‘Loslopende kat langste tijd gehad’…

Kat had boerenzwaluw gevangen

In het Julinummer van De Jager komt Milieu-jurist Arie Trouwborst aan het woord, over de vraag of een loslopende kat wel ‘legaal’ is. Hij stelt: ‘Conform de Vogelrichtlijn’ (Europese richtlijn uit 1979, oudtante van Habitatrichtlijn 1992 RZ) heeft onze overheid de verplichting het opzettelijk doden en verstoren van vogels te verbieden en te voorkomen. Daarom moet de overheid aan de bevolking duidelijk maken dat het los laten lopen van je kat strijdig is met de wet en dit ook handhaven’.

De poes is te populair om je politiek tegen te keren…

Weidevogels op menu
De Jagersvereniging bracht met hun ecoloog Wim Knol al een rapport uit over de schade aan kleinwild door loslopende huiskatten in het buitengebied. Als je wel de vos bejaagt om weidevogels meer broedsucces te geven, dweil je met de kraan open wanneer de huiskat gewoon door de weide schuimt en vervolgens het zelfde doet.

In Nederland zouden nu 3 miljoen huiskatten rondlopen. Het aantal prooien dat die vangen, daarover bestaan verschillende schattingen. De 1 meldt 30, de ander 60 of 120.

Je verbaast je nog over de grootte van de prooi die een wilde huiskat aankan. In mijn jeugd in het Fries buitengebied zag je lenige boerderijkatten ook zilvermeeuwen killen. Toch niet de meest weerloze prooi…

Trudy! Die staat altijd onder toezicht.

Deze foto maakte ik van een kat in Hogebeintum die net een boerenzwaluw had gevangen. Trudy mijn terrier heeft een hekel aan katten, en jaagt ze dan onder de auto. Jack Russell/Boerenfox-terrier Trudy loopt nooit los bij iemand in de tuin zonder toezicht. Zoals je ook niet je geit of konijn zomaar loslaat in andermans groentetuin.

Dus waarom laten mensen dan wel hun poepende katten bij mij in de voor vogeltjes ingerichte tuin?

De overheid schadelijker dan katten

Nog meer overheid?
Een omissie in het interview dat de Jagersvereniging hield: Trouwborst is een academische ambtenaar in dienst van de overheid. Die pleiten altijd voor ‘meer overheid’, met een rol daarbij voor zichzelf als geleerde adviseur van die uitdijende bureaucratie.

Zo iemand onweersproken laten leeglopen, is ook een wereldbeeld bevestigen waarvan jagers- geplaagd door regeldruk- netto meer last ondervinden dan profijt bij hebben. Immers: sinds wanneer lost ‘de overheid’ problemen op? Of houdt ze die volgens een klassiek liberale visie juist eerder in stand, bijvoorbeeld voor de eigen werkgelegenheid?

Zo moest de Jagersvereniging voor het eerst in haar 115 jarige bestaan een kort geding aanspannen tegen De Staat der Nederlanden.

Nieuwe Roofdieren in de natuur, een wilde huiskat door Trudy in de boom gejaagd

De overheidsbureaucratie voerde plompverloren een digitale vragenlijst in, waarmee ambtenarij beweert de geestelijke gezondheid van jagers te kunnen toetsen. De E-screener. Op basis daarvan wordt dan je jachtakte ingenomen, wanneer je onvoldoende scoort.

Je kunt ook onvoldoende scoren door ‘sociaal wenselijke antwoorden’, en bij een proef raakte direct al 25% van een Limburgse jagersgroep de akte kwijt. Jagers hebben dus meer last van een overheid die incompetentie en kwade intentie tot core business verheft, dan van katten.

Keurige VVD’ers als directeur Laurens Hoedemaker, directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging zouden zich eens kunnen verdiepen in de achtergronden van dat overheids-gedrag. Dat de schutter in Alphen aan de Rijn wel zeer handig is aangegrepen, om (nog) meer greep op de weerbaarheid en zelfbeschikking van burgers te krijgen.

En dat die wens niet ‘zomaar vanzelf’ uit de lucht komt vallen als natuurverschijnsel of door ‘de tijd’. Het is bij de KJV nog taboe om hier de 2030 Agenda en haar (ideologische) invloed tot in de haarvaten van VNG en Nederlandse instituties te noemen, inclusief de rijke financiering van ‘ngo’s’ en uitdijing van almaar meer ‘deskundigen’ die de overheid aan meer macht helpen.

Het is geen teken van ‘nuchterheid’ om daar niets van te willen zien, uit gebrek aan verdieping op dat internationale vlak.

6 Replies to “‘Loslopende kat langste tijd gehad’…”

 1. Waarbij aangemerkt moet worden dat de schutter van Alphen door nalatigheid van Bijzondere wetten zelf is veroorzaakt en dit vervolgens in de doofpot werd gedaan en ontkent dat er fouten werden gemaakt bij het afgeven van een verlof. Het lijkt mij beter om de e-screener voortaan op ambtenaren los te laten in plaats van legale schutters.

  1. Exact, daarom pleit ik ook voor hogere aansprakelijkheid van ambtenarij voor de schade die ze aanrichten, dus omkering Pikmeer-arrest. Nu zijn ze onschendbaar en zo brengt de ambtenarij de maatschappij enorm veel schade toe, waarvoor politici dan vervolgens worden aangesproken

   Terwijl de machtsverhoudingen al zo zijn gewijzigd, dat die gekozen bestuurders eerder door de ambtenarij bestuurd worden dan andersom

 2. Behoorlijk irritant die gravende schijtkatten van al die poezenliefhebbers in je tuin.
  Wat betreft de door een klein clubje mensen bedachte schade aan hun nep natuur denk ik dat de tuinkatten het op afstand verliezen van de troeteldiertjes die in Europa een beschermde heldenstatus hebben gekregen zoals de aalscholver, ooievaar, meeuw, vos, wolf enz.
  En maar mekkeren over de achteruitgang van de weidevogels terwijl je overal hun troetel diertjes vet paraderend door de polders deze weide soorten hun jongen ziet oppeuzelen.
  Natuurwetten maken korte metten met al dat groene gepruts, de een zijn dood is de ander zijn brood.
  Wat brood betreft ,hoe is het toch mogelijk dat ze die muskusrat er maar niet onder krijgen?
  Zelf trek ik er graag met de fiets op uit om in de polders te vissen en verbaas ik me over de luxe waarmee dit beestje wordt bestreden .
  Een vierwiel aangedreven groene SUV met aanhanger en daarbovenop een squad .

 3. Begrijp ik het goed dat met deze richtlijn: ‘Conform de Vogelrichtlijn’ (Europese richtlijn uit 1979), heeft onze overheid de verplichting het opzettelijk doden en verstoren van vogels te verbieden en te voorkomen’ windmolens en zonneweiden verboden zijn cq verboden zouden moeten worden?

 4. Kattenliefde en -haat is volgens mij a-politiek. Maar los daarvan, de kat is met de Romeinen (alleen maar zegen dus uit zuid-Europa!) meegekomen naar onze Boreale streken en ook op de schilderijen van de Hollandsche meesters komt het poezenbeest al prominent voor. Hoe dan ook, sinds mensenheugenis woont de kat al bij ons en loopt ie los rond onze woonsteden. Het is dus diepverankerde cultuur (je zou zeggen bijna natuur geworden) dat huiskatten zonder toezicht van hun bazen buiten vertoeven. Het houdt uiteraard ook verband met de aard van het dier. Zie een kat in een benedenwoning maar eens binnen te houden; knap als je dat lukt. Heel erg vervelend voor de kattenhaters onder ons om katten in de tuin te hebben. Maar mijns inziens voorziet het staande Nederlands burgerlijk recht voldoende in het bestrijden van kattenoverlast. Als je schade ondervindt van de onrechtmatige daad van je buurkat verhaal je toch je schade?
  Ik heb althans met mijn kattenhatende buurman afgesproken dat hij onze kat mag wegjagen, natspuiten (en dat ik dat over de schutting ook zal doen), de hond op ‘m af mag sturen en dat ik eventuele schade aan zijn planten zal vergoeden. En na een tweetal natte pakken zie ik onze kleine schurk daar nooit meer in de tuin (ondanks die immer lonkende volière van de buurman). Overigens is het dan wel zo netjes om je kat te voorzien van een kenmerkende halsband zodat die kleine wetsovertreder kan worden geïdentificeerd.
  Daar hoef je geen aparte kattenmepper-regelgeving met bijbehorend -ambtenarenapparaat voor op te tuigen. Dat mallotige idee past helemaal in de hedendaagse hyperindividualiseringstrends om niks meer te pikken, niks meer zelf op te lossen (gebrek aan sociale vaardigheid), een risicoloze samenleving te eisen, toegenomen claimcultuur, overal maar beledigd om te zijn en zich de ganse tijd maar te kort gedaan te voelen. En daarmee samenhangend is inderdaad de wet van Parkinson van toepassing: een ambtenarenkorps dat wat er ook gebeurt immer uitdijt.
  Ik zou het dus om willen draaien. In plaats van, “Houd je kat binnen!” zou ik zeggen: “Als je lijdt aan onze oeroude loslopende-katten-cultuur of je slaagt er niet in die beesten uit je tuin te weren, verhuis dan naar een appartement met balkontuin of nog beter: emigreer naar een kattenvrij land (zouden die bestaan in de wereld?)!”.
  Een natuurhistorische interessante vraag zou overigens zijn of de huiskat de afgelopen 2000 jaar soorten heeft doen verdwijnen en dus slecht is voor de biodiversiteit in deze streken.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Kat_(dier)#/media/Bestand:Verspreiding_van_katten_over_de_wereld.png

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *