Hier werd machtigste Fries 20ste eeuw geboren

Met bruine kiekendief, die zie je hier steeds over de akkerbouwlanden schommelen

Dankzij Adam Lebor zijn boek ‘The Tower of Basel’ (2013) over de Bank for International Settlements (BIS), de baas van alle centrale banken kijk je ook plots weer anders naar Oosterbierum. Daar werd Jelle Zijlstra namelijk geboren in 1918, de BIS-president van 1969-1981. Dus precies in de tijd dat de Federal Reserve (FED) met Paul Volcker de goudstandaard losliet (1971), een actie waar Jelle Zijlstra fel tegen was. 

In Friesland zijn de paarden mooier dan de vrouwen

Ik heb meteen twee boeken besteld, 1 biografie ‘Jelle zal wel zien’, afgeleid van het proefschrift van een Groninger promovendus die afgelopen jaar uitkwam. En het boek ‘Per Slot van Rekening’ dat Jelle Zijlstra zelf schreef, de peetvader van Koning Willem Alexander. Jelle was een aartsconservatief, althans zo werd hij geboren, een reactionair.

Lekker stug en dwars, zodat hij ook ‘Go to hell’ tegen de Duitse minister van Economische Zaken kon zeggen in 1969, wanneer hij als econoom en financieel expert geen inmenging wenste in aangelegenheden van mede-experts.

Ik kan nog een interview van Jelle Zijlstra met Adriaan van Dis herinneren. Daarbij bleef Van Dis aandringen dat ‘een geleerd man als U’ toch niet meer naar de kerk zou moeten gaan. Maar Zijlstra zette Van Dis eigenlijk een beetje voor aap, vertellend dat dit ‘hartstikke gezellig’ was. Ook toen Van Dis bleef drammen, Zijlstra bleef minzaam glimlachen als ‘The Boss’.

Locatie van oudste windfarm van NL, de Bjirmen

De econoom Jaco Schipper geeft voor Market Update in 2012, dus na de crash van 2007, zijn sympathie voor Zijlstra’s opstelling weer. Volgens Zijlstra was goud de zon in het financiele zonnestelsel, waar alle andere afgeleide ‘geld omheen cirkelde.

Als baas van De Nederlandse Bank (DNB) liet Zijlstra voor het noodlottige besluit van Volcker in 1971 nog expres dollars in goud omwisselen. Hij zag dat dan de wildwest van Fiat Currency zou aanbreken: schuldpapieren die niet door goud gedekt zijn maar andere schulden. Met alleen ‘vertrouwen dat iemand terugbetaalt’ als dekking. Lucht dus.

Bij goud heb je een schaars goed dat echt bestaat in handen. OF je hebt het fysiek in bezit, OF je hebt het niet in bezit.

De Slachte loopt langs Oosterbierum naar de Waddendijk toe

Haas op de Slachtedyk

Na het loslaten van de Goudstandaard waren dollars niet meer inwisselbaar voor goud. De Amerikanen wilden de dollar tot centrum van de wereldeconomie maken, waar Zijlstra dus aan goud wilde vasthouden als ‘zon’ van het financiele zonnestelsel.

Zo konden die Amerikanen hun wereldimperium dus eigenlijk op ‘lucht’ bouwen. Of zoals via het opleggen van CO2-schulden: op gebakken lucht, ook een Fiat Currency waar je met staatsdwang schuld omzet in ‘waarde’

Die financiele actie correleerde precies met de vanuit de VS gelanceerde internationale ‘milieu’-beweging sinds Earth Day (1970), die gebaseerd was op de anti-populatie-zorgen van de Bush-dynastie, Rockefeller Dynastie cs. Dus op de sentimenten van de Amerikaanse ‘adel’, die tegelijk baas was van Big Oil.

Die beweging kun je samen met Hollywood en de popcultuur zien als een vorm van culturele oorlogvoering, om zo de hearts and minds in Amerikaanse Unilaterale ambities te bewegen.

Bruine Kiekendief boven Slachte

Uiteindelijk is de klimaathype ook door de Amerikanen bedacht en verkocht, al minstens sinds 1958 vanuit het militair-industrieel complex. Zoals we al beschreven werden de eerste CO2-metingen op Manua Loa gestart om de nucleaire fallout van C14 van kernwapentesten van de Navy te kunnen meten.

Daartoe werden ook de eerste ‘klimaatmodellen’ ontworpen, hoe zulke fallout zich zou verspreiden en het weer zou beïnvloeden.

Je hebt er een boer, ik meen iemand van de Jukema’s die ieder jaar ook om de bloemetjes en de bijtjes denkt

De Amerikanen leggen anderen met hun Verenigde Naties steeds op, waar ze zichzelf niet aan houden.  Ze trokken zich zelf zowel uit Kyoto (1996) terug als uit ‘Parijs’ (2015), dus de klimaatakkoorden waar Europa en Japan wel instapten maar zij niet. En waarvoor wij de lasten droegen en dragen. Daarom onderzoekt dit huis het waarheidsgehalte (0-100%) van de Rypothese:

  • Klimaathype is er om het met Fiat Currency opgeblazen financiele systeem aan kredietinjecties te helpen. Uiteindelijk is CO2-schuld immers ook een Fiat Currency.

Oudste Windfarm Nederland bij Oosterbierum

Bij Oosterbierum werd in de jaren ’80 al het oudste windpark van Nederland gebouwd. Zo zie je dus hoe een dorpje- waar je vlakbij geboren bent- in je kweeste om het klimaatraadsel op te lossen plots nieuwe relevantie krijgt. Ligt Jelle er nu ook begraven?

Zo zie je dus dat we als Studiecentrum voor Natuurlijke Historie ook over geld moeten spreken en financiele historie. Uiteindelijk heten we zo, omdat je bij begrip van de geschiedenis ook natuurfactoren moet meewegen. Tegelijk kun je ook ontwikkelingen in de natuurlijke omgeving niet begrijpen zonder de invloed van mensen en hun denken over natuur daarin.

Voor zover er een ‘ecologische crisis’ zou zijn, dan moet deze direct te maken hebben met de wijze waarop het financiële systeem waarde onttrekt aan natural resources en human resources via rente over schuld. Al het andere is daarvan afgeleide.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *