Overheid zonder (moreel) gezag wordt vals en agressief

De Overheid bepaalt wat U mag zeggen

Het is belangrijk om een duidelijk profiel te hebben, wat wil je zijn in de maatschappij, en dat duidelijker uit te spreken. Zeker nu kwaadwillenden een ‘gedachtenmisdaad’ aangrijpen om je van je journalistieke expressiemogelijkheid Interessante Tijden te beroven en je te intimideren.

Door je met staatsgeweld van persoonlijke vrijheid en gezondheid te beroven. Terwijl zij mij die in het wetboek van strafrecht omschreven daad ten laste leggen (artikel 285/1), waarvoor ik zelfs 2 jaar de cel in kan en een boete kan krijgen (vierde categorie) van 21 duizend euro!!!

Voor een uit zijn context gerukt stukje proza uit een zeer informatief artikel over publiek machtsmisbruik door klimaatclub Fryslan Fossielvrij.

Prozaische verwensingen willen ze expres verkeerd interpreteren om je het zwijgen op te leggen. We zien vandaag dat een overheid met tanend moreel gezag en eroderende feitenkennis zich verlaat op machtsmisbruik en agressie.

Gedachtenmisdaden
Ik heb ook nog nooit zo’n ongemakkelijk ruim interpreteerbare definitie van een misdaad gezien als deze aanklacht 285/1 ‘misdaden tegen de persoonlijke vrijheid’. Zeker niet, zoals die op deze wijze in 2016 het wetboek van strafrecht is ingegaan.

Dus in aanloop naar de klimaatdictatuur hebben de klimazi’s een ‘gedachtenmisdaad’ gedefinieerd. Alsof je een chimpansee (onze moderne kennisloze en corrupte overheid) een machinegeweer toevertrouwt. Zoals het ‘nondiscriminatie’-artikel uit de grondwetswijziging van 1983 voortaan De Staat het primaat voor ‘fatsoen’ geeft.

Zo staat hier dat de overheid – zijnde de Koninklijke Oligarchie Nederland BV– onbeperkt ‘misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid’ mag plegen. Van het kaliber zoals nu tegen mij gepleegd door een corrupte ambtenaar die publieke macht voor privaat gewin misbruikt. Via een valse aanklacht (overheidsloket 1) en veroordeling (overheidsloket 2) hebben ze dan een ‘feit’ gecreëerd.

Red de menselijkheid

Op basis van dat zelfgemaakte ‘feit’ kunnen ze dan bijvoorbeeld Interessante Tijden slopen. Want dan hebben ze je ‘veroordeeld crimineel’ gemaakt met hun leugens en laster.. Een ‘feit’, waarop hun gesubsidieerde leugenpers dan kan dansen om je reputatie te vermoorden. Wanneer we het pessimistische en dus realistische scenario kiezen.

Dit wetsartikel-  samen met een ruime interpretatie ten kwade- die praktijk past precies in de hier op Interessante Tijden beschreven 2030 Agenda. Die totalitaire klimaatagenda voeren de overheden, ngo’s, banken en multinationals sinds 2015 in. Dat betreft de privatisering van de publieke ruimte en het publiek bestel.

Energie, grond- en grondstoffen raken zo geconcentreerd in de handen van enkele totalitair ingestelde partijen. Dus we zien de openlijke legalisering van publiek machtsmisbruik, tot wettelijk gesanctioneerde oligarchie. Simpeler gezegd: ‘legalisering van afpersing’.

De Abdij

Dus voor de duidelijkheid hier eerst de missie van Interessante Tijden, en ‘De Abdij’:

De Abdij van Interessante Tijden is een klassiek christelijke webzijde. In die 2000 jaar oude syncretische traditie zijn De Natuur en Het Woord de twee wegen om je te verwonderen over God’s grootheid. Of je dat nu metaforisch ziet of niet, dat maakt niet uit.

Zo werkt de wereld, want zo hebben we dat in al die jaren leren ervaren. En daarom ‘De Abdij’, studiecentrum voor natuurlijke historie en de menselijke natuur. Je zet een muur waar je de gekte van moderniteit buiten houdt om binnen in je abdij en abdijtuin de juiste (groene) levensvoorwaarden te scheppen.

Je hoeft je niet vromer voor te doen dan waartoe je in staat bent. Sterker nog, je begint de dag met de constatering dat je vergeving nodig hebt. Vanuit die diepte kun je omhoog klimmen naar het Licht, door dagelijkse studie, contemplatie en oefening groeien in lichaam en geest.

Mijn doel ligt dus in het geestelijke en culturele domein. En nee natuurlijk heb ik niemand bedreigd, dat is een klinkklare leugen. Mijn schrijven bedreigt bepaalde belangen, die een valse religie werden, de vernietigingsideologie van de klimazi’s. Daarom benadrukken we hier op Interessante Tijden ook het religieuze aspect. Zodat je begrijpt, dat we hier een geestelijke strijd voeren.

Meten met twee klimaten

Eerlijke Fries met hart zou ‘Fut Doadskoppe’ zeggen
Bedenk dan, dat Nederland 1 van de Europese landen is met het hoogste aantal onterecht veroordeelden. Dus wie kwaad wil, zoals hier overduidelijk is, krijgt in dit corrupte systeem gelijk.

Zie dan eens wat het duizenden malen met steun geretweette klimaatmeisje Thunberg stelde. Die bedreigt wel daadwerkelijk ‘wij zullen wereldleiders tegen de muur zetten’. Wat extra onheilspellend is, omdat zij steun heeft en is uitgevonden door een valse elite. Ik heb dat niet in actieve zin geschreven als plan. Sterker nog, mijn artikel eindigt met;

Zo’n Bouwe de Boer kan weinig meer zijn dan een bruikbare idioot. Daarvoor geldt eerder ‘Vergeef hem Heer, hij weet niet wat hij doet’.

Dus toch overduidelijk besluitend: die is je energie niet waard. Want zoals het artikel duidelijk maakt, en zoals ik in het Blue Tiger Media-filmpje uitleg, het zijn de grote jongens, banken enz die de klimaatagenda uitrollen.

Check zelf mijn tekst in context en oordeel zelf! Dat het taalgebruik je kopje thee niet kan zijn, OK. Maar ik ken die vent niet, en het gaat mij om het gedrag: publiek machtsmisbruik voor privaat gewin. DAT zou strafbaar moeten zijn. Mijn Dokkumer grootvader zaliger Wybe, die ik prozaïsch aanhaal, die zou bij zulk achterbaks gedrag ‘Fut Doadskoppe’ hebben gezegd. Omdat mijn pake een eerlijke Fries met hart was.

De Literatuur voor vandaag

De Grootste Criminele Organisatie van het land
In aanloop naar de rechtszaak waarin mij – totaal onzinnig- ‘doodsbedreiging’ ten laste is gelegd (zie hier het gewraakte artikel, dat het publiek machtsmisbruik rond klimaat & windmolens blootlegt) hebben we er nu meelezers bij, die in ieder woord iets slechts willen zien.

Omdat ze je willen ‘framen‘ in hun ‘daderprofiel’ van gevaarlijke gestoorde gek die buiten de samenleving gehouden moet, monddood. Ik reken alvast niet op eerlijke behandeling van deze non-zaak, die alles heeft van een politieke arrestatie. Omdat ze koste wat kost hun klimaatbeleid willen doordrukken. En ze weten dat niemand die windmolens van ze wil, of ‘van gas los’.

Het staat er letterlijk, Klimaattafel met Kees Vendrik (Triodos Bank, Groen Links)

Ze zijn bang geworden, en weten dat hun agenda en ‘gezag’ louter op valse propaganda leunt. Dat bespraken ze namelijk ook al bij hun ‘Klimaattafels’ met Diederik Samsom (PvdA) en Kees Vendrik (Groen Links, Triodos Bank). Daar mocht Greenpeace aanschuiven met energiebedrijven, terwijl de burger alleen op het menu stond.

Ze schreven letterlijk ‘Er kan niet worden verwacht dat burgers bijdragen aan de uitvoering. Je mag al blij zijn als niemand zich verzet’…. toen ze over ‘bevordering draagvlak’ stiemem spraken, voor burgers en parlementariers met grijs gelakte namen.

Van Gas Los, nog meer windmolens, nog meer bomen omzagen voor biomassa

Valse verklaringen en aangiften komen vaker voor
‘Van Gas Los’ – door Diederik Samsom bedongen met Milieudefensie- dat is 1 van de doelen waar Bouwe de B. voor actie voert met zijn Fryslan Fossielvrij, via misbruik van zijn publieke functie (die politiek neutraal hoort te zijn). Van 1/13 juni doet die club dat weer samen met de NDC Mediagroep.

Die ambtenaar greep uit context gerukt proza, stijlfiguren en beeldspraak aan om het varkentje Zeilmaker te kunnen wassen, waarop het andere loket van de overheid, het OM meteen aanleiding voor gewelddadige arrestatie zag. Mijn geval staat niet op zich, zoals de schandalige behandeling van Tegenwind-activist Jan Nieboer liet zien. (zie filmpje Blue Tiger Media)

Zo hebben ze bij de Politie Midden Nederland eerder-  na valse aangifte door Natuurmonumenten- ook mijn broeder (en jager) en professioneel Natuurmonumenten-pester Hans Keuper geframed als gevaar voor de samenleving. Keuper kreeg vrijspraak en toonde valsheid in geschrifte aan, gepleegd door de bijzondere opsporings ambtenaren (boa’s) van Natuurmonumenten die de aangifte opstelden.

Maar je bent wel weer 2 jaar zoet, terwijl de overheid eerst je reputatie en leven kan ruïneren, samen met haar media (NPO cs, NDC Mediagroep). Terwijl jij dan maar moet aantonen dat deze dictatoriale en leugenachtige instantie fout zit. Ik wil daarom ook beslist nog de door mij afgelegde verklaring toegezonden krijgen.

Dat ze daar bij het OM niet mee sjoemelen. Want bij het afleggen van de verklaring, moest ik al herhaaldelijk zinnen corrigeren, spelfouten er uit halen, taalfouten. Ze kenden ‘Kafka’ niet eens, of George Orwell.

Rivierkreeftvisser Andre Blokland.

Ook Hans Keuper zijn geval staat niet op zich, maar past in een legio zaken die ik ken, naast het verontrustende boek van Ton Derksen ‘Het OM in de Fout’. Zoals het gisteren opnieuw beschreven machtsmisbruik en gestuntel van het OM in 2007/8 tegen valkeniers.

En vorig jaar nog, werd de Gorkummer kreeftenvisser Andre Blokland ook al door pesterij van het Waterschap Rivierenland, en intimidatie via inbraak door twee pollitie-agenten (van het bureau in Rotterdam) het ziekenhuis in getreiterd met een hartaanval.

Na 2 jaar procederen kreeg Keuper zijn gelijk, en een schadevergoeding. Maar tevergeefs poogt hij tot nu toe om zijn naam weer strafbladvrij te maken. Ook hier loopt de overheid hem steeds te frustreren. Want het doel van de operatie leek wel: geef Keuper een strafblad, zodat hij zijn jachtakte kwijt is en een sociale smet krijgt.

Geef Keuper het ‘frame’ dat ons uitkomt.

Deze belangen voelen zich bedreigd

Als ‘framing’ gelijk aan ‘waarheid’ wordt
Dus daarom schetsen we vandaag 2 intenties. Allereerst het overkoepelende bestaansrecht van Interessante Tijden, onze niche in het web-landschap. En vervolgens de noodzaak voor ons werk, in een degenererende cultuur in geestelijke zin. Een verval tot barbarij, waarbij je een ‘gedachtenmisdaad’ begaat, enkel doordat de overheid je zo kan ‘framen’.

Zonder dat je ook maar iemand hebt kwaad gedaan, behalve dat je op lange tenen stond. Waarheid telt niet meer, ook niet in de reguliere media en politiek. Alleen nog ‘framing’ en winst. De vraag is enkel wat je ‘wint’ wanneer je je ziel aan satan verkoopt.

Politieke PR en Marketing werkt zo ook, want woorden kunnen werken als bezweringen. In plaats van dat ik op dit dossier 1 van de meest kundige wetenschapsjournalisten ben, heet je voortaan die geweldsdreigende gek. Het daderprofiel. Als voormalig bassist van metalbandjes en herriebandjes, helpt je uiterlijk als excentrieke artiest ze dan. Zie je wel, hij is kaal en heeft een lange baard. Dus… 🙂

De CD die ik als puber paars draaide, en die voor mij ‘metal’ definieerde

Net als bij Harry Potter die je met een toverspreuk in een kikker verandert. Dan dwingen ze je om terug te kwaken, dat je moet spreken op basis van hun voorwaarden. De eigen onwil zich te informeren, projecteren ze dan als verwijt naar jou. Om zo zichzelf te kunnen verheffen, zuigend op jouw energie. Zo kunnen mensen nu eenmaal zijn, vooral bij de PvdA of erger…

Bij debatteren heet die tactiek ‘de stroman’, het argument ‘ad baculum’ (redenering met de stok). Je zet je tegenstander in je ‘frame’ gevangen, een kooi, en dwingt deze op jouw voorwaarden het gesprek in te gaan. Zo is ook het gehele klimaatbeleid in Nederland tot stand gekomen.

Ik voel me bedreigd door Bouwe de B.
En zo stuurde meneer Bouwe de B. van Fryslan Fossielvrij met het Openbaar Ministerie een geuniformeerde knokploeg, zodat ik in hun kooi op hun voorwaarden bij de politierechter het gesprek in mag.

Je zou denken: Bouwe de B. is blijkbaar niet zo sterk in argumenteren, anders had hij dat publieke machtsmisbruik voor privaat gewin niet nodig. Maar dat blijkt de aard van het beestje, zoals beschreven in het gewraakte artikel ‘Astroturfer Bouwe de Boer verbouwt Friese Landschap‘. Zo intens slecht, achterbaks, stiekem en laag kunnen mensen dus zijn. En als je man en paard noemt kunnen ze je opsluiten.

Nu voel ik mij dus bedreigd door Bouwe de B. van Fryslan Fossielvrij, ik ben ook mishandeld door de knokploeg die hij stuurde. Maar ik kan hier geen aangifte tegen doen, omdat de wederpartij eenvoudiger toegang bleek te hebben tot publieke macht. Dus wat kan ik dan wel doen als auteur en fotograaf?

Helderder schrijven! Want nu moeten we de massa’s mobiliseren.

And Justice for all: seeking no truth, winning is all, fight it so grim so true so real.

Daarom willen ze mij ook monddood maken, mijn toetsenbord is een wapen dat ze me met misbruik van staatsgeweld willen afpakken. Dus wie had gedacht, dat de soundtrack van mijn jeugd, Metallica’s ‘And Justice for All’ nog realiteit in het eigen leven zou worden:

seeking no truth winning is all, fight it so grim so true so real’

Met hun leugens en agressie kunnen ze veel schade aanrichten, levens vernielen. Maar een overheid die haar morele gezag reeds heeft verloren zal ook de oorlog verliezen met haar burgers. Want op een bajonet kun je niet zitten. Het Goede overwint het Kwade. Wij winnen van de klimazi’s en hun 2030 Agenda. Victorie!

Gaat U met deze praktijken akkoord, dan staat de klimaatdictatuur binnenkort ook met ‘binnentredingsrecht’ voor de deur. Want dat soort dwangmaatregelen hebben Diederik Samsom en Kees Vendrik in hun grijs geviltstifte ‘Klimaattafels’ voor U bedongen. We citeren nog 1 maal de totalitaire arrogantie van de klimazi’s:

Er kan niet worden verwacht dat de burgers bijdragen aan de uitvoering. Je mag al lang blij zijn als niemand zich verzet.

Dat is de intentie, het verzet opruimen.

Sluit je vandaag nog aan bij Het Verzet. We zullen de klimazi’s verslaan en ik zal mijn vrijheid met mijn leven verdedigen. Leaver Dea as Slaef.

4 Replies to “Overheid zonder (moreel) gezag wordt vals en agressief”

 1. Het Goede overwint het Kwade!
  Het is idd een geestelijke strijd, Rypke.
  Houd het hart rein is onze opdracht!
  Er is geen enkele macht die opgewassen tegen God is.
  Gedachten zijn krachten negatief zowel positief.
  Er staan heel veel fijne mensen achter jou, dat wou ik maar zeggen als “gewoon”huisvrouw.
  Nogmaals heel veel kracht, liefde en wijsheid!

 2. … de massa bereik je effectief met filmpjes. Je 20 minuten uiteenzettingen die je hebt gemaakt voor De Blauwe Tijger gaan als warme broodjes. Ik zou daar graag meer van willen zien.

 3. Inderdaad hoe vaak heb ik het al niet benoemd: Het geestloze rattenzootje “Van God Los” uit Den Haag met haar vele dienders in den lande en daar ver buiten… die zich allen laten leiden door hun “dierlijke natuur” (met al zijn perverse zuchten) in plaats van door de goddelijke…
  En er is niets veranderd na Multatuli…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *