Duurzame Feike Sijbesma’s Chemelot (DSM) van gas los!

Het Koning Arthur Kasteel van de Vaderlandse Chemie bij Geleen (Limburg), de dampen zijn waarschijnlijk van het Arabische SABIC

Wanneer je de aardgas-verslindende (89 Pjoule, 3 miljard kuub) en stikstofoxiden-uitstotende kunstmestindustrie verwijdert uit Nederland,  spaar je direct een energie-equivalent aardgas gelijk aan 30% van alle Nederlandse huishoudens. (299 Pjoule). Die industrie levert slechts 200 miljoen euro aan belastbare winst op.

Ter duiding: jaarlijks vangen windmolenaars in Nederland nu 550 miljoen euro SDE+-subsidie en SDE-subsidie van Sandor Gaastra (Directeur Generaal Klimaat) om exploitatieverliezen te dekken.

De grootste kunstmestfabriek OCI Nitrogen zit op het Chemelot-complex gevestigd van DSM bij Geleen, en ontstond als afsplitsing van DSM Agro in 2012. De andere kunstmestfabriek Yara Sluiskil zit (sinds 1929) vlakbij Terneuzen, en is sinds 2017 in handen van het Noorse Yara.

De Koolwaterstofstraat

Kunstmestindustrie veel vervuiling voor weinig winst
In dit verhaal doen we wat suggesties om in korte tijd klimaatdoelen te halen. Dus laten we even pragmatisch meedenken met de grote verduurzamingsplannen die ‘Brightlands’ Chemelot voor 2025 ontvouwt. Met hun Duurzame 100 Feike Sijbesma als (vm?) CEO, die tevens Bankraad is bij De Nederlandse Bank.

De voorzitter van Vogelbescherming, Atzo Nicolai (tevens Eneco-commissaris) doet ook mee als President DSM Nederland.

Verduurzamingscommissie Chemelot 2025

De Krachten die Zijn waar Feike een groen nootje bij meeblaast, die besloten hier in 2020-2030 voor duurzame kampioen te spelen met een Klimaatwet. En die Green Deal van Frans Timmermans en zijn Diederik ‘Van Gas Los’ Samsom. Samsom wil u en mij per 2021 ‘van gas los’ dwingen met dwangsom.

Duurzame Diederik was voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving, waarin dat zonder uw aanwezigheid werd besloten als dictaat. Daarom noemen we hem voortaan Diederik Dwangsom.

..,Oeps…..

Maar waarom al die huizen loskoppelen van het meest efficiente gasnet ter wereld, terwijl de Duitse burger 800 euro subsidie krijgt om AAN het gas te gaan (in plaats van ‘Heizoll‘), en als je het zelfde reductiedoel op papier met enkele korte klappen bereikt:

 • reductie in aardgasverbruik
 • 5000 ton reductie Stikstofoxide-emissies (N2O)

Bron CBS

Uiteindelijk levert die kunstmestindustrie (in Terneuzen en bij Chemelot) volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) haar rapport ‘Decarbonisation Options for the Dutch Fertiliser Industry‘ (oktober 2019) maar 200 miljoen euro belastbare winst op (bij 2 miljard euro omzet), en er werken slechts 1500 mensen.

Bron: PBL/ECN 2019, MIDDEN-report blz 7

Verplaats die industrie dan naar China, dat immers toch ook niet hoeft mee te doen met het Dictaat van Parijs (2015, 2030 Agenda) Voor die paar miljoen euro belastinginkomsten hoeven we het niet te doen. En die 1500 banen, wanneer bankier-CEO’s in Nederland de bonus willen oppoetsen, dan vegen ze er ook zo tienduizenden als ‘overcompleet’ uit.

Chemelot moest een innovatiekasteel worden van de chemie in Visie 2005. Inmiddels is het weer tijd voor Visie 2025

Op de 1 of andere manier hebben die multinationals en hun UBO’s (Ultimate Beneficiary Owners) altijd slechts 10 procent belastbare winst. Daarover mag de Belastingdienst Groot Zakelijk zich dan ontfermen. Hun waarde voor de Nederlandse schatkist waarover Wopke het UBO trekpopke Hoekstra waakt, die dienen we niet te overschatten.

Bedenk dat een succesvolle ZZP’er/MKB’er wel 50 procent van zijn inkomen kwijt is aan het Ministerie van Financien en haar Belastingdienst van Wopke ’t UBO-trekpopke.

🙂

Bron: PBL/ECN 2019 MIDDEN-report blz 6: Peanuts, veel materiaalverbruik voor minieme winst

…hier even ter duiding het belang voor de Nederlandse schatkist.. Dus er vloeit jaarlijks meer dan tweemaal zoveel belastinggeld naar windmolenaars om exploitatieverliezen te dekken (SDE+) van een verlieslatend bedrijfsmodel, dan er belastbare winst uit die aardgasverslindende en stikstof-emittende kunstmestindustrie vrijkomt.

Hoeveel belasting zou OCI de Nederlandse schatkist nu opleveren? Als het 100 miljoen euro is, dan moet dat veel zijn. Kortom: wat is de publieke waarde voor Nederland van dit bedrijf?

Je zou bijna denken dat niet ‘kostenbesparing voor de burger (via lagere lastendruk) maar ‘belastingmaximalisatie’ het doel is van het beleid van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV. Met als grote uitzondering dus de banken en multinationals en hun UBO’s….Die krijgen geld toe om aanwezig te zijn.

Bron: CLO 2019….Het PBL/WUR/CBS geeft het zelf toe

CO2-stoelendans, emissieruimte maken
Dus opnieuw: we duiden de opbrengst even voor de schatkist van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV, ons lieflijke maffialandje Nigeria aan de Noordzee. In 2018 doneerde de Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland (RVO, Ministerie van ‘Klimaat’) 0,55 miljard euro SDE+-subsidies aan windmolenaars. (Bron CBS) Omdat windfarms zonder subsidie niet renderen, zo moet het CLO erkennen in bedekte termen.

Ze geven ‘de schuld’ aan het goedkoop zijn van renderende energie als aardgas en steenkool. Pas door olie en gas een klimaathandicap te geven kan de Paralympics van energieland, ‘Duurzame’ Energie meekomen. Echter, ook die subsidies aan windmolenaars hebben een voordeel voor de UBO’s van multinationals en banken, in de vorm van ‘extra bedrijfsruimte’.

Daarom stuiten we meteen op een ‘Willfull Omission about Emission‘ van de RVO van Directeur Generaal Klimaat Sandor Gaastra. Die windturbines krijgen die subsidie vanwege ‘het klimaat’, zo stelt zijn RVO. Wij moeten ook ‘van gas los’ vanwege ‘het klimaat’, zo liegt Sandor.

En daarom meet onze leugenachtige corrupte overheid ook steeds met twee (kli)maten. Windvaantjes en zonnespeeltjes maken papieren bedrijfsruimte voor de UBO’s van NL.

Intree

Windmolens sparen met hun onbetrouwbare wiebelstroom namelijk (bijna) geen CO2-emissie (wat ze wel valselijk claimen), dus vermeden fossiele brandstofstook. Windfarms verplaatsen vooral emissies in Europa. Terwijl je de kosten van dat klimaatbeleid naar Nederland (en Duitsland + Denemarken) trekt. Dat komt doordat projecten van windmolenaars in het ETS-emissiehandelsysteem meetellen.

Dat ETS-systeem werkt als stoelendans, waarbij de autoriteiten een beperkt aantal CO2-stoeltjes beschikbaar stellen. De Europese Commissie heeft een zogenaamd ‘plafond’ voor CO2-stoeltjes ingesteld, dat in 2005 in werking trad dankzij het Kyoto-akkoord (waaraan de Amerikanen toen OOK niet meededen, zoals ze nu ook niet met het Parijs-‘akkoord’ meedoen).

Zodra een windmolenaar zijn project afbouwt en daar theoretisch CO2-emissie mee vermijdt, dan komen die stoeltjes voor een andere grote emitter in Europa weer vrij. Dan rekenen windmolenbouwers bijvoorbeeld 1 op 1 om, dat x-MW windvermogen een x-MW gasvermogen heeft vermeden = ‘nieuwe emissieruimte’.

Daarom adverteren windmolenaars ook altijd met die ‘bespaarde CO2’. Omdat ‘vermeden emissie’ een ‘groen’ waardepapier is, waarin je kunt handelen. Ongeveer net als bij de reeds besproken ‘Groene Obligaties’.

Alsof Indianen rooksignalen maakten

Subsidies om grootbedrijf bij klimaatbeleid te sparen
Die ETS-deelnemers, zoals de grote energiebedrijven, Tata Steel maar ook Chemelot-bedrijven kunnen dan emissierechten bij kopen.

Het Chemelot-complex stond in 2018 voor 4,8 Megaton CO2-emissies in de ETS-boeken, het equivalent van een forse kolencentrale. Willen ze groeien in productie, dan stoten ze natuurlijk meer CO2 uit. Dus kunnen ze meer emissieruimte bijkopen en op papier aan papieren doelen voldoen.

Het ETS-systeem is dus (ook) een vorm van aflatenhandel. Om binnen je plafond te blijven als ETS-plichtige, koop je die spotgoedkope ETS-rechten bij, die vrijkomen omdat de overheid (Sandor Gaastra, Meindert Smallenbroek) doet alsof windturbine-projecten emissieruimte vrijmaken.

De Bulkchemie is grotendeels verkocht door DSM.maar ze huizen nog wel op het terrein

Zo mag ook Anne de Groot (Klutenpad 14 in Creil) van Windpark Fryslan claimen dat ze 0,8 Mton CO2 per jaar sparen door met 89 gigaturbines de horizon van de Waddenzee voor eeuwig te verminken. Met nog 6 zulke gigawindfarms zou De Groot dus de emissieruimte vrijmaken van 1 Chemelot-complex.

Niet omdat zijn windturbines daadwerkelijk zoveel CO2-equivalent aan fossiele brandstof uitsparen. Dat hoeft hij helemaal niet te bewijzen. Het gaat er om, dat hij die nieuwe (papieren) emissieruimte produceert. Want dan kunnen de UBO’s met hun grote CO2-bronnen weer ETS-ruimte spotgoedkoop opkopen.

Zo werkt de emissiehandel, waar Pieter Winsemius met zijn McKinsey een rol bij de optuiging speelde. ‘Groen’ kapitalisme heet dat, net als bij ‘natuurcompensatie’. (Natural Capital)

Waarom moet dat nog in Nederland?

Stikstofemissies en bruine dampen
OCI nam net een installatie in gebruik die de N2O-emissies verder moet terugbrengen. Die installatie haperde afgelopen najaar zodat er bruine dampen opstegen, wat de kleur is van stikstofoxide-emissies. Excuses voor het ongemak.

In mijn vroege jeugd in de jaren ’80 dampten die bruine dampen nog vrolijk vrijuit de lucht in bij DSM.

Nu halen ze het meeste er uit, maar emissies van N2O van OCI Nitrogen blijven zo’n 5 duizend ton per jaar.  Of ze ook NOx produceren is me onbekend. Wel weet ik dat een gemiddelde veeboer ook bij 500 kg stikstof per jaar een minitieuze mestboekhouding moet bijhouden. Dat gaat dan vooral over ammoniak (NH3).

Gasverbruik-equivalent

En dat is nu net het goedje waarvoor OCI Nitrogen bij de PRODUCTIE zoveel aardgas verbruikt.

Per ton geproduceerde NH3 verbruikt OCI dan 30Gj aardgas-equivalent, ongeveer gelijk aan 1000 kuub aardgas. Dus om 1 ton Ammoniak te maken, verbruikt OCI evenveel aardgas als 1 klein huishouden. (ik verbruik 800 Kuub als Groene Rypke de Duurzaamste)

Wageningen World, het alumniblad van de Stichting Wageningen Research van het Ministerie van LNV loopt weer eens te boertjepesten

OCI maakt dus ammoniak en ureum (dat is de stof die je uitplast), allemaal voor kunstmatige mest. Terwijl men tegelijk in Nederland praat over veestapelreductie vanwege de ammoniak en opgevoerde mestoverschotten.

Geen nood: OCI krijgt ook SDE+-subsidie van RVO om varkensmest uit Limburg en Brabant te vergisten tot biogas. Die biogasfabriek zou dit jaar open gaan en 40 miljoen kuub biogas produceren, dus ongeveer 10-20% van het eigen verbruik.

Foutje bedankt

Nieuwe Natuur op het Koning Arthur Complex van de Chemie
De naam Chemelot – verwijzing naar het Koning Arthur Kasteel Camelot en zijn tovenaar Merlijn- ontstond in 2002 na de herstructurering van DSM (De Staatsmijnen) uit naam van Vision 2005, zo lees je bij blogger Klaas Bos. De Bulkchemie waarmee DSM groot werd, door Cokes (laagwaardige steenkool) om te zetten in bruikbare koolwaterstoffen- die werd grotendeels doorverkocht aan Saoudi Arabie (SABIC).

Mij dunkt wordt SABIC als Arabier die niet met de klimaatgekte meedoet gespaard bij de Klimaatwet?

Een doosje chocola met de groetjes van Allah

Dus nu zit daar een stukje Arabisch domein op Limburger grondgebied, met de Provincie Limburg als belangrijk aandeelhouder van DSM. Die boden ook excuses aan, een doosje chocolaatjes voor affakkel-overlast van hun Naftakraker. Zo’n installaties maakt van grote koolwaterstof-moleculen de kleinere handzamere fracties.

Op die wijze konden de nazi’s vroeger ook aan hun benzine voor de oorlogsindustrie komen. Met een patent van Standard Oil van de Rockefeller-familie om uit steenkool benzine te produceren.

Roekenkolonie

Het Chemelot-chemiekasteel is overigens een prachtig natuurgebied, er hangt een wat zoetige emissiegeur tussen de prachtige bomenlanen. In die bossages op het Chemelot-complex kon je gewoon pal naast de snelweg (A2) aan de Koolwaterstofweg een paar dassenburchten vinden. Het is grond die al een eeuw bijna met rust is gelaten.

In de geknotte platanen en acacia’s vind je overal kolonies van roeken.

Dassenburcht

Het Chemelot-complex dook gisteren als het mythische Camelotkasteel van Koning Arthur uit de mist op, terwijl de lage winterzon haar dampwolken bescheen. Een machtig gezicht, zodat je even bij de Koolwaterstof van  de snelweg afging om dat spektakel vast te leggen. Ik zou nog graag eens meer dan schetsmatig dit enorme stalen sissende superorganisme vastleggen.

Vanaf de snelweg gezien

We zijn hier alles behalve chemofoob. Maar wanneer bepaalde lieden de mond vol krijgen over het redden van Moedertje de Planeet: dan willen we graag de zaak even in context zetten. De Koninklijke Oligarchie Nederland BV begrijp je, door te denken vanuit De Belangen van de UBO’s van dit land, die bij wet als zodanig (‘De Belangen’) beschermd zijn.

Wat vanuit publiek of ecologisch perspectief krankzinnig en absurd lijkt, dat heeft altijd een rationeel-economische achtergrond. Ergens wordt iemand daar beter van, en hoe machtiger die ‘iemand’ is hoe meer elders mensen daarvoor moeten betalen. Dat is ook wat ‘De Transitie’- de overdracht- immers behelst van ‘groene’ Feike Sijbesma en zijn UBO-vriendjes.

Een kapitaalverplaatsing.

Lekker 100km per uur rijden voor Chemelot

De mensen met de zwakste lobby krijgen de meeste klimaatkosten voor de kiezen. En dat zijn de boeren, burgers, vissers en buitenlui: Iedereen die niet aan de Klimaattafel zat van Diederik ‘Van Gas Los’ Samsom, maar die op het menu stond. Wanneer Feike Sijbesma dus onder een bus komt, dan gaat hier de vlag uit.

Dat mag een bus op biogas zijn. 🙂

Prachtige bomenlaan van Chemelot

Moraal van het verhaal is dus: wat op het eerste gezicht ‘gek’ lijkt of irrationeel zoals ‘van gas los’, dat heeft altijd voor iemand een economisch-rationeel doel. Iemand van de UBO’s van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV en zijn connecties.

Dit zal waarschijnlijk van SABIC zijn….

 • Voor de duidelijkheid: de foto’s hier tonen NIET het kunstmestbedrijf, maar wel het Chemelot-complex dat tot dit verhaal inspireerde. Het gros van Chemelot wordt bezet door het Arabische SABIC (40%)
 • Iets van dit verhaal opgestoken? Doe dan een duit in het zakje voor bier, (10 eu), boeken (25 eu) en benzine (100 eu): Wordt donateur van Interessante Tijden via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rechtse Hippie

6 Replies to “Duurzame Feike Sijbesma’s Chemelot (DSM) van gas los!”

 1. Hoi Rypke,
  Zoals je kunt zien waarschijnlijk ben ik een nieuwe lezer. Jouw enorme detailkennis is duizelingwekkend, tenminste voor mij. Ik vraag mij af of je het soort misstanden zoals je ze hier beschrijft, ook op een voor het zgn “klootjesvolk” begrijpbaar lezend kunt maken. Ik vermoed dat er misschien veel meer ogen en hersenen opengaan en dat het debat beter over te brengen is. Ik maak mij ernstige zorgen en ben pas een jaartje red pilled”. Argumentatie en rekenvoorbeelden zijn altijd doorslaggevend denk ik.
  Groet , Paul .

  1. @Paul: nee, want je formulering getuigt van luiheid, dat je de verantwoordelijkheid van jezelf naar mij wilt verleggen alsof het aan mij ligt en niet jou.

   Zo moeilijk is het allemaal niet, maar je moet je in willen spannen

   Aan luie mensen heb ik geen boodschap, wanneer je iets niet begrijpt stel je vragen over wat je niet begrijpt, je spant je in.

   Het probleem is juist dat mensen zich niet in willen spannen, menen dat alles ze maar aan moet waaien

 2. Niet mee eens Rypke!
  Paul heeft een punt. Ik begrijp jouw redenatie wel, je motivatie wat minder, maar je kunt veel meer medestanders ‘vangen’ wanneer je het lichtjes eenvoudiger brengt. Niet in de content maar minder warrig misschien. Tenzij je geen ‘meestand’ wilt natuurlijk!
  Maar ik zie deze site en jouw tomeloze inzet als een strijd die gevoerd moet worden teneinde iets te doen aan de komende overheersing uitkleding door de globale elite! Het is oorlog maar weinigen zien het. En voor een oorlog heb je soldaten nodig.

  1. Ik vind dat van een Geert Wilders en Thierry Baudet overigens ook. Vooral GW zou meer aanhang kunnen genereren door zich lichtjes anders op te stellen. Geen idiote dingen roepen of doen. Dat gaat tegenwerken.

   Niet afdoen aan de boodschap maar misschien wel aan hoe je die brengt… Bestrijdt de elite met middelen die zij zelf gebruiken nl. gedragsbeïnvloeding. Ze zouden ‘mindfucker Victor Mids’ er eens op los moeten laten…

  2. @Harry: korte versie van reactie, de aard van je reactie is precies wat ik als kernprobleem zie, onwil en ‘ik’ als boodschap ipv tot algemeen nut.

   Uitleg:

   Leg mij dan uit wat je ‘warrig’ vindt, waar je zelf al moeite hebt met ‘d’/’t’-fouten? Wat snap je niet? En dat ‘tomeloze inzet’ net als’warrig’ klinkt ook zo neerbuigend zo van ‘je bedoelt het vast goed’, ik ben hooguit meer productief. Waarom zou ‘warrig’ niet je eigen onwil zijn je in te spannen, om meer tussen de regels te lezen? In plaats van te verwachten dat iemand je alles in steno oplepelt als een zak chips waar je uit vreten kunt

   Of bedoel je ‘te veel zijpaden’ maar zo ja, geef dan voorbeelden in de tekst waarop je nu reageert. Herhaaldelijk lees ik berichten terug die voor redactie vatbaar zijn, nooit claim ik perfectie, wat onmogelijk is wanneer je iedere dag in enkele uurtjes een verhaal maakt. Dus dan redigeer ik ze, maar dat kan alleen wanneer mensen mij aanwijzen wat ze niet begrijpen.

   Je mag best eindredacteur worden als je daar goed in bent…woorden vlooien ligt me slechter dan creatie, inspiratie en analyse.

   Met ‘luiheid’ bedoel ik algemene kwalificaties geven zonder te specificeren, opnieuw geef je dan geen algemeen bruikbare boodschap, maar je maakt een persoonlijke kwalificatie waarin je ZELF het onderwerp bent, zijnde degene die claimt (in tegenstelling tot ik) het algemeen overzicht te hebben.

   Uiteindelijk maken ‘standpunten’ en ‘informatie’ niet veel uit, iedereen kan een mening-kledingstuk aantrekken en dan heel intelligent poseren in de mediacatwalk.

   Je houding waarmee je tot standpunten komt is belangrijker, de weg belangrijker dan het doel

   En daarnaast: ik ben geen politicus noch wil ik dat zijn. Mijn doel is van geestelijke aard. OP aarde is geen betere wereld mogelijk en Nederlanders krijgen de leiders die ze verdienen. Luie Nederlanders die geen burger maar consument zijn die alles op presenteerblaadjes eisen, omdat ze anders gaan klagen (‘ik’-gecentreerd) in plaats van geïnteresseerd vragen (tot algemeen nut), die krijgen 12 jaar Rutte.

   Zo krijg je al helemaal geen ‘regime change’ wanneer je niet eerst een mentality change krijgt. Een belangrijke conditie die tot dictatuur leidt is zwak burgerschap. Welvaart maakte mensen lui en kwetsbaar voor repressie. En dan: ik kan ook in 20 minuten voor iedereen met het intellect van een pinda uitleggen hoe het zit. Wie dat niet snapt, die is gewoon te dom/lui/onwillig en hoef ik niet te bereiken.

   Want luie domme mensen hebben toch geen invloed, en zijn meestal vervelend gezelschap. Kort gezegd; ‘de massa’ hoef ik niet te bereiken volgens de geijkte weg van verdomming en vertrutting. Want dan moet je gelijkvormig worden en daar vind ik geen bal aan. Uiteindelijk schrijf ik in de eerste plaats voor het eigen plezier, de eigen ontdekkingstocht waar dat tot inzicht van anderen strekt en het ontmoeten van geestverwanten.

   En ik zie het al: je bent modernist, geen gelovige in klassieke zin, want dan dien je juist WEL aan traditie te toetsen, het geheugen van het geloof. Dat is het eerste probleem waaruit het andere volgt. Je ging niet in God geloven maar in jezelf…

 3. @Rypke:
  Bedoel niks neerbuigends, in tegendeel: alle respect. Ik snap jou stukken zelf heel goed. Ik heb dan ook geen uitleg nodig en hoef ook geen Mc Donalds voer. Het duurde wel even voor ik me had ‘ingelezen’ om je intonatie, cynisme en metaforen te ‘pakken’ zeg maar…;)
  Maar dat eenmaal door hebbende gaat het heel goed…
  Ben gezegend met een hoog iq maar heb helaas geen Nederlands gestudeert ;). Beetje kinderachtig is de d en t opmerking wel vind je ook niet? Daaruit maak ik op dat je lichtjes geraakt bent. Ik speel op de bal en nooit op de persoon. Tijdens de wedstrijd kan het wel een clashen maar na afloop drinken we samen een biertje en lachen we erom.

  Qua geloof: tradities kunnen goed zijn maar de ervaring heeft geleerd dat diezelfde traditie geleid heeft tot een leegloop in de kerken. Terwijl men dacht God een dienst te bewijzen. Dit zegt verder niet veel en verdient uitleg. Het oude testament is zeer nuttig vlgs. Timoteus maar vlgs. de Hebreëen schrijver op zichzelf niet meer dan slechts verouderd…

  Onze motivatie verschilt enigzins. Maar dat hoeft nog geen probleem te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *