Leeuwarder Courant, Fake News van Friesland…

De ‘Ecologische Voetafdruk’/CO2-Voetafdruk in iets andere gedaante

Bij de Cursus Bullshitdetectie & Boerenverstand die Interessante Tijden geeft- zoals afgelopen maand voor de agrarische natuurvereniging Skarren en Marren in Joure- tonen we altijd het mondiale plaatje van het Ecological Footprint Network. Daarin zie je Rode landen die klimaatboosdoener heten, en je ziet blauwe landen die ‘duurzaam’ voorbeeld zijn.

Het straatarme Eritrea is daarbij het Ecologische Voorbeeldland, het door oorlog verscheurde Afghanistan. Die figuur kom je in de oude media steeds in iets andere gedaante tegen, van NOS tot het Fake News van Friesland, de Leeuwarder Courant

‘Duurzaamheid’; de landen die het meest ‘ecologisch’ scoren volgens de ‘Voetafdruk’- daar vluchten de meeste mensen vandaan

Vervolgens stel je dan de vraag: als je nu dit plaatje ziet en je ziet dat ‘blauw’ staat voor ‘duurzaamheid’. Wat is dan de essentie van ‘duurzaamheid’? Eehhhhhh……..De logische consequentie van wat men ‘verduurzaming’ noemt?

Eritrea is het meest ‘ecologische’ land op aarde, aldus de rekenwijze van het Global Footprint Network. Daar wil iedereen graag wonen! 🙂

Zambia, ons duurzame voorbeeld 🙂
Het Fake News van Friesland, de Leeuwarder Courant van windmolen-investeerder FB Oranjewoud ( = inboedel Friesland Bank, nu Rabobank),  brengt bij wijze van Aprilgrap dat zelfde plaatje opnieuw in iets andere gedaante.

Ditmaal is volgens redacteur Willem Bosma Zambia in Afrika ons voorbeeld, u weet wel, dat voorbeeldland waar iedereen graag wil wonen. Want dat heeft ook 17 miljoen inwoners. Edoch, ze verbruiken kuchend boven hun houtvuurtje bij het koken (‘biobased economy’!) nauwelijks energie, klimaatneutraal in hun strohutjes met gat in de maag, terwijl de Malariamuskiet hun kindertal in duurzaam evenwicht met de natuur houdt.

Jaarlijks sterven in die contreien nog een half miljoen mensen aan Malaria. Dus weinig ‘CO2’, zo weet de aan mij moreel superieure Willem Bosma verheugd te melden 🙂 Al die duurzaamheid, het is 1 groot feest in Zambia 🙂

Nogmaals, als je dit plaatje ziet. Wat is nu de essentie van het woord ‘duurzaamheid’? En als je die essentie snapt, wat is dan de ware intentie van de bedenkers? Zie ook naar deze boutade van MR Duurzaam, afkomstig van Milieudefensie Marcel Schuttelaar, nu supporter van de SDG-Doelen van de Verenigde Naties.

‘Het lijkt er op dat onze economie een stevige setback krijgt, dus met die CO2-emissies zal het dit jaar wel goedkomen :-)’

Intenties zijn woorden, logische consequenties realiteiten
Wat zegt zo iemand dan, en wat zijn dus zijn (on)bewuste intenties? Wat is er zo goed aan de grootste economische depressie aller tijden in aantocht? Hoeveel mensen zullen er ziek worden en sterven door stress, abjecte armoede en de ondergang van hun bedrijf? (‘Cost Induced Fatalities’)

Welk Hongerspel wordt hier gespeeld, uitgerold via een haast militaire commandostructuur met ‘De banken’ (BIS, ECB) aan de top?

En dus, kijk voorbij de INTENTIES, woorden. ‘Aardgasvrij’, ‘stikstof’, ‘klimaat’, ‘energieneutraal’, ‘klimaatneutraal’, ‘anderhalve meter of toch 1 meter’- corona, laat je niet tot detaildiscussie van domeinexperts verlokken, is het 1,1 of toch 1,2. Wat is nu de essentie – de logische CONSEQUENTIE- van al deze politiek?

Is DAT niet de ware intentie van de bedenkers of zij die daarvan profiteren zullen?

Eritreers die CO2 opslaan (Koolzuur in Heineken) om hun Ecologische Voetafdruk tot Eritreese standaard te verlagen 🙂

Mensen kunnen immers ook ‘bezeten’ zijn, handelend vanuit een ‘idee’ dat bezit van ze nam, een ‘ideologie’. Dus wanneer ze vanuit publiek belang geredeneerd ‘gek’ lijken, zal er niet 1 belang zijn voor wie dat economisch rationeel handelen is? Er is altijd iemand die aan die belasting-miljarden zal gaan verdienen, die het kabinet uittrekt…

Kan een kabinet iets ‘uittrekken’ dat het niet heeft, een overheid met honderden miljarden euro’s bankenschuld? Of is dat ‘uw poot uittrekken’? In wiens belang handelt zo’n kabinet dan? Wat heb je dus aan media als volk, wanneer zij die basale vragen niet stellen willen/durven?

Gekte, maar er zit methode in

Wat is ‘Verduurzaming’? Verarming voor de massa…
Wat zal er met historisch Amsterdam gebeuren, als je al die prachtpanden moet ombouwen voor ‘aardgasvrij’, een historisch monument tot dichtgeisoleerd warmtepomphuis? Wat gebeurt er met onze prachtige Friese provincie als je haar bedelft onder windmolens en zonne-industrieterreinen die op 15 jaar vaste belastinggeld-steun (SDE+) draaien en anders niet zouden worden gebouwd?

Is die ‘verduurzaming’ dan niet gewoon een vorm van ‘bankensteun’? Immers, bij ieder zonne-industrieterrein is er een investeerder die met een bankhypotheek een bank helpt aan inkomsten…Met nu dus De Staat/Belastingbetaler die 15 jaar garant staat voor die bankensteun middels SDE+-subsidies.

Blended Finance noemt Wiebe Draijer (Rabobank) dat, naar zijn bovenbazen bij het World Economic Forum. In wat voor land is het prettiger leven? In een land met klimaat van Zuid Frankrijk, of een straatarm land bedolven onder windturbines, zonne-industrieterrein waar alle bomen zijn kapot gezaagd voor bomencrematoria? (biomassacentrales)

Paulusma de Boskabouter 🙂 Omdat ik geen ‘sociale autoriteit’ heb, kan het ook niet waar zijn wat ik zeg, althans, bij ‘de massa’

 • PS: het juiste antwoord = ‘Abjecte Armoede voor de massa’. ‘Verduurzaming’ is lastenverzwaring & armoede voor de massa, de vernietiging van mkb en middenklasse, ombouw tot Staatsafhankelijkheid. Zie maar naar wat de vissers en boeren al is overkomen. Nu staat de burger op het menu, en dan niet alleen bij Burger King of Mac Donalds
 • Idealiter zou de Leeuwarder Courant weer de krant van het Friese Volk worden, die allereerst de publieke belangen van dat volk op het netvlies heeft staan. In plaats van te schrijven voor de belangen van haar bovenbaas, FB Oranjewoud en hun investeringen in windmolenbedrijf STEG in Groningen.

Ook in 2020 weer lekker klimaatdrammen, de werkkamer van commercieel NDC-manager Jan Henk Hoekstra

Domeindiscussies als rookgordijn rond De Macht
Zie, ik heb me uiteraard ook in de technische specificaties van die ‘ecologische voetafdruk’ verdiept. En daar publiceerde ik over in EOS ‘het einde van de ecologische voetafdruk‘. Lees dat artikel om te weten ‘hij snapt waar hij het over heeft’.

Maar dat is niet het argument op basis waarvan journalisten/politici iets voor ‘waar’ aannemen, die technisch immers de kennis missen en als pretpakketjes meestal ook het analytisch abstractievermogen. Het gaat om de sociale autoriteit die ze je willen toekennen, wanneer mensen (zoals Willem Bosma) inhoudelijk in de verste verte geen flauw idee van klok en klepel hebben.

Dus ‘de experts’ met de mooiste witte jas, de meeste titels, prestigieuze prijzen. Omdat ondergetekende slechts een gesjeesde bosecoloog is, kan het dus niet ‘waar’ zijn, in de zin van ‘mij een veilig gevoel gevend’.

Of je nu ‘voor’ of ‘tegen’ discussieert, ze hebben je in 1 karrespoor van ‘toegestane discussie’ getrokken. Dat is de functie van moderne media geworden, het smalle karrespoor bepalen van toegestane discussie.

Voor of ‘tegen’ 1,5 meter, de disscussie versmallen tot 1 gebaand karrespoor

Van Intentiepolitiek naar Consequentepolitiek
Het is met die technische discussies als bij de Heilige Graal.Je maakt een hele reis, verslaat enkele draken, en komt er uiteindelijk achter na terugkomst thuis dat de Graal voor je neus lag. Zo is het ook na uitpluizen van al die dossiers, of het nu ‘klimaat’, ‘stikstof’ of ‘biodiversiteit’ is.

Je hebt ze uitgeplozen, bent daar wat jaartjes zoet mee, en ondertussen hebben zij hooguit meer tijd gewonnen. Want in een door massamedia gedicteerde politiek, bepaalt de sociale autoriteit wat gebeurt. Dus hooguit heb je dan heel lang moeilijk gedaan om aan sociale autoriteit te winnen.

Die je dan toch niet krijgt, want wat meer dan Paulusma de Boskabouter zijn we hier? Edoch: Culturele zelfmoord langs economische weg, dat is de onvermijdelijke logische consequentie, die iedereen kan afleiden: dus is dat het ware doel, en verkooppraatjes, intenties zijn niet meer dan dat.

Dat kan iedereen met 2 hersencellen voorzien. Maak het dus niet moeilijker dan het is.

Klimaatpolitiek = Koude Oorlog tegen de eigen bevolking voortgezet, een kwaadaardige ideologie (‘klimazi’s’). Laten we dus steeds debatteren over de logische consequenties van al deze politiek. Consequentie-politiek, ipv debat over INTENTIE-politiek.

Plots zijn dan niet enkele domeinexperts en technocraten bevoegd tot besluiten via het machtswoord, volgens het bestuursmodel van ‘techno-cratie’. Dan heeft iedereen met boerenverstand weer zeggenschap, ben je plots weer een demo-cratie. Iedereen met gezond verstand die zich fatsoenlijk inleest kan dan meebeslissen.

Zodra ‘domeinexperts’ (klimaat-‘deskundige’, viroloog’) het roer van landsbestuur overnemen, stap je over van Wijsheid naar ‘de’ wetenschap, de beperkte domeinkennis van enig moment, waarop de gehele maatschappij verbouwd moet worden. Dat heeft niets te maken met wetenschappelijkheid, maar alles met een ideologie.

 • Sciëntisme heet die ideologie.

Ook daar schreef ik het artikel ‘vertrouw ons, wij zijn de experts’ over voor Elsevier Weekblad.

In de nazitijd was Eugenetica ‘de’ wetenschap waarop de gehele maatschappij moest worden omgevormd. In een Van God Los/Gas Los-technocratie is geen plaats voor menselijkheid. Die moet sneuvelen voor ‘De Doelen’ ( = belangen van een kleine elite), en dat is ook de logische consequentie van – qua effectiviteit volstrekt onbewezen- corona-paranoia.

Dat je dierbaren niet meer knuffelen zou mogen, of doen wat mensen sinds de oertijd gewoon was. Met elkaar samen zijn.

Zij bepalen wat jij mag doen….

‘De Anderhalve Meter’-‘samen‘-leving durft Elsevier Weekblad dat te noemen, een innerlijke tegenspraak. Al die media en hun ‘journalisten’ lijken even tweeslachtig. Met ‘als we maar clicks krijgen en verkopen’ als gemene deler. Ze trekken je in een karrenspoor van toegestane discussie, meestal op aanreiken van persbureaus in een beperkt aantal corporate handen, politici en spindoctors.

Via een voor-tegendiscussie maak je ‘we moeten afstand van elkaar houden’ dan tot de dialectische ‘synthese’, die ze dan ‘het nieuwe normaal’ durven noemen: een totalitaire en onmenselijke maatschappij, de ‘oorlog van allen tegen allen’ fysiek in praktijk gebracht…

Het Materialisme ( = satanisme) in staatspraktijk gebracht, de mens reduceren tot ‘ding’ dat ‘gemanaged’ moet, afgeknepen. Zoals ‘de mens’ volgens het ecologisme immers ook niet meer dan een CO2-uitstotende en af te knijpen aardeverpester is. Gelijk aan de uitspraak van Mephistoles in de Faust: ‘het ware beter dat dit alles er niet was’…

‘Versoepelen’??? Dus maatregelen waarvan je al wist dat ze niet werkten maak je nog wat halfslachtiger….Waarom niet: OF kappen, of in 1 keer goed, maar het zo lang mogelijk rekken en uitsmeren?

Menselijkheid moet de norm zijn, niet het standpunt van een domeinexpert
Zij willen De-humanisering. Wij willen een maatschappij die Voor Mensen is, die haar goede eigenschappen cultiveert, en de slechte eigenschappen mitigeert. De werkelijke discussie heeft als vertrekpunt dus een moraliteit (Niveau 3 uit de cursus Bullshitdetectie), niet een technisch vertrekpunt.; (Niveau 1) noch Economische (Niveau 2) of zelfs Politieke (Niveau 4). Die niveaus komen daarna, hoewel ze er mee samenhangen.

Ons gesprek gaat over Menselijkheid, versus een satanische ideologie van ontmenselijking van de maatschappij, of dat nu uit naam van ‘klimaat’ of ‘corona’ is. Je ziet dus ook, dat de consequenties van de Corona-Paranoia een soort turbo-klimaatpolitiek zijn.

Wat bij ‘klimaat’ een kwart eeuw duurde om te bereiken, een hongerspel en totalitair systeem met iedere burger op CO2-rantsoen,… dat lukt nu in enkele maanden middels Huisarrest voor De Massa (en geüniformeerden/door overheidswillekeur geselecteerden die de uitzondering mogen zijn).

Zijn er dus niet mensen met een zekere onmenselijke ideologie, die dit gewild hebben? Wie profiteert?

Instant economische destructie, honderden miljarden euro’s bankensteun. Waarna die banken dan alles van enige waarde opkopen. En waarna de bevolking, de massa met de gebakken peren van ‘inflatie’ opgescheept zit. Nogmaals, het is gekte vanuit publiek belang geredeneerd. Toch zit er methode in.

Dus stel dan dus de vraag: voor wie is dit ‘rationeel beleid’, wie profiteert? Stel dat er mensen bestaan met macht, psycho- en sociopaten zonder enige menselijkheid? Zijn die aanwijsbaar, en wat willen ze? Je kunt media terecht ‘fake news’ noemen, wanneer ze weigeren die vragen te stellen.

Wanneer ze slechts het smalle karrenspoor bewaken van ‘toegestane disscussie’… Op een gegeven moment zul je deze media verantwoordelijk moeten houden voor de vernietiging van het land dat ons dierbaar is. Het is niet mijn doel wat nodeloos over die voorheen respectabele krant van Friesland heen te zeiken.

Je hebt als (voormalige) democratie zulke oude (sinds 18de eeuw) instituties nodig, mits zij hun rol op geïnformeerde, intelligente, morele en onderbouwde wijze vervullen met het publiek belang op het netvlies. 

In de tussentijd willen we graag het beter geïnformeerde alternatief zijn, dat die vragen wel stelt.

2 Replies to “Leeuwarder Courant, Fake News van Friesland…”

 1. Wat “zij” (de control freaks) willen lees je bijv. in “Scenarios for the Future of Technology and International Development” van de Rockefeller Foundation uit 2010.
  The Scenario Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
  CHOOSING THE CRITICAL UNCERTAINTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  GLOBAL POLITICAL AND ECONOMIC ALIGNMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  ADAPTIVE CAPACITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
  THE SCENARIO NARRATIVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Lock Step . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Clever Together . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Hack Attack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Smart Scramble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  LOCK STEP – A world of tighter top-down government control and more authoritarian leadership, with limited innovation and growing citizen pushback

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *