Kind ‘leert’ vooral onzin met lesboeken Zwijsen en CED Groep

‘Gebouwen zijn net zo gevaarlijk voor vogels’ en anders slap geleuter

Nu je kinderen thuis zitten, kun je de drie Corona-weken benutten om eens te zien wat ze op de basisschool in NeDDRland voor onzin en volgzaamheid geleerd krijgen in hun linkse schoolboeken. Bij ‘aardrijkskunde’ bijvoorbeeld krijgen kinderen in Groep 5 ‘Wereldzaken’ van uitgeverij Zwijsen, aardrijksgeleuter in plaats van ‘kunde’.

Die uitgeverij leert je kinderen waardeoordelen, beweringen en uit-de-nek-kletserij voor ‘waar’ houden. Ze worden daarna getoetst op volgzaamheid. Ze krijgen geen kennis meer bijgebracht gebaseerd op enige objectieve systematiek, logica, bewijsvoering, feiten.

Wat leer je nu als je halfzachte beweringen als ‘gebouwen zijn net zo gevaarlijk voor vogels’ voor ‘waar’ moet aankruisen? Of dat mensen in Zweden houten huizen bouwen om de warmte binnen te houden. Meer dan slap geOH, een loze bewering, is dat niet. De Nieuwsbegrip-methode van de CED Groep blijkt – zonder overdrijving- pure politieke indoctrinatie.

Hier leer je ‘dat de Noordzee niet alleen maar gevaarlijk is’….

Je ‘leert dat de zee niet alleen maar gevaarlijk is’….
Zie bijvoorbeeld deze ‘les’ over windmolens op zee. Die begint meteen met een waarde-oordeel: ‘handig toch dat je zo stroom opwekt, maar er zijn ook mensen die daarop tegen zijn’.

De ‘les’: hoe moet je die gekke mensen het zwijgen opleggen….Het ‘goede’ antwoord dat je moet ‘leren’ is: ‘gebouwen zijn net zo gevaarlijk voor vogels’.

En over het wiekengeluid ‘ja maar verderop ligt ook de snelweg die geluid maakt’ 🙂

En dat ze het landschap vernielen?  ‘Ja maar ze staan in een hele mooie nette rij’ 🙂

Alsof je schrijft ‘de meeste regen valt altijd naast je, dus word je ook niet nat’… Wanneer je de soms wel 100 vogelslachtoffers per turbine per jaar (Altenburg & Wymenga-onderzoek 2015 bij Delfzijl) zo afdoet als ‘de meeste vogels vliegen er wel voorbij’.

Wat leer je zo dus aan kindjes van 8-9 jaar, behalve slap uit je nek kletsen in de politiek gewenste richting… Wanneer het ‘goede antwoord’ dan moet zijn ‘gebouwen zijn net zo gevaarlijk’.

Dan leer je ze zich bekwamen in slap geleuter zonder enige bewijsvoering, logica of systematiek. Is dat dan ‘onderwijs’? Of zijn we de DDR al voorbijgestreefd?

De verantwoordelijke auteurs

Dus: kinderen leren waardeoordelen, vooringenomen beweringen en postmodern geklets voor ‘waar’ houden en worden daarna getoetst op volgzaamheid.
Ander voorbeeld: Wat ‘leer’ je nu, wanneer de ‘les’ is dat ‘De zee niet alleen maar gevaarlijk is’, behalve een oordeel, bewering…

…..van een onderwijskundige met postmoderne paphersens: die ‘les’ moet kindjes vervolgens bijbrengen dat de Noordzee een heeeeeel goede plek is om met windturbines stroom op te wekken.

Een oordeel waarop een gesubsidieerde industrie drijft, en Frans Timmermans met zijn Green Deal, Mark Rutte met multinationals als Van Oord cs.

Nog zo’n voorbeeld….

Getoetst op beweringen
Nog meer bizarre beweringen krijg je opgediend, zonder enige ratio of logica. Wat is dit voor bewering: ‘Mensen in Spanje bouwen huizen dicht op elkaar bouwen tegen de warmte’..

Zonder enige duiding of uitleg over klimaat, warmte, huizenbouw krijg je een loze bewering opgediend. Er zijn ook zat huizen in Spanje die ver uit elkaar staan. Het is betekenisloos geklets.

De huizen worden wel op een manier gebouwd in Mediterrane streken, dat ze beter ventileren en ze worden wit geschilderd. Dat wit zonwerend werkt, is wel logische info maar dan ook alleen als je dat verder uitdiept, uitlegt.

Je hebt in Nederland ook zat kleine arbeiderswoningen die dicht op elkaar staan: omdat de grondprijzen hier zo hoog zijn, en de projectontwikkelaar per vierkante meter maximale omzet wil. Of is dat dan vanwege de warmte? Hoe leer je kinderen zo logisch redeneren?

Is het echt zo: ‘Mensen in Zweden bouwen de huizen van hout. Dan blijft de warmte beter binnen’. Hoe kun je nu op zulk slap geOH getoetst worden? Als je in een land met bijna 70% bos leeft, waarvan zul je dan een huis bouwen, om maar een dwarsstraat te noemen? Houdt hout warmte beter binnen, of een geïsoleerde spouwmuur, of een bepaalde bouwwijze…?

Ambtenaren zijn er voor ons allemaal!

Ambtenaren zijn er voor ons allemaal!
En je leert ‘Ambtenaren zijn er voor ons allemaal’, in plaats van dat de overheid er vooral is voor zichzelf, voor het in stand houden van crises en problemen. Want los je problemen op, dan heb je ook geen ambtenaar meer nodig. Er ging in 2016 ook meer geld naar de aflossing van de Staatsschuld dan naar publieke diensten als de politie.

Die is ook drukker met flitsen en het oppakken van journalisten voor ‘gedachtenmisdaad’ dan met inbraken oplossen.

Ook leer je onzinnige beweringen als ‘de zeespiegel is de hoogte van de zee’. Hoogte ten opzichte van wat?  Dat slap geOH leren kindjes met typische Nieuwe Nederlanders-namen als Benan en Rada. En vervolgens krijgen ze een overheidsgezind waardeoordeel getoetst: we moeten goed voor onze duinen zorgen..

Wat leer je dan, opnieuw…Je leert gezags-oordelen, krijgt geen enkele zinvolle kennis over bijvoorbeeld helmgras, het vasthouden van stuifzand, suppleties. Je kunt je kind net zo goed thuislaten, dan leert het meer wanneer je er mee het bos in loopt en op de plantjes en vogeltjes wijst.

Met typische Hollandse namen als Benan en Rada

Een zelfde bij een ‘les’ over ‘stad en platteland’.

Wat leer je nu wanneer de onderwijskundigen van Uitgeverij Zwijsen OH’en ‘veel ruimte op het platteland maar veel bussen rijden er niet’. 🙂 Is dit onderwijscabaret?

‘Veel ruimte op het platteland maar veel bussen rijden er niet

Evenzo bij de les over China: wat leer je nu bij het waardeoordeel ‘de steden zijn druk en modern’, en dat het plattelandsleven ‘rustig en eenvoudig’ is… helemaal niets. Opnieuw, je kind kan even goed thuis blijven.

Aardrijksgeleuter…

Of wat leer je nu over de Middeleeuwen wanneer je over monniken leert dat ze heel ‘streng’ leven en ‘moeten luisteren’, dat ze ‘allemaal op elkaar lijken’ 🙂 allerlei waardeoordelen van de auteurs, maar geen feitelijke beschrijvingen van wat ze doen, hoe en waarom. In welk tijdvak, jaartallen, volgens welke leer, welke kerk, waarom, enzovoort.

Dit dunne verhaaltje is dan het enige dat je over ‘De Middeleeuwen’ leert: een half alineaatje met slap geleuter. Aardrijksgeleuter dus.

Al even bar en boos

Of wat leer je nu over industrie als je stelt dat ze daar ‘dingen maken’ en die heten ‘producten’.,. 🙂

Bij industrie maken ze dingen 🙂

Nieuwsbegrip CED Groep is nog vele malen erger
Ook bij de reeds besproken methode Nieuwsbegrip van de CED Groep en andere hier reeds besproken schoolboeken als Natuniek (geschreven door medewerker Natuurmonumenten) is campagne-onzin van overheden en hun milieuclubs de regel, en toetsing op groeps-conformiteit. Nieuwsbegrip leert je kind dat ze asthma krijgen van boeren. Die stampt de fake-stikstofcrisis er in.

‘Is stikstof een slechte stof’

Dan moet je kind het waarde-oordeel ‘stikstof is slecht’ aankruisen, dat is dan ‘het goede antwoord’ bij een als vraag verpakt, chemisch onzinnig waarde-oordeel ‘is stikstof een slechte stof?’ Ook moeten ze verplicht leren dat het ‘goed’ is om aan stormen een naam te geven:

Een juist waardeoordeel geven dat de overheid/autoriteit graag hoort

In een andere episode van Nieuwsbegrip moet je kind dan 1 of ander Millennial-pornopopje met robotstem geweldig vinden, de ‘Zangeres Pink’ die een ‘donatie deed aan de Australische brandweer’, van een half miljoen dollar.

Hoe kun je nu een ‘goed’ antwoord geven op een  stupide vraag als ‘Wat vind jij ervan dat zangeres Pink geld geeft aan de brandweerlieden in Australie?’ Waarom moet je geld geven aan mensen die immers een publieke dienst verlenen en al publiek geld krijgen, behalve dat je aandacht op jezelf wilt vestigen… Wat is er lovenswaardig aan narcisme?

Waarom moet een kind in groep 5 urberhaupt zo’n nihilistisch globalismepopje als rolmodel opgedrongen krijgen? Omdat ze de Kerk van Al Gore steunt?

Waarom moet je kind op zo’n onzinvraag uberhaupt antwoord geven, en waarom moeten ze iets van Pink weten?

…en vervolgens slepen ze knuffelbare koala’s erbij om de tere kinderzieltjes te winnen voor de klimaatkerk. Terwijl ze niets vertellen over het funeste bosbeheer van afgelopen decennia. Dat door het laten liggen van brandbare ondergroei in combinatie met brandstichting het wachten was op bosbranden als deze.

Dit is geen onderwijs, dit is pure propaganda en indoctrinatie. Kudo’s de CED Groep:

Koala’s er met knuffelbaar vachtje bij slepen

Conclusie: slap geOH en indoctrinatie zijn regel
Niet alleen worden je kinderen op de lagere school commercieel geïndoctrineerd voor de belangen van multinationals en door de overheid betaalde milieuclubs. Ze worden ook politiek geïndoctrineerd, krijgen de 2030 Agenda voorgeschoteld van de Verenigde Naties als ‘De Enig Mogelijke Toekomst’ waarin je vreselijk veel ruimte voor energie voor die windmolens van ze nodig zou hebben.

De Grote Sprong Voorwaarts in basisschoolboeken (2030 Agenda)

Terwijl je die ruimte helemaal niet hoeft te verspillen als je voor kernenergie kiest. Ook worden ze-het is nu ‘de week zonder vlees’ geconditioneerd om het door Multinationals en Milieuclubs voorgeschreven massa-dieet te volgen, zoals je nu via billboards (‘Week zonder vlees’) al opgedrongen krijgt.

Daarin domineren de belangen van enkele sojagiganten als Cargill & Gentech-reuzen als Roche (Familie Hoffmann,mede-oprichter Wereldnatuurfonds) en OCI-Nitrogen (kunstmest van DSM). Deze 3 weken tijd van corona-vrijheid zijn dus kortom een gift uit de hemel.

Nee hoor, het is helemaal niet waar wat je van de juf en metroman-meester moet vinden

Nu kun je eens de lesmethoden van je kinderen doornemen, en besluiten: krijgen ze nog enige kennis bijgebracht, of worden ze getoetst op volgzaamheid aan ‘De Autoriteiten’, zonder enig gereedschap om te beoordelen of wat die autoriteiten doen of zeggen ‘waar’ is. En besluiten: we houden onze kinderen van school, geven ze zelf les, leren ze voor zichzelf denken.

‘De Meeste vogels vliegenwel om windmolens heen’ = ‘ de meeste regen valt wel naast je dus word je ook niet nat’

En dan komt het met de kindjes vanzelf wel goed! Als zoon van twee onderwijzers is het alvast treurig de degradatie van onderwijs zo snel te zien voltrekken. Alsof De Staat volledig kennisloze en volgzame batterijtjes van ‘het systeem’ gebruikt, zonder enig referentiekader om ‘zin’ van ‘onzin’ te kunnen scheiden. Lege vaten die je naar eigen behoren kunt vullen.

De vaccinatielobby van Big Pharma = Goed= ‘het Goede antwoord’

De term NeDDRland is dus zo overdreven niet. Zie als update wat een lezer Richard Sluijter toestuurde: dat kinderen nu al voorbereid worden tot steunpilaar van Big Pharma en de vaccinatie-lobby: ‘dat is een GOEDE maatregel’, zo leer je nu via internetonderwijs.

 

6 Replies to “Kind ‘leert’ vooral onzin met lesboeken Zwijsen en CED Groep”

 1. Hallo Rypke, mijn dochterje van 7 krijgt ook regelmatig een nieuwsbegrip mee naar huis, onderwerpen zijn vaak klimaat en pro EU zaken. Tenenkrommend, en angstaanjagend om te zien hoe de kinderen op jonge leeftijd al gehersenspoeld worden.
  Keep on the good work!

  Mvrgr Hans

 2. Dit is al heel lang aan de gang. Ik kan mij herinneren dat er in mijn schoolboekjes gesproken werd over een man in Nederland die andere mensen niets gunt vanwege hun afkomst. Die vond dat alle buitenlanders eruit moesten.
  Ja, dat ging toen over Hans Janmaat van de CD, nu zal G Wilders wel de zondebok zijn.

  Inmiddels ben ik 45 jaar en er is nog niets veranderd. Volgens mij is het alleen maar erger geworden als ik naar de afgelopen twee weken kijk. De zelfhaat, een ander woord heb ik er niet voor, onder blanken is enorm geworden, wat dat betreft houd ik mijn hart vast voor de toekomst.

  m.vr.gr.
  C

 3. Wat je er in stopt komt er ook weer uit. Wat een wereld. Wat een verspilling van de vrije geest. Bijna geen woorden voor.

 4. In dit licht is het ook niet zo vreemd dat men in Finland het beste onderwijssysteem heeft ter wereld.
  Hier leren kinderen nadenken, kritisch nadenken en creatief te zijn i.p.v. alleen maar opgeleid te worden om te gehoorzamen aan de autoriteit. Ze hebben nauwelijks huiswerk en gaan veel minder naar school met veel betere resultaten.
  Het onderwijs in Nederland en eigenlijk de gehele westerse wereld is gebaseerd op de Pruisische legeropleiding waar het doel alleen was om gehoorzame soldaten te kweken die op het slagveld wat voor bevel dan ook uitvoerden zonder na te denken.
  Het eerste wat ze in het onderwijs er uit rammen is creativiteit en vervolgens mogen ze alleen binnen de kaders blijven die de overheid heeft bepaald. Vreemd hé dat de jeugd een hekel heeft aan school terwijl ze alleen maar leren papegaaien en hun intellect niet gestimuleerd wordt.
  Het onderwijs is een ramp, men probeert niet het uiterste er uit te halen maar kiest ervoor om zombies te maken van de jeugd en natuurlijk de bevolking in het algemeen.
  Zou het volk dan makkelijker onder controle te houden zijn?

 5. Wat een stompzinnige indoctrinatie. Nadenken, leren denken is gevaarlijk voor de staat.
  Haal je kinderen van school, dit is rampzalig.

  Nog wat lesstof als suggestie:

  Stoppen met vaccineren van gezonde kinderen is nuttig omdat:
  0 het genocide bevordert.
  0 ze goede klanten worden van big farma bij een kapot immuunsysteem.
  0 ze beter met 5G onder controle worden gehouden.

  Verbranden van biomassa levert
  0 minder overlast van vossen en eekhoorns.
  0 minder belemmeringen voor windmolens en zonneparken.
  0 mooie winsten voor Vattenfall.

  Boeren zijn schadelijk omdat:
  0 zij bemesten met stikstof.
  0 Sjaak van der Tak hinderen door uit de LTO te stappen.
  0 ze kalfjes beroven van moedermelk.

  Mark Rutte is geen leugenaar omdat:
  0 hij alleen maar de waarheid omkkert.
  0 hij eerlijk zijn leugens ontkent
  0 omdat de waarheid zijn leugens achterhaalt.

  Lex van Oranje betaalt geen belasting omdat:
  0 hij een gouden koets onderhoudt.
  0 zijn moeder behoeftig is.
  0 hij te stom is om een formulier goed in te vullen.

 6. net zoals in de reacties aangegeven dit gebeurde echt al in de jaren zeventig en tachtig toen ik op school zat. Vraag: doe eens een onderzoek naar de gemiddelde leeftijd van lezers op blogs zoals deze, stel eens de vraag waar zijn de reacties van jongeren? Hebben die geen mening, vinden die alles maar goed? Waar zijn ze dan? Vinden zij dit allemaal onbelangrijk?

  Tweehonderd reacties op een geenstijlartikel, maar enkel van ouderen. Doe het onderzoek eens en ik garandeer U de wil om nog een eigen website bij te houden zakt naar nul. Je kunt een kind wel aanleren dat door bossen te kappen juist de natuur gered wordt, maar hoe zit het met kritisch denkvermogen? Dat schijnen de nieuwe generaties niet meer te bezitten, hoe zou dat komen? Het is juist de kunst om de aandacht van de jeugd te trekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *