‘Dat je in Interessante Tijden mag leven!’ (Chinese vervloeking)

Het zijn Interessante Tijden!

Interessantetijden.nl bestaat vandaag 3 jaar. De naam Interessante Tijden is een verwijzing naar de verwensing ‘May You Live in Interesting Times’. Dat zou – volgens overlevering- een Chinese vervloeking zijn.

De eerste schriftelijke verwijzing (1949) naar de ‘Chinese vloek’ zou zijn opgeschreven door een Britse diplomaat in China, die deze uitdrukking in 1936 daar van een vriend te horen kreeg: Sir Hughe Knatchbull-Hugessen..

We hanteren een alternatieve opvatting over ‘het nieuws’: wat je eerder nog niet wist of zo had gezien. Je verruimt je wereldbegrip met studie en exploratie, dan raak je beter op de hoogte dan via ‘het nieuws’. Massamedia -de Industrie van Angst- functioneren vaak als mentaal vergif, je kunt daardoor mediaconsumenten deels als ‘psychotisch’ zien: iets ‘zeker weten’ dat misschien wel niet bestaat, noch ooit is gebeurd.

Een echte gek heeft dat bij zichzelf ook niet door. Maar De Natuur en studie daarvan doen je groeien als mens. Een zekere afzondering van de maalstroom der mainstream helpt daar ook bij: en dat is ‘De Abdij’

Daarom kozen we de naam ‘Interessante Tijden’…

Interessante Tijden
Die diplomaat met onuitsprekelijke naam schreef in 1949 dus een biografie, waarin hij ook verhaalt hoe hij in die periode in zijn auto in China werd doorschoten door een Japanse Zero-jager (vliegtuig). Zo raakte hij invalide. Hij leefde toen in China dus in een ‘Interessante Tijd’. Al had hij misschien liever met een glas wisky op de veranda gezeten.

Maar ja, een voortkabbelend leventje zonder enig risico, dat is al gauw weer saai.

De toewensing ‘leef in Interessante Tijden’ heeft dus de zelfde lading, als de Joodse verwensing ‘wij wensen U veel personeel toe’, wanneer iemand een bedrijf start. Veel personeel is een teken van succes. Maar tegelijk kan dat een last meebrengen, zodat je weemoedig terugdenkt aan je ZZP-tijd, zonder al die bureaucratische lasten en het gezeur van een ‘ondernemingsraad’.

Een ‘interessante tijd’, dat was ook de bezettingstijd 1940-1945. Maar je voelt al aan dat je voor een gemoedelijk en voortkabbelend leventje beter in een saaie tijd kunt leven. Want je kunt beter een hond in vredestijd zijn dan een mens in oorlogstijd. Dat zou dan wel weer een echt Chinees gezegde zijn, misschien wel uit Wuhan. 🙂

Al te hecht vertrouwen in ‘de deskundigen’ is een ideologie: Scientisme

De kracht van het Platteland
Negen jaar terug verruilden we De Stad voor het platteland. En zo groeide  ‘De Abdij’, via geestelijke en lichamelijke keuzen- je afzonderen van de modderstroom der mainstream- in gezondheid groeien. Een Amerikaanse auteur noemde dat ‘De Benedictus Optie’; de blootstelling aan het failliet van het Westen beperken, en je eigen waardengemeenschap bouwen. Dat is ook gelukt.

En zo kon ook het idee voor Interessante Tijden ontstaan, als ‘studiecentrum voor natuurlijke historie’: een doordacht alternatief voor de Industrie van Angst, die massamedia heet, en de machtsstructuren die zich met die Angst voeden. Politici, bureaucraten, bankiers. Het pact tussen de Leviathan (de angstwekkende Superstaat) en de Mammon (de geldgod)

De kiem daartoe werd al gelegd in 2009 tijdens dodenherdenking op De Dam. Tijdens de twee minuten stilte zou ‘De Damschreeuwer’ plots ‘aahhhh!!’, roepen. In reactie ontstond op De Dam een paniekgolf, toen renden mensen en masse over elkaar heen, mogelijk een terreuraanslag vrezend. Er was toen 1 filmmaker in Amsterdam door een uitkeringtrekker met teveel internetconsumptie doodgestoken.

Ik stond daar tussen, en was met een nuchtere blonde Hollandse 1 van de weinigen die tot kalmte maande. Je kunt mensen die vast zitten in de mediacyclus tot op zekere hoogte als ‘psychotisch’ zien. Mensen die echt gek zijn, die hebben dat bij zichzelf ook niet door… Wij zouden zelf graag wensen ‘gek’ te zijn en de rest niet: dat zou enorm geruststellend werken, zo af en toe.

Aanhoudende angst, gevoerd door massamedia, of het nu vanwege ‘terrorisme’ is of ‘global warming’, het heeft iets met het collectief bewustzijn gedaan, zo voelde je tussen die mensenmassa. Dankzij het verlies van de traditionele waarden van het Christendom en de klassieke cultuur, heb je niets bestendigs dat mensen tegen Levensangst beschermt, een geestelijke relativering.

Tel daarbij de onopgeloste monetaire crisis van 2008, en voorwaar: het is beter om op het platteland te wonen dan in de stad. Zoals ik al in 2009 voor Het Parool schreef in ‘Eten uit de natuur in crisistijd’: waar haal je het voedsel vandaan als de pinautomaten op zwart gaan?

Onze van de toekomst geleende Welvaart heeft een bedrieglijke schijn. De aanvoerlijnen van supermarkten hoeven maar in te storten en de wetten van de jungle keren op straat terug. In dat verband zijn filmpjes over de run op toiletpapier in supermarkten al voorbeeldig. Zie het Texaanse echtpaar van Truthstream Media maar: er was nog niet 1 besmetting in Texas, maar de survival-mentaliteit sloeg al toe.

Kan Angst het stuur overnemen?

De Menselijke Natuur die we op Interessante Tijden bestuderen, het is een soms wat duister ding… Je kunt de lijntjes dus het beste maar zo kort mogelijk houden, je eigen gemeenschap versterken, geestverwanten vinden, lokale bronnen van voedsel vinden, eigen winkeliers, bakker, slager, groenteboer, de boeren en vissers steunen.

Met het wegvallen van gemeenschappelijke Waarden, heeft Nederland vooral nog Angst als bindmiddel. Je zult dus zien, dat mensen steeds meer ‘gated communities‘ scheppen, ‘Heidense’ stammen. Dat kan ook een positief element hebben, als het leidt tot menselijkheid, binding met de omgeving waar je leeft. Voor 100 roodjes heb je hier dus De Abdij, een huis met 3 verdiepingen en tuin als retraite in het prachtige Friesland, geboortegrond der voorvaderen.

Je zal maar in de Randstad moeten wonen nu… Met tijd en kennis wil Interessante Tijden voor steeds meer mensen zo een alternatief zijn, om zich te verdiepen in De Realiteit, wat een andere naam voor De Natuur is. Dat wat echt bestaat. Wat je schrijft moet ook je leefwijze zijn, filosofie. Wat je voorschrijft moet je ook zelf zijn.

De Benedictus-optie, je inde natuur afzonderen, hij was zo gek nog niet…

Bonuskoningen gaan voor ‘gelijkheid’
We leefden al in Interessante Tijden, vanwege de voortzetting van de Koude Oorlog sinds 1988 uit naam van Global Warming en Sustainable Development van Gro Harlem Brundtland en de Club van Rome. Met ondermeer een zetbaasje van de Rockefeller-dynastie, Maurice Strong. Die richtte ook de World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) op.

Die WBCSD is gevestigd in Genève, en werd mede vanuit de International Chamber of Commerce (ICC) opgericht. Die ICC huist weer bij de VNO-NCW in Den HaagDaarvan werden respectievelijk Paul Polman (ex-Unilever) en nu Peter Bakker (ex-TNT) de CEO. Polman is nu CEO van die ICC.

Sustainable Development (‘duurzaamheid’) betekent een socialistische wereldeconomie via kapitalistische weg.

Dus dat je bedrijfsmodellen die niet renderen met overheidsgeweld oplegt. Alle MKB gaat dan naar zijn grootje, je houdt alleen De Staat en wat multinationals over, grootwinkelbedrijven, en ontelbare ‘ngo’s, die met honderden miljoenen euro’s per jaar door ambtenarij gesponsord worden. Die ngo’s fungeren als schijn-vervanging van democratische representatie.

De focus van ons werk: de milieubeweging

Zo is meer Centrale Planning mogelijk door technocraten, een soort Sovjetunie met ‘groene’ verf. Die zelfde gedachte zit ook achter de Europese Unie, die gelijktijdig met ‘duurzame ontwikkeling’ tot Federaal Europa uitgroeide via het ‘Verdrag van Maastricht’ (1992)

Je dwingt dit “Socialisme via Kapitalisme’ dus niet uitsluitend politiek op. Je maakt het tot voldongen feit via systemen, technische specificaties, reguleringen, milieustandaarden. Econoom Patrick Wood schrijft daarover op Technocracy.news. Macht werkt niet (enkel) via dwang, maar vooral via afhankelijkheid.

Die WBCSD is ook weer een hoofdsponsor van de jaarlijkse klimaathoogmis op Terschelling: Springtij, oftewel, ‘Cashen op bangmakerij’. Dat je een vorm van wereldsocialisme via kapitalistische weg in voert. Het publiek de kosten, wij de lusten, bonnetjes zoek = 2030 Agenda. Ook Robert Reibestein (VVD) doet daar aan mee, als Raad van Toezicht bij Springtij en lid van George Soros zijn European Council on Foreign Relations, met Mabel van O. als voorzitter.

2030 Agenda: Globalisme  in vrolijke kinderkleurtjes met leuzen waar je onmogelijk tegen kunt zijn, letterlijk.

Brundtland haar plan voor wereldregering mondde uit in de Verenigde Naties-Agenda 21. Dat heet nu 2030 Agenda. Dat is de bestuurlijke wereldagenda van de 1%-elite rond de Club van Rome, Verenigde Naties, Bilderberg cs en Multinationals tegen de eigen bevolking. Van die agenda is Nederland mondiaal een voortrekker met Paul Polman (vm Unilever, nu ICC) en nu Peter Bakker.

Dus bonuskoningen die zoals Paul Polman liefst 10 miljoen euro per jaar aan CEO-salaris en bonus binnenharkten, die gaan de wereld nu meer ‘gelijkheid’ brengen.(SDG-doel 10 = ‘reduced inequalities’)  ‘Voor onze kinderen’, zo durft Peter Bakker ook nog te stellen in het Financieele Dagblad van de miljardair Van der Vorm.

Dat klinkt uit zijn mond een beetje als de waarschuwing van Jumbo Supermarkten in verband met Covid 19; “winkel (veilig en) sociaal, hou anderhalve meter afstand tot andere mensen en winkel alleen’.

🙂  Medemensen die plots bron van risico en angst zijn. Sociaal! Dat je ‘de overheid en de deskundigen’ hun adviezen eerder opvolgt dan je medemensen naast je.

Paniek

‘I Want you to Panic’
Van dat technocratische programma om ‘de wereld te verbeteren’ is de miljardair, vaccinatie-lobbyist en eugeneticus Bill Gates de ‘SDG-Goalkeeper’. Naar de 17 SDG-doelen, die tot in alle haarvaten van onze maatschappij een blauwdruk voor de toekomst moeten vormen, van wat we eten tot hoe we met elkaar omgaan.

Die Rule by Experts (zie mijn artikel over Sciëntisme in Elsevier Weekblad) die Peter Bakker met onze nationale elite (bv Piet Hein Donner, JP Balkenende en de DSGC + Maatschappelijke Alliantie) gevestigd in oa het Vredespaleis en Koningshuis nastreeft, van dat technocraten-programma was ‘Het Klimaat’ het angst-breekijzer.

Daartoe vond die elite ook met een marketing-team het Klimaatmeisje Greta en de Klimaatspijbelaars uit, dat plots overal in media opdook. Het kind als moreel chantagemiddel, Laurentien van Oranje gebruikt dat concept ook met haar Missing Chapter Foundation (en Raad van Kinderen)

Tedros, vanuit globalisme gedacht kan die elitenu een meesterzet doen

Het Klimaatmeisje mocht wereldleiders toespreken met de befaamde zin ‘I want you to panic’… In Nederland stond ook al zo’n klimaatkind op. Nogmaals, de ‘Angst’ hangt al jaren in de lucht van het publiek bewustzijn.  Waar de Klimaatkerk 25 jaar nodig had en chantage met kinderen, dat lukt 1 snel verspreidend virus en de menselijke omgang daarmee nu in enkele weken. Wat Garrett Hardin in 1968 omschreef als ‘Mutual Coercion, Mutually Agreed Upon’.

Politici die smeken of het sociaal leven op slot mag. Straks verplichte vaccinatie, de versnelde afschaffing van contant geld, zogenaamd vanwege ‘de hygiene’.

Wat direct binnenvalt is de slagzin van Edward Bernays, de Godfather van Spindoctoring. Mensen vertrouwen ‘de dokter’ altijd. Dus gebruikte hij steeds ‘duizenden dokters zeggen’ als verkoop-argument, zelfs om Lucky Strike-sigaretten aan de man te brengen. Mensen kunnen ‘klimaatdokters’ nog wantrouwen, maar ‘de dokter’ uit de medische hoek, die vertrouwen ze nog wel…

Wanneer je de vraag dus stelt: wie profiteert? Dan kan een pandemie voor een soort meesterzet gebruikt worden op het mondiale schaakbord.

De dokter vertrouwen mensen altijd

‘Onnodig Verplaatsen’
Vanuit de strategie van technocratische globalisten met de wens tot absolute macht gedacht, dan is een gevaarlijk virus dus een geschenk uit de Hel. Of dat nu al of niet opzettelijk is geïntroduceerd, of dat men het expres uit de hand liet lopen… (Het virus is echt, en ook gevaarlijker dan ‘een normale griep’)

Het scheppen van draagvlak voor Frans Timmermans zijn duizenden miljarden euro’s kostende Green Deal met verregaande democratische repercussies: dat ging al niet van harte. De populistische partijen waren in opmars. Brexit voltrok zich, de door globalisten (en de Nederlandse elite) gehate Donald Trump stevende af op herverkiezing.

De globalisten – zoals vriend van het Huis van O. George Soros en andere miljardairs (Bloomberg) werden zenuwachtig.

Gele hesjes demonstreerden op straat in Frankrijk. Honderdduizenden mensen protesteerden zo al meer dan 1 jaar tegen klimaatbelastingen op hun benzine door Emanuel Macron. Nu krijg je in Frankrijk al een boete voor ‘onnodig verplaatsen’; verzet gedood.

De Spanjaarden leven onder huisarrest. Bedenk ook: wat je de overheid eenmaal geeft, een ruime bevoegdheid die de stoutste dromen van George Orwell overtreft. Krijg je dat zomaar weer terug? Kunnen de boeren zo weer met trekkers optrekken, protesterend tegen die fake-stikstofcrisis?

Of schep je een precedent? Wiens belang en agenda kan dit dienen? En welke bronnen kun je nu met alle tegenstrijdige info vertrouwen? Versterk je zo niet reeds de economische trend, die ook de Green Deal van Frans Timmermans bewerkte: de hele economie onder paraplu van ‘De Staat’ brengen? Dat iedereen daar straks van afhankelijk wordt, dat je versneld het laatste MKB om zeep helpt?

Wat moet je geloven? Volgens deze grafiek zou het aantal doden na introductie snel dalen…

Cost Induced Fatalities, als ‘angst ‘in de lucht hangt
Of het nu door mensen veroorzaakte klimaatopwarming is, een virus, of wat voor natuurramp ook. Kernvraag blijft de verstandige omgang met risico’s, en hoeveel doden je extra veroorzaakt dankzij schade door je maatregelen. Je hebt ook zogenaamde ‘Cost Induced Fatalities’. Per 10 miljoen euro economische schade door overheidsingrijpen, gaat ook iemand eerder dood.

Vandaar dat een mentor, chemicus-theoloog Jaap Hanekamp al pleitte om uit voorzorg alle klimaatbeleid te verbieden.

We rekenden al voor dat onkosten voor klimaatbeleid van 500-1000 miljard euro tot 50-100 duizend vroegtijdige doden leidt. Omdat er zo’n sterke correlatie bestaat tussen armoede en (on)gezondheid. Je kunt niet meer goed en gezond eten kopen wanneer De Staat je dwingt alle geld aan bijvoorbeeld klimaatbeleid uit te geven (verdubbelde energierekening)

Dus je immuunsysteem loopt schade op, wanneer je alleen nog geld hebt om supermarktrotzooi te eten, in plaats van vers voedsel bij de boer, visser, slager, groenteboer vandaan. En je krijgt meer stress-gerelateerde klachten.

… een beetje Roundup sproeien, de levensboom gaat er spontaan van hangen op de graven

De Abdij
Dat laatste- stress door onregelmatig en mager inkomen- het is een jaarlijks terugkerende ervaring voor een Zelfstandige Zonder Perspectief (ZZP’er) die van de liefdadigheid van donateurs. Maar dan grijpt De Voorzienigheid weer in, en heb je toch weer iets geschreven dat een donateur inspireerde.

De afgelopen 1200 artikelen waren af en toe best pittig om te lezen, zo stellen lezers. ‘Je zou veel meer lezers bereiken, als…’ hoe vaak hebben we dat al gehoord. Qua informatiedichtheid maken we echter geen knieval. Je spant je maar in, waarom mag je als schrijver niets van je lezer vragen?

Er is al genoeg geestelijke rotzooi voor de intellectueel luie medemens, die heeft zijn televisie al, Powned, WNL, NPO, alles eender, de zelfde seculier-liberale rotzooi. Een reden om Interessante Tijden te beginnen, is dat ‘de massa’ je gestolen kan, die gemene deler met de laagste noemer.

De Abdij

We doen niet mee met ‘dumbing down’. We blijven wel de kwaliteit van schrijven verbeteren, en hopen zo met de lezer samen verder te groeien. Interessante Tijden wil een meer geestelijk en verdiept alternatief zijn voor een Westerse massacultuur die hart en ziel verloor. Via een focus op De Natuur: een studiecentrum dus voor natuurlijke historie en de menselijke natuur.

De Abdij dus, waar je juist die chaos, stupiditeit, bangmakerij en ergernis buiten sluit en het Goede, Ware en Schone binnen koestert. Dat hadden die monniken zo slecht nog niet gezien, met hun kennis van zowel God via Het Boek (Bijbel) als het boek der natuur (Abdijtuinen, daaruit zijn ook de Horti ontstaan en plantkunde)… Zo wij dus 1 angst hebben, dan is dat het totalitaire spook dat boven Nederland en Europa waart, zich voedend op Angst.

Loerend op een mogelijkheid daarvan gebruik te maken..

13 Replies to “‘Dat je in Interessante Tijden mag leven!’ (Chinese vervloeking)”

 1. Prachtig stuk, jij lijkt 1 van de weinigen te zijn die het spel doorheeft, Rypke (ik reken even de Illuminati!!!-roepers niet mee). Ik blijf genieten van jouw website en de bijdragen voor de jongens van de Blauwe Tijger.

 2. Amen!
  Het zijn interessante tijden die wij collectief kunnen ombuigen naar harmonische tijden mits……het innerlijk vertrouwen weer ontwaakt!
  Dankje Rypke voor Interessante Tijden!

 3. Rypke,gefeliciteerd met de 3e verjaardag van Interessantetijden.nl en laten we hopen en bidden dat er nog héél veel mogen volgen.

 4. Yes, als ik mijn info-rondje doe dan sla ik je nooit over. Een snuifje Fries landschap doet me ook goed en jouw foto’s ademen het goede van enige melancholie uit.

 5. Rypke,

  je schrijft:

  ‘De afgelopen 1200 artikelen waren af en toe best pittig om te lezen, zo stellen lezers. ‘Je zou veel meer lezers bereiken, als…’ hoe vaak hebben we dat al gehoord. Qua informatiedichtheid maken we echter geen knieval. Je spant je maar in, waarom mag je als schrijver niets van je lezer vragen?

  Er is al genoeg geestelijke rotzooi voor de intellectueel luie medemens, die heeft zijn televisie al, Powned, WNL, NPO, alles eender, de zelfde seculier-liberale rotzooi. Een reden om Interessante Tijden te beginnen, is dat ‘de massa’ je gestolen kan, die gemene deler met de laagste noemer’.

  Daarmee ben ik het geheel eens (met de rest ook, maar dit laatste spreekt mij persoonlijk ook erg aan).

  A propos: je bedoelt waarschijnlijk ‘seculier-liberalistisch’? Liberalisten zijn ten diepste net zo min liberaal als dat socialisten sociaal zijn (nu verg ik heel misschien enige inspanning jouwerzijds).

  1. Rafael, wees welkom: ja, mijn gehele jonge leven heb ik me bij seculier-modernistische medemensen moeten aanpassen en hun dierbare ‘meningen’, en ze ook niet zo mogen benoemen, terwijl ik wel werd afgebrand
   Je kunt je beter anders voordoen dan anders zijn

   Laten we nu de zaak eens omdraaien voor de mij nog resterende tijd op deze aarde

   Je correctie van ‘liberalistisch’ is tot op zekere hoogte terecht, bij de klassiek liberalen vinden we door het element ‘klassiek’ er voor veel overeenstemming. De voorzitter van de Groene Rekenkamer ziet zichzelf ook zo, en daar kan ik ook goed mee overweg, in de zin van: geen tenenkrullende vlakke gesprekken moeten voeren, maar hij weet ook echt iets en begrijpt ook dingen

 6. Toch nog even terugkomen op bovenstaande…
  Weet iemand meer over Janet Ossebaard? Ik was bij het zien van haar uiteenzettingen zodanig onder de indruk dat ik dit nogal impulsief postte.
  Die stamboom ivm. Bill Gates, waar ze verband aantoont met het Britse huis, houdt dit steek. Ik tracht dat ergens te verifiëren…

  1. geen idee hoor, maar volgens mij is dat mens al lang actief als “graancirkelfenomeen” en daar heb ik het eerlijk gezegd niet zo op… ik heb in de afgelopen decennia genoeg van die mensen gezien die aan de ene kant zinnige dingen zeiden, waar ze aan de andere kant een hoop onzin uitkraamden… ik ga daar meestal vlug aan voorbij (als een David Icke en een Alex Jones en nog heel veel anderen) Je kunt het bijvoorbeeld zien als “controlled opposition”… elke “kerk” is misleiding, alleen het lichaam waarin jij woont is de ware kerk, met het levende wakkere Zelf als getuige…

  2. Janet O. presenteert de informatie op een algemeen begrijpelijke manier en is aanstekelijk. Ze laat het Qanon fenomeen en’ The plan to save the world’ zien wat nog nieuw is voor velen. Qanon is populair onder veel Trump aanhangers die er hoop uit putten maar anderen wijzen erop dat Trump in de 80 ’s door Rothschild gered is van faillisement en in z’ n kabinet omringd is door globalisten. Zoek eens op Tavistock en Trump. De Amerikaanse elite heeft lang geprofiteerd van de USD als wereld reserve munt. Onder Trump zou de USD van deze status afgaan en daarom willen ze van hem af.
   Trump en het Qanon fenomeen zou daarom weleens een plan in een plan kunnen zijn.

   1. Oja, van een behoorlijk afstandje wel s iets opgevangen van “Q” een beetje vergelijkbare nonsens als pakweg 15-20 jaar geleden NESARA wat dat dan ook was, zat wel in die hoek met buitenaardsen, graancirkels, en wat nog meer aan “Anton Teuben” dingetjes… Wie ging destijds ook weer “de wereld redden”…
    En Janet O. brengt dus Trump als “redder”. Triest toch… of gewoon hardstikke geschift… 🙂
    Ik zou zeggen Save Your Self.

 7. Als je goochelt op ‘Het zijn interessante Tijden …. :

  ‘May you live in interesting times’ is widely reported as being of ancient Chinese origin but is neither Chinese nor ancient, being recent and western. It certainly seems to have been intended to sound oriental, in the faux-Chinese ‘Confucius he say’ style, but that’s as near to China as it actually gets.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *