Offshore Windfarm Gemini sponsor Natuurmonumenten

Het modernistische bezoekerscentrum op Schier

Op Schiermonnikoog verschijnt nu met 1,25 miljoen euro Waddenfonds-subsidie (IKW-gelden van Henk Staghouwer) het 3 miljoen euro kostende bezoekerscentrum ‘Het Baken’ van Natuurmonumenten.

Het schatrijke Natuurmonumenten met 160 miljoen euro belegd vermogen, krijgt hier niet alleen subsidie van De Staat extra naast de jaarbijdrage van 45-50 miljoen euro. Maar ook sponsoring van zeewindmolenaar Gemini, als ‘houdjemond-fonds’ voor kabels dwars door de Wadden en mogelijk over Schiermonnikoog. 

Je kunt Natuurmonumenten vandaag nog opzeggen via DEZE LINK, de beller is sneller:

Kabels dwars over Waddengebied
De Sponsoring van Gemini staat op het bouwbord bij Het Baken aangegeven, naast de overige sponsoren als het Waddenfonds. De bouw startte 22 januari, en moet het 50%  leden verliezende Natuurmonumenten sinds 2002 aan meer donateurs helpen. Bijvoorbeeld: Omdat de omvangrijke subsidie-steun van het Ministerie van LNV schril afsteekt bij het daadwerkelijk publiek draagvlak voor milieuclubs.

Duurzaamheid en leugenachtigheid, een Siamese tweeling

Vanzelfsprekend liegt de uitbater van Gemini dat ze 800 duizend ‘huishoudens’ van stroom voorzien. Dat is onwaar, net als bij Windpark Fryslan (500 duizend ‘huishoudens’), de 89 windturbines pal tegen de Waddenzee.

Geen enkel huishouden neemt de wiebelstroom van een windmolen af. Huishoudens consumeren stabiele netstroom, grijze stroom, en windfarms parasiteren op die netstabiliteit. Net als bij Natuurmonumenten zijn ‘leugenachtigheid’ en ‘duurzaamheid’ een soort Siamese Tweeling geworden.

Geld geld geld

Die sponsoring is opmerkelijk, omdat Natuurmonumenten vandaag in een persbericht van Roos Kooiman nog doet alsof ze weerstand bieden tegen de ‘Regionale Energiestrategie’ (RES). Hier gaat het hek van de dam, wat energie-industrie in natuurgebied betreft. Ook drijvende zonnefarms, nog meer windmolens in natuurgebied zijn het gevolg.

Hypocriet op haar best

Zie hieronder de afbeelding van de kabels van Gemini (blauw) die dwars over Schier lopen. Dus dan betaalt Gemini ter compensatie even wat ‘houd je mond’-fondsen aan Natuurmonumenten.

Plots mag je wel gigastroomkabels dwars door de Waddenzee leggen voor een met 4 miljard euro publiek geld gesponsorde windfarm Gemini

Natuurmonumenten grote steunpilaar windmolenbeleid
Natuurmonumenten is hier dubbel hypocriet. Want zo verzetten ze zich plots, tegen beleid waaraan ze zelf politieke steun verleenden. Die RES komt voort uit het SER Energieakkoord van Ed Nijpels en Wiebe Draijer (2013), waar alle milieuclubs inclusief Natuurmonumenten en Vogelbescherming hun zegen gaven.

Daarom verrijst nu langs de Westelijke Waddenkust het Windpark Fryslan, dankzij hun ex-voorzitter Pieter Winsemius als regionale zetbaas in Friesland van dat SER Energie-akkoord.:

Met Natuurmonumenten haar stilzwijgende toestemming en zelfs politieke steun, hier gekomen dankzij ex-voorzitter Pieter Winsemius

Maar een Engels gezegde luidt ‘you can’t HAVE your cake AND eat it’. Je kunt niet EN de CO2-politiek van de banken- en energie-industrie steunen EN de natuur beschermen tegen die banken- energie-industrie.

Kabels langs hele A7, en door Waddengebied

Natuurmonumenten werd, sinds Pieter Winsemius als voorzitter, volledig ingekapseld door de overheid en de bovenbazen (UBO’s) van het grootbedrijf. Met de schandelijke Marc van den Tweel aan het roer is de voorheen sjieke natuurorganisatie afgegleden tot marketingbedrijf en grondboer voor het grootbedrijf. Het beste zeg je Natuurmonumenten vandaag nog op, als je dat nog niet had gedaan.

  • 035 655 99 11 (opzeggen)

Ik gaf er vroeger excursies

Ondergetekende deed dat al in 2010 na jarenlang enthousiast supporter te zijn, zoals via het geven van excursies in het Naardermeer. Jac. P. Thijsse zou zich in zijn graf omdraaien als hij zag wat de schandelijke Marc van den Tweel met zijn erfenis uitricht. Natuurmonumenten pestte ook de laatste 6 boeren op Schiermonnikoog uit (rendabel) bedrijf met Natura 2000-regulering in de hand.

De ‘stikstof’ zou hun schrale grijze duinen doen dichtgroeien. In werkelijkheid had Natuurmonumenten al 10 jaar geen vegetatiekartering gedaan, dus ze riepen maar wat. En die werkwijze is exemplarisch voor het mismanagement van Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten is tegelijk zelf commercieel houtvester en veehouder

Tegelijk gingen ze met compensatiesubsidie van Essent (nu RWE) een lange schrikdraad-omheining op Schiermonnikoog aanleggen om zo Herman Goering-stieren (Wisenten) uit te kunnen zetten. Dat werden uiteindelijk deze Spaanse Generaal Franco-runderen

Hoewel ezeligheid bij Natuurmonumenten veel verklaart, ook bij Bjorn van den Boom, hun hoofd-PR, sluiten we de mogelijkheid van opzettelijk mismanagement ook niet langer uit. Dat boze krachten hen gebruiken voor de eigen agenda.

Die Polder ben je kwijt als Texelaars. De Waal

Natuurmonumenten gedraagt zich als instrument van de UBO’s (miljardaris, bovenbazen grootbedrijf) die de 2030 Agenda doordrukken.

Dat je het platteland haar eigen voedselsysteem ontneemt en de economische dragers, het verbouwt tot openluchtmuseum voor toeristen, afhankelijk van ‘De Stad’. Dat heet ‘The New Urban Agenda’. Mogelijk werd Jeroen Dijsselbloem daarom ook hun voorzitter, als opvolger van Hans Wijers van de Trilateral Commission.

Bigfoot, de grondverzet-wapenen van Boskalis haar Natuurverbindingstroepen

Zo pestte Natuurmonumenten ook 8 gezonde boerenbedrijven op Texel uit bedrijf, en de vruchtbare zeepolder WaalenBurg werd zo afgegraven, alsof het doel was dat er nooit meer landbouw zou plaatsvinden. De grond van die afgravingen is een belangrijk deel van de inkomsten. Die wordt weer via een Grondbank verhandeld voor bijvoorbeeld bouwprojecten.

Er is dus uit het oogpunt van klassieke natuurbescherming geen legitieme reden om Natuurmonumenten nog te steunen. Als Jac. P. Thijsse nog leefde, dan had hij Natuurmonumenten ook opgezegd. Dat is de enige wijze om je afkeuring te laten blijken, want luisteren doen ze toch niet. En Natuurmonumenten komt het dichtste bij ‘de overheid opzeggen’…

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *