ASN Bank ( = Ministerie Financiën) casht op wetenschapsfraude PBL

De Goede Bedoelingen-maffia, hij werkte ook bij ‘Trees for All’, vliegreizen compenseren met boompjes, wat nu bij de Climate Neutral Group hoort

Onder de noemer ‘Belasting Onttrokken Waarde’  (BOW) en ‘Natuurlijk Kapitaal’ maakt de ASN-Bank ( = Ministerie van Financien) – de geesten rijp voor particuliere heffing van biodiversiteitsbelasting. Als zusje van Grote Broer CO2-compensatie. Hun methodiek leunt echter op de door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ontwikkelde MSA-biodiversiteit.

In Sjoemelnatuur (2015) ontmaskerde ondergetekende de wetenschappelijke fraude achter dat MSA-concept van PBL, met beroep op data verkregen met de Wet openbaarheid bestuur (Wob). MSA verwatert de wetenschappelijke definitie van biodiversiteit (soortenrijkdom & populaties soorten) tot inwisselbaar ‘groenig oppervlak’ in hectares.

Via MSA maakte PBL ‘biodiversiteit’ uitruilbaar met CO2-compensatie, meetbaar in hectares opkoopbare grond waarop je groene beloftes/bomen plant. Koos Biesmeijer (Naturalis, Leiden Universiteit, Natuurmonumenten) is de verkoper met Prof.dr.-titel van dit Natuurlijk Kapitalisme (sinds 2017), samen met het IPCC voor Biodiversiteit, het IPBES (2012).

Sjoemelnatuur (2015), zie hier het volledige onderzoek

‘Belasting Onttrokken Waarde’ = compensatiekrediet (bio-aflaat)
We kwamen dankzij een PR-bureau ‘Laat Bloeien’ op het item ‘Biodiversiteit’-belasting, aka ‘Natuurlijk Kapitaal‘, en vervolgens bij Roel Nozeman van ASN Bank. Die noemt zich ‘Senior Advisor Biodiversity’, en hij weet alles van ‘natuurlijk kapitaal’. Nozeman noemt het compenseren van een ‘biodiversity-footprint‘ – een ‘Belasting Onttrokken Waarde’ (BOW)

Dat ‘Natural Capital’ is een bankiers-concept dat we hier al ettelijke malen bespraken, gepromoot door de Rockefeller Foundation (Wallstreet). Het wordt tevens verkocht door een aan de Fabian Society verwante Brusselse Lobbyclub: GLOBE Legislators.

Daar zit Al Gore ook bij, maar ook Gerben Jan Gerbrandy (D66)

ASN valt onder de Volksbank, die weer valt onder het Ministerie van Financiën. De Staat speelt met die Volksbank al ondernemertje sinds 1817, onder de naam ‘De Nederlandse Maatschappij’. De Maatschappij, dat zijn Zij: de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van de grote banken en multinationals van NL.

 • Je begrijpt zo ook weer beter wat de ex-minister van Financiën (toezichthouder DNB), Jeroen Dijsselbloem als voorzitter bij Natuurmonumenten doet.

Met windmolens in de natuur redden we de natuur... het PBL poogt CO2 en Biodiversiteit onder zelfde commerciele noemer te brengen. Dat doen ze met MSA-biodiversiteit waarin ze ‘soortenrijkdom’ verbouwen tot ‘hectares grond’

‘Groen’ = bankierspolitiek
Zo vinden we andermaal bewijs voor de Rypothese die Interessante Tijden uitwerkt: ‘Groen’ = Bankierszwendel, een vlucht van de bancaire sector in grond & grondstoffen ( = ‘het milieu’) op publieke kosten, bij een wankelend monetair systeem dat op Fiat Currency drijft. ( = uit niets gedrukt papiergeld, met rente uitgeleend en in economie gepompt)

Dat verkopen ze met een cynisch jankverhaal over ‘onze kleinkinderen’ en ‘moedertje de planeet’.

De consequentie van Timmermans zijn ‘Green Deal’ is precies dat: publieke kapitaalinjecties om de Wereldbank te redden, de bubbel opblazen. Nederland is dankzij de grootte van haar commerciële banken hier Europees voortrekker, zoals met Frank Elderson (DNB) en de BIS in Basel.

Trees for All: krediet om grond in de Derde Wereld op te kopen

Nozeman werkt tevens voor Trees for All, dat is CO2-compensatie voor vliegreizen, waarmee de Frequent Flyer kapitaal vrijmaakt voor Venture Capital om land op te kopen. Dat is onderdeel van de hier besproken Climate Neutral Group aan de Arthur van Zwendelstraat in Utrecht.

Hun marketingtool kennen vaste IT-lezers al via het wetenschappelijk frauduleuze concept ‘Ecologische Voetafdruk‘ Ook daarin moet je een aangeprate CO2-schuld namelijk tegen betaling omzetten in de meest ruimte-verslindende manier: via bomenplant die deze CO2 zou opnemen (ipv dat je bv een kerncentrale bouwt)

 • In deze aflevering zie je meteen, hoe ze ‘biodiversiteit’ (soortenrijkdom) met CO2 willen verknopen als ‘1 en het zelfde groene ding‘.

Bij ‘Duurzaam Bedrijfsleven’ poogt Nozeman ook het ‘geld verdienen aan biodiversiteit’-idee te verkopen. Daarom, in de Online Cursus Bullshit-detectie vandaag: Waarom is de handel van Nozeman gebaseerd op wetenschappelijke fraude, namelijk door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

 • Het sleutelbegrip dat ‘biodiversiteit’ en CO2 verbindt is hier: ‘hectares andermans grond’!

Wat Linkse/zielige mensen verenigt met Rechtse graaiers is hun schaamteloosheid en vertekende zelfbeeld

Offsetting = Steenkolen-Engels voor ‘Afzetterij’
Bij de verkopers van 2030 Agenda, zoals Klimaatkerk Pakhuis de Zwijger en hun Groene Kerkblad Trouw (Duurzame 100) werd Nozeman al op een schild gehesen. Nozeman wil, dat je voor het gebruik van grondstoffen en landbouwgrond in bijvoorbeeld je broodje gezond extra bijbetaalt.

Sinds het dictaat van Parijs (2015, aftrap 2030 Agenda) circuleert het idee van natuurcompensatie en  CO2-compensatie over voedsel plots weer overal. Ze mobiliseerden een heel leger verkopers met planetaire pretenties, die zich met je eetgewoontes gaan bemoeien.

Gesponsord door Essent

Dat je voortaan moet bijbetalen, wanneer je een broodje warm vlees verkiest boven een klimaatneutraal gebakken zuurdesem-cracker met CO2-gecompenseerde huttenkaas.

Bij het Ministerie van LNV heeft bijvoorbeeld The Questionmark een voet tussen de deur, van Greenpeace/World Connectors. Dat  is Pakhuis de Zwijger & Herman Wijffels, samen met  Willem Lageweg zijn Transitiecoalitie Voedsel.

Trouw haar Duurzame 100, ontstond dankzij de zelfde personen (oa Herman Wijffels, Pieter Winsemius) als hun klimaatkerk, Pakhuis de Zwijger. (in 2005 opgericht) Dus dan heb je kerkblad en kerk al voor elkaar. Voor de promotie van wat als ‘linkse onzin’ bekend staat kom je bij steeds de zelfde mensen en clubjes. Maar die dienen dus (al dan niet bewust) ‘rechtse’ doelen: harde cash.

Voor verkoop van hun agenda, ontlenen ze sociaal gezag aan een netwerk van instituten als PBL, RIVM, Wageningen UR en daarmee verknoopte internationale organisaties. Hieronder een kleine bespreking,.

Natuurlijk Kapitaal is plots overal, hier in Pakhuis de Zwijger in 2018

Het IPCC voor ‘BIodiversiteit’ verkoopt natuurlijk kapitalisme
Via het IPCC-klimaatpanel van de Verenigde Naties verkochten ze je al 25 jaar een CO2-schuld (Sinds Aardetop Rio de Janeiro 1992). Maar als reservewiel van bankiers die de Wereldbank gaan redden, bedachten ze nog een andere truc: het in 2012 gelanceerde IPBES. Dat IPBES is het IPCC (VN-Klimaatpanel) voor ‘biodiversiteit’,.

Het werd in 2012 gelanceerd op de tweede Rio-Aardetop. De eerste Aardetop was in 1992 (toen werd alle klimaatbeleid afgesproken), en de 0-de was 1972 in Stockholm.

Van IPBES is Astrid Hilgers van het Ministerie van LNV aanspreekpunt.  Op die top in 2012 lanceerden ze ook de Natural Capital Declaration, het financiële broertje van de IPBES. Zodat ze nu al Cryptomunten ontwikkelen met ‘natuurlijk kapitaal’ als dekking: andermans grond en grondstoffen, opgekocht door Venture Capital.

‘Backed by Natural Capital’- een Cryptocurrency

Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal Koos Biesmeijer van Naturalis (en Natuurmonumenten) is de academische verkoper van IPBES en het natuurlijk kapitalisme. Die kreeg van LNV-ambtenarij  daar speciaal een Leidse Leerstoel voor in 2017.

Je gelooft een verkoper meer wanneer hij zich Prof Dr Biesmeijer noemt. (zie mijn filmpje over ‘Astroturfing’ bij Blue Tiger Media).

Sindsdien is Biesmeijer steeds in media als verkoper actief, en hij is adviseur/lobbyist bij Natuurmonumenten. Ongetwijfeld heeft Biesmeijer een verheven beeld van zichzelf. Maar dat zelfbeeld stemt dus niet overeen met de kale financieel-politieke feiten. Door ‘natuurlijk kapitaal’ blijft geen soort of natuurgebied meer behouden van onnodige vernietiging.

Wel maak je de bancaire sector zo schatrijk over de rug van de burgerbevolking van NL en de rest van de EU, door het ontwerp van een particuliere belastingheffing, af te dwingen met wetgeving in de maak (daarover later meer).

1 juni 2019 in Het Parool Fake News…

Alleen kun je die oplichtingspraktijk niet steeds met het zelfde verhaaltje rechtvaardigen. Als mensen klimaatmoe worden, heb je een backup nodig die Biesmeijer en Biodiversiteit heet. Biesmeijer verwijst in een interview overgenomen door New Scientist (op 1 juni 2019 verschenen bij Het Parool) nota bene direct naar Frank Elderson van De Nederlandse Bank, om zijn betoog te staven:

Natuurlijk kapitaal is wat dat betreft heel vergelijkbaar met gewoon kapitaal. Meer geld op de bank, betekent meer rente. Maar als je je kapitaal opmaakt, wat we nu doen, komt er ook geen nieuw kapitaal uit voort.

Frank Elderson, directeur bij De Nederlandsche Bank, beschreef het met een mooie analogie: door de natuurlijke bronnen uit te putten, zijn we momenteel aan het pinnen bij onze kleinkinderen

Je gelooft iemand meer als er prof.dr voor staat. Prof.dr. Oplichter

20 jaar na RIO Aardetop een reservewiel bij Klimaat: IPBES
Al bij die eerste Aardetop in Rio (1992) ontstond de Convention on Biological Diversity (CBD), dus de backup van klimaatpolitiek. Maar pas 20 jaar later komen ze met een IPBES-panel, dat het veel belangrijkere behoud agendeert van de natuur, bescherming tegen economisering van Het Leven.

Tot nu toe domineerde ‘Klimaat’ alle agenda’s.

Het IPBES (Intergovermental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services) moet die nobele zaak van natuurbescherming helpen misbruiken voor financiele politiek, dus onder de CO2-noemer verenigen. Zoals ze ook de milde klimaatveraangenaming uit verband rukken voor bankierspolitiek.

De bloemetjes en bijtjes bij LNV

Kwantiteit en academische titels bepalen ‘waarheids’-gehalte
Ecologen zijn eenvoudig te gebruiken voor politiek-financiele agenda’s, dankzij hun meestal lage wetenschappelijke standaarden en activisme. Die laatste observatie is een constatering uit de praktijk, eigen ervaring met ecologen en hun boterzachte kletspraatjes.

Maar hieronder dan een concreet voorbeeld van de lage wetenschappelijke standaarden: de ‘1 miljoen soorten sterven uit’ die enkel in de fantasie blijken te bestaan. Bij presentatie van het laatste IPBES-rapport poogden mensen als Biesmeijer dit aldus te verkopen bij het nationale Fakenews van de NPO:

Academieprostituee van LNV op 6 mei 2019

Net als bij dikke IPCC-klimaatrapporten met ‘duizenden wetenschappers’ moet bij het IPBES de kwantiteit en het academisch gezag (prof.dr.) van deelnemers, de leek overtuigen dat van goede wetenschap sprake is.

Dus dat Heel Veel Onzin plots waar is met Prof.dr. ervoor in ‘Gezaghebbende Bladen’ met ‘Ondoorgrondelijke Modelstudies’. Met academisch gezag sterven plots 1 miljoen plant- en diersoorten uit door uw schuld ( bij de banken).

Maar wist U: die ‘1 miljoen’ gebruiken ze te pas en te onpas, al decennia? Zie hieronder:

Daar is tie weer, de 1 miljoen, nu in boek uit 2012 (herhaling claim persbericht 2004)

Een miljoen soorten sterven al decennia in theorie uit, maar niet de praktijk
Eerder (2004) deed Chris Thomas met Michel Bakkenes (PBL) al die ‘1 miljoen soorten’ -verdwijnen-truc. Toen zou CO2 diersoorten naar de verdommenis helpen, al stierf niet 1 soort uit door de zeer milde opwarming tot nu toe. Maar hun computermodel was gewillig, volgens het principe ‘rotzooi er in, rotzooi er uit’. (Puntje 2 uit de cursus Bullshitdetectie)

Met de natte vinger roeiden ze ‘1/3de’ (de mediaan van hun uitsterprojectie in een computermodel) van 3 miljoen theoretisch bestaande soorten uit (1,8 miljoen zijn wetenschappelijk beschreven) in de computer. Die virtuele soorten zouden door zijn modelberekening habitat verliezen door opwarming, zodat (opnieuw) oppervlakteverandering gelijk kwam te staan aan ‘verlies biodiversiteit’.

Mean Species Abundance; 🙂

Het is dus een oude truc, om oppervlakte en ‘biodiversiteit’ 1 op 1 te verkopen (voor de technici onder de lezers: Species Area Relationship met z-waarde 0,25) Zo zouden dan 1/3 van alle soorten ‘risico van uitsterven’ lopen (extinction risk), 1 miljoen. Dat brachten alle massamedia als ‘1 miljoen soorten sterven uit door opwarming’.

Die claim uit hun persbericht in 2004, werd de titel van zijn co-auteur (Lee Hannah) haar boek, dat we hierboven afbeelden. Dit gedrag is kenmerkend voor de kwaliteit van ‘wetenschap’ van IPBES-types. Dus je krijgt de zelfde Deja Vu als in 2004 wanneer Nepnieuwsuur 6 mei 2019 het Fake News opfrist, op gezag van natuurlijk kapitalist Koos Biesmeijer.

Maar eigenlijk bij alle media, zoals NPO Radio, op gezag van Wagenings Fake-oloog Esther Turnhout.

Nationale Propaganda Organisatie (NPO)

Data: 900 soorten tot nu toe bewezen uitgestorven mondiaal
Tot nu toe zijn mondiaal ongeveer 900 door de wetenschap beschreven soorten uitgestorven sinds het jaar 1500: zie onze reviewstude van de empirische literatuur (ondergetekende en Onkreukbare Crok)  voor stichting SMWB ‘Biodiversiteitcrisis, Massa-Uitsterven of Massahysterie‘.(2014)

Er wordt in Nederland ontzettend veel natuur vernield voor windmolenparken, klimaatbeleid en houthonger (biomassacentrales), de bouwhonger om de massa-immigratie naar Nederland te faciliteren.

Ja zelfs het circuit van Zandvoort wordt in Natura 2000-gebied uitgebreid met stilzwijgende toestemming van Biesmeijer’s Natuurmonumenten. Lelystad Airport gaat open midden in vogelgebied, met stilzwijgende toestemming van Biesmeijer’s Natuurmonumenten.

Privatisering publieke ruimte = natuurlijk kapitaal, Koos Biesmeijer en Jeroen Dijsselbloem hun Natuurmonumenten

Maar die mondiale prognoses over 1 miljoen soorten zijn op gebakken lucht gebaseerd, namelijk soorten die niet bestaan. Kortom; Koos Biesmeijer + IPBES = Boerenbedrog.

Hier claimen ze het uitsterven van 1/8ste van 8 miljoen soorten. Terwijl 1,8 miljoen soorten door de wetenschap zijn beschreven, dus ze verzinnen 6,2 miljoen ‘soorten’ er bij, die misschien wel niet bestaan. (….) Valse wetenschap is nergens goed voor.

Dus het IPBES leidt enkel af van prioriteit nr 1: de verwoesting van habitat, zoals voor Nederlandse klimaatdoelen.

Screenshot bewijstuk 1…gesponsord

Biodiversiteit verwateren tot ‘oppervlakte groenig iets’ = MSA
Nu je begrijpt wat voor ‘wetenschap’ de basis vormt van ‘Natuurlijk Kapitaal’, schakelen we door naar de methodiek onder de aflatenhandel van ASN Bank: Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) haar MSA-Biodiversiteit. We zijn zeer bekend met de methodiek waarop Nozeman zich met ASN baseert: de Mean Species Abundance (MSA) van het PBL.

Die MSA hebben we behandeld in Sjoemelnatuur, voor de technische details kun je dat boekwerkje lezen.

Een met MSA berekend percentage ‘resterende biodiversiteit’ van bijvoorbeeld 15% in Nederland sinds het jaar 1700, is niets anders dan een percentage als ‘natuur’ aangewezen oppervlakte. Met de aanname dat 100 procent natuur in 1700 bestond 🙂

Volgens het CBS is 15% van Nederland bos of een officieel natuurgebied… PBL wekte wel de suggestie met soorten te rekenen, maar loog hierbij. Het frauduleuze bij MSA is dat PBL bewust met definities klooit,  mist maakt om een belang te verkopen. Niet dat er ‘veel verschillende methoden zijn, niet 1 is perfect’ (het weerwoord van Keimpe Wieringa).

De Mean Species Abundance voor mondiale trend…

Dus ‘biodiversiteitverlies’ bij ASN Bank ( = PBL haar MSA) = oppervlakte in hectares, LOS VAN DE KWALITEIT van natuur in soortenrijkdom en populaties. Of je nu een soortenrijk regenwoud vernielt, of een kale woestijn, dat maakt in het MSA-concept voor ‘biodiversiteit’ niets uit: oppervlakte = MSA-biodiversiteit.

-Dus PBL hielp met MSA de wetenschappelijke definitie van ‘biodiversiteit’ zo verwateren, dat het begrip voor Biodiversity-Offsetting door bankiers bruikbaar werd.

Screenshot 4 Gebaseerd op MSA, blz 23

En dan zie je ook, hoe ze via het IPBES ‘oppervlakte = biodiversiteit’ tussen de oren planten bij NPO, precies zoals PBL doet met MSA-biodiversiteit.

Dankzij de Sjoemelnatuur van PBL wordt ‘biodiversiteit’ tot inwisselbaar oppervlak in hectares, in plaats van soortenrijkdom en populaties van soorten. En precies dat, – oppervlakte = biodiversiteit- zie je wat Roel Nozeman tussen de oren hamert bij ‘Duurzaam Bedrijfsleven’ in het artikel ‘Waarom Biodiversiteit Economische Waarde Heeft‘. Daarin stelt hij:

Oppervlakte = Biodiversiteit = ASN = MSA

En dus wordt ‘biodiversiteit’- iets volledig anders dan CO2- uitruilbaar met klimaatcompensatie van ‘Trees for All’ en de Utrechtse Climate Neutral Group. Doordat je oppervlakte in hectares als gemeenschappelijke noemer kiest voor twee totaal verschillende zaken, fossiele energie en soortenrijkdom.

Dankzij de MSA van het PBL. Het PBL bouwde de ‘wetenschappelijke’ rechtvaardiging voor een financiele zwendel met grondopkoop. Daarin compenseer je via bijbetaling bijvoorbeeld via CO2-aflaten je KLM-vlucht. Met die extra particuliere belasting kopen bankiers dan grond op in bijvoorbeeld Bolivia.

Dat kopen ze dan met jouw CO2/MSA-aflaat, waarop hun Groene Belofte staat iets groenigs te doen.

Iets ‘groenigs’, los van de kwaliteit van natuur in soortenrijkdom. Zelfs schade aan natuur kunnen ze met jouw groene aflaat aanrichten, omdat ‘iets groens’ ook een windmolen kan zijn in natuurgebied. En die bewust gemaakte mist, verwarring met academische saus, dat is de kern tevens van Natural Capital, Natuurlijk Kapitalisme. Alles economiseren…

Sinds 1817: De Nederlandse Maatschappij, dat zijn Zij (De UBO’s van Nederland)

Het concept ‘natuurlijk kapitaal’ werkt net als bij het Nationaal Groenfonds en ‘natuurcompensatie’ van Cees Veerman (CDA), ex LNV-Minister. Waar je aan de pomp bij Shell nu nog vrijblijvend je CO2-zonde afkoopt voor boompjes bij Staatsbosbeheer, dan is dat straks verplicht.

Wettelijk gedwongen Belasting-afdracht aan particulieren zeg maar.  We laten het citaat hier als screenshot en bewijsstuk zien:

Belasting op biodiversiteit, zie www.laatbloeien.nl

Conclusies:

 • 1. ‘Offsetting‘ is steenkolen-Engels voor ‘Afzetterij’. Maar nu heb je dus ook de wetenschapsjournalistieke argumenten om dat te bewijzen, niet als mening maar als feit. Dus dat je niet wat ‘boeh’ loopt te hakkelen tegen ‘Het Linksche Thuigh’, maar dat je dat zootje keihard onderuit schoffelt.
 • 2. Je ziet dus wat voor Oligarchisch land Nederland is, commerciële instellingen profiteren van hun nabijheid tot Staatsmacht om miljarden te kunnen cashen. Sterker nog, de Staat zelf speelt groen ondernemertje, en zet daarvoor de wetgeving naar eigen hand. Daarom noemen we Nederland ook de Koninklijke Oligarchie Nederland BV.

PS: Nu begrijp ik pas waarom Koos Biesmeijer mij op 1 maart 2015 dit feitelijk onjuiste non-antwoord gaf, toen ik hem bevroeg over MSA-biodversiteit. Toen was ik net met het Sjoemelnatuur-onderzoek gestart.

Koos Biesmeijer zwetst: MSA is in het geheel niet op soortdata gebaseerd, zoals de LPI nog wel doet

…blabla, en vervolgens hoopt hij dat ik hem aan reclame voor ‘meer nieuw onderzoek’ help.

Mean Species Abundance 🙂

 • Conclusie 3: Biesmeijer is geen wetenschapper maar een verkoper met Prof.dr. ervoor.

Helaas is hij typerend voor de moderne staat waarin academie-wetenschap verkeert. Daarin delven de integere liefhebbers en veldbiologen het onderspit ten gunste van de leuteraars en verkopers die voor geldpolitiek te corrumperen zijn.

We kunnen daarom spreken van een ernstige Westerse beschavingscrisis. Als we dan ook een alarmistische duit in het zakje mogen doen. In de volgende aflevering, laat ik zien hoe ver ze zijn met de politieke verankering van Natuurlijk Kapitalisme. Die verankering hangt namelijk weer samen met de Fake-stikstofcrisis die ze bij boeren door het keelgat schuiven.

Die boeren beschikken immers over de hectares grond waarop ze met uw aflaat ‘iets groens’ willen doen. Niet voor niets zat Gerben Jan Gerbrandy (GLOBE, D66) immers in Remkes zijn Stikstof-commissie.

 • Conclusie 4: Laat de hoop varen dat Nederland een rechtstaat is en beschaafd land. Zie wat het is, een tot het bot corrupte oligarchie, waarin corruptie met rapportjes, commissies en pseudowetenschap wordt toegedekt. En plots verklaar je trends waar je eerder tevergeefs liep te puzzelen.

3 Replies to “ASN Bank ( = Ministerie Financiën) casht op wetenschapsfraude PBL”

 1. Ik plant de bomen zelf wel op onze boerderij en al die subsidies mogen ze in hun reet steken.
  Immers, wie betaald, wie bepaald.
  Weledele rechtse hippie met het gouden toetsenbord, wat je hierboven beschrijftgaan hoogstwaarschijnlijk de meesten boven de pet, begrijpelijk lezen is namelijk reeds sinds jaren niet meer opgenomen in het onder-wijs, is het al niet dat de gemiddelde aardebewoner suf is gevaccineerd, danwel een permanente hersenbeschadiging heeft opgelopen door dagelijks de pens te vullen met junkfood.
  Maar, blijf schrijven, maybe, one day……..

  Stay Human,Jos.

 2. Ik zag die onteigeningspolitiek lang geleden al langskomen en wel hierom. Op een gegeven moment doken her en der de anti-kraak bedrijfjes uit de grond en gingen o.a. leegkomende boerderijen “verhuren”, de strategie veranderde met de tijd. Het grootkapitaal kon zich wel een rustig plekje op het platteland veroorloven en met de “rood voor rood” regeling verbouwen. Als het land niet direct aan de “natuur werd teruggegeven” viel het wel onder de schaalvergroting van iemand uit de buurt… Met een hocus-pocus aan regelingen kun je zodoende de boel aardig naar je hand zetten.
  Ik heb wel eens een aflevering bekeken van Roeg, RTV Drenthe, waar die onteigeningspolitiek hemelhoog geprezen wordt onder het mom van biodiversiteit of wat voor kul ook… half Drenthe is volgens mij zo’n beetje weer arme zandgrond geworden, afgegraven en de inspanningen van enkele eeuwen om er wat te kunnen verbouwen zo 123 teniet gedaan…
  Ik riep altijd al “alle grond moet terugvallen aan de “kerk-staat”” of zoals jij het wellicht juister zegt aan de UBO’s…
  Alleen door schaarste te creëren kun je een volk naar je hand zetten. De instrumenten zijn Geld, Geweld en Gedachtenmanagement (mind control).
  Alles begeleid door de papieren fictie van degenen die voor god denken te kunnen spelen. Lees de papieren Papal Bulls maar s uit de 14e en 15e eeuw.

Laat een reactie achter aan Jos Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *