Pieter Winsemius, Kwade Genius, Groen Kameleon

De Groene Kameleon

Kwade Genius achter de Groene Agenda in Nederland, dat is Pieter Winsemius, de Groene Kameleon die mentor is van VVD-premier Mark Rutte. Met zijn boek ‘A Thousand Shades of Green’ (2002), zie je al hoe de ‘groene’ organisatie-adviseur en McKinsey-topman, op basis van netwerkfilosofie uit de stal van MIT (Peter Senge), coalities aan elkaar knoopt en groepsdenken bevordert voor ‘Het Gezamenlijke Doel’.

Voorheen onafhankelijke natuurclubs als Natuurmonumenten gingen allemaal zijn internationale milieupolitieke geluid verkopen, in ruil voor zwijggeld over natuurvernietiging.

Winsemius zijn ‘masterplan’ is de ‘Transitie’-agenda van ‘Sustainable Development’ die hij als McKinsey-directeur in 1991 voor David Rockefeller en Maurice Strong opstelde, in voorbereiding op de ‘Aardetop’ in Rio de Janeiro in 1992. Toen ging alle klimaatbeleid van start.

Het punt van geen terugkeer moest in 2012 bereikt zijn. Toen werd het High Level Panel of Eminent Persons met David Cameron als voorzitter ingesteld. In 2015 ging hun 2030 Agenda van start, vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken geimplementeerd door Hugo von Meijenfeldt.

Die top-ambtenaar zit ook in het bestuur van de Sustainability Challenge Foundation (SCF) van Pieter Winsemius.

Winsemius zijn Faustian Bargain naar de natuurbescherming. Kunstmatig meer macht, maar ziel verkopen. You win some, you lose some

Schaker op het Grote Schaakbord
Een wijs man stelde dat tegenstrevers/ambtenaren/politici in 2 gedaantes komen: ezels en schurken. Het gros van de milieubeweging/massamedia en academische wereld hoort bij de eerste categorie. Ezels. Mensen die zich naar eer en geweten laten gebruiken door de schurken.

Als ze maar een zak geld krijgen en wat sociaal aanzien.

Schurken zijn slimme mensen (IQ>140) Ze schaken op The Grand Chessboard van de Trilateral Commission, zoals Pieter Winsemius (natuurkundige, MBA aan Stanford). Ze werken volgens een strategie met korte- en langetermijn-doelen. Ze gaan over de knikkers, houden invloedrijke adviesposities als bij de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR).

Hij had zitting in de milieuadviesraden van ondermeer Unilever en Dow Chemicals. Net als Ruud Lubbers bekleedde hij een hoogleraarschap bij een groene leerstoel bij Globus in Tilburg.

Winsemius bezet hier een leerstoel Management van Duurzame Ontwikkeling namens de Sustainability Challenge Foundation waarvan hij voorzitter is. In het bestuur van die stichting vinden we ondermeer… Hugo von Meijenfeldt, de top-ambtenaar van Buitenlandse Zaken die 2030 Agenda in Nederland implementeert.

De globalisten van NL

Pieter Winsemius was tweemaal VROM-minister (1982-86, en 2006). Hij werd hier in Friesland ook de provinciale coördinator voor het Energieakkoord (2013), Winsemius moest die windmolens in Natura 20000gebied IJsselmeer van Windpark Fryslan doordrukken, als ex-voorzitter van Natuurmonumenten.

Of hij als interim-VROM-minister in 2006 ook de Rijkscoordinatie-regeling (2008) in de steigers zette, daar heb ik (nog) geen persoonlijk bewijs voor. Wel werd het door die regeling voor burgers nagenoeg onmogelijk om zich nog juridisch te verweren tegen windturbines in Natura 2000-gebied en/of achtertuin. Alle energieprojecten vallen nu onder die regeling.

Groene Kameleon Winsemius is ook persoonlijk bevriend met de Oranje-familie, De Groen Draeck.

Ook was Winsemius (ex-)voorzitter Raad van Commissarissen van DE geldsluis voor milieuclubs: de Postcode Loterij. Hij was tegelijk lobbyist (‘trustee’/commissaris) voor de Shell Foundation, bestuurder voor het World Resources Institute.

Ze gebruiken de zak geld van anderen als Faustian Bargain (= financieel pact met de Duivel)- anderen omkopen- om het eigen Hogere Doel door te duwen.

Het Faustiaanse Kado van Winsemius en Meijer

Draagvlak kopen en mensen verknopen
Zo stelde Winsemius in zijn tweede VROM-ministerschap in 2006 de Wet op het Waddenfonds in. Daardoor ontstond de Waddenoligarchie, corrupte belangenverstrengeling tussen ngo’s, grootbedrijf en ambtenarij. Daarover ging mijn rechtszaak bij de Raad van State op 19 augustus.

Dat natuurcompensatie-fonds met Waddengasgeld regelde Winsemius met Rabo-bankier Wim Meijer (Commissie Meijer),tevens voormalig Commissaris van de Koningin in Drenthe. Die richtte eerder al het ‘Nationaal’ Groenfonds op met Pieter van Vollenhoven (1992)

Opnieuw, een ‘markt’-oplossing voor groen doen net als Carbon Credits en het beprijzen van CO2.

Als Voorzitter Raad van Commissarissen bij de Postcode Loterij, strooide Pieter ook met geld richting zijn Agenda. Met minimaal een half miljard euro loterijgelden blies hij met Boudewijn Poelmann de Donkergroene kant op. Zodat ze een ‘groene’ Staat binnen de Staat maakten.

Via een Direct-Mail actie en agressieve marketing werd Natuurmonumenten met gebruik van de Loterij-miljoenen in ledental verdubbeld in 1 jaar. Ook de andere beneficient, het WNF van Prins Bernhard schoot met Ed Nijpels (en later Hans Wijers) in ledental de lucht in.

‘Maatschappelijk Draagvlak’ kopen.

Zo kun je pretenderen dat jouw belang honderdduizenden mensen vertegenwoordigt. Dat die willen, wat de mondiale bankiers-elite van David Rockefeller/JP Morgan Chase en Goldman Sachs willen. Met zijn opvolger bij VROM/Milieu’ samen, de Ezelige schurk Ed Nijpels begonnen ze samen de politieke agitatie voor 2030 Agenda (toen Agenda 21).

Ed Raket Nijpels werd in 1992 voorzitter bij Wereld Natuur Fonds, terwijl Winsemius dus ’s lands andere grootste groene club voorzat. Je kunt de financiele invloed van loterij-injecties en subsidies zien in de explosie van leden in bijgesloten grafiek uit De Levende Natuur. 

Maar Pieter speelt ook mondiaal een nootje mee in het globalisme-orkest, als de groene McKinsey-topman:

BEYOND Interdependence voor David Rockefeller. Een klimaat-dicatuur en kapitaalvernietiging

Pieter hielp dus mee om het voorheen respectabele Natuurmonumenten te verbouwen, tot een groenwasserette van multinationalpolitiek. Hij bouwde coalities van milieuclubs, die hard kunnen schreeuwen in media.

Zodat het lijkt of er ‘maatschappelijk draagvlak’ is. Voor iets dat eigenlijk maar een klein clubje wil op Wallsteet/The City, Unilever cs en McKinsey. Duizenden schaduwen van het zelfde Donkergroen, zo luidt ook zijn bedrijfs-filosofie uit 2002. Hoe hij ‘Free Riders’ nu onder druk wil zetten voor de Klimaatreligie, dat zien we via de Green Deal van Timmermans: met Staatsdwang.

Het door Pieter Winsemius opgestelde 4-stappenplan van de Transitie voor David Rockefeller in 1991. Rond 2012 was de controle-fase gepland

McKinsey redt het gemiddelde weer in 2100
In Duizend Schaduwen Groen leiden alle wegen uiteindelijk naar de Club van Rome, het Hogere Doel van Sustainable Development: de privatisering van de publieke ruimte en het publiek bestuur, de concentratie van macht en kapitaal in mondiale instituties.

In Winsemius zijn geval is dat ‘Hogere Doel’ De Grote Transitie (2030 Agenda) naar ‘Duurzaamheid’ die hij in 1991 in de steigers zette. Als McKinsey-directeur gevraagd voor JP Morgan Chase-bankier David Rockefeller  (Beyond Interdependence) met Jim Mac Neill van oa de Club van Rome.

Het uiteindelijke doel met ‘punt van geen terugkeer’ moest zich rond 2012 gaan aftekenen: Een Corporate Dictatuur met Earth Council (technocratisch bestuur), waarin VNO-NCW’ers met bankier Herman Mulder 17 filantropisch klinkende excuses zoeken om U en mij uit te zuigen (Stichting SDG Charter zit bij VNO-NCW in Den Haag).

Als we even onze eigen vrije interpretatie geven aan ‘het redden der planeet voor uw bestwil’. Het  (PBL) verkoopt ze ook, die 17 excuses voor een onterecht goed gevoel over jezelf. Als die corporate socialisten ‘we are ready‘ afkondigen, heeft dat iets onheilspellends, vindt u ook niet?

… 99 procent van de Nederlanders moet dat ‘ready’  ophoesten via de energierekening

Pieter Winsemius is de mentor van Mark Rutte. Dus dat je ook snapt hoe Rutte aan de macht komt. Eerst keert hij zich populistisch tegen windmolensubsidies. Vervolgens slaat Rutte als een windvaantje om, klaar voor het implementeren van 2030 Agenda. Gevalletje Knap gedaan, niet bewonderenswaardig Pieter.

En dan ook nog met steun van de familie van die andere schurk, meesterspion Bernhard.

Dat mobiliseren van de nationale politiek voor 2030 Agenda, gebeurt via de Faustian Bargain.

Je laat de ezels bij organisaties als bijvoorbeeld Natuurmonumenten (voorzitter 1988-1998) hun ziel verkopen, zodat ‘Het Milieu’ (het internationale geldcircuit) de plaats van ‘natuur’ inneemt. Samen met Rabo-bankier en ‘duurzame 100’-collega Herman Wijffels (voorzitter Natuurmonumenten 1998-2006).

In ruil voor meer macht, grond (EHS) en een zak geld verbouw je ze tot lobbyclub voor je politiek van Sustainable Development.  Hoe ‘duurzaamheid’ Winsemius-stijl er uitziet, dat kun je op deze foto hieronder zien:

Kwetsbaar natuurgebied, zet maar vol, of had je wat? (= Rijks-coordinatieregeling, powered by Pieter Winsemius)

Het Criminele Milieu
Het “Behoud’- afrekenbare doelen in echt bestaande natuur hier in NL- dat schrapte Winsemius uit de naam van Natuurmonumenten. Voortaan werd Natuurmonumenten een reclame-orgaan voor industriepolitiek met groene schaduw. Plots is ‘Het Klimaat’ belangrijker dan echt bestaande planten en dieren in het hier en nu.

Zo kon Natuurmonumenten haar handtekening zetten onder het ‘Energieakkoord’ van Wiebe Draijer en Ed Nijpels: windturbines in de natuur en bomen stoken voor ‘het klimaat’.

Daarnaast kapselde Pieter met zijn kornuiten Natuurmonumenten cs in ‘coalities’ in. ‘Verbinden’ heet dat. Die verknoping zit ook in 2030 Agenda ingebouwd (doel 17) als ‘Building Partnerships’. Zoals de Groene 11, lobby in Den Haag.  Of Coalitie Wadden Natuurlijk: in groepen en netwerken zit je als kritisch individu gebonden.

Wie wil er geen ‘partnerschap aangaan’. Gezellig toch. Totdat je ook de groene schaduwzijde ziet: verlies van onafhankelijkheid verwatering van je kerndoelen.

Allen verkondig je het zelfde geluid van ‘wij willen meer macht en geld’. In de pas lopen, in de geest van 1 van Winsemius zijn inspiraties: Peter Senge (MIT) en zijn Fifth Discipline. In clubjes vastgeketend en in lobby-belangen, tekenen ze dan zonder kritiek voor de verwoesting van het Nederlands landschap voor energiepolitiek.

Veel reclame, lobby en slap gelul, bijna 80 FTE reclame en lobby, 30 miljoen euro per jaar verdampt aan politiek en slap gelul

Natuurmonumenten-Blues
Zo vast ‘verbonden’ in politieke lobby-coalities, werd Natuurmonumenten te laf zich nog uit te spreken. De subsidie loopt anders gevaar. De overheid vult de balansen in (40-50 miljoen euro subsidie per jaar). De Staat doneerde sinds 2000 al  1 miljard euro aan Natuurmonumenten.

De milieu-actie-afsplitsing van Natuurmonumenten in 1973 (Natuur & Milieu) liet de Natuur ook al geheel vallen. Plots zijn windturbines naast of in de Waddenzee eigenlijk best heel goed voor (dode) vogels. Bij NPO-radio zette baassie Winsemius in oktober nog druk op Bjorn van den Boom (Natuurmonumenten). Dat ie even weer actie voor Baassie gaat voeren voor ‘De Derde Wereld’ en ‘Het Klimaat’.

Winsemius weet zich in de positie om orders te geven. Hij en VNO-NCW/DSM hebben Natuurmonumenten in de klauwen. Knellende ‘samenwerkingsverbanden’ en ‘coalities’. Strop om de nek.

..Natuurmonumenten haar Wisselgeld voor mondje dicht bij Lelystad Airport; Natural Capital (= Rockefeller Foundation), alles van Waarde is Weerloos

Faustian Bargain 1: Postcode Loterij (+500 miljoen euro) + miljardensubsidies
Natuurmonumenten werd gecontroleerde oppositie met Faustian Bargain 1: de Postcodeloterij en Rijks-subsidies.

Een kenmerk van Sustainable Development ‘(‘Peper -Duurzaam),is dat je op landoppervlak verslindende energievormen inzet. Je hebt voor 2030 Agenda dus enorm veel landoppervlak nodig, natuur dus en landbouwgrond (voor ‘biomassa’).

Maar je kunt- net als bij gasboringen op het Wad- geen protestclubs gebruiken die dan zeggen; hee, waar blijft ons mooie landschap? Met al die windturbines…Waar blijft ons bos? Wanneer Staatsbosbeheer dat omzaagt voor de biomassacentrale’s uit het Energieakkoord..

Dus maakte Pieter clubs als Natuurmonumenten met haar rijke traditie medeplichtig voor de eigen agenda. Ze werden deel van de overheid, als gecontroleerde oppositie, via zijn overheidsinvloed.

 

 

Die 800 miljoen waarmee de weerstand tegen de NAM door de (Vereniging tot behoud van de) Waddenvereniging cs gebroken werd. Die werden zo gecontroleerde oppositie.

Natuurclubs als Natuurmonumenten vormden een Coalitie Wadden Natuurlijk  (2005) volgens de Winsemius/Wijffels-strategie. Netwerken. Om zich tegen terrein aan te bemoeien dat niet van hen is. Als politieke lobbyclub met alle neuzen de zelfde kant op. Een groene hindermacht voor MKB, waartegen multinationals veel beter bestand zijn. En waarmee die multinaitonals nu juist samenwerken.

‘Verbinden’ heet dat verstrikt raken in belangen nu eufemistisch. ‘Gezamenlijk’. Muilkorven is dat in het echt. Gecontroleerde oppositie, en het smoren van kritiek.

..het overtreden van het Negende Gebod werd het nieuwe normaal bij Natuurmonumenten.

His Master’s Voice
Natuurmonumenten en WNF trappen tegen vissertjes aan die met hun sleepnetje over een door stormen omgewoelde zandbodem aaien. En ze zeggen niets over zandwinning, zoutwinning, zandsuppleties. Zoals hier in het Investeringskader Waddengebied.

Natuurmonumenten durft zich niet meer openlijk uit te spreken tegen windturbines, uit angst voor Greenpeace-reprimandes en WNF.  Zitten ze bij in de ‘coalitie’. Wouter van Dieren-  bazuint nu nog rond dat hij de deal-breaker was van dat Waddenfonds. Hij kreeg 3 miljoen euro met zijn IMSA van de NAM om zichzelf te zijn. Ezel.

Maar het was dus Winsemius.

Veel Woeste Gronden met pachtsubsidies, achter de zwavelgele verbods-bordjes van Natuurmonumenten

Als Pieter Winsemius overlijdt gaat hier de Friese vlag uit
Dankzij Winsemius en vooral Ed Nijpels hun stimuleringsbeleid sinds het Nationale Milieubeleidsplan (subsidies voor milieuclubs) kampen wij nu met de grootste milieu-beweging ter wereld in Franse betekenis. Le Milieu. Het criminele circuit, dat onze voedselproductenten van MKB zwart maakt en multinationals helpt bij groenwasserij.

Winsemius stelt in het radio-interview van  2jr geleden dat wij dus ‘trots’ moeten zijn op zo’n grote milieubeweging.

Maar ‘de schavuit’ had er wel even bij mogen vertellen dat hij die milieubeweging zelf zo groot hielp maken. Met een half miljard euro loterijgeld en miljardensubsidies, zodat ze zijn marktmodel van natuurbescherming adopteerden.

De Faustian Bargain is klassiek, van Christopher Marlowe (Dr Faustus) via Goethe (De Faust) tot The Crossroads met Robert Johnson (‘meee and the devil, was walking siiiide by siiiide’, meest duivelse bluesnummer ooit).

I Said Hello Satan I know it’s time for me to goooo.

Bootlegger Mark Rutte

Je verkoopt je ziel in ruil voor een zak geld, macht… Maar de duivel komt je uiteindelijk wel halen. Zodra we het overlijdensbericht van Winsemius ontvangen en de Firma Geween & Tandengeknars BV hem haalt, gaat hier de champagne open en de Friese vlag uit. Tot die tijd hoor je dus Winsemius spreken, wanneer zijn trekpopje Rutte weer praat over klimaat.

3 Replies to “Pieter Winsemius, Kwade Genius, Groen Kameleon”

  1. Friesland Campina is ook z’n multinational. Als ze handel wil doen in de wereld waar Unilever baas is, dan moet je voldoen aan de Unilever standaard. En die is nu groen. Dus zal FC haar melk moeten groenwassen. En doet ze dat niet dan is het ook einde oefening van alle lid leveranciers van de cooperatie. Want je kan wel gelijk hebben dat je melk nu ineens niet duurzamer is dan voorheen, maar er heel veel rompslomp en kosten verhoging bij krijgt. Maar gelijk krijgen zal je niet. Dan levert de Unilever jou melk poeder zo in voor een ander die goedkoper is, of wel groen genieg is om hun eigen duurzame doelen te halen. En op kostprijs kan je het nu eenmaal niet winnen in een onbeschermde markt positie. Feit is dus, was je zelf groen om te kunnen overleven als boer. Of zoals u al eerder schreef. De Liever rood dan doo. Maar en probeer in de nuances het voordeel naar je toe te halen. Blijft wel over dat je niet moet verliezen in een vals zelf beeld. En voor ogen houden waarom je doet wat je doet. En vecht voor een alternatief!

  2. Was Pieter. W. niet die genie die het plan opperde om de zomerkaden van het Noarderleech boven Hallum weg te halen en zo de gevreesde zeespiegelstijging een halt toe te roepen ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *