidsspeech. Het zelfde geOH, over bankiers die na Grote Bekering door Duurzame Ziener Paul Polman (‘verdiende’ als Unilever-CEO 10 miljoen euro per jaar) de planeet gaan redden.

Al die pseudo-groene onzin (CO2 = plantenmest, dus CO2-bestrijding is anti-groen) van zulke hooggeplaatsten, dat onderstreept de Rypothese: Klimaatschuld’ (Gebakken Lucht) is er als achtervang voor het monetaire systeem, en voor multinational-winsten. De ‘Energie’-Transitie is daarom geen energietransitie… maar macht- en kapitaaltransitie van MKB naar subsidiekaste en bankiers.

Zie ook mijn Elsevier-verhaal ‘Waarom Multinationals en Milieuclubs samenwerken‘ over het waarom van Paul Polman’ s VN-2030 Agenda.

Immers, het Klimaatbeleid zal- ook als de IPCC-klimaattheorie klopt- geen meetbare effecten op ‘het klimaat’ hebben. Nota bene onze eigen regering geeft dat ook toe. De enige logische consequentie van Het Klimaatakkoord is de legalisering van plundering van het land, de legalisering van afpersing van inwoners en vernietiging van het landschap.

Omdat aan de bankierstop en bestuurlijke top van Nederland slimme mensen werken, kan het niet anders dat ze dat ook best weten. Dus hebben bankiers die op het Klimaatorgel spelen een zeer rationeel doel voor ogen. Zo zij ‘gek’ zijn, zit er methode achter… (Hamlet)

Het Alziend Oog uit het driehoekje van de Gnostiek

U bent onderpand van Klaas Knot
Duurzaamheid lijkt dus meer op een soort Maynard Keynes met ‘groen’ verfje, waarmee bankiers hun geweten oppoetsen.

Dat noemde onze overheid eerder niet voor niets ‘Green Deal’. Als verwijzing naar Keynes zijn New Deal (1932). Dat is de naam voor het VS-herstelprogram onder President Franklin Roosevelt, na de door grootbankiers veroorzaakte beurskrach (Wallstreet) van 1929.

Onder Roosevelt kwam toen in 1933 ook dat Vrijmetselaars-symbool op de dollar te staan (Alziende Oog van Horus, Egyptische mysterieleer, zeg maar ‘Isis Ontsluierd’), dat nu ook weer in Doel 13 ‘Klimaatactie’ is te zien:

Net als op het 1 Dollar Biljet. Kwam er tijdens de New Deal op in 1933

Ik ben geen econoom of financieel expert, maar dit is het minimale dat je moet weten over wat modern ‘geld’ eigenlijk is. Geld is ‘schuld’ van een ander. Dat moet dus ergens mee gedekt zijn, momenteel meestal met leningen van anderen. Dus gedekt met ‘vertrouwen’ dat iemand die schuld zal terugbetalen: dat is ‘Fiat Currency‘. Zolang die beloftenhandel doorgroeit zijn alle leningen gedekt.

Kort gezegd: sinds het loslaten van de goudstandaard ( = dekking van papiergeld met goudvoorraad) door Nixon in 1971, explodeerde het gehalte aan ‘fiat currency’. Je kreeg zo handel in dollars, gedekt door groei van investeringen (economische groei, sinds eind jaren ’80 is economische groei ook zo’n hamerstuk in massamedia geworden).

Maar stel, dat de groei wegvalt waaraan die IOU’s hun waarde ontlenen? Dat zagen we in 2007/8 immers al gebeuren. BOEM. Waarom denk je dat de Zwitsers hun Franc ondertussen al loskoppelden van de Euro? (De Europese Dollar)

Bron: Executive Finance en Mangement 2018

Ken uw Klassieken, Pound of Flesh van Shylock BV
Goud is een zogenaamde ‘security’ zoals grond en grondstoffen dat ook zijn, vastgoed. Een harde, veilige achtervang voor bankiers bij in feite waardeloos ‘geld’: papieren als ‘de dollar’ zijn schuldkwitanties, IOU’s.

Dat is, zoals geschreven, wat ‘fiat currency‘ is, die biljetten in je portemonnee: De handel in ‘vertrouwen’ dat iemand de schuld (voor een investering, bv bij een bank) zal terugbetalen. Fiat Currency is dus geen echt geld in de oude zin van het woord. Echt ‘geld’, dat zijn bijvoorbeeld gouden en zilveren munten, van materialen die uit zichzelf zeldzaam zijn.

Zo bent U als Nederlandse ingezetene een onderpand van De Staat, de belofte dat deze met haar ‘Staatsobligaties’ haar schuld aan de Financiele Markten zal terugbetalen. Ook bij verdubbelde staatsschuld dus. Probeer maar eens geen belasting te betalen: dan komt De Staat U met geweld claimen, u bent het BEZIT van de bank, de Pound of Flesh van Meneer Shylock. (opnieuw, Shakespeare)

Daarom is de metafoor van The Matrix ook zo krachtig. U bent een vleesbatterijtje van ‘het systeem’ van geboorte tot dood. In ruil daarvoor is je tafeltje gedekt, je huisje verwarmd, je supermarkt geeft je brood, je televisietje geeft je spelen, de bussen, treinen en trams rijden. Alles dat ‘De Economie’ (Mammon) ten goede komt werkt.

Lees het verhaal ‘De Verzoeking in de Woestijn’ = zo werkt het financiële systeem ongeveer

Sinds de jaren ’80 explodeerde de handel in geld, dus de door schulden ‘gedekte’ schuldenhandel door banken op financiële markten. Geld verdienen met geld. Zo kreeg je een bubbel, die kan imploderen, zodra ‘Vertrouwen’ weg is. Dus heb je bij al die IOU’s een harde dekking nodig. En hier komt ‘Klimaat’ van Klaas Klimaat Knot van pas.

Wat anders is ‘duurzaamheid’, dan een eufemisme voor ‘gedwongen lastenverzwaringen voor MKB’, bedrijven die door De Staat gedwongen een nutteloze investering moeten doen. MKB word dus onder de Klimaatwet gedwongen tot een extra kapitaalinjectie in ‘Het Systeem’/De Matrix gedekt met hun arbeid, lijf en goed.

Deugsignaleren voor ‘het klimaat’ door DNB

En die lasten vergroten indirect de greep van multinationals verder, op hun beurt weer bezit van banken.

Overal zie je de consolidatie en verticale integratie van economisch verkeer, in de handen van een steeds kleiner aantal UBO’s (Ultimate Beneficiary Owners). Al die boerenfamiliebedrijven stuk, de visserijbedrijfjes consolideren onder Vismultinational P&P uit Katwijk, enzovoort. Maar ook het aantal pensioenfondsen is in korte tijd met 2/3de afgenomen.

Gedwongen ‘groene’ hypotheken als kapitaalinjectie banken

‘Het Milieu’ = ‘Natural Resources’, Sofinummer = Human Resources
Grond en grondstoffen: dat is wat ‘natuur’ en ‘milieu’ uiteindelijk zijn. Securities dus. Die achtervang van waardeloos waardepapier noemen ze (oa GLOBE EU en Rockefeller Foundation) nu Natural Capital. Zo is CO2-schuld die je onder staatsdwang met nieuwe investeringen moet inlossen ook weer dekking voor een financieel product.

Zoals een ‘Groene Hypotheek’ dan weer de dekking is voor de Rabobank haar handel in ‘Green Bonds’.

Nieuwe schuldpapieren om het kaartenhuis van dat Too Big To Fail-systeem overeind te houden met injecties. Of je nu als ECB geld bijdrukt, of je knijpt je Human Resources verder uit om geld in omloop te pompen. Het huishoudboekje van De Staat moet gunstige ‘groei’-cijfers tonen, al is dat dan dus Keynesiaanse ‘groei’.

Die groeicijfers zijn nodig voor de kredietwaardigheid van Nederland. Dus voor het vertrouwen van kapitaalmarkten dat De Staat hun Staatsobligaties blijft dekken. Het plunderen van de productieve sector en je Human Resources/Belastingvee, het vernietigen van je landschap voor ‘hernieuwbare’ energie: Alles is geoorloofd als dat ‘Vertrouwen’ maar blijft.

Gedwongen investeringen voor CO2-onzin

Groene Dekking Nodig, aldus DNB
Je kunt bij De Nederlandse Bank letterlijk lezen in hun MVO- jaarverslag van 2018 dat ze de mogelijkheid van gedwongen ‘groene’ hypotheken al onderzoeken. In hun financiele marktanalyse van 2015 zie je verder

 • Nederland is op internationale schaal een grote financiële speler, groter dan Duitsland. Dat is al 1 verklaring waarom men hier zo fanatiek aan ‘klimaat’ doet.
 • De banken hebben hun dekkingsgraad nog lang niet op orde; dus ze kunnen bijvoorbeeld uitstaande schulden niet dekken met bijvoorbeeld spaargelden.

Dus moet je een nieuw fenomeen introduceren: Klimaatschuld en ‘Groene Hypotheken’. Daarmee kun je naast de ‘Natural Resources’ van een land, de ‘biomassa’ en ‘biodiversiteit’, de grondstoffen, dus de Human Resources van een land plunderen. De Burgerservicenummers van de Regis ( = ‘heerser’, Koning) die ‘geregistreerd’ staan sinds hun geboorte.

Net als toen Keizer Augustus (het jaar 0, bij het Kerstverhaal) een volkstelling wilde houden, onder het mom ‘hoe groot is mijn belastingvee’.

Het Koningshuis bepaalt samenstelling DNB-bestuur

Privatisering Publieke Ruimte en Bestuur: het HEMA-effect
Het netto resultaat van het Klimaatdictaat (je kunt het geen ‘akkoord’ noemen) zal zijn dat de publieke ruimte en publiek bestuur verder geprivatiseerd worden, dus meer grond, grondstoffen en de Human Resources in de handen van een steeds kleiner aantal private UBO’s: Ultimate Beneficiary Owners.

Je kunt de Klimaat-coup op nationaal en Europees niveau dus zien als de overname door Private Equity van de HEMA.

Private Equity zonder werkelijke waarde in bezit, kocht die HEMA met geleend geld, volgens een zogenaamde ‘Leveraged Buyout’. Vervolgens moest het gezonde winkelbedrijf HEMA van de lekkerste rookworsten, die schuld van Private Equity afbetalen. Dus dat die geldcowboys eigenlijk de winkel leegroofden.

De winkel en personeel moesten dus rente over schuld (financiele lucht, door bankiers met 1 knopdruk gerealiseerd) inlossen, met echte arbeid en kapitaalgoederen.

Bij KONINKLIJK besluit, DNB-personeel is trekpop van Koning Bilderberg

Zo werkt in het kort ook de Klimaatwet op nationaal en Europees niveau. Zoals de bankiers ook Griekenland leegplunderden, Ierland. Ze roven nu grond en goed onder je voeten vandaan, door je een CO2-schuld op te leggen, de handel in gebakken lucht die ‘Strijd tegen Klimaatverandering’ heet.

Wat Wiebe Draijer (Rabobank, SER-Kroonlid) en z’n wereldbankiers van de ‘Blended Finance Coalition’ en het World Economic Forum dus ‘gemengde financiering’ noemen, dat betekent dus ‘privaat gewin op publieke kosten/risico’s en alle bonnetjes zoek’.

Nog een aanwijzing is dat de zogenaamde ‘Bankraden’ van De Nederlandse Bank de zelfde vakbond/VNO-NCW/LTO-vertegenwoordigers zijn, die ook in het bestuur van de Sociaal Economische Raad (SER) zitten. Daarnaast is een SER-kroonlid ook commissaris, Job Swank, dus nog iemand die door het Koningshuis is benoemd.

Bankraden zelfde mensen als SER, allen trekpopjes van Koning Bilderberg en vrienden

Ceremoniële Democratie, een machtig koningshuis
Een centrale rol hier, vervult ons Koningshuis van Koning Bilderberg. Het Koningshuis benoemt ook het bestuur van De Nederlandse Bank. Dus hoewel ze formeel sinds 1948 geen eigenaar meer zijn van die door Willem in 1814 opgerichte bank, bepalen ze via het benoemen van eigen trekpoppen dus wel de koers.

Net als bij de SER ‘Kroonleden’, van de door het Koningshuis ingestelde Sociaal Economische Raad. Dat zogenaamde ‘poldermodel’, dat vakbonden, werkgeversclubs met het koningshuis de koers bepalen. De SER is het belangrijkste nationale adviesorgaan.

Het Koningshuis heeft dus meer invloed dan je officieel verneemt.

Wie het Huis van Oranje niet gunstig gezind is, die komt niet op het bordes te staan. Omgekeerd hoeft Laurentien van Oranje met haar Missing Chapter Foundation maar iets met kinderzeggenschap te willen, en binnen 2 jaar heb je al ‘het kindervragenuur’ in de Tweede Kamer. En mogen kinderen bij de Nederlandse Bank ‘advies’ geven.

Bilderberg gastenlijst 2018. ‘Het Populisme’ stond op de agenda

Aan die SER haar ‘Kroonleden’ als Wiebe Draijer en Ed Nijpels – dus door het Koningshuis benoemde leden danken we ook alle windmolengekte van het 107 Miljard Euro kostende ‘Energieakkoord’. Dat dictaat, als opwarmertje voor het grote werk: Het ‘Klimaatakkoord’ dat de VNG deze week met Noord Koreaanse stemming van 99,66 procent omarmde.

Knot is ook een regulier bezoeker van de Bilderberg-conferenties van onze Oranje-Familie en CIA/MI6-spionnen, het internationaal bankwezen en militaire intelligence met Henry Kissinger Associates. Afgelopen jaar stond Knot ook weer op de gastenlijst, maar ook Ursula von der Leyen als Europa-baas. Die Ursula pleegt nu de Groene Staatsgreep in Europa.

In 2018 maakte ze zich zorgen over ‘het populisme’. Dat betekent: ‘de illusie die partijen als de PVV en FvD in ons land wekken dat U iets te zeggen hebt over uw eigen land en omgeving.’ Dat bepalen zij namelijk, niet U.

Klaas Knot zit in hun Board of Directors, zo kun je zelf zien bij z’n declaraties

Globalisme is bang geworden
We dienen hier een correctie toe te passen, op een eerdere uitspraak van Mark Rutte, vorig jaar uiteraard ook Bilderberg-gast. Hij sprak over de “Multi-laterale Wereldorde’, maar bedoelde UNI-laterale wereldorde, met de VS als militair superieure aanvoerder.

Daarom dulden ze ook geen Poetin naast zich, en stond ‘oorlogje hitsen tegen Rusland’ op het Bilderberg-programma van 2018. De Financiële Globalisten willen al sinds 1945 (of eigenlijk al 1919) 1 wereldbestuur van zogenaamde ‘verlichte technocraten’, zoals je dat nu in de Europese Unie al ziet plaatsvinden. De afschaffing van natiestaten.

Eigenlijk installeren ze zo precies de zelfde bestuurswijze voor landen, zoals sinds 1945 het internationale bankwezen al geregeerd wordt met IMF en Wereldbank. Alle centrale banken als de DNB en ook de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt worden namelijk weer geregeerd, door een bank waar U waarschijnlijk nooit van hoorde:

 • De Bank for International Settlements (BIS) in Basel.

Een belangrijke bron van Primaire Research voor Middelkoop, Lebor zijn boek over de bank waar je waarschijnlijk nooit van hoorde

Tot een jaar of 3 terug wist ik dus ook niet dat de BIS bestond: maar lees daarom het excellente boek ‘The Tower of Basel’ van Adam Lebor (2013) om de schade in te halen.

Die BIS bestaat al sinds 1930 en werd opgericht om de Duitse herstelbetalingen na WO1 te reguleren. Maar het werd uiteindelijk een diplomatiek onschendbaar uitwisselingskanaal voor de Bank van Engeland, Duitsland en andere banken. Ze hielpen ook het nazi-imperium financieren met gestolen goud, met Hitler’s bankier Hjalmar Schacht in het bestuur.

En ondanks die kleine smet op het blazoen mochten ze na 1945 vol gas verder van de Amerikaanse bezetter van Europa.

Hier zien we een parallel met de gerehabiliteerde nazi-familie Mohn. Die konden uit een platgebombardeerde drukkerij in Gutersloh het zesde media-imperium opbouwen. De eigenaren van RTL, Bertelsmann en hun aandeelhouder-stichting de Bertelsmann Stiftung. Daar is Aart Jan de Geus de CEO van, tevens CEO van de Triodosbank.

Even een declaratie inleveren

De EU, ECB en Euro, een creatie van de BIS
Bij de BIS is vervolgens vanaf 1945 zowel de Europese Unie voorbereid, de Euro ontworpen, de ECB vanuit opgericht. Volgens Lebor werd die Europese ‘gemeenschap’ van Kolen en Staal vooral opgericht voor de belangen van Duits staalgigant Krupp (de kanonnenmaker van Hitler). Alle nazi-talent en kapitaal werd nu door de Amerikanen in eigen voordeel aangewend.

Zo werd de Europese Unie een CIA-creatie, gecoördineerd vanuit Den Haag (1948). Het motto sinds 1945 bleef gelijk: ‘Keep the US in, the Russians Out and the Germans Down’. Bedenk dat de ‘vader van de EU’, Monnet ook een Wallstreet-employee was in de jaren ’30. De EU moest het centrale loket van de VS worden.

Die geheimzinnigheid rond de BIS is overal. De website Parlement.com geeft bijvoorbeeld een lange biografie van Jelle Zijlstra (1918-2001) als CDA (toen ARP)-minister van Economische Zaken, premier (1957-1967) en president van De Nederlandse Bank (DNB). Ze vermelden ook dat Jelle Zijlstra als voogd van Willem Alexander was aangesteld in 1982, in het geval Beatrix zou overlijden.

Oosterbierum, geboorteplaats Jelle Zijlstra (1918-2001), de BIS-president in 1969 en voogd Willem Alexander vanaf 1982

Maar nergens noemen ze het feit, dat Zijlstra dus president van de BIS in Basel was in die tijd.

Zo illustreren we even de onaantastbaarheid van zo’n BIS-president, met Adam Lebor’s anecdote in The Tower of Basel. Wanneer de Duitse Minister van Economische Zaken financiële maatregelen voorstelt voor banken, krijgt hij in 1969 van Zijlstra domweg te horen ‘to go to hell‘.

Dat we de gezagsverhoudingen hier even helder zien. Die trekpopjes als Rutte, Klaver, Wopke het UBO-trekpopke, dat zijn de koffiejuffrouwtjes van het Klimaat- en bankencircus.

Klaas ‘Klimaat’ Knot vliegt de hele wereld rond en eet graag inktvis met kreeft

De BIS coordineert de bankenbusiness
De BIS is dus een club vertegenwoordigers van DNB, de nationale banken van Engeland, Italie, Duitsland. Sinds de jaren ’80 is het ledental met de meeste centrale banken van de wereld uitgebreid. Hier komen Klaas Knot als ‘Board Member’ en de zijnen in ‘De Toren van Basel’ 2-maandelijks bij elkaar om de financiële agenda’s vast te stellen.

Daarom  vliegt Klaas Knot dus 2-maandelijks naar Zwitserland toe, naast de vele andere vliegreizen naar Londen, Washington, IMF en Wereldbank-ontmoetingen.

Niets van hun BIS-ontmoetingen komt openbaar. Alle leden zijn dus diplomatiek onschendbaar. Tegelijk maakt de BIS een private miljardenwinst. Hoewel ze bij de BIS formeel geen dictaten of besluiten zouden nemen, bepalen de bankier-technocraten in hun ‘informele discussies’ dan wel hoe het gehele financiële systeem wordt opgetuigd, gereguleerd.

Wat ook ondermeer blijkt uit de namen van regulering als Basel 1, 2 en Basel III, ingesteld om de financiële crisis van 2007 in te dammen.

Vanuit die technocratische geest begrijp je dus ook het dedain van de Liberale Elite- zeg maar het Bilderbergvolk- richting de ‘stem van het volk’, dat ‘populisme’. Dat ze die illusie van volksinspraak dus de kop in willen drukken. ZIJ bepalen de hoofdlijn, waar het naar toe gaat met Nederland.

Raad van Commissarissen, met een familielid van een hoge Groen Links-pief, benoemd door het Koningshuis

En hun wereldplan/systeem MAG niet falen
Die zelfde technocratische geest vind je dus terug bij 2030 Agenda en haar Klimaatactie. Een stel bureaucraten en technocraten regelt even een Klimaatakkoord (dictaat), en dan zal het weer op aarde veilig worden. Als je maar even aan de CO2-knop draait. Dat doen ze- net als de bankjongens van de BIS- dus met technische kennis van ‘het klimaat’ (IPCC).

De Crux van dit technocratische denken is: alle andere invalshoeken om een vraagstuk op te lossen, die sluit je al bijvoorbaat uit. ‘Trust Us, We’re Experts’: het Scientisme waarover ik al in Elsevier Weekblad publiceerde. Alleen ‘de experts’, ‘de’ wetenschap heeft de juiste oplossingen voor menselijke vragen.

De Euro, een handjevol bankiers besloten er toe bij de BIS, hier met het symbool van Natura 2000

Daarom moeten ‘populisten’ als Baudet dus volgens de Bilderbergers de wind uit de zeilen gehaald. ‘De experts’ hebben besloten, zoals ze in 1988 bij de BIS ook even alle voorwaarden voor de Euro afkaarten. Dat je beter deskundigen over geld kunt laten beslissen dan  pietje om de hoek, dat heeft voordelen.

Het nadeel is: je versmalt majeure beslissingen over democratie en omgeving tot ‘special interest’.

Waarna de politiek slechts even een handtekening in Maastricht (1992) mocht zetten. Dat was het zelfde jaar dat ook het Verenigde Naties-klimaatbeleid (Agenda 21) werd ondertekend door ambtenarij van een land of 140 waaronder Nederland. Toen werd dus die ‘Nieuwe Wereldorde’ bezegeld, waarvan zij vrezen dat ‘het Populisme’ nu roet in het eten gooit.

De nieuwe religie heet wereldeenheid, en die wordt via Eurofederalisme opgelegd

Rypothese ‘Klimaat redt financiele systeem’ bevestigd?
En dus zie je nu met welke botheid ze hun klimaatprogramma doordrukken, die groenwasserette van globalistische machtshonger. Wat ik nog mis, om de Rypothese 100% onweerlegbaar te bevestigen, is een overlegdocument van de BIS waarin ze letterlijk beslissen: wij gebruiken ‘Het Klimaat’ als achtervang van het financiele systeem.

Ik heb Adam Lebor ook gevraagd of hij iets in die richting vond, maar die heeft ook niets in die richting gezien.

Alleen kun je daar dus vrijwel niet achter komen: want alleen BIS-documenten ouder dan 30 jaar zijn openbaar, en dan alleen na toestemming voor historici met twee academische referenties. Maar je kunt indirect dus wel afleiden met een zekerheid van 50-90% dat bankiers ‘het Klimaat’ op die wijze op de markt hebben gebracht.

Want het was de BIS die de EU ontwierp, BIS-officials en relaties  zitten ook in dat zelfde Bilderberg-netwerk waarvan David Rockefeller met Henry Kissinger de Amerikaanse ‘hoofdman’ was. En vanaf de jaren ’80 financierde Rockefeller met zijn Rockefeller Foundation en het Rockefeller Brothers Fund de klimaat-agitatie.

De media op 5 december:  Klaas Knot haalt uit naar de nieuwe vrouwelijke ECB-baas, die waarschijnlijk echt in de klimaatgekte gelooft: In je Hok jij!

Dus de kans dat de Rypothese juist is, moet groter zijn dan 50%. Daar kom je uit via de methode van logica en bewijs, volg het geld en de poppetjes. Dus wanneer je alle mist, ruis, reclamepraatjes in massamedia laat voor wat ze zijn. Maar weerlegging van de Rypothese is ook prima!

Want zie de Firma Brood en Spelen BV, zoals RTL Nieuws van Bertelsmann: Knot trapt even tegen de ECB-bankmevrouw dat echt in Het Klimaat gelooft. ‘Terug in je hok!’. De stabiliteit van het geldsysteem bewaken, dat is traditioneel de hoofdrol van een DNB-baas en van de BIS.

Hier weer zonder bijl…Geachte Klaas Knot: In welke mate klopt de Rypothese op de schaal van 0-100%?

Beste Klaas Knot: klopt het nu?
Het lijkt dan net of heeft Klaas Knot afgelopen week weer een ontmoeting had met zijn vrienden bij de BIS in Basel. Plots roept hij dat de ECB (waarvan de BIS eigenaar is) zelf niet de klimaatkampioen mag uithangen. Dat banken allereerst moeten doen, waarvoor de BIS ook altijd waakte: financiële stabiliteit (tegen inflatie) garanderen.

Al lijkt dat enkel de Rypothese te bevestigen: het financiële systeem zelf mag niet lijden onder klimaatbeleid. Dat moet immers juist profiteren van CO2-schulden die je onder staatsdwang in bankierswinsten moet omzetten. Dus heel graag zou ik Klaas Knot hier zelf eens over spreken: in hoeverre klopt de Rypothese nu? (op de schaal van 0-100%)

Ze hebben al de handen vol om die Euro van de BIS te redden. Dan kun je geen ECB-topvrouw hebben die buiten het script handelt.

Dus gebruikte Knot nu de massamedia om het ECB-meiske even op de vingers te tikken?

6 Replies to “Klaas ‘Klimaat’ Knot (DNB, BIS) smult inktvis in Londen”

 1. Ik blijf de artikelen lezen en ik snap al pakweg 40%. Het Fiat geldsysteem begon wat te lijden onder een toenemend gebrek aan vertrouwen. Het giga- wereldomvattende klimaatprojekt kan dat weer opkrikken.
  De trekpoppen bedienen op zichzelf ook weer trekpoppen die niet meer na te denken, zij voeren gewoon uit.
  Wiebes bijvoorbeeld. Hij gaat mij ‘verleiden’ met de groene hypotheek. Daarom heb ik een hooivork aangeschaft, want ze zetten gewoon hun voet tussen mijn deur. Die bijl van jou schrikt me wat af…

  1. Beste Joop, reageer niet onder ps maar gewoon je eigen naam, en ja: kies het wapen naar eigen keuze. Als een bijl je niet ligt, een hooivork doet ’t kunstje ook wel 🙂

 2. Stel je krijgt de bevestiging dat de Rypothese klopt, wat een wonder zou zijn. Wat is dan de volgende stap? Dat massaal op FvD gestemd wordt?

  1. @ Aart: bij zo’n vraag heb je
   a. niet gelezen wat ik hier schreef
   b. niet begrepen wat ik hier schreef en dagelijks uitleg op Interessante Tijden

   Immers: wat heeft ‘stemmen’ voor zin, ‘De Regering’ zit niet in Den Haag maar bij boardrooms van banken en in Brussel, politici dansen naar pijpen of worden geloosd.

   Een politieke partij kan wel een condensatiepunt zijn voor een volksgevoel

   1. Ik heb het wel gelezen, waar ben niet academisch onderlegd zoals jij. Daarbij heb ik deze site pas sinds kort ontdekt en ben dus nog in de leer. Een beetje coulance aub?
    Wat is dan de/een oplossing?

Laat een reactie achter aan Aart Compagne Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *