Bron van de Boorne (Friese B), naamgever ‘Borndiep’

Zomaar plots bij een ‘gevaarlijke oversteekplaats’

Als Dr Livingstone gingen we op zoek naar de bron van de Boorne, waaruit de Middelzee zich in de Middeleeuwen vormde in Friesland, die de provincie in Oostergo en Westergo in tweeen spleet. Die Boorne noemden we al ‘De Friese B’, onze variant op de Drentse Aa, met wel 5 verschillende namen. Die bron ligt tussen Bakkeveen en het Germaans klinkende Siegerswoude, overwinnaarswoud.

Op een duiker

Zomaar plots vanaf een druk bereden weg- het zondagspitsuur voor toeristen- begint hij als ‘Ouddiep of Koningsdiep’ te stromen. De hoogteverschillen met het laagland van Friesland verderop, 2,5 meter die neemt hij bij duiker, traag stromend door het Friese bosland.

Dan wordt het een bosbeek

Bosbeek

Steeds neemt onze woeste rivier dus een door mensen gemaakt afstapje. Af en toe hoor je daar een doffe plof, als een vis wordt meegevoerd omlaag.

Daar komt de natuurrivier

Door de dam heen

Niet voor niets schijnt het woord ‘landschap’ als menselijke schepping op het Engelse ‘landscape’ te zijn overgedragen. Juist de meest ‘natuurlijk’ ogende stukjes van de Boorne, die zijn recentelijk van de tekentafel van natuurontwikkelaars gevloeid.

Over de dam weer verder.

Koningsdiep of Ouddiep

Onder de brug door

Met faunapassage onder de brug

En dan richting de Poasens

Zoals de passage onder de snelweg Drachten-Assen door, en het opvolgende traject langs landgoed Lauswolt bij Beetsterzwaag: de Paosens. Daar hebben ze kunstmatige dammetjes gebouwd, zodat de beek echt natuurlijk lijkt te stromen:

Kunstmatig natuurlijk, het Koningsdiep nieuwe stijl bij de Poasens

De Boornhof

…daar stroomt hij dan langs de Boornhof, en hoewel ze ‘m dan nog steeds ‘Ouddiep of Koningsdiep’ noemen, heet hij uiteindelijk toch echt alleen de Boorne.

Borndiep, vernoemd naar de Boorne

Borndiep

Die Boorne zou de naam geven aan het ‘Borndiep’ tussen de Boschplaat van Terschelling en Ameland. Omdat hij daar als zeearm uitmondde in de Middeleeuwen. Zoals de Vliestroom ooit de uitmonding van de IJssel was, waar na de Allerheiligenvloed van 1170 dan Vlieland ontstond en de Zuiderzee.

De Oerbron

Bijna niet voor te stellen, wanneer je dus ziet hoe hij nu als armetierig kanaaltje zomaar op een betonmuur begint.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *