Covid 19 door ‘verlies biodiversiteit’ aldus Timmermans…

Wens tot controle over natuur & mens uitleggen als zorg voor…

De Europese Commissie grijpt ‘Covid 19’ aan om groen-totalitaire politiek door te drukken met een reeds lang in beton gegoten wetsvoorstel: de wens tot controle over mens en natuur leggen ze hier filantropisch uit als ‘zorg voor’ natuur.

Instrumenten voor dat plan zijn een ‘Wouter Bos’-fonds op Europese schaal, Invest EU dat 10 miljard euro moet genereren. En een soort biodiversiteitbelasting. Dat je eerst 30 procent van het buitengebied ‘protected area’ maakt en vervolgens mensen laat bijbetalen die toegang willen tot dat ‘natuurlijk kapitaal’.

Dat plan is bekokstoofd samen met de 1% Privejetset van het World Economic Forum, Wereldbank, Global Environment Facility en Wereld Natuur Fonds. Habitatbankieren (‘natuurlijk kapitaal’) wordt staand beleid, betalen voor toegang tot de groene ruimte die ze ‘biodiversiteit’ gingen noemen.

De Habitatbank onder de CBD

Covid 19 kwam door ‘verlies van biodiversiteit’
Dat kun je opmaken uit het wetsvoorstel van 20 mei van de Europese Sovjet COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Biodiversity Strategy for 2030 Bringing nature back into our lives.

Uiteraard citeren ze weer de zogenaamd ‘wetenschappelijke’ publicaties die reeds in beton gegoten voornemens van krediet moeten voorzien. Zoals het IPCC voor Biodiversiteit (IPBES) dat met WWF en alle massamedia valselijk claimde dat ‘1 miljoen soorten’ zou uitsterven.

En een studie die een consultant voor World Economic Forum, Edward Barbier, in 2018 in Science gepubliceerd kreeg over biodiversiteitbelasting.

Gekochte deskundigen

Die studie beschrijft een variant op het hier reeds uitgelegde TEEB-concept (“natuurlijk kapitaal , dat de Europese Commissie al in 2008 hielp financieren met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, mede uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Zie mijn artikel ‘PBL hielp planeet beprijzen voor bankiers‘, een bewerking van een reeds 10 jaar terug geschreven artikel voor biologenkrant BIonieuws. Zo lang zag je dit al aankomen.

Studieleider Pavan Sukhdev van Deutsche Bank werd vervolgens de president van het internationale Wereld Natuur Fonds in Gland. (Zwitserland). De oude naam daarvoor is ‘habitatbankieren’. Daartoe werd al in 1992 de Global Environment Facility (GEF) opgericht, wat dus de ‘oer’-habitatbank is met mevrouw Rozenbaum als voorzitter van de ‘wetenschappelijke’ raad.

Mevrouw Rosenbaum van de STAP /GEF, de Habitatbank

Natuurlijk kapitaal in Europees Wouter Bos-fonds (InvestEU)
En niet geheel verrasssend, verwijst de Europese Commissie nu ook naar dat zelfde WNF dat die zelfde oplossing aanprijst: Habitatbankieren, de ‘new deal for nature’. Ze grijpen de staat van beleg door de -mogelijk vooropgezette- Plandemie van Corona aan, om reeds voorgenomen ‘groene’ politiek versneld door te drukken. Zo lezen we in de aanhef:

The recent COVID-19 pandemic makes the need to protect and restore nature all the more urgent. The pandemic is raising awareness of the links between our own health and the health of ecosystems. It is demonstrating the need for sustainable supply chains and consumption patterns that do not exceed planetary boundaries.

This reflects the fact that the risk of emergence and spread of infectious diseases increases as nature is destroyed 1 . Protecting and restoring biodiversity and well-functioning ecosystems is therefore key to boost our resilience and prevent the emergence and spread of future diseases.

Investing in nature protection and restoration will also be critical for Europe’s economic recovery from the COVID-19 crisis. When restarting the economy, it is crucial to avoid falling back and locking ourselves into damaging old habits. The European Green Deal – the EU’s growth strategy – will be the compass for our recovery,

Verderop komt de aap uit de mouw: men wil uit naam van de ‘Taxonomy’ dus biodiversiteitbelasting gaan heffen. Dus je stelt eerst ‘kwetsbare natuurgebieden’ in, en vervolgens stel je dat iedereen die daar gebruik van maakt extra belast moet worden. En dat noem je dan ‘natuurlijk kapital’ en ‘circulaire economie’. Ze willen een Wouter Bos-fonds (‘Invest NL’) op Europese schaal, Euroinvest:

Het ‘Wouter Bos Fonds’ op Europese schaal

Heel Europa krijgt Griekenland/HEMA-Behandeling = ‘Green Deal’
Plots zou dus een virus haar uitbraak uit een laboratorium in Wuhan dus dankzij een gebrek aan ‘biodiversiteit’ komen. Om die uitzinnige bewering te staven verwijzen ze dan naar het IPCC voor Biodiversiteit haar rapport van 2019. Toen dat virus nog niet was uitgebroken.

Oftewel, men zoekt een aanleiding om reeds in beton gegoten voornemens versneld door te drukken.

Vaste lezers begrijpen reeds wat ‘klimaatbeleid’ is en de Green Deal: de privatisering van de publieke ruimte en het publiek bestel, via invoering van een totalitaire technocratie. Je spekt de kas van multinationals en banken met publiek geld, vernietigt de middenklasse en mkb, maakt een massa van staats-afhankelijke have nots.

WWF 2018 maakt reclame voor kapitalisering publieke ruimte. Zelfde als in plan Europese Commissie 2020

Een combinatie van George Orwell’s 1984 en Aldous Huxley’s Brave New World. Het World Economic Forum noemt dat hun ‘Fourth Industrial Revolution’. Zo werkt ‘Corona’ slechts als klimaatpolitiek met turbo-injectie.

Via de creatie van hyperinflatie eigent de 1% zich nu de hele publieke ruimte, grond en grondstoffen toe. Nadat zij met het bijgedrukte geld van de Europese Centrale Bank reeds voorop staan om de boel op te kopen, zolang dat ‘uit niets’ gemaakte geld nog niet door die inflatie is aangetast.

Want die inflatie komt op ons bordje.

Rewilding Europe legt beslag op miljoenen hectares in Oost Europa voor ‘wildernis’ (net als zeereservaten in zee) Van Vliet is 1 van de UBO’s, bovenbazen, Laurentien van O. zit bij ‘m in die stichting

Wens tot ‘controle over’ verkopen als ‘zorg voor’...
Kort gezegd, krijgen alle EU-lidstaten nu een soort ‘Griekenland’-behandeling, of noem het de HEMA-behandeling. Met fiat currency (‘waarde’ uit geleend geld, schulden) koop je een tent op. Je legt vervolgens de schuld op die tent en haar personeel moet vervolgens bloeden om die renteschuld af te betalen.

De Europese Commissie legt die hang naar ‘controle over’ mens en natuur van de 1% Privejetset uit als ‘zorg voor’ natuur: alsof het eigenlijk een filantropisch project is. Zij verwijzen ook naar een rapport dat het World Economic Forum liet opstellen door de altijd integere biologie-deskundigen van Price Waterhouse en Coopers.

Smart Earth Network = ‘vierde industriele revolutie

Ze gaan de natuur redden met meer spionage-artikelen uit de ruimte (satellieten), drones en ander George Orwell-spul. Ook dat is al lang in voorbereiding. Zoals we al lieten zien wil men via het ‘Internet of Things’ ook kuddes dieren kunnen volgen, zo stelde een plan al van het IUCN met het ‘Smart Earth Network’.

Zoals ze nu ook uit naamvan Corona kuddes mensen willen volgen (‘contact tracing’) Wageningen UR doet al onderzoek in die richting. Wat men persenteert als ‘zorg voor’ natuur, filantropie is natuurlijk ‘controle over’ natuur: grond en grondstoffen concentreren in de handen van de 1%. Misantropie.

Daarom moet je de bijzondere regels die het Ministerie van Carola Schouten boeren nu oplegt- zie uitleg door veearts Annemarie- uit naam van ‘stikstof’ ook niet beslist zien als losse incidenten. Het is onderdeel van het zelfde plan van de internationale bovenbazen, de 2030 Agenda. Men wil voor 2030 liefst 30% van de groene ruimte braak leggen tot afblijf-zones (‘protected area’, zo is het genoemde getal in de ‘green deal’.

Uiteindelijk moet de halve planeet zo’n ‘protected area’ worden, een afblijfzone waar je alleen na betaling van biodiversiteitbelasting aan bankiers aan mag komen. En zo ontstaat dan dus het ‘Communisme langs kapitalistische weg’. De conclusie is verleidelijk om de klimazi Frans Timmermans (PvdA) en zijn medesamenzweerders gewoon ‘zielige mensen’ te noemen.

Een draadje los in de bovenkamer.

2 Replies to “Covid 19 door ‘verlies biodiversiteit’ aldus Timmermans…”

  1. Toch nog maar s ff reageren, ook al wordt het niet door eenieder op prijs gesteld… 😉
    Zat juist te kijken naar een interview met deze jongen van TheVictorySeed.org
    Op zijn eigen kanaal had hij het over de EU-dictatuur… enfin…
    Boeren moeten kapot beleid… want die produceren namelijk voedsel voor mensen… en dat is onwenselijk… “Green Deal”… “Just Transition”
    https://www.youtube.com/watch?v=Fhk21aCPt_4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *