CO2-munistisch ‘Centraal Plan’ al sinds ’45 in steigers

De Wet die Centrale Planning door De Experts tot hart van economisch beleid maakte…

Het Planbureau voor de Leefomgeving verhuisde recent van Bilthoven (RIVM) naar het Centraal Planbureau in Den Haag. Om de Centrale Planeconomie geleid door ‘De Experts’ mogelijk te maken uit naam van CO2 en CO-rona. In 1945 werd dat Centraal Planbureau (CPB) opgericht door het Koningshuis, geleid door ‘groene’ econoom Jan Tinbergen van ’45-’47, in 1947 officieel bij wet.

Tinbergen werd de eerste Nobelprijswinnaar voor Economie (1969), als gelovige in de creatie van een Centraal Geplande Heilstaat. Hij zou voor de Club van Rome zijn Centrale Plan schrijven: Reshaping the International Order (1977). 

Dat CPB ontstond tegelijk met de Stichting van de Arbeid (1945), de privaat-rechtelijke evenknie van de Sociaal Economische Raad (SER) met haar ‘Kroonleden’, door ‘de Kroon’ verkozenen.

Jeroen Dijsselbloem van het ‘onafhankelijke’ Wageningen UR en ‘onafhankelijk’ Natuurmonumenten kwam hier nu in de ‘onafhankelijke’ adviesraad bij  ‘onafhankelijk’ Triodos-bankier Peter Blom. ‘Onafhankelijk’ betekent hier ‘geen democratische verantwoording’, gedienstig aan het Centrale Plan.

De ‘onafhankelijke’ commissie, die niet enige democratische verantwoording erkent

‘Onafhankelijk’ = geen democratische verantwoording
De directeur van het huidige Centraal Planbureau is SER-Kroonlid Pieter Hasekamp. Hasekamp was eerder Directeur Generaal bij de Belastingdienst (Ministerie Financiën), dus van de Topmanagementgroep. Jeroen Dijsselboem is nu ook lid gemaakt van de ‘onafhankelijke’ 🙂 Centrale Plancommissie van het CPB

Dijsselbloem is ook ‘onafhankelijk voorzitter’ van de grootste particuliere grondbezitter, het ‘onafhankelijke’ Natuurmonumenten. En hij is bestuurder bij Stichting Wageningen Research, de stichting van het Ministerie van LNV. Hij is dus een zetbaasje van de bovenbazen, de UBO’s/miljardairs & het oude geld/macht met het Huis van O. als hoofd-UBO.

Officieel kwam het Centraal Planbureau tot stand in 1947 met de Wet voorbereiding van een Centraal Economisch Plan.

Onafhankelijk = geen democratische verantwoording

Stuurbare maatschappij en stuurbare natuur (eco-nomie en eco-logie)
De officiële lezing is dat Minister Huysmans die indiende, en dat de voor-oorlogse bankencrisis de aanleiding was.

Het lijkt een open deur dat een regering een vorm van coördinatie wil instellen. Maar… waar het hier om draait is dat niet van een ideologisch-neutraal idee sprake is als je een Centraal Planbureau instelt. Je gaat uit van maakbaarheid, controle, en vat wereld en mens op als manipuleerbare ‘machine’, systeem . Het tegendeel van een spiritueel wereldbeeld, dat uitgaat van ‘overgave’.

De wet ondertekend, met oa PvdA-technocraat Sicco Mansholt, de vernietiger van de boerenstand

Niet voor niets spreekt die wet over het sturen van de ‘volkshuishouding’. Bedenk dat Eco-nomie en Eco-logie beide die zelfde grondterm als uitgangspunt hebben. Het economische ‘systeem’ en het eco-‘systeem’. En ze kregen in dit technocratisch gedachtengoed ook de zelfde betekenis: als ‘systeem’ dat met centrale planners te ‘optimaliseren’ is.

In 2018 verhuisde het Planbureau voor de Leefomgeving ook van Bilthoven (bij RIVM) naar dat Centraal Planbureau in Den Haag.

Zo zitten alle centrale planners nu lekker centraal, klaar voor het grote werk van Economische Controle: het CO2-munisme en Corona-communisme. Nu kan het RIVM zich richten op haar eigen taak: bevolkingscontrole via massa-vaccinatie en gezondheidspaspoorten, met centrale planner-miljardair Bill Gates als 1 van de financiers van hun Intravacc.

Communisme langs kapitalisten-weg

De Club van Rome = Centrale Plan
In die CPC van het CPB zit ook Peter Blom van de ‘onafhankelijke’ Triodosbank, waarvan Aart-Jan de Geus (tevens CEO Bertelsmann-Stiftung, eigenaar RTL Nieuws) weer commissaris is. Bankier Blom is ‘harde kern’ van de ‘groene’ centrale planners die zich als ‘duurzaam’ identificeren. Hij werd in 2010 ook lid van de ‘onafhankelijke’ (door het Koningshuis gesponsorde) Club van Rome. 

Daarvan kun je- net als bij de ‘onafhankelijke’ Vrijmetselaars- alleen op uitnodiging lid worden. Ja wat bedoelt Rijksoverheid.nl nu met het woordje ‘onafhankelijk’. Dat deze mensen zich niet enige verantwoording verschuldigd voelen aan het belastingvee dat hun salarissen bij het CPC betaalt?

De ‘onafhankelijke’ Peter Blom van de ‘onafhankelijke’ Tridosbank en de ‘onafhankelijke’ Club van Rome. Een communist met economisch-academisch diploma

Bankiers zonder grenzen
De ‘Club van Rome is de hoofd-aanstichter van de moderne CO2-hysterie, en aanstichter van haar ‘oplossing’, de CO2munistische heilstaat met Centrale Controle over de wereldbevolking. Dat was het plan van Grenzen aan de Groei, en het huidige ‘Planetary Boundaries’. Terwijl er aan het wanbeleid van bankiers tegelijk niet enige grens is gesteld.

Peter Blom richtte met voormalig SER-voorzitter Herman Wijffels (Rabobank) in 2010 het Sustainable Finance Lab op: bankiers voor communisme. De klassieke retorische truc die Peter Blom hanteert, zoals in dit interview met de Climate Neutral Group (gevestigd aan de Milieustraat van NL in Utrecht): leg je wens tot controle over mensen uit als ‘zorg voor’. Misantropie verpakken als filantropie.

Zijn voorbeeld qua ideologie is Paul Gilding, de voormalig directeur van Greenpeace Australie, nu is professorigs in iets duurzamigs in Cambridge.

‘Onafhankelijk’ = geen democratische verantwoording verschuldigd

Triodosbank is aandeelhouder van die CO2-compensatiebank, ontstaan uit Face the Future/Greenseat. Kortom de handel in hete lucht (CO2). Blom citeert daartoe Paul Gilding, de oud-directeur van Greenpeace Australië, in:

It’s time to stop just worrying about climate change”, says Paul Gilding. “Instead we need to brace for impact, because global crisis is no longer avoidable. The ‘Great Disruption’ started in 2008, with spiking food and oil prices and dramatic ecological change like the melting polar icecap. It is not simply about fossil fuels and carbon footprints.

We have come to the end of Economic Growth, Version 1.0, a world economy based on consumption and waste, where we lived beyond the means of our planet’s ecosystems and resources.”

Een blauwdruk van ‘hoe vestig je het communisme’. Je destabiliseert de bestaande maatschappij, en vestigt dan ‘De Nieuwe Macht’.

Astroturf, Greenpeace krijgt tonnen euro’s van Standard Oil-legaten

NGO’s werden groot door geldhandel
Hoe tekenend voor het intellectueel opportunisme van ‘de groenen’ is de radicaal leugenachtige analyse door Paul Gilding van de oorzaak van de bankencrisis van 2008-nu.

De oorzaak van de bankencrisis van 2008 ligt immers bij het loslaten van de Goudstandaard door Nixon in 1971, en de daarop onstane geldhandel naast de reeele economie. Door de handel in lucht (fiat currency) konden al die miljardairs ontstaan als George Soros en Warren Buffett (zit bij Bill Gates in de adviesgroep) die geen waarde produceren, speculanten die enkel parasiteren.

En zo konden die miljardairs ontelbare ngo’s financieren, die zo Het Centrale Plan er politiek door hielpen drukken. Gilding’s Greenpeace kon mede dankzij donaties van miljardairs uitgroeien tot marketing-entiteit die jaarlijks 300 miljoen euro marketinggeld toucheert. Je herkent de communisten dus vooral ook aan de afwezigheid van iedere integriteit of waarheidsliefde.

Greenpeace demonstreert in Berlijn bij ‘klimaatsceptische’ conferentie

Het ‘Centrale Plan’?New Deal nu Green Deal
Waar het dus om draait, is dat de zelfde manier van denken toen ook nu tot de zelfde uitkomsten en aanpak leidt. De Centrale Greep op alle kapitaal, mensen en grondstoffen, of je dat via socialistische of neo-liberale weg bereikt is zo relevant niet. Zoals Viktor Orban al stelde: ‘een neo-liberaal is een communist met een diploma’.

Zoals bij iedere ‘ideologie’, kun je de uitkomst voorspellen als je focust op het einddoel: George Orwell. De historische parallel met het heden sinds de ingang van de (verhevigde) financiële crisis sinds 2008 laat zich eenvoudig optekenen.

In reactie op de beurskrach van 1928 kwam de New Deal. In reactie op die van 2008 kwam nu de ‘Green Deal’ van Timmermans.  Maar wat hier vooral boeiend is, dat is de ideologische samenhang tussen beide en de leiding door de zelfde personages. Centrale Planning door ‘De Experts’, een Orwelliaanse Technocratie is ‘Het Medicijn’, en de economisering van het gehele leven.

Viktor Orban ziet scherp door de schijnbare tegenstellingen

Jan Tinbergen schreef het derde rapport van de Club van Rome (1977): Reshaping the International Order (RIO). Zijn economische ideeen (en de van Roefie Hueting) krijgen nu in ‘True Cost’ en True Prize een oude-wijn-in-nieuwe-zakken-behandeling. De andere naam is ‘natuurlijk kapitaal’:  betalen voor ‘biodiversiteit’ met een bankier achter de kassa.

En daarvan is Triodos-bankier Peter Blom dus weer de voorvechter.

Tinbergen zou in 1969 de eerste Nobelprijs voor de Economie krijgen. Alsof Economie een wetenschap is, zoals Natuurkunde, Chemie of Biologie, in plaats van een wereldopvatting.

Wie weet immers meer van economie? Iemand die zelfstandig een bloeiend bedrijf opbouwt en daarmee honderden mensen aan werk helpt. Of een academisch econoom die met een macro-economische theorie, een (computer)model van de wereld claimt ‘De Steen der Wijzen’ in handen te hebben?

Deze mensen leggen steeds hun wens tot ‘controle over’ (natuur, milieu, gezondheid, mensen) uit als ‘zorg voor’…

Het Centrale Plan dat deze mensen nu invoeren met ‘klimaat’ en ‘corona’ als stok achter de deur is de 2030 Agenda. Die 2030 Agenda doet wat Tinbergen al min of meer wilde, de centralistisch gecoordineerde herverdeling van welvaart invoeren. Het elimineren van mkb, alle kapitaal- en grondstofstromen in handen van de Centrale Planners.

Mijn artikel voor de Epoque nr 5

Brave New Economics: ideologische bezetenheid
George Orwell in de Polder dus, Reshaping the International Order. RIO. De tweede Aardetop (1992) waarin CO2-beleid tot hart van de Centrale Planeconomie werd uitgeroepen werd gehouden in…. Rio de Janeiro. Het Koningshuis liet het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 1984 (…)ook de Brundtland-Commissie financieren die het huidige ‘duurzaamheid’-begrip opstelde in ‘Our Common Future’.

Vernoemd naar Internationaal Socialist Gro Harlem Brundtland van de Club van Rome, toenmalig premier van Noorwegen. De boven ons gestelden werken dus gestaag richting de wereld die George Orwell al in 1948 projecteerde op 1984. En die Aldous Huxley als broer van de harde kern-elite Julian Huxley al in 1932 herkende. Dat doen ze, omdat ze als het ware ‘ideologisch bezeten’ zijn.

Bezeten van de zelfde machts-ideologie, waarin Centrale Planning De Hemel Op Aarde zal brengen. Voor zichzelf.

De Brave New World. Nu in 2020 komt wat eerst nog verborgen en bedekt ging in alle brutaliteit en openheid naar boven. De Corona-Noodwet die op 1 juli ingaat is een permanente oorlogswet. Zoals de ‘tijdelijke’ Crisis- en Herstelwet uit 2010 al tien jaar ieder jurisch verweer tegen windmolen-megalomanie onmogelijk maakt.

1000 bladzijden over terreur van socialisme en Centrale Planning

Destabiliseren maatschappij voor Nieuwe Macht
De al weer 10 jaar ‘tijdelijke’ Crisiswet is de juridische bezegeling van de UBO-bescherming. Die wet houdt al de plannen waarmee de UBO’s(bovenbazen miljardairs) hun bedrijven op publieke kosten op de been houden.  Met de ‘tijdelijke’ Corona-Noodwet wordt die zelfde trend en zelfde ideologie van Totale Controle, Centrale Planning, enkel tot het uiterste in consequentie doorgevoerd.

Wat leert het Blackbook of Communisme, hoe Communisten steeds te werk gaan? Ze destabiliseren de maatschappij, om daarna een nieuwe machtstructuur op te leggen. Ook dwingen ze je tot idolatrie, de verering van een Afgod. De Afgod van het ‘groene’ geloof is Moedertje de Planeet, die via Centrale Planning gered moet. De naam van dat actieprogramma is 2030 Agenda.

Arme Prinses Amalia, als zo’n lelijk gebouw naar je vernoemd wordt. Technocratisch-communistische architectuur bij RIVM

Uit naam van dat technocratisch programma, waarvan Koning Willem Alexander supporter is, zullen nog ontelbare slachtoffers vallen. Willem Alexander is daar hoofdelijk aansprakelijk voor, als hoofd-UBO. Het Koningshuis is 1 van de rijkste families op aarde. ZIJ zijn de belangrijkste aanstichters sinds ’45 van de beweging richting Socialistische Heilstaat, via kapitalistische weg.

Communisten met niet alleen een diploma, maar ook een Kroon op de kop. We bidden voor Willem Alexander. Daarnaast dienen we de wijsheid van ‘academische’ intelligentie nog eens tegen het voetlicht te houden. Mensen die het in theorie goed weten. Maar de liefde voor theorie is de wortel van alle kwaad.

4 Replies to “CO2-munistisch ‘Centraal Plan’ al sinds ’45 in steigers”

    1. Zolang globalisten macht uitoefenen kan er geen sprake zijn van een essentiele verandering in de wereld. Zij hebben het recht verkregen om geld te printen uit het niets, daar rente voor te rekenen, vervolgens de wereld opgekocht en hun macht uitgebreid. Nu willen ze die macht consolideren door het systeem gecontroleerd te laten imploderen en hiervoor een nieuw totalitair technocratisch systeem in te stellen. De ongeorganiseerde massa moet beseffen dat zij en hun kinderen geen individuele keuzes meer kunnen zullen maken, geen vrijheid meer zullen kennen en onder een totalitair collectivistisch bewind zullen moeten leven (als dat je gegund wordt), als de globalisten hun gang kunnen blijven gaan. Wordt wakker, doe onderzoek en betrek je naasten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *