Genieten! Robuuste ‘Topnatuur’ na ‘kwaliteitsimpuls’

Topnatuur met LIFE+

Wanneer je in de officiële Nederlandse natuur komt van Natuurmonumenten/Staatshoutkapbedrijf met haar vijftig tinten grijze duiven, krijg je steeds meer waardering voor de Germaanse krijgers, die liever het Walhallah zochten, sterven in krijgsgeweld, dan zo te moeten eindigen: ….op een elektrofiets op een ‘beleef-fietspad‘ in ‘Topnatuur’…

Het resultaat

…. met een kunstmatige natuurheuvel, als gerontocratische terp tegen hoogwater bij de obligate vernatting die net als ‘ontgronding’ (uitmijnen noemt het projectplan het) standaard in het pakket zit van ‘natuurherstel’ Alles mogelijk door de LIFE+subsidiepot en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap.(SKNL)

Of zien we daar ook nog een pot met POP3-subsidie?

Oude Wijven, niets voor je jonge Willem…

En dan een bakje koffie met klimaatneutraal koekje na. En daar moet je dan genieten! De gedachte aan zelfmoord komt dan toch meermaals in je op, rollend over zo’n ‘beleef-fietspad’ van Staatsbosbeheer: dat inzicht dat leven wreed, onbarmhartig en volstrekt zinloos is.

Hang dat touw toch aan de zoldering…

Hoe zinloos is het aardse bestaan…

Nieuwe Natuur’ bij Oude Willem, hier werd -als de opgegeven projectkosten kloppen- voor 6 miljoen euro subsidie een troosteloos zo onvruchtbaar mogelijk weiland met Jacobskruiskruid en pitrus aangelegd. De Vallei van Verwaarlozing.

Waar je zelfs het maaisel niet kunt gebruiken als pachtboer, omdat het giftig is voor je koeien. Dus dan donder je ’t maar weg, tegen subsidie.

En dus zie je.. JOH je verwacht het niet… Een SCHOTSE HOOGLANDER!!!! KIJK NOU EENS! ZIE JE DAT? KOMT DAT ZIEN!

Het resultaat van 7 miljoen euro publieke gelden (mogelijk het dubbele), zoals overal. Jacobskruiskruid, pitrus en zo’n Prozac-koe van de Postcode Loterij

ZO origineel en vindingrijk zijn die natuurprutsers van de Postcode Loterij BV 🙂 en hun overheid.

Een diepe siddering van ultieme wildernis-ervaring ging door mijn ruggengraat heen. Dit is ‘echte’ natuur, ja ‘DE’ natuur, TOPNATUUR!!!!!  dan voel je je weer helemaal oerrr, op jezelf teruggeworpen in de elementen! 🙂

De parkiet waar alles om draaide, op papier althans

In de natuurontwikkeling geldt net als in de politiek, dat niets toevallig gebeurt. En als het toevallig lijkt, dan was het zo gepland.

Zo ook deze dode tak die toevallig expres bleef liggen. Want hier kan dan de parkiet – kijk op het bord want verder zie je hem hier niet– van het LIFE+-project, de grauwe klauwier in theorie op zitten. Alsof die in zo’n verschraald dood weiland/robuuste topnatuur iets te zoeken heeft.

Een toevallig expres laten liggen-tak

Hiervoor halveer je de boerenstand met Carola Schandslet. Terecht. natuurlijk! Wat een ecologische pruffesjunuls, dat je zoiets kunt maken als ‘kwartiermaker bi o di ver si teit’ en pro gra ma manager Natura 2000! De Natuurlijke Balans herstellen! (je subsidieboekhouding op orde)

Samen met de subsidiespecialist van ‘Prolander‘, de particuliere voortzetting van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in Groningen en Drenthe (na overhevelen natuurbeleid provincies), die met publiek geld boerengrond blijft opkopen voor private belangen.

Typisch de Koninklijke Oligarchie Nederland BV: privaat gewin op publieke kosten, wat ook wel ‘duurzaamheid’ heet.

Hun Anne Boonstra is nu subsidiespecialist en grondhandelaar voor particulier Prolander. Maar de 23 jaar daarvoor (en tijdens de projectaanvraag in 2013) ambtenaar bij DLG, de boerengrondopkoper van het Ministerie van LNV (Dienst Domeinen).

En joh, ze blijven je verrassen, zien we daar tussen het in rijtjes aangeplante gras niet een paddenpoel voor, eehhhhh, ehhh, OH JA?  De RUG STREEP PAD, JA G%^&*(DS&(ME de Rugstreeppad! Daar is die poel van verderf voor aangelegd.

Dit, wat je hier ziet is dus hun natuurlijke kwaliteitsimpulsnatuur voor de robuuste klimaatbestendige biodiversiteit tot herstel van de natuurlijkheid met zware graafmachines en grondverzet: een broedplaats voor grijze duiven op elektrofiets. Wat hebben die voor Natura 2000 Habitatcode?

Dit is puur genieten!

Dit is GENIETEN! Met Grote G! Een fietsenoptocht over het betonpad van Babyboomers, die ook met Osteoporose en incontinentieluier nu nog bij de kunstheuvel op kunnen komen. De met ‘duurzame’ stroom opgeladen elektromotor, wat een uitvinding!

En dan naderhand nog eens uitspatten bij Staatsrecreatiebedrijf Staatsbosbeheer, het KDF uit Amersfoort dat met 87 miljoen euro subsidie per jaar de staatsgefinancierde concurrentie aangaat met zowel houtbedrijven als met de particuliere horeca, terecht uitverkozen door de overheid als het ‘Beste Overheidsbedrijf 2017. (wat moet het slechtste dan wel zijn..)

Yes We Can! Denk Positief!

Staatsbosbeheer. de overheid als ondernemer

Holland at it’s smallest, Nature Development Inc. Oftewel, bij natuurclubs en hun overheid werkt het absolute brandhout van de samenleving. Er is geen redding mogelijk.

Ik heb een maand bij het Ministerie van Algemene Zaken gewerkt als freelancer, en kan alle negatieve clichés over de overheid in overtreffende trap bevestigen uit persoonlijke ervaring. Bij de overheid en wat daarvan afhankelijk is qua inkomsten, daar werkt het brandhout van de samenleving.

Hoe diep kun je zinken = Life Going Up a Level

Nou ja, ‘werkt’… Een optelsom van incompetentie en kwade intentie, in een betonnen CAO gegoten. En zo verlieten wij dit subsidieslagveld, met de vraag of je nu moest huilen of lachen, danwel hartgrondig vloeken tegelijk. Verwondering is misschien wel beter.

 

3 Replies to “Genieten! Robuuste ‘Topnatuur’ na ‘kwaliteitsimpuls’”

  1. Het is inderdaad verschrikkelijk om te zien wat ze met het gebied hebben gedaan, Het lijkt ook op niks van wat het oude bos met bulten in Appelscha. En heeft ook de economische motor is er uit gehaald. Kleine toevoeging, de boscamping met bijbehorend paviljoen is van ons vrienden Engbert(boerenzoon) en Annie. Zij pachten de ondergrond van SBB. Eerder zat hier de camping “us blauw hiem”, maar ja wat is er nou aan een vakantie zonder bier. De camping/groepsaccommodatie en catering heeft inmiddels een enorme impusl gekregen.

  2. Het bewust verarmen van de bodem doen sommige plantjes en gekke diertjes goed en daar genieten sommige gekke mensjes weer van.
    Genieten van de natuur , een zijn met de natuur, allemaal prima, maar dompel je dan ook onder in die meedogenloze natuur in en probeer te leven van de schrale grond in plaats van in oneindige luxe de wereld door middel van gesubsidieerde natuurdocumentaires naar je hand te willen zetten.
    Into the wild net als Chris McCandless wel goed blijven opletten van welke plantjes je eet anders wordt je wreed vanuit je paradijs naar een andere wereld geholpen en ook best handig om te weten hoe je een beest slacht je weet maar nooit mocht je toch plots geen vegan meer willen zijn omdat je honger begint te krijgen.
    Wat verwarming betreft, geen zorgen want volgens het KNMI wordt het nooit meer koud.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *