Fuckdeoverheid.nl

De Abdij, Studiecentrrum voor Natuurlijke Historie

Heerlijk lief, naïef en goedbedoelend, stond hier gisteren een buurtwerker van ‘Sociaal Werk de Kear‘ op de stoep. Die club is een ngo met ANBI-status. Maar de enige weldoener is de Gemeente Friese Meren met 5 ton subsidie per jaar. En die rekent ze ook af op ‘de doelen’, die ze weer van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Den Haag op het bordje kregen.

‘Laaggeletterdheid’, een eufemisme voor ‘teveel allochtonen zonder opleiding’

Bij mij hoef je geen ‘ongeletterdheid’ te bestrijden
De Kear is dus ‘De Overheid’ in andere vermomming, waarschijnlijk gemotiveerd door een 2dK- Motie over ‘participatiesamenleving’, een door ambtenarij verzonnen tautologie die hen meer werk en soortgenoten moet verschaffen, nog meer ‘programmamanagers’ en ‘kwartiermakers’ en bureaus waar het brandhout van de samenleving aanspoelt, om in deeltijd belastinggeld te verdampen.

Dat almaar uitdijen van het fenomeen ‘overheid’ kan ook een keerzijde zijn van een land dat dankzij welvaart op de pof de zaakjes meestal goed geregeld heeft/had. Vind maar eens een land waar infrastructuur en voorzieningen nog zo op orde zijn. Ik geef het je te doen.

Mensen worden door gewenning en verwenning vervolgens steeds minder ‘burger’ en steeds meer ‘consument’. Die verantwoordelijkheid mag iedereen dus eerst zelf onder ogen zien.

Het almaar uitdijen van het fenomeen overheid is dan uiting van een sociale ziekte, dat mensen zelf geen verantwoordelijkheid willen nemen. Maar alles afschuiven op een ander, ‘jij moet het maar doen, de politiek, enzovoort’… Die denkfout schuif je dan door in alle geledingen van de maatschappij.

Dus schuif je die denkfout ook door, naar een organisatie die per definitie verantwoordelijkheid afschuift, maar dan in betonnen CAO gegoten, boven de wet geplaatst, onaantastbaar: De Overheid.

Beleid is een ‘succes’ als het budget is opgemaakt. Dat is ‘de overheid’ in haar diepste wezen. Wie zegt ‘de politiek moet het doen’ ventileert het geloof dat ambtenarij problemen oplost. Wat een bijzonder bijgeloof, dat geloof in De Staat als plaatsvervanger van God, zo zullen we hier illustreren…

De Abdij in bloei

Waarom bestaan jullie nu echt?
Nu heb ik haar -met al de beste bedoelingen- vooral een cursus ‘hoe denk ik na’ gegeven, hartstikke gezellig. En ze kreeg een ‘NOS = Fake News’-pet mee. Zulke instanties met goedwillende goedbedoelenden LIJKEN goed, maar ZIJN ze het ook? Dat is de vraag die ik meegaf.

Immers, de vraag naar ‘buurtwerk’ ontstaat vooral door:

 • a. mensen die klagen bij de overheid over blaadjes en takjes op de stoep, en ‘ovuehlaaaast’, zeikerds die niet lekker in het leven staan, alsof ‘de overheid’ je psychische problematiek verhelpt…
 • b. het idee, dat er van nature geen sociale cohesie is/zou zijn. Wat volgens mij- zie het dorpsblad onder bezielende leiding van Barbara de Beuk er In- in Langweer wel meevalt
 • c. Ontkerstening

Bij optie a. Voor Klagende Mensen hebben we 1 goed advies. Kop dicht. Is ‘De Staat’ je plaatsvervanger van ‘God’, een entiteit die je levensgeluk kan brengen?

Optie b. Er gebeuren spontaan geen dingen, die zouden moeten gebeuren? De vraag is dan ‘zouden moeten van wie’?
En wat biedt je dan aan als oplossing?

Optie c. In Langweer heb je een marxist als ‘dominee’. Het christendom is hier geen factor meer. Dorpen met een katholieke traditie als Sint Nyk hebben meteen een actief verenigingsleven. Kan een ‘buurtwerker’ betaald door De Staat de functie van de dorpspastoor vervangen? Is De Staat god’s plaatsvervanger op aarde, een geluksmachine als je er een belastingmuntje in duwt?

De Abdij van Langweer: groen, groener, groenst!

Is ‘de overheid’ een oplossing?
Bij mijn weten en ervaring is ‘de overheid’ niet alleen de grootste criminele organisatie van het land, maar ook DE sta-in-de-weg bij spontaan initiatief, die alles kapotreguleert met almaar meer regels: van evenementen tot spontaan samen zijn. Het is nu zelfs al illegaal om normaal menselijk te doen, dankzij die leugenachtige rotoverheid en haar media.

Minder in de weg staan, dat zou een oplossing zijn voor het mkb en spontaan initiatief.

Neem alleen al de wens van mijn groene buurman om het leeggekomen volkstuintje te beheren. Hij kwam de oester van De Vierde Macht gewoon niet binnen, en nu maakten ze er een grasveld van. Of neem de FNP-boa van de Gemeente Friese Meren, die nu onze Horeca terroriseert, Rene Krist.

Zo iemand zou in een ethisch functionerende maatschappij in het openbaar al lang zijn opgehangen, na te zijn geradbraakt.

Ook zoiets in een ‘liberale’ maatschappij. Dan willen mensen vooral zichzelf profileren als ‘goed’. Zo erodeert ook de status en het aanzien van iets dat je vroeger als nobele taak kon zien: dienstbaarheid. Hoe dienstbaar is de moderne overheid? Bestaat nog wel zoiets als ‘publiek belang’?

Is die overheid er voor burgers, of zijn burgers er voor de overheid en de corporate krachten die deze Staat gebruiken om zichzelf te kunnen verrijken?

Het Rode Pil-schema

Minder blauwen op straat
Conclusie: Hoe MINDER overheid, hoe beter een gemeenschap functioneert. Hoe minder mensen zelf regelen, hoe meer ze klagen, hoe meer overheid er komt. Meer overheid is altijd een uiting van een sociaal falen. En falen los je niet op met een probleem. Het niveau van denken dat het probleem veroorzaakte, daarmee los je dat ook niet op.

In plaats van ‘meer blauw op straat voor de vaaailighaait’ wat nep-rechts steeds bepleit, hebben we een second amemdment nodig; the right to bear arms. Niet nog meer van die borderlinecowboys met tatoeages en rare kapsels, die teveel politieseries en NOS-Journaal keken.

Als iemand bij je inbreekt, of je buurt terroriseert met z’n multicultureel verrijkende capaciteiten, moet je die gewoon kunnen neerschieten, of tenminste kunnen neerslaan.

Minder ‘blauwen’ op straat helpt dus ook, dat je in je eigen land je geen vreemde voelt: zoals ik me in Amsterdam Westelijke Sahara voelde. (Overtoomse vaart)

Wat je alleen hier op het platteland nog hebt. Dus een absolute stop op immigratie uit Groot Kansrijkerije en Geitenhouderije met hun ‘nareizigers’. Diversiteit aan mensen is lovenswaardig waar dit talent toevoegt in plaats van belastinggeld wegzuigt.

Een ander actiepunt: actieve repatriatie van wat hier gezamenlijk voor 150 miljard euro ‘sociale zekerheid’ per jaar verdampt. Een containerschip, daar passen zo 100 duizend blauwen in. En waar een wil is..

Die staatsschuld hebben we dan ook zo weggewerkt, kunnen de lasten omlaag en zo kunnen spontaan de leukste dingen ontstaan.

Hier is Langweer nationaal om beroemd, het zeilen

De overheid, een Januskop
Met de buurtcohesie zit het bij een etnisch homogene groep met gedeelde afkomst en overtuigingen ook vanzelf eerder goed zonder ‘buurtwerk’. Hier geen theedrinksessies met een zich gediscrimineerd voelende moslimgemeenschap. Die hebben we hier eenvoudig niet.

Zie je een neger fietsen dan denk je bij zo’n bijzonderheid: ‘ha leuk, dat moet een goeie zijn’. Een Bounty noemen ze dat, donker van buiten maar wit van binnen. Iemand die gewoon normaal doet en werkt voor de kost.

Ik bedoel: als ‘De Kear’ ook ‘ongeletterdheid’ moet tegengaan, bij wie is dat dan? Bij Ali Babah en de 40 Rovers toch?

Wie heeft al die sociale cohesie ondermijnende mensen hier geïmporteerd voor de inkomsten van de Asielindustrie, Jeugdzorg en ‘Sociaal Werk’? Dat is de overheid. Wie subsidieert al de ngo’s en media, die daar belang bij hebben en die autochtonen tot Schlechtmensch demoniseren?

De overheid is dat bij mijn weten, een club die met de kop tegengaat waar de staart zich verstrikte, en dan de ‘oplossing’ zoekt door nieuwe koppen aan te stellen. De Januskop.

Of bestrijd je ongeletterdheid omdat het onderwijs al zo slecht is geworden?  (het is bedroevend) Dan moet je geen buurtwerk doen, maar betere vakleraren aanstellen die je vrijheid geeft om vakleraar te zijn.  Zonder terreur daarboven van ‘managers’ en ‘onderwijskundigen’, of ‘kwartiermakerprocesaanjagers’.

Procesmanagers moet je allemaal in het openbaar kunnen ophangen, zonder vorm van proces, te beginnen bij Mark Rutte.

Langweerder Ransuil knapt uiltje in de zon; leuk heh, weer een positief prikkeltje vandaag

Fuckdeoverheid.nl
Wanneer we dit advies tot de kern distilleren: Fuckdeoverheid.nl. De overheid is nooit een oplossing, maar altijd uiting, symptoom van een probleem. Maar mocht de buurtwerker dat advies ‘meenemen’, zou ze dan na 4 jaar nog weer subsidie krijgen?

We hadden een prettig gesprek, want aan de lieve vrouw mankeerde persoonlijk niets. Kijk: van mens tot mens kun je er bij 9 van de 10 altijd wel uitkomen.

Het wordt pas problematisch, wanneer die ene waarmee je er niet uitkomt, een baantje bemachtigt bij een organisatie, die zich de volmacht toe-eigende om je leven te kunnen ruïneren. Dat is De Overheid. Een personele magneet voor het brandhout van de samenleving, denkkracht in deeltijd, die verzameling van incompetentie en kwade intentie.

Een wapen waarmee karakterlozen zichzelf bevoordelen over de rug van mensen met hart, ziel en talent. Alleen met dienstbare ambtenarij en korte lijntjes lokaal, de ‘eigen’ overheid die vanuit ‘de eigen mensen’ denkt is misschien nog iets te beginnen. We hebben hier ook niets tegen de meneer die het gras maait, en al die aardige mensen van de plantsoendienst die hun best doen.

Maar we praten over het fenomeen ‘de overheid als heilsbrenger’. We zien daarin een bijgeloof, een ideologie, die alles behalve levensbeschouwelijk ‘neutraal’ is….

De overheid kan kortom nooit een oplossing zijn voor sociale problematiek, die ontstond dankzij overheidshandelen. Ook niet met de beste bedoelingen van de aardigste mensen. Maar voor bewijs van het tegendeel staan we zeer open!

5 Replies to “Fuckdeoverheid.nl”

 1. De overheid heeft de afgelopen decennia, ja eeuwen zelfs, aangetoond het meest nutteloze instituut in de samenleving te zijn. Want wanneer de overheid zich ergens mee bemoeid, dan is het daarna zo goed als kapot gemaakt en de vrijheid ingeperkt of afgenomen. Kijk maar naar alles waar de overheid zich mee bemoeid dan wel bemoeid heeft. Echt alles is dat!

 2. Goed verhaal.
  Laten we een site oprichten waar alle mensen die bereid zijn elkaar in voor en tegen spoed te steunen op staan. Zodat we samen sterk staan en elkaar kunnen vinden in de tegenspoed van de entiteit die zich overheid noemt.
  Misschien zijn er mensen die een website in elkaar kunnen knutselen, mensen die een beetje geld er voor over hebben. Elkaar helpen, waar je je medemensen in nood ziet, zonder er meteen wat voor terug te verwachten. Ieder in het leven komt wel een keer aan de beurt en dan is het fijn als er mensen bereid zijn om je uit het moeras te trekken.

  Alleen gaat ons het niet lukken zie het veel koppige monster dat de overheid is en degenen die de overheid aansturen. We zullen het samen moeten doen. Dus geen fight of flight, maar unite.

 3. Ik zie dat een fout geslopen is in de laatste zin. Moet zijn:

  Alleen gaat ons het niet lukken tegen het veel koppige monster dat de overheid is en degenen die de overheid aansturen. We zullen het samen moeten doen. Dus geen fight of flight, maar unite.

 4. “Meer overheid is altijd een uiting van een sociaal falen.”

  Precies! Zij tuigen nieuwe controle systemen op om de oude systemen beter te controleren. Dit heeft echter het tegenovergestelde effect; Doordat het gehele systeem complexer wordt word het moeilijker om te zorgen dat het geheel zich naar het juiste doel begeeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *