Bomencrematorium Eneco Lage Weide 0,5-0,7 Kton NOx/jaar

Het broedhabitat dat Eneco per jaar in Lage Weide voor subsidie opstookt

Evenals de ‘Biowarmtecentrale de Purmer’ die jaarlijks stookt op gekapt bos van Staatsbosbeheer en 0,4 Kton stikstof per jaar uitstoot, staat ook het bomencrematorium Lage Weide van Eneco (Utrecht) niet bij ‘Emissieregistratie’ ingeschreven. Ten onrechte. Want als ze jaarlijks naar eigen opgave 170 duizend ton hout opstoken gaat +/- 0,7 ton stikstofoxide de lucht in.

Per hectare ligt namelijk in hout ongeveer 100-150 kg stikstof (eiwitten) in hout opgeslagen dat tot stikstofoxiden-verbindingen de atmosfeer in gaat bij verbranding. En de bovengrondse bos-biomassa ligt tussen 100 en 150 ton/hectare.

 Eneco’s bomencrematorium Lage Weide krijgt voor die milieumisdaden jaarlijks jaarlijks 7,9 miljoen euro SDE+subsidie, 12 jaar lang. Waarom meet de overheid steeds met twee (kli)maten?

Eneco Biowarmtecentrale Lage Weide staat er niet in

Meten met twee klimaten = Rijksoverheid
Eneco zegt voor hun recent in gebruik genomen bomencrematorium (‘biomassacentrale’) Lage Weide alle 170 kiloton houtsnippers binnen 100 km te halen uit ‘snoeihout’. En daarin zijn ze niet de enige. Het resultaat is overal te zien.

Rigoureuze boomkap overal, ook bosjes die anders bleven staan gaan kapot, met name op grond van (gemeentelijke) overheden, bij Rijkswaterstaat langs de wegen.

Staatsbosbeheer kapt er lustig op los. Vanwege subsidie ontstond een verdienmodel

Dat Eneco wel moet liegen over de herkomst van zulke enorme hoeveelheden bos, en RTV Utrecht met hen, is met eenvoudige rekensommetjes na te rekenen. Iedereen die de middelbare school afmaakte, kan de houthoeveelheid die Eneco zegt nodig te hebben namelijk omrekenen in ‘hectares bos’. Daartoe kijk je eerst:

 • Hoeveel bovengrondse biomassa produceert een hectare bos op onze breedtegraad?

De meest productieve zones hebben 200 ton/hectare, maar 100 is een veiliger gemiddelde

Van deze Amerikaanse studie uit 2002 gebruikte ik al eerder de indicatie 100 ton/hectare (gemiddeld voor de VS). Met 100 ton per hectare zit je veilig. Niet ieder bos is even productief. Niet iedere bodemsoort is namelijk even productief. Arme zandgrond produceert veel minder bos, dan stikstofrijke kleibodems en rivierkleibodems.

In de VS heb je daarnaast grote verschillen in klimaatzones. Die 100 ton per hectare is een goede reken-eenheid. Daarnaast komt veel van het bos dat Nederlandse bomencrematoria (bv van RWE in Eemshaven en Geertruidenberg) verstoken uit Amerika vandaan

Je kunt ook de getallen nemen uit deze studie (2013) van de Europese Commissie, de aanstichter van alle biomassagekte via de ‘Renewable Energy Directive’ van 2008. Dan krijg je deze tabel, en zie je dat ze voor onze regio 150 ton/hectare opgeven:

Bovengrondse biomassa bos in ton/hectare

Dus als Eneco in Lage Weide jaarlijks 170 duizend ton hout opstookt. Met hoeveel hectares bos aan bovengrondse biomassa komt dat overeen? Bij 100 ton per hectare met 1700 hectare per jaar. Zoals we reeds berichten kan Eneco’s bomencrematorium in Utrecht dus heel Utrecht compleet kaal stoken in 10 jaar.

Is de opbrengst per hectare zo groot als in deze Europese studie- 150 ton per hectare- dan gaat er per jaar 1133 hectare bos de brand in voor Eneco en haar SDE+-subsidies.

‘Resthout dat vrijkomt bij onderhoud’…

Hoeveelheid bos omrekenen naar stikstof
De volgende rekenstap kan ook iedereen maken. Zoek een bosbouwkundige studie, waarin de hoeveelheid stikstof per hectare bos is gekwantificeerd. Ik kwam op een Finse studie die 126 kg per hectare geeft. Dat kan voor onze breedtegraad en onze hogere stikstofdepositie- die door bomen gretig wordt opgenomen- een ondergrens zijn.

Zie hier de indicatie in ‘Nitrogen Balance and Forest Fire’ (2017 Plos One)

Stikstof (N) heeft atoommassa 14, NO2 een atoommassa 46 (met de 2 zuurstofatomen van elk 16). Zou je de 126kg/hectare stikstof per bovengrondse houtbiomassa nemen, dan komt er dus bij het verstoken 46/14 ( = 3,29) x 126 = 414 kg NO2 per verstookte hectare houtsnippers vrij. 

‘Biomass’….

Dat is -nogmaals- een ‘geleerde schatting’, en een (onjuiste) aanname, dat alle stikstof-emissie als NO2 vrijkomt. Er komt ook N20 vrij enz… Nu kun je dus de hoeveelheid door Eneco verstookte hectares bos vermenigvuldigen met de stikstof-uitstoot. Dan kom je op 1700 x 414kg = 704 ton NO2 emissies per jaar.

Dus +/- 0,7 Kton NOx emissies, die niet geregistreerd staan in Emissieregistratie.

Bomencrematoria Primco en van Nuon,

Nemen we de 1133 hectare verstookt bos per jaar als uitgangspunt? (De Europese houtopbrengst-tabel) Dan komen we op 1133 x 414 = 469 ton per jaar. Een ruwe indicatie van 0,5 Kton. Dus we komen zo op 0,5-0,7Kton NO2 emissies die Eneco van de overheid niet hoeft op te geven.

Want anders stonden ze toch wel aangegeven bij Emissieregistratie? Immers, de op gas stokende Una Centrale Lage Weide die Eneco overnam, die staat er wel in…

‘Resthout dat vrijkomt bij onderhoud’….

 • Statenvraag 1 (het maakt mij niet uit welke partij…): Vindt U het terecht dat Eneco  haar ‘Biowarmtecentrale’ niet bij Emissieregistratie vermeldt, terwijl ze een geschatte 0,7 kiloton stikstofoxiden uitstoten?
 • Statenvraag 2: indien U stelt dat deze indicatie onjuist is, kunt U een betere berekening overhandigen waarin de juiste hoeveelheid stikstofuitstoot door de Eneco Biowarmtecentrale Lage Weide is berekend?
 • Statenvraag 3: Zo ja, kunt U uitleggen waarom door houtstook vrijkomende stikstofoxiden plots op papier niet bestaan, terwijl ze wel vrijkomen bij houtverbranding?
 • Statenvraag 4: Mag de overheid meten met twee (kli)maten? Mag de overheid een bedrijf dat overheidsbeleid (biomassa/klimaatbeleid) uitvoert en daar subsidie voor krijgt andere normen opleggen, dan bijvoorbeeld de miljoenen automobilisten en/of de boeren, terwijl het om de zelfde als ‘vervuiling’ gemarkeerde uitstoot gaat?

Forest destruction for climate protection

De ecologische rekening van ‘Van Gas Los’…
Vraag door subsidie schept aanbod van ‘snoeihout’, zo ziet iedereen in Nederland de laatste 5 jaar. Ook de eigen gemeente Fryske Marren heeft een contract met de uitbater van een bomencrematorium/biomassacentrale, al lijkt men in mijn gemeente nog wel met enig beleid de zaag te hanteren.

Maar daarnaast zie je ook zogenaamde ‘natuurorganisaties’ er lustig op los kappen. Want de gestegen houtvraag drijft ook de houtprijzen op en schept dus verdienmodellen voor bomenkap en bosjes die eerder gewoon ‘natuur’, broedhabitat voor de vogeltjes mocht blijven.

De hele wal kapot gezaagd in natuurbos, ook natuurclubs als Fryske Gea doen er vrolijk aan mee.

Het Ministerie van Klimaat (RVO) gaf in het subsidiejaar 2018 voor 33 euro SDE+subsidie per MWh aan opgewekte energie met gekapte bomen, die tot ‘biomassa’ worden versnipperd. Sinds er dus per kilo hout 15 cent subsidie valt te verdienen, ontstaat door het massaal rooien en uitroeien van vogelbroedbosjes plots een verdienmodel.

De subsidies die RVO uitdeelt, het kan niet op 🙂 Vooral voor ‘biomassa’ (bomencrematoria)

Dus verdwijnen door de gehele gemeente boomwallen, er wordt extra rigoureus gesnoeid, en er wordt ook zelfs nu nog gekapt en gezaagd in bomen. Vervolgens rijdt daar een trekker met versnipperaar achteraan.

Zo laat in het seizoen, een maand na de start van het broedseizoen (15maart) terwijl door de zachte winter het groeiseizoen met enkele weken is vervroegd. Zoals ik al voor VORK beschreef is het ‘Een slechte tijd om boom te zijn’. Dat is de ecologische rekening van de operatie ‘Van Gas Los’. Of bedoelden ze ‘Van God Los’?

‘Forest Maintanance’ 🙂

Bijna 2 maal zoveel CO2-uitstoot als bij gasstook
We danken die ‘Van Gas Los’-gekte ondermeer aan Diederik Samsom en Milieudefensie (Donald Pols). De overheid ‘framet’ die operatie – zoals van gas overstappen naar bomenstook- als ‘klimaatbeleid’, maar dat is een klinkklare leugen. Er komt een factor 1.8 meer CO2 vrij bij houtstook ten opzichte van aardgas.

Zelfs meer dan bij de stook van steenkool, EN er komt dus veel meer stikstof bij vrij.

Dat bomen weer terug groeien en dan CO2 opnemen (en ook stikstof), dat maakt stook van bomen niet plots ‘CO2-neutraal’. Dat CO2 opnemen doen nieuw geplante bomen ook met de CO2 die bij aardgas-stook vrijkomt, het is de boom om het even van welke bron die CO2 komt.

Maar bij de stook van aardgas komt zoveel stikstof niet vrij, omdat daar niet al die eiwitten inzitten de wel in plantenmateriaal zitten.

De Rijksoverheid liegt...althans, wanneer er wordt overgestapt op de stook van hout

Subsidie verklaart veel
Het is dus onbetwijfelbaar waar: de Rijksoverheid LIEGT tegen haar burgers over de milieubaten van ‘van gas los’. Die zijn namelijk negatief, en daarnaast zoals je ziet ook ecologisch destructief. Er blijft voor 2030 geen boom voor de vogeltjes meer staan.

Is dat enkel omdat de Uneto-VNI van Doekle Terpstra zo graag die huisverbouwings-opdrachten wilde binnenslepen? En al die ‘duurzame’ hypotheken voor de Rabobank om je huis tot ‘hoofdpijnhuis met warmtepomp te verbouwen?

We kunnen dus op de beginvraag ‘waarom meet de overheid met twee klimaten’, als volgt antwoorden:

 • Omdat de Rijks- en provinciale overheid werkt als oligarchie . Zij misbruikt publieke gelden en publieke macht voor de private belangen van de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s, bovenbazen) van het grootbedrijf, zoals Eneco, Unilever, Shell, de banken, de Installatiesector.

SDE+-Subsidie in euro per kWh voorjaarsronde 2020

Maar wie een antwoord heeft dat meer naar waarheid zou zijn, meldt het ons direct. Het is voor mij als natuur/wetenschapsjournalist niet in het belang om onjuistheden te verkopen. Ik krijg daar geen cent subsidie voor. Terwijl Eneco voor 12 jaar SDE+-subsidies tegemoet mag zien.

In 2020 krijg je van het Ministerie van Klimaat (RVO) voor het in brand steken van bos een ‘Maximum basisbedrag’ van 6,6 cent per kWh. In 2018 (De ronde waarin Eneco zat) hanteerde De Staat het volgende rekenvoorbeeld, dus voor 33 euro /MWh:

Vadertje Staat weet alles van economie

Ze krijgen die subsidie voor 4000 uren productie van 60 MW. Dus voor 240.000 MWh. Dus kan Eneco jaarlijks 240.000 x 33 = 7,92 miljoen euro SDE+ subsidie tegemoet zien, om de provincie Utrecht en omstreken kaal te stoken in Lage Weide en 0,7 Kton NOx per jaar uit te stoten. Terwijl de boeren moeten bloeden en U 100 km/uur moet rijden. Vanwege ‘de Noodwet Stikstof’…

De ambtenaar van de Topmanagementgroep die voor dit beleid verantwoordelijk is heet Sandor Gaastra. Bij LNV heet hij Johan Osinga. Waarom zijn die ambtenaren onschendbaar? Verdienen zij niet hun gerechtvaardigde straf? Uiteindelijk zijn al die politci ook maar boodschappenjongens en meisjes, die hun best doen straks voor een mooier baantje in aanmerking te komen.

3 Replies to “Bomencrematorium Eneco Lage Weide 0,5-0,7 Kton NOx/jaar”

 1. De biomassacentrale Lage Weide is sinds 2019 in bedrijf, misschien daarom nog niet geregistreerd?

  In Amsterdam wordt ook een biomassacentrale gebouwd (https://www.aebamsterdam.nl/over-aeb/nieuws/2018/aeb-bio-energiecentrale-(aeb-bec)/), staat naast de gesloten Hemwegcentrale, direct naast de Coentunnel, komt dit jaar in bedrijf. Volgens het persbericht is het snoeiafval afkomstig in een straal hooguit 150 km rond Amsterdam…. dat is tot de Duitse grens! Een straal van 150 km, dat is in oppervlakte al gauw 3/4 van NL! Zware concurrentie dus tussen al die biomassacentrales.
  Het gaat in Amsterdam om totaal 110000 ton ‘hout’ per jaar.
  Zie ook https://www.parool.nl/nieuws/27-000-amsterdamse-huizen-op-biomassa-maar-is-er-genoeg-hout~b75c99c8/
  Knettergek. Inderdaad; Interessante Tijden.

 2. En toen waren alle bomen gekapt en was de hele wereld plat en kaal. We keken elkaar aan: en nu? Want opeens stonden de centrales stil en daarmee onze elektrische energie. De lucht werd schoner, dat was fijn. De zon brandde en gras verdorde. Vogels werden al lang niet meer gezien.
  De adem die wij uitstootten werd niet meer omgezet in zuurstof, en langzaam nam het CO2 gehalte in de lucht toe.
  Wij ademden en ademden maar we kregen steeds meer ademnood….. En rijke mensen telden hun centen en trokken zich terug in glazen paleizen met kunstmatige lucht. En kozen wie mocht blijven leven voor het plezier van deze rijken. En buiten stierven de laatste mensen, wanhopig naar adem snakkend, hun hersenen te weinig zuurstof, tot de dood.
  En binnen keken de rijken en hun slaven door het glas naar buiten en vroegen zich af hoe lang ze nog door konden gaan…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *