Zo ‘werkt’ Multinational Nederland (Koninklijke Oligarchie BV)

Wie is de UBO van Vopak?

Voor de lezers van Interessante Tijden maakten we een schemaatje, dat inzichtelijk maakt hoe de BV Nederland ‘werkt’, bestuurd wordt en hoe de maatschappelijke verhoudingen liggen in deze globalistisch georienteerde multinational.

Aan het hoofd plaatsen wij de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van het grootbedrijf en hun VNO-NCW,  families als Fentener van Vlissingen, Thyssen, Loudon, Brenninckmeijer, en naast het Oud Geld andere miljardairs uit de Quote 500 met hun banken en (media)bedrijven. En natuurlijk het Huis van O. met haar aandelen in ‘Koninklijke’ Olie en ander grootbedrijf.

Het Rode Pil-schema

Ons ‘Rode Pil’-schema
We claimen geen perfectie, wie tips heeft of aanvullingen: meldt het ons. Het is een voorlopige inschatting, die we steeds preciezer hopen te maken. Het doel is dat je niet langer de bakerpraatjes over ‘democratie’ en ‘het milieu’ uit de media-industrie, in handen van een handvol UBO’s en De Staat, als leidraad gebruikt bij je begrip van dit land. Maar de realiteit, zoals die door meer systematische observatie kenbaar wordt.

Daarom ging de zondagspreek op Interessante Tijden ook over ‘realisme’. Een ervaring- confrontatie met hard realisme- die ze in The Matrix ‘The Red Pill’ noemen, liever geestelijk vrij in harde waarheid, dan leven als een door zoete sprookjes (marketing) gedrogeerde slaaf. Zo werken we naar een theorie van dit land op basis van observatie en bewijs.

De UBO’s van het grootbedrijf (en dus ook de media-industrie) bepalen wat gebeurt in de Multinational Nederland BV, in dit Rode Pil-schema. De naam die we bedachten voor die Multinational: Koninklijke Oligarchie BV.

Standard Oil-afsplitsing van het Rockefeller-imperium in Rotjeknor

Naast de UBO’s zetten we de Human Resources-managers van het Huis van Oranje met Koning Bilderberg, mede vanwege hun internationale connecties met de ‘Groten der Aarde’. Die internationale context verdient een aparte behandeling. Zoals we ook de NGO’s nader hebben uitgesplitst. Over de explosief gegroeide invloed en financering van die met subsidie op de been gehouden NGO’s gaat het volgende artikel.

Zo zij ooit een constructieve rol hadden, zijn ze volledig ingekapseld (zie verhaal over ‘Vogelbescherming’)

Kindertekening tegen windmolens

‘Het Milieu’ = groene verfpot ‘De Belangen’
De grootte van de blokjes in het schema, het is een inschatting van de machtsfactor. Onderlinge pijltjes en lijntjes geven de economische verbintenissen weer. De NGO’s, zoals milieuclubs verenigd in De Groene 11- de lobbyclub in de Tweede Kamer fungeren hier- zoals vorige week geschreven- als de groene verfpot van VNO-NCW en haar UBO’s.

Die 12 campagneclubs als Natuurmonumenten en Milieudefensie kregen voor die functie 164 miljoen euro subsidie toegeschoven in 2018. Daarnaast kregen ze 64 miljoen euro Postcode Loterij-gelden toegeschoven. Die miljoenen kun je zien als oorlogskas tegen de eigen bevolking (Klimaatdictaat) en tegen het platteland. Dat platteland moet in de visie van de UBO’s als Brenninckmeijer, hun ‘Tristate City’ namelijk energie-wingewest van ‘De Stad’ worden.

Bij hun lobbyisten van Groen Links/D66 noemen ze dat ‘Berlijn aan de Noordzee’.

Op Verenigde Naties-niveau heet die benadering ‘The New Urban Agenda’. In die Postcode Loterij zitten weer de dienstbodes van de UBO’s in het bestuur, zoals Cees Veerman (Nationaal Groenfonds, CDA), Laetitia Griffith (KPMG, VVD), Kick van der Poll van het door het Ministerie van Financiën ‘geredde’ ASR Vermogensbeheer. ASR is de grootste verpachter van boerengrond in NL ( +35 duizend hectare)

Rapportfabrieken als RIVM, PBL, ze zijn net als de ngo’s marketing-entiteiten die UBO-belang en het belang van hun overheid een academisch cachet moeten geven. Dat het allemaal wetenschappelijk noodzakelijk is. Of had je wat?

Bewakers van De Groene Draeck

Het Huis van O.
Het Huis van O met al haar beleggingen plaatsen we in de top, als baas (ook wettelijk, officieel) van dit wingewest voor het bankwezen aan de Noordzee. In onze ceremoniele democratie ondertekenen zij de wetten (als de Klimaatwet) waar de UBO’s wel bij varen.

Het ceremoniële parlement met haar lobbyisten in de Tweede Kamer en senator-lobbyisten (Eerste Kamer) geeft een democratie-verfje aan een bedrijfsdictatuur. Daarbij zijn ‘Verkiezingen’ een ritueel waar de Menselijke Voorraden stoom mogen afblazen; een soort bedrijfspeiling om ‘de stemming’ (Volksempfinden) te bepalen, waarop de UBO’s dan de bedrijfskoers en de mediamarketing kunnen afstemmen..

De Tweede Kamer portretteren we verder als het recruteringsstation voor de UBO’s.

Den Haag: Nederland IS Internationalisme & Globalisme

De politici die naar de UBO’s en het Huis van O. hun globalistische pijpen dansen, die wacht een veelbelovende carrière, commissariaatjes. Zie Oranje-beschermeling Ed Nijpels, Hans Alders, Hans Wijers, de lijst is eindeloos. De UBO- dienstbode Mark Rutte, zal tzt een baantje krijgen bij 1 van hun internationale banken en bedrijven.

Hij betoonde zich voor CNN ijverig de Europese voortrekker van het globalisme, ging met de zoon van (vriend van de Oranjes) George Soros op de foto, ontving de vrouw (Melinda) van Bill Gates als ‘Goalkeeper’ van de VN-Agenda 2030.  Opkomen voor je eigen autochtone bevolking, nationalisme is uitgesloten in onze Multinational. En dat kan ook niet anders. Rij langs de instituties in Den Haag, het Internationaal Strafhof, Europol, het Vredespaleis:

 • Nederland IS Globalisme, en dat zijn we al eeuwen.

De Menselijke Voorraden, MKB-Belastingvee (‘Bloed Zweet en Tranen’ voor de UBO’s en de Familie van O hun Belastingdienst)

Het Huis van Open Grenzen
De Menselijke Voorraden (Human Resources) van de Multinational Nederland BV geloofden even dat ze een fundamentele invloed konden uitoefenen op de koers van dit bedrijf. Dus dachten de UBO’s: Ho ho, even de populist uitschakelen, Ondernemingsraad (Tweede Kamer) onder de duim krijgen, en hupzodiegaat: grenzen open voor goedkoop personeel.

Of had je wat?

Terug naar ons schema. Naast het Huis van O. en de UBO’s plaatsten we De Raad van State (waarvan Koning Bilderberg de baas is). De juridische macht als UBO-beschermer. Met het Ministerie van Veiligheid als bewaker van ‘De Belangen’ (zo staat het letterlijk in de wetgeving) van de UBO’s. Dat Ministerie helpt de oppositie criminaliseren tot ‘terrorist’, iedereen die ‘De Belangen’ bedreigt kan terrorist zijn.

Dus kan in Nederland de man, die voor miljoenen euro’s gemeenschapsgeld zijn werkkamer verbouwde als ‘CEO’ (ambtenaar) van uitkerings-instituut UWV, Tjibbe Joustra (VVD), dan Nationaal Veiligheidscoordinator worden, terrorisme-coordinator. Een dief (Vereniging Voor Dieven: VVD) van belastinggeld moet de mensen najagen die ‘De Belangen’ bedreigen. Die noem je ‘terrorist’. 🙂

Daarnaast ligt het bestuur in handen van de directeuren-generaal van het ambtelijk apparaat (meer dan 100 duizend Rijksambtenaren): de Topmanagementgroep. Die hebben we als zwevende middenvelder er tussen geplaatst.

Europol Den Haag bewaakt ‘De Belangen’…

Doel ‘Winst uit Onderneming’: Kredietwaardigheid Kapitaalmarkt
Wat is van deze Intensieve Mensenhouderij dan het doel?

Zo doet de BV Nederland haar best om kredietwaardig te blijven op de internationale kapitaalmarkt. Daar zit zij met haar Staatsschuld via staatsobligaties aan vastgeklonken. En zoals Postbus 51 ons vertelt: Geld lenen kost geld! Daarom staat U vanaf de geboorte ge-regis-treerd (Regis = Koning, dus bij de koning ingeschreven) als pondje vlees onderpand voor die staatschuld.

Uw Burgerservicenummer is de papieren strop om uw nek, zodat hun Ministerie van Veiligheid je uit je huis kan sleuren, in de boeien slaan, en criminaliseren kan.

Of had je wat? Gaat U dood, dan zijn uw organen eigendom van De Staat. En ook alles wat er aan digitale naams-identiteit van U rondslingert is staatseigendom.

Houd Je OR onder je Duim: Het Ministerie van Klimaat en Economische Zaken (en LNV)

De Multinational Nederland BV moet kredietwaardig blijven voor de UBO’s van de grote banken en de Bank for International Settlements (BIS) in Basel. In die BIS hebben Frank Elderson en Klaas Knot van De Nederlandse Bank (DNB) weer zitting. Met de Sociaal Economische Raad (SER) als belangrijkste politiek adviesorgaan, is die DNB weer via de zogenaamde Bankraden verweven.

De vertegenwoordigers van werkgeversclub VNO-NCW en landbouwclub LTO zijn ook weer bankraden. Ook ‘duurzame’ Feike Sijbesma (DSM) vinden we als bankraad bij DNB. Dus we plaatsen die DNB in het hart van de Koninklijke Oligarchie BV.

Het hart van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV is met die DNB verbonden: het Ministerie van Financien en haar Belastingdienst. Het Minsterie van Buitenlandse Zaken is de internationale UBO-behartiger, met (via honderden miljoenen euro’s belastinggeld gesponsorde) NGO’s actief in ruim 130 landen.

CO2-mentaliteit ‘Circulair’….

Van VOC-Mentalteit naar CO2-Mentaliteit = VNO-NCW-mentaliteit
Zo kan Nederland dan ook ‘klimaatgidsland’ spelen op het wereldtoneel, al zijn we met 200 Mton ‘uitstoot’ kleiner dan de jaarlijkse uitstoot-groei in China. De vroegere VOC-Mentaliteit van deze oligarchie is slechts verwisseld voor de CO2-mentaliteit. Het taalgebruik veranderde. Maar de kern van wat Nederland is, dat blijf ‘niets mag de commercie in de weg staan’. Met een moreel sausje er over, het groene verfpotje van de rijkste milieubeweging ter wereld.

Achter ieder schijnbaar dwaze beleidsmaatregel- zoals alle burgers plots ‘van gas los’- die zomaar uit een hoge hoed lijkt te vallen, ‘voor het klimaat’ ( 🙂 ), daar zit altijd een UBO achter die er schathemeltjerijk van hoopt te worden. In het ‘van gas los’-geval is dat Doekle Terpstra zijn installatiesector, de UNETO-VNI.

En daarnaast speelt ook de Gasrotonde-strategie mee van Staatsbedrijf Energiebeheer Nederland (waarbij ook Gasunie hoort, en waar Diederik Samsom bij werkt in de Raad van Toezicht)

Of had je wat?

AIR Products Rotjeknor

Je kunt eindeloos debatteren over klimaat, tot de hel bevriest. Maar de bodemlijn van alles dat in Nederland gebeurt is de logica van geld. De Nederlandse overheid van de UBO’s en de Familie van O. komt vervolgens het budget daarvoor ergens winkelen. Of dat nu over ‘links’ (Belastinggeld’) gaat of ‘rechts’ (commerciële & productieve weg). Geld = Geld. U Betaalt Ons…

De Mammon (Bijbelse naam voor de Geldgod) regeert de Multinational Nederland. Dat was in de VOC-tijd zo, dat is nu nog zo.

Minsterie van LNV en Klimaat bij VNO NCW-kantoor

Vrome groene praatjes over ‘het klimaat’, het is marketing, of je nu een olieraffinaderij groen moet verven of een windmolen. Verkooppraatjes voor miljardenwinsten, bedoeld om de Koninklijke Oligarchie Nederland BV aan de praat te houden. Kijk ook de foto’s van de olie-opslag bij Rotterdam, wat is Nederland nu in essentie? Is het land niet 1 permanente bouwput waar alles omgewoeld moet, ge-exploiteerd, te gelde gemaakt?

Zo ook bij ‘het milieu’, daarmee kun je belastinggeld rondpompen om het bedrijf genaamd Nederland BV te adverteren op de kapitaalmarkt als ‘kredietwaardig’.

De hele horizon van de Oosterschelde verpest: ‘wij gaan voor Mooi Zeeland’, aldus de groene verpotjes van de UBO’s (hier Milieufederaties)

Met ‘geld’ verklaar je alles
Het schema is gebaseerd op een sneer door de Franse schrijver Michel Houellebecq, die diepe indruk maakte (Hij portretteert moderne Westerlingen sinds 1968 als ge-individualiseerde ‘elementaire deeltjes’): ‘Nederland is geen land maar een onderneming’. Met die metafoor, heb je meteen een werkhypothese om NL te verklaren. Een functionerende theorie, een verklaringsmodel om schijnbare en vaak onlogisch lijkende gebeurtenissen en besluiten te begrijpen.

Achter ieder gek besluit gaat een belang en baantjes schuil. Bedenk dat er beursgenoteerde sloopbedrijven bestaan, maar ook beursgenoteerde bouwbedrijven. Zowel met cultuur en natuur kapot maken, als met ‘wederopbouw’ verdien je geld. Hoe meer ‘vluchtelingen’ je binnenlaat, hoe meer werk voor de bouwlobby en de Asielindustrie met al haar dure juristen..

De verbindende verklaring van dat alles = GELD. (en macht) Of had je wat?

Crisiswet/RCR-regeling projecten ‘De Staat der Nederlanden BV’:Geld = de verbindende verklaring van alles in NL, van windfarms tot nieuwe gaswinning

Die simpelste en oudste historische verklaring is ook meteen de schoonste. Je hoeft er geen hogere wijsbegeerte of theoretische natuurkunde voor gestudeerd te hebben. Gewone menselijke slechtheid, hebzucht, machtshonger volstaat, kennis van wat we hier ‘De Menselijke Natuur’ noemen, die onveranderlijke aard van het Beestje.

Zo geldt die ‘theorie van alles’ ook bij het programma van de multinationals en banken, dat Nederland Klimaatgidsland als voortrekker in Europa implementeert: 2030 Agenda. Het is gekte (vanuit het perspectief van ethische waarden, publiek belang enz) maar er zit methode achter. En die methode dient uiteindelijk de geldgod, Mammon. Die 2000 jaar oude Bijbelse metafoor.

Oh ja, en wat ze in het buitenland ‘corruptie’ zouden noemen, dat heet bij ons ‘Het Poldermodel’, al die dubbelfuncties en achterkamers. En dat je eigen hoogste rechtsorgaan Raad van State door een D66-bedrijfslobbyist geleid kan worden. Niets aan de hand. Wat is er vanavond voor spelletje op televisie? Boek een nieuwe vakantie! Consumeren en je kop dicht.

UBO-bewakers van het Ministerie van Veiligheid

Om de politie-agent te citeren, toen ik strak in de boeien geslagen als staatsgevaarlijke crimineel naar de cel in Leeuwarden werd gereden met 160-200km/uur;

Nederland is een fantastisch land, en als het je niet bevalt ga je maar ergens anders wonen.

Hier draait alles om…Of had je wat?

De Menselijke Voorraden (Human Resources) van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV, het klapvee en belastingvee hebben we miniem weergegeven, naar hun invloed op de koers. Die mogen ‘meepraten’ met de overheidsbureaucratie, die ze met ‘je, ‘jou’ en ‘jij toespreekt. Zeg bij een referendum nee, dan krijg je er twee. Zeg je nog eens ‘nee’, dan schaf je gewoon referenda af.

Stemmen de Menselijke Voorraden op een ‘populist’, nadat demonisering door je Staatsmedia en hun Media-industrie niet werkt. Dat ze democratische illusies krijgen….Dan schieten ze die gewoon dood(Fortuyn RIP). En plots blijkt Bea van O. op een paard te rijden dat Volkert heet.

Het zal allemaal ‘toeval’ zijn. Of had je wat?

6 Replies to “Zo ‘werkt’ Multinational Nederland (Koninklijke Oligarchie BV)”

  1. Dus net als Duitsland, staat Nederland ook ingeschreven als een bv in Amerika, er zijn tenslotte altijd veel overeenkomsten geweest tussen deze twee landen; dit was voor, tijdens en na de oorlog.

 1. ‘Daarbij zijn ‘Verkiezingen’ een ritueel waar de Menselijke Voorraden stoom mogen afblazen’…

  Ik neem aan dat het begrip ‘Menselijke Voorraden’ bedoeld is als vertaling uit het Engels van ‘Human Resources’. Mag ik hierbij de suggestie doen om dit te vertalen als ‘Menselijke Hulpbronnen’ of ‘Menselijke Grondstoffen’? Het laatste is misschien het meest geschikt omdat hiermee ook verband wordt gelegd met begrippen als ‘exploitatie’ of ‘uitbuiting’. Nou ja, zie maar.

 2. Een volk dat voor tirannen zwicht

  Allen, die hier tesamen zijn,
  de levenden, de doden,
  de handbreed, die ons scheidt, is klein,
  wij zijn tesamen ontboden voor het gericht …

  Gedenk de liefste, die hier ligt,
  de broeder, vrind of vader,
  maar gun Uw ogen wijder zicht,
  aanzie het land en alle mens tegader,
  hoor dit bericht:

  Wij staan tesaam voor het gericht
  voor goed of kwaad te kiezen,
  een volk dat voor tirannen zwicht,
  zal meer dan lijf en goed verliezen,

  DAN DOOFT HET LICHT.

  (Hendrik Mattheus van Randwijk, 1906-1966,
  dichter, prozaschrijver, verzetsheld, journalist)

 3. De meeste namen hierboven vermeld zijn vrijmetselaar, zoals Rutte en de gehele VVD top plus D666, de politieke arm van de vrijmetselarij. Ook de koning is lid. Dit aspekt van de meest subversieve sekte ter wereld blijft hier helaas buiten beschouwing. Alle oorlogen en revoluties sinds de Franse Revolutie (1789) zijn voorbereid en uitgevoerd binnen de muren van de afschuwelijke, perverse, frauduleuse loges.
  Niet alleen geld is het smeermiddel van de NV Nederland, maar de vrijmetselarij is het bindmiddel, met als recept de geheim houding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *