Kneppelfreed, kort verslag van een ‘boeiende’ dag

Liever dood dan slaaf: Frysk en Frij!

Hier het verslag van mijn arrestatie. Hoe 3 agenten met een hulpofficier van justitie je met je gezicht op de houten vloer tegen de grond smijten, na indringing in je eigen huis. Om iets dat je op internet schreef, dat iemand als bedreiging wilde zien. Terwijl ik tot aankomst bij het bureau met de piketadvocaat er bij geen flauw idee had wie ik bedreigd zou hebben.

Het blijkt later om 1 of andere klimaatfanaticus te gaan die subsidiebelangen helpt verkopen. Die deed aangifte over wat ik over zijn club en hem schreef. In plaats van mij als een man even te bellen en bij een kop koffie zijn grieven te bespreken. 

Die subsidiezakkenvuller in publieke dienst, kreeg blijkbaar meteen het Openbaar Ministerie ( =  ook D66-ambtenarij) op de hand om tot vervolging over te gaan. Daarover later meer, nu eerst het verslag van het eerste uur.

Een boeiende dag

Zware rugblessure door arrestatie
Allereerst dank voor alle steunbetuigingen, honderden zo niet duizenden. Ik heb mogen leren wat voor fantastische vrienden, collegae en buurman ik heb, die meteen voor me in actie kwamen. De boeren wilden al met de trekkers naar het politiebureau: dan loopt je Friese Hart toch warm.

Zo kunnen we uit deze als ‘slecht gelukte grap’ ervaren gebeurtenis het positieve halen. Wij worden alleen maar sterker. En zij, de klimazi’s verliezen.

Momenteel zit ik hier met een zware rugblessure, omdat 3 agenten met hulp-officier van justitie mij tegen de grond kwakten. Dit deden ze om de handboeien op mijn rug aan te draaien. Een relatief goed genezen hernia is nu weer zo opgeleefd, dat ik niet normaal kan zitten, of opstaan uit een ligpositie. Als ik loop gaat het wel weer.

Daarnaast werden de handboeien zo strak aangedraaid, dat in mijn linkerhand geen bloed kon komen. Nog steeds tintelt de duim van de linkerhand bij schrijven. Ook kun je aan de pols nog voelen waar de handboeien zaten.

Leaver Dea as Slaef, herinnering Slag bij Warns

Grondslag van Friese Vrijheid
Op donderdag 30 januari stond ik zoals gebruikelijk tussen 6 uur en half zeven op. Dan begin ik met het ochtendgebed, zet ik koffie, en volgen de 3 studie-uren in De Abdij. Ik maakte me net op om na lezing van het boek ‘De Grondslag van de Friese Vrijheid’ van dr MP van Buijtenen daar een artikel over te schrijven.

Hij onderzoekt, hoe de Middeleeuwse Friezen meenden, dat ze zich op een keizerlijk privilege konden baseren van Karel de Grote (uit het jaar 800). Mijn Friese vrijheid bleek die dag van kortstondige duur.

Om agent aan de deur

Drie agenten voor, met hulpofficier die van achteren komt
Om ongeveer 7:30 scheen een felle zaklamp naar binnen, en 2 mannelijke en 1 vrouwelijke agent staan voor het raam. Ze stellen dat ze mij komen aanhouden. Wanneer ik vraag waarom zeggen ze iets over ‘bedreiging’. Omdat ik geen flauw idee heb, wie ik bedreigd zou kunnen hebben en waarom het gaat, vraag ik ze om uitleg.

Ook stel ik dat ik ze niet hoef binnen te laten. De agenten dreigen dat ze de voordeur open zullen breken. Tegelijkertijd is een 4de arm der wetteloosheid mijn woning al binnengedrongen. Dit deed hij via de achterdeur, waarin hij – zo leek hij- via de portofoon de andere agenten vertelde al binnen te zijn.

In de tussentijd had ik gelegenheid gezien via de website te melden dat agenten mijn woningen waren binnengedrongen. Dit deed ik om mijn achterban te waarschuwen.

Vervolgens liep ik naar wat de hulpofficier van justitie bleek, met een relatief forse gestalte. Die begon direct agressief ‘ik neem nu de regie over’ en het was duidelijk dat ze me wilden afvoeren,. Echter, ik wist nog steeds niet waarom. En wanneer ik vroeg waarom, werd de hulpofficier steeds botter en agressiever. Hij liet de andere agenten binnen, twee man en 1 vrouw.

Trudy mijn engeltje op 4 voeten, het meest gefotografeerde hondje van NL

Ze wilden mijn hondje laten verrekken
Ik liep nog op mijn blote voeten in mijn sportbroek met ochtendjas. Mijn eerste zorg was nu; mijn terrier Trudy moest onderdak krijgen. Gelukkig was inmiddels mijn buurman gealarmeerd, die zich als getuige opstelde van het politie-optreden. Omdat ik voor Trudy een onderkomen wilde zoeken, begonnen de agenten te snauwen dat ik moest meekomen en dat die hond hun zorg niet was.

Ik wilde echter niet dat ze hier bijvoorbeeld 3 dagen (maximale tijd voorarrest) in de eigen poep van de honger zou omkomen. Maar vervolgens begonnen de agenten met hun pistolen duidelijk zichtbaar zich alle vier om mij heen te sluiten. Ze wilden niet zeggen waarvoor ik werd opgepakt behalve ‘bedreiging’. Ik wilde niet meegaan, zonder te weten wat voor strafbaar feit ik zou hebben gepleegd, en tegen wie dan wel.

Ik had oprecht geen flauw idee waarover het moest gaan. Behalve dat het moest gaan om wat ik schrijf als wetenschapsjournalist. Dus dan ga ik ook niet mee.

Vervolgens werd ik ruw en hardhandig beetgebakt en met 3 man en de vrouw standby op mijn linker jukbeen tegen de grond gesmeten, terwijl de vrouw poogde met een handboei mijn rechterarm achter de rug te buigen. Terwijl ik zo plat onder vier mensen met mijn gezicht op de houten vloer werd gedrukt heb ik geroepen

DAT IK DIT MOET MEEMAKEN 75 JAAR NA DE NAZI”S DAT IK DOOR DE POLITIE IN MIJN EIGEN HUIS OP DE GROND WORDT VASTGEDRUKT VOOR IETS DAT IK SCHRIJF OP INTERNET> IN NEDERLAND!!!

De Bullshit-detector en verdachte B2

Zware geweldtoepassing, maar mij van ‘agressie’ beschuldigen’
Ze snoerden de handboeien van met name mijn linkerarm zo hard aan, dat vandaag nog de afdruk in de pols staat. (zie foto, bewijstuk) Ik kon geen bloed er in krijgen, maar ik moest me maar stil houden, ze wilden ze niet losser maken. En op blote voeten werd ik de poltieauto ingesleurd. Ik weiger mee te gaan zonder te weten waarom ik deze zware delegatie op bezoek krijg,

Mijn Friese vrijheidsdrang staat geen slaafse volgzaamheid toe, ik ben verder een mens van hart en rede die op menselijke basis met mensen van gedachten wisselt.

De hulpofficier gaf mijn huissleutels af bij de buurman, waar ook mijn hondje Trudy onderdak kreeg. Mijn buurman heeft vervolgens familie en vrienden gewaarschuwd, en een lovenswaardige menselijke rol gespeeld. Vrienden en collega’s uit de alternatieve media – die hij waarschuwde over mijn arrestatie- hebben vervolgens gezorgd, dat deze gebeurtenis samen met mijn internetmelding niet onopgemerkt bleef.

Met 160-200 kilometer per uur werd ik met de vrouwelijke agent naast mij op de achterbank, en een mannelijke agent als chauffeur naar het bureau in Leeuwarden afgevoerd. Je ziet dan in het midden een rode display waarop agenten onderling mededelingen uitwisselen. Bij mijn aanhouding stond dat ik verzet had gepleegd. En vervolgens ‘persoon onder controle’.

With a subsidy-incentive of 43 euro’s per MWh, ten thousands of hectares of forest will be burned in Climate Crematoria

Onderweg heb ik de chauffeur-agent gezegd: U zou zich in mijn werk moeten verdiepen, als u weet wat er uit naam van klimaat straks ook uw eigen gezin treft. (bijvoorbeeld ‘van gas los, met binnentredingsrecht’, onbetaalbare energie)

De agent stelde echter, toen we iets voorbij Grou reden:

‘Nederland is een geweldig land, en als het je hier niet bevalt ga je maar ergens anders wonen

Ja, wat een fijn land. Ben je Blokkeer-Friezin die zich tegen multiculti-fanatici verzet omwille van haar kinderen. Dan komt het OM je DNA afnemen. Verzet je tegen windmolens, zoals Jan Nieboer deed. Dan zuigt het OM een aanklacht uit de duim, voert de politie je met geweld af. En mag je wekenlang zitten.

Maar als je uit naam van CO2 miljarden euro’s publiek geld wilt roven, en je besteedt het aan het in brand steken van bos in biomassacentrrales: dan heet je ‘duurzaam’ en krijg je geld toe.

Forest destruction for climate protection, wat een geweldig land is Nederland!

Feitelijke onjuistheid bij binnentredingsverslag ‘geen geweld’
Ook stellen ze bij het verslag van binnentreding dat ‘geen geweld’ is gebruikt. Dit is feitelijk onjuist. Men heeft zwaar geweld toegepast waaraan ik een rugblessure overhield. Nu bij schrijven moet ik weer van de stoel opstaan, voor ik weer kan zitten.

Ook stelden zij dat ik ‘agressief’ zou zijn. Dit is een opmerkelijke ‘cognitieve dissonantie’ (justitie: zoek maar op in het woordenboek, jullie kunnen ‘hippie’ in de tenlastelegging al niet eens goed spellen. De verhorende agenten kenden George Orwell en Kafka niet, ik moest ze helpen die namen te spellen).

Wie komt hier met geweld en onder dreiging van het molesteren van de voordeur binnen met 4 pistolen, om mij zonder opgaaf van reden buiten een vage aanklacht ‘bedreiging’ tegen de grond te smijten en mishandelen?

In de eigen beleving dus vier overbewapende geweldplegers van De Staat, gestuurd door het Openbaar Ministerie. De Staat, die wij De Koninklijke Oligarchie Nederland BV noemen sinds het opzeggen van vertrouwen in de Nederlandse Rechtstaat op 19 augustus 2019.

Een Oligarchie is een staatsvorm, waarin mensen hun nabijheid tot publieke macht (en het geweldsmonopolie van De Staat) kunnen misbruiken voor privaat gewin. Die bestuursvorm heet tegenwoordig ook wel ‘duurzaamheid’ of ‘groen’. Mijn pleitnotitie ‘Opzegging vertrouwen Nederlandse Rechtstaat aan de Raad van State kun je hier inzien.

Het bootje van Bea van O.

Aangekomen bij het bureau Leeuwarden poogde ik de agent zijn beeld van Hart van geweldig Nederland richting een realistischer koers te krijgen. Dat deze gang van zaken en mijn eerdere werk bevestigen wat voor corruptie er gaande is, en dat dit mogelijk ook met mijn arrestatie te maken had. Immers, ik wist nog geheel niet waarvoor ik met bruut geweld was opgepakt.

Ik noemde George Orwell-achtige praktijken. Daarnaast heb ik opgemerkt, dat dit alvast een mooi verhaal op zal leveren. Ook heb ik mijn verbazing geuit, dat dit kan gebeuren. Maar de chauffeur-agent antwoordde: ‘zij zijn gek zeker dat ze je laten arresteren’, of iets in die richting. Waarop ik antwoorde ‘Ik zeg niet dat ze gek zijn, maar ze hebben wel belangen’.

Mijn stemming was ondertussen prima. Door eerder werk bij ondermeer de Verslaafdenopvang van het Leger des Heils op de Wallen in Amsterdam, en een gezonde dosis relativering kan ik relatief goed met extreme situaties omgaan. Ze als avontuur beschouwen, waarover je ook grapjes maakt.

Kneppelfreed

Toen ik uit de politieauto gerukt was en met handboeien om naar het cellencomplex gevoerd werd, kwam ik op de daar wachtende agenten, een stuk of 6, het Friese volkslied zingend naar ze toe. Vanwege de associaties met Kneppelfreed. (gewelddadige onderdrukking Fries verzet, waarover de Friese film ‘De Dream’ is gemaakt)

Ik zong

Frysk Bloet tsjoch op, wol noris bruuzje en siede, en bunzje troch us ieren om

Flean op, wij sjonge, it beste lan van d’ierde, it Fryske Lan fan ear en rom.

Als eerbetoon aan mijn afstamming. Want als afstammeling van pakes Wybe en Rypke zijn we 200% Fries, roodbaard met blauwe ogen, niet bang of achterbaks maar vrijheidsgezind. Hoe dit avontuur verder gaat?

 • Wordt Vervolgd! (letterlijk 🙂 )

De mooiste vlag van alle provincies die je direct herkent

 • En nogmaals dank voor alle steunbetuigingen, voor jullie steek ik mijn nek uit, wees niet laf maar een strijder!
 • Het Goede zal de klimazi’s overwinnen. Wij winnen.

44 Replies to “Kneppelfreed, kort verslag van een ‘boeiende’ dag”

 1. Big Brother is onder ons inderdaad.. De waarheid is een doorn in het oog van de klimaatveranderingsfantasten die BB aan hun kant hebben.
  Vraag is wat BB nu verder gaat doen natuurlijk. Net wat je zegt.
  Sterkte met je rug en groeten aan je hondje.

  1. Wat is de volledige aanklacht? Heb je die al ontvangen Rypke?

   Punt is wie / de naam? van de ambtelijke knuppel is, die deze klacht van feitelijke bedreiging heeft ingediend?

  2. Welke rechter heeft het arrestatiebevel uitgevaardigd, en daarmee gemeenschapsgeld verkwanseld. Ik weet toevallig wat een verhuisauto met 4 man per uur kost. En dan nog de administratie van deze voor de gemeenschap zinloze actie. Ik zou die rechter eens interviewen die dit verordend heeft. En gooi er meteen een schadeclaim tegenaan voor je rug. Wat een tuig. Ende dispereert niet!!!!!

 2. De schade aan je rug kun je vast laten stellen door een arts. Normaal, wanneer iemand door derden is aangepakt, kan dat door de GGD. Ik weet niet hoe dat nu zit.

 3. Mooi dat de Fries in jou overeind is gebleven. En hopelijk houdt de hernia zich koest als je wat normaler kunt bewegen. Hoe is het met Trudy?
  Wanneer je een advocaat zoekt, zoek dan iemand die het tegendeel is van deze mijnheer, die Urgenda op het schild heeft gehesen: https://www.groene.nl/artikel/we-moeten-de-democratie-onder-curatele-stellen

  Er moet toch hele legers van advocaten zijn die wél binnen de rechtstaat en de democratie willen blijven?
  Ik ben trots op je en wens je veel sterkte en wijsheid toe.

 4. “Nederland is een geweldig land, en als het je hier niet bevalt ga je maar ergens anders wonen”
  Een typische kreet voor niet al te snuggere ambtenaren (en de rest), dat zal wel aan hun “scholing” of (mis)vorming liggen… 🙂
  Overigens die “Karel de Grote” is nooit en te nimmer in deze lage landen geweest hè, wat natuurlijk niet wil zeggen dat de Friezen die toen daar in Noord-Frankrijk woonden geen overeenkomst hadden met deze “heerser”… Zie voor de geschiedmisplaatsing het werk van Albert Delahaye.
  Op archive.org staat ook nog wel een en ander te lezen in noviomagus.info
  https://web.archive.org/web/20180327210641/http://noviomagus.info/

 5. Heel veel sterkte Rypke ben trots op je Friese moed!
  Het hield mij de gehele dag bezig en ja….zucht…wat is Nederland toch een geweldig land!
  Schaam mij diep voor zulk soort “landgeneuten”!
  Echter, de waarheid overwint altijd hoe dan ook!
  We zullen doorgaan, recht zal zegevieren!
  Veel beterschap en een aai voor Trudy!

 6. Beste Rypke,
  Ik heb je verhaal over je gewelddadige arrestatie met verontwaardiging gelezen. Zover zijn we in Nederland dan al kennelijk in de richting van een fascitische/ marxistische heilstaat afgedreven! Het vrije woord wordt standaard omgedoopt tot nepnieuws, waar al wetten tegen in ontwikkeling zijn. Jouw arrestatie loop daar kennelijk al op vooruit!
  Houd je taai en het beste met je rug gewenst. Net als de Blokkeer-Friesen kan je op mijn steun rekenen bij de komende rechtszaken hierover!

 7. Beste Rypke,
  Je bent een held met haren op de tanden.
  Het wachten is er op dat het financiële systeem gaat crashen.
  Als dat gaat gebeuren zijn we af van de klimaatmaffia.
  Uiteraard ook van het financiële schorem.
  We gaan naar een tijd toe van vrije energie.
  Trump heeft opdracht gegeven om alle patenten die
  geheim waren te openbaren. Dat betekent dat de
  technologie van onder andere Nicolas Tesla op een
  productie gewijze manier kan worden vervaardigd.
  Einde verhaal voor de Olie industrie en de macht van
  degene die daar aan hebben bijgedragen.

 8. Denk dat er nog wat emmers stront over je heen zult krijgen om of je te isoleren en af te serveren als: ‘gek’ aluhoedje, vul maar in. Bureaucratisch getreiter. In iedergeval om het grote gros, zoals de politieman die nederland een fantastisch land vindt maar totaal nog niet in de peiling heeft hoe hoog zijn energierekening zal worden om er sprake is van pyramidespel.Er worden investeringen gedaan, die nooit rendabel zullen worden. Er is nog zoveel verstandsverduisteringen. En, als nadien, ik schat in, na een jaar of 5 dat de eerste berichten komen dat mensen, die opgepakt zijn van het illegaal aftappen van stroom van lantaarnpalen.
  Wat me nog het meest elke keer verbaasd of men spreekt over ‘zorgcowboy’s’, bouwfraude, de ontmanteling van sociale woningbouw, het bijna omkieperen v/d banken, en weet al niet meer dat men het niet als 1 geheel kan zien. Het is een plaag, maar het is niet enge insekten waarvan je prikkende ogen van krijgt, en bultjes die jeuken, maar stellen zich voor als fatsoenlijke mensen, welbespraakt, leuke powerpointpresentaties en met beetje geluk krijg je balpen, ballonnetje en sticker mee. Onderzoek verder, hou de rug recht (misschien nu verkeerd geplaatst), blijf evenwichtig, het komt zoals het komt. Er is nog een hoop werk, en het is nu al guur.

 9. Je bloed wordt korrelig als je leest wat hier gebeurt is, een strijder voor het vrije woord wordt met onnodig geweld opgepakt en zonder opgaaf van reden naar Leeuwarden gebracht.
  Hier wordt duidelijk hoe corrupt Nederland aan het worden is en dat alles omdat CO2, het leven brengende gas in de atmosfeer, verklaard is tot vervuiling terwijl er zonder CO2 geen leven mogelijk is.
  Thanatos viert feest en de Nederlander moet bloeden voor zijn bestaan want niet gewenst.
  Rypke het beste met je rug ik weet waar je het over hebt en daar wordt je niet blij van!

 10. Hoi Rypke,

  Nou, gelukkig ben je weer thuis, zij het nogal geschandaliseerd.
  Ik sta weer paf van de ongelofelijke domheid en botheid van zo’n stelletje agenten. Dat één of andere boleet bij het OM gelast heeft dat jij opgepakt moet worden, omdat je iets gezegd hebt dat hem of haar niet bevalt, nou ja, zo kennen we D66 wel, zullen we maar zeggen.
  Maar van de politie op de werkvloer zou je toch hopen dat ze over iets meer realiteitszin en gezond verstand beschikten dan de leden van onze ‘elite’. Kennelijk niet, gewoon domme uitvoerders van ‘Befehl ist Befehl’, met geweld en al.
  Enfin, bij gelegenheid lezen we het uitgebreide verslag van jouw hand over dit avontuur wel!

  De laatste restjes vertrouwen die ik nog over had in onze ‘overheid’ verdampen intussen in hoog tempo. Dit soort intimidatietactieken van de overheid laat zien dat Nederland steeds verder afglijdt richting totalitair rovershol.

  hartelijke groeten vanaf Texel,

  Kees Bruin

 11. ACHTERLIJKE TIJDEN !!DIT MAG NOOIT MEER GEBEUREN NA 75 JAAR .ben zeer bedroeft we zien de herhaling wat een ongelofelijke achterlijke actie !!! al die gasten laten zich behoorlijk in de kiekert staan BAH EN NOG EENS BAH .sterkte en ik drink een biertje op je proost

 12. Beterschap
  Onvervalst stuk keiharde intimidatie
  Namens “onze ” overheid
  Lees uw stukken graag en probeer zo veel mogelijk anderen hetzelfde te laten doen
  Hopelijk gaat het goed met je
  Groetn uut twente

 13. Wanneer Fries de Taal is, die de ECO-criminelen verstaan en voor huiveren, dan wordt het tijd dat ik Fries ga leren.

  Louis Zeegers
  Stadskanaal
  Turbine Terrorist.
  Bezit al een jaar een Tracker onder zijn auto.
  Wordt al vijf jaar afgeluisterd (zonder melding en dus clandestien)
  Ook in zijn PC wordt gerommeld.
  >> Oude tijden herleven.

 14. No Rypke de boern uut de Stellingwerven waren anders ok noar Liwarden kommen om je een hart onder de riem te stikken , want wij bin hier ok heel trots op zoen onboegbare Fries as jo , die al een heleboel gerotzooi an de kaak het stelt. Goa deur mit je belangrieke onderzuken en publiceren, want de boern en hard werkende burgers bin er bliede mit. Beterschap mit de rugblessure, en as Stellingwerver zeg ik ,:Liever dood as slaaf.

 15. Ook de Grunnegers, het door de randstadelite verdoemde volk, staan achter je. Het is ronduit schandalig hoe de milieumaffia en hun schandknaapjes het weldenkende volk probeert te knechten en monddood te maken. En nog schrijnender is het dat men dit over zich heen laat komen, slaafs de staatsmedia blijft nakakelen en consequent andersdenkenden als fascist blijft brandmerken zonder ook maar een enkele keer de moeite te nemen zich te verdiepen in een andere zienswijze. Ik voel me steeds minder thuis in dit land van leugenaars en opportunisten.

 16. Hi Rypke,
  Ik ben niet echt verbaasd (meer) wat er met je is gebeurt, democratie is iets uit het verleden, als het er ooit als was?
  Ik hoop dat je hernia snel over zal zijn.
  Succes in de strijd, je staat niet alleen

 17. Werkelijk bizar Rypke!

  Maar jij zou jij niet zijn als je dit wangedrag van OM/Politie niet aan de kaak zou stellen op jouw haast onnavolgbare eigen manier. Petje af daarvoor!!!
  Veel succes en sterkte met je vervolgactie(s) tegen deze klimaat-inquisitie!

 18. Met zulke vrienden in de alternatieve media ben je geen vijanden nodig.
  https://www.geenstijl.nl/5151710/ans-boersma-met-baard/
  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/hoe-kom-je-van-kritiek-op-staatsbeleid-af-spin-een-verhaal/
  Opvallend dat op beide sites geen enkel interesse bestaat over de inhoud van het onderzoek dat Rypke doet, enkel over de uiterlijkheden. Typisch voorbeelden van het hedendaagse hoernalistendom. Uiterlijkheden opblazen tot gigantische proporties zodat de inhoud onbesproken blijft.
  Gelukkig nemen de vele reaguurders op Geen Stijl het wel voor Rypke op.

  Voor jou Rypke wellicht ook eens goed om te lezen. ze houden je een spiegel voor. De inhoud is dan wel het belangrijkst, maar de verpakking doet het produkt verkopen. En dat is toch wat we willen, dat het onrecht, vriendjespolitiek en de politieke kanker bekent wordt bij het grote publiek.

 19. Hoi Rypke,
  Wat een ongelofelijke smerige bedoening! Ik volg je al een aardig tijdje en vind wat je schrijft een prima tegenhanger voor de linkse klimaatgekken, een stukje nuchtere Fries en daar is niks mis mee!! Waar ik wel woedend om kan worden is over mensen die nu de kans zien om je af te branden!! Zoals Jan Dijkgraaf, die nota bene zelf een week lang zit te zeiken dat er een man voor zijn erf stond en hoe vreselijk dat wel niet was !! Maandelijks ging er van mijn kant nog 4 euro naar hem toe omdat ik sommige stukjes wel goed vond. Dat heb ik vandaag gestopt! En ja, als je uitdeelt moet je ook kunnen incasseren, maar die kunst beheerst niet iedereen! Doorgaan Rypke!!! Er zijn er genoeg die jou steunen en dan ga je een keer uit je plaat, so what?? Of moeten we allemaal keurige beleefde maar vooral domme mensen zijn en blijven! Fryslân Boppe!

 20. Heb hetzelfde meegemaakt, alleen hebben ze bij mij ook nog de voordeur kapot geramd toen ik al buiten stond, het zou tijd worden dat dat tuig met camera`s op pad ging om hun misstanden aan te kaarten, maar als ze alleen zijn durven ze alles

 21. Rypke, ik noem dat binnenlands koloniaal politieoptreden. Gebeurde ook bij Kneppelfreed, Hoogerhuis en Vaatstra ( in het begin). Het Friesche OM zit vol met Hollandse carrierestumpers die in de provincie hun kruiperigheid mogen tonen. Maar goed, laffe mensen schijnen een langere doodsstrijd te hebben. Statistisch. Spijt en angst. Hebben wij Friezen geen last van. Een onbezwaard geweten is waarvoor wij gaan. Hollanders zien we alleen met hongerwinters. O ja, als er een Duitser met zijn leger alle ambtenaren oppakt om ze te vergassen, geef ik geen onderduik.

 22. Ik vind het inderdaad bizar dit gebeuren.

  maar het kan altijd nog gekker.
  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/hoe-kom-je-van-kritiek-op-staatsbeleid-af-spin-een-verhaal/

  Deze rare snuiter denk het allemaal te weten en denkt dat Rypke controlled opposition is.
  Je moet proberen bij deze snuitert iets te typen wat hem niet bevalt, iderdaad dat haalt meneer weer weg.

  We lezen in een redelijk bizarre wereld waarin
  Bill Gates de patenthouder is van het coranavirus

  De banken continu geld uit het niets toveren

  en Rutte alles wat niet deugt aan of los van elkaar lacht en als dat niet lukt serieus excuses aanbiedt, als dat maar ver in het verleden ligt.

  Maar in ieder geval Rypke, sterkte in de strijd. Blijf scherp, echter maak het je zelf niet onnodig moeilijk.

 23. Nou, Rypke, Kneppelfreed, dit lijkt me meer Ije Wijkstra, jong. Fjour plisies ane deur, allemaal zich vereenzelvigend met het corrupte gezag. Ze zijn er goed vanaf gekomen. Tijden verbeteren toch wel. Ja, de eenstrepers met te lage opleiding. En hun moraal blijft moeilijk. Rechtse provo. Ik doneer.

 24. Correctie; De film ‘De Dream’ gaat niet over kneppelfreed, maar over ze zaak Hogerhuis die speelde in de jaren vlak voor 1900. Hierin werden socialistische leiders op dubieuze gronden veroordeeld.

  Kneppelfreed is een kwestie uit 1951 die over iets volstrekt anders ging, nl een taalkwestie.

 25. Ook in het “fries” Museum. Via een vreemde wurgconstructie van de architect Bonnema, ging het Fries Museum, van de locatie waar het meer den 120 jaar was geweest, naar een lelijke nieuwbouw.

  En in de nieuwbouw staat bij het zwaard van Grutte Pier; “64. Schurk of Volksheld ? Grutte Pier heeft veel mensenlevens op zijn geweten….. ” Iedereen die de historie kent, weet dat Gerlof pas zijn Zwaard heeft opgepakt nadat zijn familie was vermoord op een vreselijke wijze. De suggestie is duidelijk, Gerlof is een Schurk.

  Het zwaard van Gerlof hangt tussen reclame voor Snelle Jelle kruidkoek, en een origineel portret van Marijke Meu, of Maria Louise van Hessen-Kassel, met op de voorgrond het “Oera Linda-Boek” Dat boek is een uit de hand gelopen grapje dat een mensenleven heeft gekost….

  En de Fibua van Wijnaldum staat ergens in een hoekje, voor een staartklok, zonder enig verband als een gesp uit ongeveer 700. Dit zou hetzelfde zijn als het Louvre in Parijs de Mona Lisa naast de toiletten zou ophangen met als bijschrift “Portret geschilderd door een Italiaanse schilder…

  Hier wordt historie verkracht. het lijkt wel op de film Idiocracy (2006)

 26. Beste Rypke,
  Gelukkig HEEFT U nog een ruggegraat!
  Wat agenten betreft heb ik vernomen dat hun I.Q. ook niet te hoog mag zijn om uberhaupt toegelaten te worden, zegt ook genoeg. Ook hun kroost zal de vruchten plukken van hun daden in het hier en nu.

  In 2017 heb ik op mijn 47e verjaardag exact hetzelfde meegemaakt. Zonder enige aanleiding mijn eigen tuin uitgesleurd worden met excessief geweld en dan “openbare” dronkenschap ten laste leggen, na 4 bier over 7 uur, zonder overlast. (zaten zelf aan de coke, zag het te laat)
  Er waren toen al dingen aan het veranderen m.b.t. de grondwet.

  Sterkte en hopelijk haalt het plebs hun bolus eens achter de TV (opium van het volk) vandaan! M.v.g., Erix

 27. In de bijbel staat:
  Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. (Romeinen 13)

 28. Ons bestaan zit vol met verrassingen en attracties.
  Volgens art.58 lid10 van de veiligheidswet kan een mens wegens de aard van niet uitgesproken gedachten veroordeeld worden.

Laat een reactie achter aan paulien Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *