‘De Heere troonde boven de Zondvloed’…(Psalm 29)

God zal Paul Polman en zijn Groene Leugen wegvagen

Op de zondag vanuit De Abdij uiteraard geen profane boodschappen, maar een Schriftlezing waarbij we de Psalmenreeks vervolgen met 29: hoe de Stem van God de natuur op ontzagwekkende wijze in beweging kan zetten, een Psalm die extatisch begint als getuigenis van de Heerlijkheid van God.

Anders dan in de heidense tradities is bij de Joodse en Christelijke traditie sprake van een persoonlijke God met zelfbewustzijn, de Logos van God die spreekt. Dat Hij ook van alles met de natuur kan uitspoken, dat doet JHWH er als het ware even bij. Even laten zien wie er ook maar weer de Baas is, als Schepper en Bossmaker van het Heelal en van ons bewustzijn.

Mijn ge-erfde Statenbijbel

Persoonlijk (individueel belang) versus Anoniem (collectivisme)
De passage heeft een soort acterende verwantschap met het verhaal van Job, dat we al bespraken, bij wijze van terechtwijzing ‘Job, hou je kop’…. Maar Hij IS die natuur zelf niet, want ‘De Natuur’ kent immers geen Goed en Kwaad, geen moreel onderscheid, je kunt er niet mee handelen zoals Mozes dat in de Bijbel wel doet met JHWH..

Bij het moderne paganisme van de globalistische machthebbers in Brussel, de Bilderberg-satanisten, Multinational-parasieten, het Huis van Oranje (De Groene Draeck), de Bankiersmaffia en New York (Verenigde Naties) spreekt men altijd over een anonieme natuurkracht, die ze ook wel ‘God’ willen noemen, of ‘Aarde’ met hoofdletter zoals in het Earth Charter van (toen in 2000 koningin) Beatrix en de Verenigde Naties.

Hun streven naar een wereldomvattende nieuwe religie.

Windkracht 10 bij Pier IJmuiden

Of zoals bij de Lucis Trust, de geestelijke evenknie (theosofie/vrijmetselarij-onzin) van de Verenigde Naties. Ze spreken zelfs over ‘De Christus’, maar ze zullen Jezus zijn Naam als Persoonsnaam niet noemen. Ze spreken hooguit over ‘Transitie’-achtige fasen, en ‘Evolutie’ van de menselijke wereldgeest naar een soort ‘hoger bewustzijn’.

Zo leutert ‘Duurzame 100’ (ook typisch gnostisch, de 100 ‘zieners’) Herman Wijffels ook met zijn hooogere eevolussie, die groene ziener/zielepoot. (haal door wat niet van toepassing is)

Terwijl dat persoonlijke van God, en dat God iets persoonlijk kan opvatten,  dus de waterscheiding is tussen Oosterse tradities, paganistische natuurgodsdienst enerszijds, en de Westerse Traditie anderszijds. Persoonlijker dan in de Christelijke traditie waarbij God zelf in Jezus het lijden van de mens doorstaat en de dood overwint kan het in Godsdienst niet worden.

Het Godsbeeld in een traditie bepaalt vervolgens ook het mensbeeld dat je uitdraagt. Bij een persoonlijke God doet het individu er toe. Is God een onpersoonlijke kracht dan neigt men naar collectivisme: een soort Bijenkorfmentaliteit waarin je slechts een radertje van het geheel bent, werkbij voor ‘De Toekomst’, ‘De Vierde Industriele Revolutie’.

Uitspraken als ‘We zijn allen eeeeen‘, en andere wollige New Age shit. Nou, ik ben alvast niet 1 met Herman Wijffels met z’n hoooogere eeuvoluussie. De drugsgebruiker. Helemaal geen zin in.

‘Groepsbewustzijn’….Alice Bailey (1943), zo denken de Verenigde Nazi’s ook met hun Wereldeenheid-religie

Het Doel heiligt de middelen, mensen worden ‘middel’
De term ‘New Age’ stamt van de theosofe Alice Bailey haar boek uit 1943, waarin ze zichzelf als medium van de geestelijke wereld opwerpt voor de ‘ingewijden’. Typische ‘gnostiek’ (Theosofie in dit geval), zoals je dat ook ziet bij 2030 Agenda van Paul Polman en z’n collegae van het ‘High Level Panel of Eminent Persons’. De Ingewijden, ‘Zieners’, dat alziend oogje in de top van de pyramide van Oosterse mysterieleer.

Alsof een stel zelfverklaarde verlichte zieners (Polman liet zichzelf zo in een boek beschrijven door Eric Smit) van belastingontduikende multinationals, waren zij als een soort ‘ingewijden’ die vanuit een kantoor in New York weten wat goed voor de hele wereld is voor 2030 en daarna. Dat ze van het voorheen vrije Westen een soort China willen maken, afgedwongen via Brussel.

Die wollige ‘we zijn allen 1’-mentaliteit betekent vooral een centralistische obsessie van technocratische controlfreaks, geobsedeerd door ‘De Toekomst’. Ze verbergen een minachting voor het persoonlijke welzijn van het individu dat zich aan ‘Het Collectief’ moet onderwerpen, aan ‘De Doelen van Parijs’, het Vijfjarenplan van de Kolchozen.

Controlfreaks willen dat we ‘allen 1’ zijn…manipuleerbaar voor ‘het grote geheel’

Paul Polpotman, Rot op man
Of neem ‘de Vierde Industriële Revolutie’ als onvermijdelijk natuurverschijnsel in de menselijke evolutie met Artificial Intelligence waarin je wel mee ‘moet’. In plaats van dat dit laatste de bewuste keuze is van Bill Gates achtige technocraat-miljardairs, en Sillicon Valley-nerds die hun bliepbliep-rotzooi via 5G bij ons kwijt moeten.

Ze uiten slechts hun obsessie voor vage collectivistische begrippen als ‘De Aarde’, ‘Het Klimaat’, ‘De Gelijkheid’, of ‘De Veiligheid’. ‘Het Doel’ heiligt dan de middelen. Zoals Mao gezegd zou hebben ‘om een omelet te bakken moet je wat eieren breken’. (60 miljoen slachtoffers)

Kortom, ‘wij zijn allen 1’-gezeik en de obsessie met ‘Het Klimaat’ (een menselijke statistsiche schepping, het Groene Kalf), bij al die paganistische afgoderij lijkt het alsof een onpersoonlijke natuurkracht het laatste betekenisloze ‘woord’ heeft.

Kreten als Aarde en Klimaat zijn wollige aankledingen die minachting ventileren voor menselijkheid en de mens als individueel bewust en uniek wezen. Deze moet zich onderwerpen aan het Collectief. Met die toverwoorden verbergt men achter de onvermijdelijkheid van een ‘natuurverschijnsel’, dat het uiteindelijk mensen zijn en menselijke keuzes die hier aan de orde zijn.

Een on-christelijke ideologie dus, Paul Polpotman en z’n 2030 Agenda. Met een duidelijke geestelijke oorsprong, namelijk van satan. Paul Pol Potman is een kind van satan, en/of demonisch bezeten. Kniesoor die ’t verschil merkt. Daarom, door de oosterse invloed zonder Persoonlijke God, vestigde zich in China ook zo eenvoudig zo’n onmenselijke dictatuur.

Stormachtige Noordzee

Irrationeel versus rationeel
Je kunt dan wel Ultimate Beneficiary Owner (UBO) zijn en in de miljarden zwemmen (wat moet je daar nu in Godsnaam mee…), maar in een Persoonlijke geestelijke traditie als die van ons in het Westen, betekent dat ook dat je Ultimate Responsible bent. Je moet wel heeeel goede dingen doen, wil je geloven dat je over miljarden kunt beschikken…

Alsof je gelooft zelf God te kunnen zijn. Wie weet gelooft Bill Gates dat…Een andere duidelijk Westerse component is dus de Rationele kant van God, waarmee je van persoon tot persoon kunt spreken. Probeer dat maar eens met een anonieme Oerkracht of ‘Energie’.

En daarom ging de Christelijke Traditie in de Kerk ook altijd vergezeld van klassieke filosofie. Met de twee Grote Jongens, Plato en Aristoteles als belangrijkste richtingwijzers voor ‘hoe’ (dus niet ‘wat’) je moet denken in technische zin van het woord. Bij de Orthodoxe Kerk meer Plato dan Aristoteles (die kreeg bij de katholieken meer te zeggen dankzij Thomas van Aquino).

Beide zijn even belangrijk, houden elkaar in evenwicht. Teveel Plato (deductie, van ideale constructies naar realiteit redeneren, idealisme) maakt totalitair (zoals je bij 2030 Agenda ook ziet), teveel Aristoteles (Inductie, van feiten en praktijk naar algemene principes, wetten, empiricisme) maakt profaan.

Zo zie je ook waarom het meer ‘oosterse’ orthodoxe geloof nooit democratieën voortbracht: teveel Plato er in.

De steenlopertjes houden zich kranig in de harde wind

Niets komt ‘vanzelf zomaar’ tot stand
Wel, nu we hebben uitgelegd dat ‘jouw eigen mening’ totaal niet belangrijk is, want waarschijnlijk ergens uit de natte krant of van de TV opgepikt. Kennis en studie zijn wel belangrijk, dat je begrijpt wat je zelf meent te snappen.

 • Nu je ook dat snapt, vervolgen we: Alles dat je meent ‘zelf’ te denken is je ergens aangeleerd, vooral datgene dat je ‘vanzelfsprekend’ acht is dus alles behalve dat. Het is een ‘idee’ dat ergens vandaan komt.

Wie zegt in ‘niets’ te geloven, gelooft in ‘Het Niets’, wat ook een zeer duidelijk aanwijsbare filosofie is, het Zwarte Gat als tegenpool van Het Licht. De luiheid en onwil de consequenties daarvan te doordenken, ontslaan je niet van de verantwoordelijkheid dat alsnog te doen. Nogmaals: ik schets de kloof tussen wereldbeelden, en de consequenties van een wereldbeeld voor de keuzes die je in je leven maakt

Wat je denkt, ook in woorden dus, dat doet er in de Westerse traditie toe. Daarom zie je ook dat Klimaatgekken maar wat woorden-diarree op je loslaten. Omdat ze in een andere, post-christelijke en post-Westerse traditie staan, collectivistisch. Ze doen een soort van Harry Potter, laten een woordenbezwering op je los ter zelfverheffing, of neutralisering van wat je zei.

Woorden als onpersoonlijke oerkracht, zonder Logos, logica dus. Met klimazi’s valt dus per definitie niet te praten, tot ze van hun demonische bezetenheid genezen zijn.

Het Westen ‘veroosterde’, en dat kwam niet ‘zomaar vanzelf’ maar dankzij de Lucis Trust cs.

Waarom zou je ‘eerlijk’ zijn?
Ook geloven dat ‘de dingen zomaar vanzelf’ gebeuren is een geloof in een ideologie die niet Westers-christelijk is. Je zet God alvast buiten de geschiedenis, dus bij het vuilnis. Geef mij eens een definitie van ‘toeval’? Hoe kan het dat ‘de dingen’ juist op Zijn Tijd gebeuren, samenvallen?

Ook ‘niet kiezen’ is een keuze, wilsbesluit, letterlijk ‘kiezen voor niet’. Ook het ‘idee’ dat je ‘eerlijk’ moet zijn komt uit een geestelijke traditie, niet uit de natuur. 

 • Van wie moet je eerlijk zijn? Van ‘jezelf’? Wanneer jouw dat uitkomt, om anderen te koeioneren? Of geloof je dat je zelf zo’n fantastische vent bent, veel beter dan anderen die met zijn superieure zelfcontrole altijd eerlijk wil zijn?

Dat is natuurlijk onzin, alsof ‘eerlijk zijn’ een natuurlijk gegeven is, net als de boom in de achtertuin. Of even biologisch als de tribale tweestrijd tussen Katwijk Noord en Katwijk aan Zee, VV-Katwijk versus Quick Boys. Een genetisch antagonisme dat nog vast stamt uit het pre-christelijke tijdperk van de Kaninefaten en Batavieren. 🙂

De Romeinen waren nog maar even vertrokken uit Lugdunum aan de Oude Rijn, en daar raakte Quick Boys alweer slaags met VV. We hopen dat het nieuwe parkeerterrein onder de duinenrij enige verzoening zal brengen. Of is dat alleen voor Quick Boys toegankelijk en wil een VV-Katwijker daar niet zijn, zonder het Quick Boys-stof onder de schoenen weg te kloppen?

Katwijk aan Zee ten noorden van de Rijn, dus VV-Katwijk-territorium 🙂

Van ‘verzorging’ naar ‘De Zorg’: van Christus naar Mammon
De natuur is niet ‘eerlijk’ maar ‘is’ slechts. De term ‘eerlijk’ veronderstelt allereerst de KEUZE dat te kunnen zijn, en dus een Logos, rationeel bewustzijn. In andere geestelijke tradities is die eerlijkheid alles behalve vanzelfsprekend. Dus, voor zover je ‘eerlijkheid’ belangrijk vindt, rentenier je nog op de christelijke traditie van onze voorvaderen die steeds sneller verkruimelt bij ons.

Vroeger had je daarom ‘verzorging’, nu ‘De Zorg’, een industrie met stopwatch die 55 jaar getrouwde stellen uit elkaar rukt vanwege ‘de bezuinigingen’. Omdat ze liever duizend miljard euro door het klimaattoilet van Paul Polman spoelen en zijn belastingontduikers van Multinational-UBO’s.

Met de verheidensing van Nederland afgelopen 25 jaar zie je hoe snel de maatschappij haar menselijkheid verliest, die op de christelijke traditie was gefundeerd. Liegen werd het nieuwe normaal, dat heet nu ‘goede marketing’, en die marketing, PR worden als soort toverspreuken gebruikt om je als consumptiezombie achter een geldelijk belang te krijgen.

De Koninklijke Oligarchie Nederland BV en De Groene Draeck heeft nog maar 1 waarde:

 • Geld en dus 1 God: Mammon.

Je kunt geen twee heren dienen, sprak Jezus Christus al.En je kunt ook niet ‘een beetje christen’ zijn, alsof je een beetje aangeschoten bent: je neemt een slokje maar meer niet. Je kunt ook niet een beetje zwanger zijn. Je kunt in de Westerse traditie wel lekker duidelijk zijn, in plaats van vaag met uitvlucht, en dat als hogere wijsheid verhullen of ‘tolerantie’ ( = eigengeilerij).

Ook kun je dus nog iets van Christus in je hart bewaard hebben dankzij voorouders, zonder het belijdend te zijn.

2030 Agenda: Paul Polman’s Toren van Babel 2.0

God lacht om Paul Polman en z’n belastingontduikende multinational-gespuis
God zal al die belastingontduikende UBO’s, de multinational-bonusgraaiers als Wiebe Draijer en Paul Polman, die Zelf-verheffende Eigengeilers wegvagen en vernietigen. In Psalm 29 krijgen we even een voorproefje hoe JHWH zulks aan kan pakken in al zijn luister en glorie.

Dat het Hem niet aan de macht en kracht ontbreekt zoiets te doen, de Zondvloed indachtig die tegenwoordig met de demonische Klimaatcultus ‘De Zeespiegelstijging’ zou heten…

De Klimaatcollectivisten spoelen blij van zin alle menselijkheid, de Nederlandse tradities door het toilet voor hun ‘Hogere Doel’, die Wereldeenheid en andere vage New Age-shit met totalitaire inborst. God lacht ze uit. Psalm 29 opent hartstikke extatisch, zoals ik dat gisteren ook even was bij het indalen van het besef dat Christus Triomfeert, tranen in de ogen!

Geeft den Heere, gij Hemelingen, geeft den Heere Heerlijkheid en sterkte

geeft den Heere de heerlijkheid van zijn naam, buigt u neder voor den Heere in heiligen feestdos

De Stem des Heeren is over de wateren, de God der heerlijkheid doet den donder weerklinken, 

de Heere over de geweldige wateren.

De Stem des Heeren is vol kracht, de stem des Heeren is vol glorie.

De Stem des Heeren verbreekt de ceders van den Libanon.

Hij doet ze opspringen als een stierkalf, den Libanon en den Sirjon (Mount Hermon RZ) als een jonge woudos.

De stem des Heeren klieft vuurvlammen, 

de stem des Heeren doet de woestijn beven; 

de Heere doet de woestijn van Kades beven;

de stem des Heeren doet de hinden jongen werpen en zij ontschorst wouden. 

Maar in zijn paleis zegt ieder: Ere!

De Heere troonde boven den zondvloed, ja de Heere troont als koning in eeuwigheid.

De Heere zal zijn volk sterkte verlenen, de Heere zal zijn volk zegenen met vrede.

..De Israelische Alpen: Mount Hermon

Goddeloze ‘vrijheid’ maakt je tot slaaf
Wanneer je- zoals ik ooit- de ontmoeting met God mocht proeven- herken je iets van dat extatische dat de Psalmist hier met beeld uit de eigen omgeving illustreert. Probeer er een voorstelling van te maken, in plaats van de modernistische wijsneus uit te hangen. Terwijl je op z’n best dus in een psychose leeft, wanneer je wereldbeeld is bepaald door massamedia en Staatsonderwijs.

Het maakt nogal wat uit of je De Heilige Heer zal zien die deze Psalm portretteert in al zijn ontzagwekkende Kracht, in Persoon verschenen als de Triomferende Jezus Christus, naar Hem toegroeit in je leven, meer van God, steeds minder van ‘jezelf’… Of dat je wat doelloos naar je graf wandelt, de tijd dodend met zelfdrogering en de aanschaf van spulletjes en dingetjes.

Dan zoek je als vanzelf vervanging, en ga je ‘de wereld’ redden, of Het Klimaat aanbidden, allerlei valse religies en afgoden omarmen zoals de Christenunie doet van Geile Carola. Op je mobieltje glurend of iemand je nog een ‘like’ of emoticon op de Facebook-fruitautomaat gaf voor sociale validatie (een dopamine-prikkel).

Woesj, Paul Polman zal zo wegspoelen

Deze maatschappij maakt ‘junkies’  van mensen, verslaafden, slaven, en dat zelfs onder de banier van ‘vrijheid’, het liberalisme van de Vereniging Voor Dieven (VVD) en de nivellerende ‘gelijkheid’ tot biologische Staats-batterijtjes in de Matrix van Demonen 66, de Firma Geween en Tandengeknars BV.

Doordat bij ons de Conservatief-Christelijke zuil volledig werd weggevaagd afgelopen kwart eeuw, heeft dat goddeloze gespuis nu het alleenrijk in politiek en media. Maar tegelijk voltrekt het voor onmogelijk gehoudene zich naast de deur. En dat andere aspect van Het Geloof- tegen ‘de realiteit’ in het onwaarschijnlijke mogelijk houden is meer realiteit dan je aangepraat was.

Goddeloze transhumanisme-verkoper, werd in alle media gehyped omdat hij het technocratisch globalisme als enig mogelijke toekomst verkoopt als logisch uitvloeisel van ‘evolutie’. Ook met zijn boek ‘Homo Deus’ (de mens die zelf als God wil zijn)

Christus triomfeert!
In Rusland maakt het christendom na 80 jaar staatsgeforceerd atheïsme, en de vervolging van miljoenen Europese christenen door de Bolsjewieken juist sinds de val van de USSR een stormachtige terugkeer door. Het meest helse regime ooit op aarde, dat van de Bolsjewieken, alles voor Het Hogere Doel van Gelijkheid. Maar: Jezus Christus triomfeert!

Ontzettend inspirerend, je zou er bijna van tot de Orthodoxe Kerk toetreden, die zichzelf ook ziet als de Moederkerk ( De Paus van de Roomse Kerk zien ze slechts als dwarse patriarch sinds het Schisma van 1041).

Hun mantra bezig ik iedere dag al ‘Heer Jezus Christus, Zoon van God, heb genade voor mij Zondaar’. Nog zo’n kenmerk van het ‘totaal andere’ van de Christelijke Godsdienst, die je dus niet als ‘vergelijkende godsdienstwetenschapper’, dus modernistische wijsneus op 1 hoop moet gooien van ‘al die wereldreligies’. Wat die globalisten juist wel steeds doen.

Storm bij Harlingen, ook de Waddenzee kan onstuimig zijn!

Je doet niet of je ‘beter’ bent dan anderen…maar je begint juist onderaan vanuit het besef ‘zondaar’ te zijn, en daar is vaak eigenlijk helemaal niks aan. Hard werken, oefenen. Zo probeert de Psalmist in de Psalmen ook niet ‘heiliger dan God’ te zijn. Als Paul Polpotman.

Het christelijk geloof is ook voor iedereen toegankelijk, of je nu neger bent of Fries. Over ‘diversiteit’ gesproken. Maar dan zonder dat je wettelijk verplicht moet doen alsof de verschillen niet bestaan (non-discriminatie)…Voor het handhaven van de seculiere heilsleer van ‘gelijkheid’ en ‘mensenrechten’ moet je gepromoveerd jurist zijn.

Om christen te worden zeg je slechts het zondaarsgebed, dat ik net voorspiegelde, liefst in bijzijn van andere gelovige christenen. Op dat moment komt iets van dat extatisch ontroerende over je, Heil Heer! Wacht er niet langer mee.

IJmuiden bij storm

Weg met deze goddeloze overheid
Ik ben ze nu allemaal al vergeten, die suffe ‘mensenrechten’ van de PvdA-of-erger. En die Nederlandse Grondwet met dat belachelijke ‘Gij Zult Niet Discrimineren’ -artikel (gij zult uw bek houden op commando van De Staat), al dat gelul kan me ook gestolen.

Weg met deze goddeloze overheid in de klauwen van Polman cs, liever gisteren dan vandaag. .

Maar het Verlangen Echt Mens te willen zijn nadat je van God hebt geproefd. Dat vergeet je nooit, het Eerste Gebod vanwaaruit de rest volgt. En zonder welke de rest ook niet lukt. Als geestelijke vreemde in eigen land, kies ik ook openlijk partij voor de Russen, mocht Rutte met zijn Bilderbergers, Over-Datum-Nato en Brusselse totalitairen oorlogje hitsen.

Zandvoort…

We zien de mensen die zich ongekozen boven ons plaatsten, de belastingontduikende multinational-UBO’s wat gespeeld verontwaardigd doen over ‘boze dictator Poetin’. Terwijl hier zonder enige inspraak de nationale soevereiniteit per 2020 door het Brusselse toilet gaat. Alles aan deze heidense overheid is dus een wandelende leugen. Dus is er ook geen Christelijke reden voor deze overheid nog enige eerbied te tonen.

Goede mensen overtreden slechte wetten als ‘De Klimaatwet’ en komen in opstand. De goddeloze globalisten zijn over datum, we dienen het ze enkel wat harder duidelijk te maken. Maar andermaal: dat kun je niet op eigen kracht, enkel met de Goddelijke kracht uit Psalm 29 als motivator, Christus Triomfator.

Dan zal De Heere zijn volk sterkte verlenen! En zullen wij de Groene Leugen met wortel en tak uit ons midden uitroeien, har har, heeeerlijk dat Oude Testament. Heb een Goede Zondag.

One Reply to “‘De Heere troonde boven de Zondvloed’…(Psalm 29)”

 1. Amen!
  Ik ben maar een eenvoudige ziel en moet bekennen diep geraakt te zijn door dit oprechte schrijven.
  Zonder God voor mij geen leven.
  Dankjewel!

  Mooie zondagavond Rypke!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *