Kadobon 15 euro voor onderzoek ‘Ministerie van Veiligheid’

Gezellig meewerken met het Ministerie van Veiligheid voor een kadobon van 15 euro

Je zou het ‘adding insult to injury’ kunnen noemen. Ondergetekende mag- nadat hij net voor ‘gedachtenmisdaad’ als wetenschapsjournalist- gewelddadig uit huis is gesleept door het Ministerie van ‘Veiligheid’, voor een kadobon van 15 euro meewerken aan onderzoek van WODC, een door een sociaal psychologe geleid onderzoeksinstituut van het Ministerie van Veiligheid.

Dankzij gevoel voor sarcastische humor kunnen we daar wel om lachen. We zien hoe je via de onderzoeksopzet toewerkt naar het psychologiseren en criminaliseren van oppositie van een steeds corrupter en leugenachtiger regime, dat van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV.

Dat Ministerie van Veiligheid heeft de 94 structurele missers die rechtsfilosoof Ton Derksen identificeerde bij mijn weten nog lang niet opgelost. Zijn dat al niet ‘verhalen’ genoeg, om mee aan de slag te gaan bij het in dit onderzoek zo gewenste ‘vertrouwen in de democratische rechtstaat?’

Voor 15 euro

Ministerie van Veiligheid wil ‘het gesprek’ aangaan
Afgelopen woensdag belde een keurige jongeman van het Verweij Jonker Instituut uit Utrecht. Hij had eerder voor mijn arrestatie al een email gestuurd.

Na een recent afgeronde studie Internesjunul studdies  zal hijnu onderzoek doen, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van ‘Veiligheid’. Dat instituut staat onder directie van sociaal psychologe (Tilburg) Gerty Lensvelt en politicologe (UvA) Annelies Daalder.

De jongeman was ‘getriggerd’ door de pleitnota bij de Raad van State van 19 augustus 2019, waarin ik het vertrouwen opzeg in de Nederlandse Rechtstaat. En wil dus een interview houden. Mijn opzegging van vertrouwen in de rechtstaat (democratie zijn we sinds 1992 Verdrag van Maastricht al niet meer) vond plaats nadat 3 jaar lang een Wob-verzoek is getraineerd door Rijkswaterstaat.

De ervaring met de overheid haar leugenachtigheid en corruptie, die is een optelsom van ervaringen sinds 2008. Afgelopen week beschreven we nog de schandalige wijze waarop het OM met het Ministerie van LNV en dieractivistische groeperingen valkeniers criminaliseerde. We wachten nog tevergeefs op excuses van OM-officieren Luc Bonsel en Ingrid Kuijpers.

In een democratische rechtstaat schiet je als Linkse Maffia de oppositie dood, of je criminaliseert en demoniseert ze via je contacten in media, overheid en academie

Hoogste rechtsorgaan geleid door politiek verkozen bedrijfslobbyist
Slechts een oppervlakkige blik op de samenstelling en leiding van de Raad van State- dat hoogste rechtsorgaan- zou al voldoende aanleiding tot gegronde scepsis kunnen zijn. Verdient dit de vrome titel ‘democratische rechtstaat’?

Dat hoogste rechtsorgaan wordt geleid door een politiek benoemde bedrijfslobbyist van D66, Thom de Graaf. Die is prominent van een urbaan-linkse partij, waar slechts een zeer kleine stedelijke minderheid van de Nederlandse bevolking op stemt. Die spoelden recent hun kroonjuweel uit 1966 -referenda- door het toilet. Omdat burgers ‘nee’ zeggen tegen zaken waarop Eurofederalisten ‘ja’ als enig antwoord willen.

Zoals dat bij een ‘democratische rechtstaat’ hoort.

Die politicus/lobbyist Thom de Graaf demoniseerde de in 2003 vermoorde klimaat- en Eurosceptische premierkandidaat Pim Fortuyn met de linkse media tot nazi (De roemruchte ‘Anne Frank’-vergelijking), zodat een linkse activist hem doodschoot. Iemand die na een politieke moord al weer jaren op vrije voeten is, beschermd door het Ministerie van Veiligheid, met behoud van uitkering.

En de PvdA-politicus, die door Fortuyn in televisiedebat werd ontmaskerd, Ad Melkert, die werd weggepromoveerd als PvdA-fractieleider naar de Verenigde Naties in New York (via Jan Pronk en/of Hans Alders?). En nu het stof neerdaalde, is Ad weer terug in de Salon. Nu zowel als SER/VNO-NCW-lobbyist en Staatsraad van dat hoogste rechtsorgaan.

Zie ook de politisering van de rechtspraak bij het Urgenda-vonnis bij de Raad van State, dat als verlengstuk van het Ministerie van Klimaat, VNO-NCW en de SER oordeelt. Diepgaander onderzoek naar de politisering van de Raad van State zou zeer wenselijk zijn. Maar… wanneer we het onderzoeksvoorstel voor het WODC lezen, zien wij hiervan niets terug.

Een boeiende dag

Pathologiseren en criminaliseren oppositie, (be)handelingsperspectieven
Als het Ministerie van ‘Veiligheid’ opdrachtgever is, dan ben je toch benieuwd naar de vraagstelling die dat onderzoek moet beantwoorden. Dan blijkt: Ze willen aantonen dat mensen die de overheid niet vertrouwen tot een aparte diersoort behoren, dierlijke kenmerken hebben die bij de gewenste diersoort niet aanwezig zijn.

De brave NOS-Journaalkijkers zijn de norm hier, de meerderheid van 75% gedesinformeerden die ‘slecht geinformeerd/gehersenspoeld’ verwarren met ‘nuchter, normaal’. Die andere 25% zijn de afwijkenden.

Het uitgangspunt van onderzoek oogt gelijk, aan wat de agent mij toesnauwde toen ik met pijnlijk strak aangelegde boeien met 160-200 km/uur naar het Hotel in Leeuwarden werd vervoerd als staatsgevaarlijke crimineel: ‘Nederland is een fantastisch land en als het je niet bevalt dan ga je maar ergens anders wonen‘…

Men wil de oppositie pathologiseren, of zoals bij mij, criminaliseren. De vraagstelling luidt:

Ga weer boeven vangen in plaats van journalisten

Bij de probleemstelling, dan blijkt het dat de Gele Hesjes in Frankrijk alleen maar ‘boos’ zijn, dus ze hebben last van gekke emoties. Iets dat met praten en pillen vast is op te lossen..En verder praten we volgens de onderzoeksopzet over ‘mensen die vinden (mening) dat bepaalde groepen worden bevoordeeld’

Zomaar vanzelf komen al die Freudiaanse afwijkingen van die Boze Populisten uit de hemel vallen in dit brandschone prachtland, waar ieder gezond persoon/brave journaalkijker van De Overheid houdt. Mijn werk afgelopen tien jaar- inclusief procedures bij de Raad van State- ging over de stelselmatige discriminatie van (boeren en) vissers.

Die bezwijken onder de papieren beperking in hun bedrijfsvoering door Natura 2000-beleid.

Terwijl de multinationals en windmolenaars het IJsselmeer en de Noordzee mogen industrialiseren voor miljarden subsidies. Als de overheid meer dan 60 miljoen kuub zand uit de Noordzee wint per jaar, dan mag dat, en plots zou de natuur er geen last van hebben. Sleept een visser met zijn netje over de zeebodem dan heet dat ‘schadelijke bodemberoering’, en weert de overheid ze uit 30% van de Noordzee.

Als ze dan boos worden, dan is dat vast met een ‘draagvlakcampagne’ of met medicatie op te lossen 🙂

Politiek misbruik publieke macht, het schijnt vaker voor te komen…

Laagvertrouweritis van Boze Populisten
Wie het NOS Journaal niet zomaar gelooft, die lijdt ook aan ‘laag vertrouwen’, zoals de onderzoeks-omschrijving dat noemt.

En lees hier ook het uitgangspunt van een ‘goede relatie met de overheid’…. Daar zit al een levensbeschouwing in verpakt, die naar Links leunt. Om de vroegere Anti Revolutionaire Partij van Abraham Kuyper te citeren: ‘van de overheid kan niet enig goeds komen’… Toen bestond er nog een echte Conservatieve Partij, waarbij de Staatsterreur van de Franse Revolutie nog vers in het geheugen zat.

Zoals we al beschreven in het filmpje over mijn arrestatie na een valselijke en lasterlijke aanklacht: alle terreur in de geschiedenis kwam van mensen en groeperingen die zich voor De Staat uitgaven. Inclusief ‘De Terreur’- het schrikbewind dat zich installeerde in Frankrijk via de Franse Revolutie (1789). Daaruit is de Franse term ‘terreur’ en terrorisme ook voortgekomen.

Als ‘de meerderheid’ je maat is voor ‘normaal’, is het dan ook normaal, zijnde moreel verdedigbaar, wanneer de meerderheid van Duitsers in onderling ‘discours‘ het nazi-regime steunde?

De gele hesjes hebben last van boosheid, brave NOS-journaalkijkers zijn gezond en tevree, de ‘normale’ mensen

Niets doen met echte misdaad
Mij dunkt heeft het Ministerie van Veiligheid genoeg aan het bestrijden van echte misdaad. Zou het onderzoek van WOCD zich daar niet beter op richten?

Dagelijks in de grote steden worden honderden mensen op straat beroofd en geterroriseerd, zonder enige genoegdoening door dat Ministerie van Veiligheid. Die misdaad komt ook richting Noorden. Zo vertelde de lokale politie mij nadat ik eens tevergeefs aangifte deed van diefstal.

Zoals ze ook niets deden met mijn melding van een valse Mechelse herder in Langweer, van mensen die niet met honden kunnen omgaan. Die afgekeurde politiehond, verscheurde binnen 1 week na mijn melding vervolgens de Beagle van een wijkgenoot. Dierenartskosten 800 euro.

Na nog meer honden en personen aan te vallen, schijnt het arme dier nu te zijn afgemaakt. “Waakzaam en Dienstbaar’ springt liever in je eigen huis met drie agenten boven op je, smakt je tegen de grond en slaat je in de boeien voor wat je als wetenschapsjournalist schrijft over publiek machtsmisbruik voor privaat gewin.

De politie kent haar prioriteiten! (dat is bedoeld als een sarcastisch grapje, meelezers van het OM)

Mensen in naburig dorp Sint Nyk moesten al een eigen burgerwacht instellen, als bewaking tegen een golf van inbraken. Heeft dat Ministerie van Veiligheid van al die inbraken ook maar 1 opgelost?

Als een klimaatactivist zich bedreigd wil VOELEN ligt er meteen een arrestatieteam op je

Postmodern psychologen-geneuzel
De inhoud van het onderzoek en de verdieping van de vragen doet me het ergste vrezen, het morele cynisme dat hier (waarschijnlijk onopgemerkt door de jongeman) uit spreekt:

De vragen zullen ongeveer gaan over
– Wat zijn de verhalen (dat noemen ze postmodern ‘narratives’ om het wetenschappelijker te doen klinken RZ) van mensen die geen of nauwelijks vertrouwen hebben in de democratische rechtstaat?
– Welke rol spelen ervaringen, emoties en religie/ideologie in de verhalen?
– Welke beelden en bezorgdheid hebben mensen in relatie tot de democratische rechtstaat?
– Waardoor verliezen mensen hun vertrouwen in democratische instituties?
– Op welke wijze uit zich een gebrek aan vertrouwen in gedrag van mensen?
– In welke mate hebben mensen zich afgekeerd of eigenlijk al nooit vertrouwen gehad?
– Welke handelingsrichtingen zijn er te identificeren om vertrouwen in de democratische rechtstaat te herstellen?

Zulk (post)modernistisch proza, als je dat verzamelt als ‘data’. Wil je dan wel kennis nemen van de harde feiten? Of wil je feiten reduceren tot ‘gezichtspunten, gevoelens en opinies’? Wil je de oppositie pathologiseren? (ik hoor nu bij de OM-meelezer het geblader in een woordenboek; huh, pa tat logiseren wot is dat’  🙂 )

Rypke Z.

Postmoderne charlatans
In een postmodern vertrekpunt van ‘onderzoek’, verwater je op misstanden en feiten gebaseerde oppositie tot een ‘discours’. Als we even een modieuze kreet uit de hoek ‘Foucault’/Derrida mogen lenen. De onderzoeker noemde zelf het woord ‘Narratives‘. Dat betekent ook ‘verhaaltjes’, maar wanneer je iets dat niks betekent meer gewichtig wilt doen klinken, dan maak je er een Engelse kreet van.

Zo bevestigt hij verder mijn vermoeden: de opzet van het onderzoek is (post)modernistisch, het vertrekpunt is dat er geen Waarheid en Waarden bestaan, die vastliggen zoals in de Klassieke traditie.

Bij (post)modernisme komen waarden en rechten uitsluitend met kleine letter ‘w’ en ‘r’ tot stand. Via een lopend gesprek tussen ‘actoren’ en hun ‘narratives‘, verhaaltjes, smaakjes, gevoelens. In plaats van dat waarden en waarheid wortelen in vaststaande ethische principes, en dat daarmee niet valt te marchanderen.

Je reduceert de realiteit tot ‘discours’, iets dat ontstaat in gesprek.  Tot ‘This is my truth tell me yours’, waarbij enkel Macht nog telt, het dominante ‘narrative’. Je wilt dan slechts ‘de verhalen’ gebruiken om je eigen ego te verheerlijken. ‘Zie ons, dat Ministerie van Veiligheid ‘in gesprek met de samenleving’.  Dat is ook de toonzetting van het onderzoek:

‘We komen graag in gesprek met burgers die weinig of geen vertrouwen hebben in de democratische rechtstaat en haar instituties, verdeeld over Nederland.’

Het Ministerie van Veiligheid komt zo graag met je in gesprek, dat ze in je eigen huis met drie overbewapende bokito’s op je springen en je in de boeien afvoeren. Omdat een klimaatactivist- die ondergetekende  betrapte op publiek machtsmisbruik voor privaat gewin – middels een lasterlijke aanklacht direct de Rechtercommissaris achter zich krijgt voor een arrestatiebevel.

Zodat ze je op het politiebureau in Leeuwarden urenlang kunnen verhoren. 🙂 Wat een gesprek. En wanneer je de agenten die met 160-200 km per uur je naar de cel rijden- zonder dat je weet wat je hebt misdaan- en je zegt waarover je onderzoek doet (publiek machtsmisbruik privaat gewin) dan snauwt de agent:

‘Nederland is een geweldig land en als dat je niet bevalt dan ga je maar ergens anders wonen’.

Dat brandschone prachtland, waar je wel gekke henk moet zijn anders te geloven.. En:

Ze zullen wel weten wat ze doen want anders lieten ze je niet arresteren. Of zeg je dat ze allemaal gek zijn?

Het onderzoek waartoe het WODC van het Ministerie van Veiligheid de opdracht geeft, dat wil kortom alles behalve feiten boven tafel. Ze lijken de oppositie te willen pathologiseren/psychologiseren, zoals ze mij als wetenschapsjournalist al op lasterlijke wijze criminaliseren, samen met hun oude mediavrinden. Media die liever de oppositie controleren dan de macht.

Rabobank-lobbyist

Gerty (WODC), sociaal psycholoog en lobbyist voor de Rabobank
Het WODC-onderzoek lijkt qua aanpak regelrecht uit de koker van de directrice, Gerty Lensvelt te komen.  Een sociaal psychologe met religieuze interesses. Ze is voorzitter van het ‘Netwerk Levensbeschouwelijke Universiteiten’, hoogleraar Wetenschapstheorie aan de Universiteit voor Humanistiek’, en ze is lobbyist voor de Rabobank in Noord Brabant.

En dan geef je les in wetenschapstheorie, zonder dat je een serieuze wetenschappelijke ondergrond hebt. Bij trials van sociale psychologie blijkt minder dan 10% van de studies reproduceerbaar(zie oa Effective Conservation Science, Data not Dogma van Kareiva et al, 2019, Oxford University Press, daarin vergelijkt Kareiva ecologie met sociale psychologie)

Wanneer je reproduceerbaarheid zo laag ligt, dan verkoop je net als bij de ‘vleeshufters’ van Diederik Stapel en Roos Vonk niet meer dan verhaaltjes. Ergo; sociale psychologie is geen wetenschap maar Links slap gelul.

De Literatuur voor vandaag: bij het O.M en de politie konden ze ‘Kafka’ niet spellen…

Brave New World
Als je op postmoderne wijze ‘narratives‘- verhaaltjes- wilt verzamelen, is je uitgangspunt: er zijn geen harde feiten.

Je lijkt eerder een ‘daderprofiel’ te willen schetsen van je oppositie, dat je een marketingdoelgroep wilt samenstellen van mensen die ‘gebrekaanvertrouweritis’ hebben. Zoals we lezen is de meerderheid (wat in de ‘discours’-benadering gelijk is aan ‘goed/gezond’) nog geheel van goed vertrouwen; al die brave NOS-journaalgelovigen. Het gaat om een te problematiseren groep van 25%.

Van die risicogroep breng je de ziekte in kaart, die beelden, emoties en religieuze voorkeuren, leidend tot ‘gebrekaanvertrouweritis‘. Als therapie en medicatie, stel je zo het marketingprofiel samen.  Daarop kun je dan de medicatie richten die ‘draagvlak bouwen’ heet, ‘in gesprek gaan met de samenleving’ en andere kreten van etalagepoetsers..

Je ontkent dan-  in de postmoderne traditie van filosofische charlatans als Derrida en Foucault – dat harde feiten bestaan, aantoonbare misstappen en overtredingen van de overheid. Je voegt je in de technocratische discourse-benadering van ‘Reflexive Law’ (Gunther Teubner 1982). Zelfs rechtspraak zou niet op de harde ethische principes zijn gebaseerd als ‘Niet Stelen, Niet Dwingen’, wederkerigheid.

Nee, moraal en recht zijn evolutionair in die opvatting, tijdelijke verdragen als uitingen van ‘Macht’. (Foucault) Met degenen die Staatsmacht weten te grijpen als scheidsrechter.

Zijn alle 94 structurele missers bij het Ministerie van Veiligheid al opgelost?

94 verhalen in overvloed
Dat de jonge onderzoeker/stagiair een letterlijk Waarden-loze onderzoeksopdracht meekreeg, hij kan dat als pas afgestudeerde in iets vaags ook niet helpen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij Gerty Lensvelt van het WODC. Dus dan wil je zo’n jongen graag helpen met een goede tip.

Ik vroeg hem nog of hij George Orwell kende (ja, fiew!), de auteur wiens naam ik moest helpen spellen bij de agenten die mijn verhoor aflegden. Zou hij Aldous Huxley’s Brave New World kennen? Daar past de praten en pillen-benadering van dit onderzoek beter bij. Lees dat boek!

Ik heb de onderzoeker als leestip verder ‘Het OM in de Fout’ meegegeven van rechtsfilosoof Ton Derksen. Staan daar niet al jarenlang meer dan voldoende ‘verhalen’ in? En dan zonder slap gelul over de religieuze motivatie van de ten onrechte voor jarenlang in de gevangenis gegooide mensen?

Derksen noemt ze ’94 structurele missers’. Zijn die missers alle 94 al opgelost? Zijn de slachtoffers van wanbeleid bij het OM gecompenseerd voor het ruïneren van hun levens? Of kun je dat Ministerie van Veiligheid zien als een chimpansee waaraan een doorgeladen machinegeweer is toevertrouwd?

Of heeft de korpsleiding bij de Rijkspolitie en de ambtelijke top van het ‘Ministerie van Veiligheid’ al die fouten effectief gedoofpot en zichzelf vervolgens met een bonus beloond? Kan het niet zijn dat een belletje van directeur-generaal Klimaat Sandor Gaastra- voorheen topambtenaar ministerie van Veiligheid tot mijn arrestatie leidde?

Als gevoelens en interpretatis van iemand met korte publieke lijntjes, al voldoende zijn om mij te belasteren en op gewelddadige wijze op te pakken? Is er dan nog wel van een Rechtstaat sprake? Of geldt het recht van de Langste Tenen?

7 Replies to “Kadobon 15 euro voor onderzoek ‘Ministerie van Veiligheid’”

 1. ik lees “onderzoek naar het vertrouwen in de Nederlandse rechtstaat”….
  Zulke groteske onzin kan een mens toch niet serieus nemen…. echt hè… wat ziek!

 2. “Onderzoek naar het vertrouwen in de Nederlandse rechtstaat”

  Beter is het om een onderzoek te beginnen naar het eigen reilen en zeilen van dit instituut,maar dan niet met de bekende slager….
  Voordat alle beerputten geleegd zijn zijn we jaren verder…..als er al wat uitkomt (not).

 3. Net zoals publieksconsultatie NA HET KLIMAATAKKOORD wordt dit WODC “psychologische” onderzoek met opzet politiek misbruikt om de weerbaarheid / tegenstand van de burger in te kunnen schatten.

  De rampzalige uitslag in de Volksraadpleging over het klimaatakkoord waarbij de burger inbreng werd uitgesloten is in de onderste bureaula van RutteIII-coalitie terechtgekomen:

  “Wat de overheid verzwijgt: rampzalige uitslag publieksconsultatie klimaatbeleid”

  https://www.climategate.nl/?s=publieksconsultatie

 4. Controle v/d macht wordt behoorlijk verzuimd. In de rechtzaak tegen Wilders, en dit is ongeacht of je de persoon Wilders en zijn politieke beweging verwerpelijk vindt, of je goeie smaak ernstig wordt aangetast. Mijn verbazing was groot dat er zo luchtig wordt gedaan dat er ernstige politieke bemoeienis was van politieke zijde, op regeringsniveau, met het verloop van deze rechtszaak. En er zijn meer aanwijzingen dat ministeries en het OM in elkaar overlopen en dat heel diffuus is. Zoals, die man uit de veengebieden uit Drenthe, Jan Nieman. Waar elk tegenargument voor plaatsen van windmolens van tafel wordt geveegd. Zoete bijeenkomsten om de zorgen en onrust van burgers weg te halen waarbij ze niet vertellen, teken u hierin protest aan, verliezen doet u zeker. Ook al wappert u met bewijzen. Hoe deze meneer, in de pers, zonder vraagtekens in de media als ‘windmolenterrorist’ neer werd gezet. Met een vage aanklacht. Ik raad iedereen aan, om terug te spoelen wat hierover is geschreven, voornamelijk regionale media, waarin je als lezer duidelijk kan lezen dat je er weinig tot geen sprake is van deugdelijk journalistiek werk met een pr-communicatie-nog wat-schrijver. Maar af en toe piept er hierin wat door, waarin je terecht vraagtekens mag zetten : ‘wat is hier aan de hand? wat gebeurt hier? Na zijn proces, werd deze ‘windmolenterrorist’ naar ‘windmolenactivist’ gezet in de headlines. Als het dan toch het landelijke nieuws haalt, is het vaak om ergens de stekker eruit te trekken om andere maatregels te introduceren. Maar de kalf is dan allang verzopen met een deksel er bovenop. Ooit hoorde ik eens, en dat is zeker wel 15 jaar geleden op de radio een interview van een hoogleraar in recht, T. Tak, die een hele dikke pil heeft geschreven over de neergang van het bestuurlijk recht. Trok hard en luid aan een bel: er iets gaande. Maar uiteraard was het niet interessant genoeg of beter gezegd: het mag niet interessant zijn. Het is een inside job. Helaas zijn meningen belangrijker, en dat het moraal van goeie snit horen te zijn en bestrijdt men elkaar, het is al reeds een luxe, is mijn opinie, alles, wat ieder mens nodig heeft op bestaan, wordt verpatst, waarin ook vrije gedachten en daaruit vragen en denkfouten dit om je eigen leercurve te volgen, wordt beperkter en beperkter totdat je de kleuren moet aannemen van een grijze muis, en bij elk tegenslag, een briesje van tegenspoed al doet omvallen. Eerder vond ik het bombastisch om het ‘duivels’ te noemen, ik kan helaas geen betere omschrijving vinden, ‘kwaad’ verwijst naar een emotie en doet misschien geloven dat het als een boze bui weer voorbij trekt, dat is het niet. Duivels en is op koers, naar vernietiging van alles wat waarde heeft en kent, en heel veel valse profeten die veinzen naar het goede te handelen maar het zal naar alles wat leeft respectloosheid tonen.

  1. Kortom, je moet constateren dat Nederland een van de vele gecorrumpeerde landen is, zoals dat bij zoveel anderen ook te zien is. De macht van het geld is groter dan wat dan ook, en .. als je aan de verkeerde kant staat heb je gewoon pech. Wat kun je er aan doen, waarschijnlijk niet veel. Zolang de massa nog kan consumeren zal er weinig gebeuren. Op de lange termijn misschien als er teveel armoede ontstaat en inkomsten dermate teruglopen dat ook de middengroepen bijna tot de bedelstaf veroordeeld worden… misschien dan. Maar ik hoop dat er een ander scenario mogelijk is… ik denk het niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *