Iedere dictatuur vindt vroeg of laat zijn Waterloo

Slagveldtour

In dit zaterdagverhaal, aan de vooravond van een dehumaniserende dictatuur (Big Doctor is Watching You)- reizen we naar het slagveld van Waterloo, waarin de geallieerden met de Pruisen en Lord Wellington in 1815 Napoleon versloegen. Koning Willem 1 plaatste er zijn overwinningsheuvel, de Butte de Lion.

Als reisgids nemen we ‘La psychologie des foules’ mee (The Crowd, a study of the popular mind), van massapsycholoog Gustave Le Bon. (1895)

Die wees het prestige van Napoleon aan, als kracht om een heel continent op zijn kop te zetten. Een massabeweging valt of staat met een idee en of persoon waar prestige aan hangt. Dat idee verspreid je via een bezweringsformule (bv reclameslagzin), herhaling daarvan en vervolgens volgt sociale besmetting naar ‘de massa’.

Trudy bij de Butte de Lion, de Leeuwenheuvel die Koning Willem na het verslaan van Napoleon liet opwerpen

Buigen voor ‘de groepsleider’
Le Bon geldt als 1 van de grondleggers van massa-psychologie, waar niet alleen Sigmund Freud weer ideeën aan ontleende maar ook Adolf Hitler en Josef Goebbels. Bij Cafe Weltschmerz heb ik met Climategate.nl-oprichter Hajo Smit zijn boekje 4 jaar terug nog besproken.

Zo verklaarden we de sociale besmetting met de CO2-hysterie, die door professionele marketeers over de maatschappij is uitgestort met gebruik van de massamedia. Ook zie je dat ze kunstmatig het sociale prestige van de CO2-zwendel bewaken, door kritische discussie eenvoudig dood te slaan.

Of zoals bij mij, dat ze je domweg arresteren. En je vervolgens als dreigende gek wegzetten in NSB Handelsblad, een krant die andere media vanwege het ‘sociaal prestige’ dan weer overschrijven. Hou die term vast, sociaal prestige, dat is het enige dat bij mensen in groepen telt. Niet ‘waarheid’, zo is de aanname van de massa-psychologie en de marketingindustrie die daarop voortging.

Standaardtechnieken nu. Zie maar hoe de VNO-NCW-noord met groene verf, ‘Freonen fan fossielvrij’ publieke autoriteiten inschakelt om ‘de boodschap’ op te dringen. Zoals voetbaltrainer Foppe de Haan. Die heeft nu plots een tik van de CO2-molen gekregen, en hij meent daarmee daadwerkelijk ‘goed’ te doen.

Maar dat is dus al een 130 jaar oude verkooptechniek, door Gustave Le Bon beschreven. Hij leest een beetje als een teleurgestelde ‘Verlichting’-gelovige, die ziet dat ‘de rede’ nooit een drijvende kracht van beschavingen zal worden.

Het geloof in de rede was dat wel, maar dat geloof is bij Le Bon nu weg.

Massapsychologie uit 1895, onze reisgids vandaag

Sociaal prestige bepaalt wat ‘waar’ heet
De basis-hypothese van Le Bon is dat moderne massamensen, die geen diepe andere overtuigingen hebben, in groepen allemaal even slim/dom zijn. Omdat ze zich niet door rede laten leiden in een groep, laat staan waarheid, maar door instinct. En vooral door ‘geloof’, dat immers volgens de Bijbel al bergen zou kunnen verzetten.

In ‘de groep’ keren mensen zich automatisch naar ‘de leider’, Grote Broer zeg maar. Dat kan ook iemand zijn die een idee verkoopt waar sociale prestige aan hangt. Prestige is datgene wat onbediscussieerd blijft. Want zodra mensen je prestige aanvallen, is dat een teken dat je het niet meer hebt.

Dat werkte ook zo bij het christendom en de Bijbel. Zodra je de Bijbel ‘kritisch’ gaat lezen, dan heeft die als vroeger ‘heilige schrift’ zijn autoriteit verloren. En daarmee dus ook zijn kracht om bergen te verzetten.

Jacobskruiskruid

Bij de medische dictatuur die Hugo de Jonge en Mark Rutte voor Bill Gates en de vaccinatie-industrie optuigen en hun massamedia, zie je dan ook dat ze alles proberen om discussie uit de weg te gaan. En hun massamedia, of dat nu ‘de kranten’ zijn of de NPO doen alles om het prestige van critici onder uit te halen.

Immers, zou hun beleid prestige verliezen omdat kritische mensen er op gaan schieten. Dan stort hun plannetje in elkaar voor de ogen van de virtuele massa. Dan zien mensen dat we niet ontmenselijkt hoeven worden met een muilkorf voor de mond.

En die dwangneurotische toestanden voor je de winkel in mag, je handen ‘desinfecteren’, terwijl men stelt dat het voor een virus zou zijn. Desinfectie doe je voor bacteriën.

Het slagveld

Volg De Leider
Je ziet dus hoe ‘de massa’ onnadenkend allerlei instructies opvolgt van ‘de autoriteit’ waar zij prestige aan verlenen. En natuurlijk uit angst, angst voor straf en angst voor het onbekende.

Zou het sociaal prestige van die maatregelen kantelen, dan zien mensen wat de virushysterie is: een grotendeels door een corrupt WHO aangestichte, door nationale regeringen overgenomen, en door massamedia opgezweepte angstpsychose. Kortom, hoe actueel is Gustave Le Bon na 125 jaar nog steeds.

Le Bon toont zich in ‘The Crowd’ een typische modernist, die betuigt hoe alle ‘grote ideeen’ geen vat meer op hem hebben. Zijn boekje heeft de cynische ondertoon van de moderniteit, waar je eigenlijk voor niets meer blijvend kunt warm lopen behalve voor ‘jezelf’, de basisbehoeften, voor consumptie en de laatste mode.

Hij toont zich iemand die met de bekende helikoptervisie begrijpt, dat eigenlijk alles dat ook de meest intelligente mensen geloven een absurditeit is in filosofisch opzicht.

Wilde chicorei

Zijn grootste voorbeeld daarbij is het christendom (Blz 92):

Have not the European peoples regarded as incontrovertible for more than fifteen centuries religious legends which, closely examined are as barbarous as those of Moloch? (dat was de god van kinderoffers, die recent in Rome werd tentoon gesteld bij een kunstexpositie RZ)

The frightful absurdity of the legend of a God who revenges himself for the disobedience of one of his creatures (Adam RZ) by inflicting horrible tortures on his son (Jezus RZ)remained unperceived during many centuries.

Such potent geniuses as a Galileo, a Newton and a Leibnitz never supposed for an instant that the truth of such dogmas could be called into question. Nothing can be more typical than this fgact of the hypnothising effect of general beliefs, but at the same time nothing can mark more decisively the humiliating limitations of our intelligence.

Het slagveld, nu agrarisch gebied

Het grote voorbeeld van prestige voor Le Bon, Napoleon
Rond zulke dogma’s worden dan hele instituties gebouwd, zo vervolgt Le Bon. Van een God die boos wordt omdat 1 van zijn creaties van de boom der kennis eet. En daarover is hij dan eeuwig verbolgen, tot hij zijn woede kan afreageren op een mens die ‘zijn zoon’ zou gaan heten na ontvangst van zijn heilige geest.

Dat iedereen die zijn voordeur nu dus met het bloed van ‘Het Lam’ Jezus besmeurt (de christen) dus niet door de engel der wrake bezocht zal worden, zoals dat al in het Exodus-verhaal gebeurde bij de Egyptenaren.

Met het wegvallen van het gezag van het christendom, hou je nog Personen over, Macht dat prestige kan krijgen. En hier kiest Le Bon als Fransman natuurlijk Napoleon als voorbeeld. Hoe is het mogelijk, dat mensen die vanaf 1789 met de Franse Revolutie nog ‘Ni Dieu, Ni Maitre’ riepen (geen God geen Heerser), als knipmes bogen voor Napoleon en hem zomaar als keizer accepteerden.

De attente Bijbellezer wist natuurlijk al dat de publieke sympathie eenvoudig omslaat van ‘Hosannah’ naar ‘kruisigt hem’ en ‘Barabas vrij’. Maar als modern voorbeeld fascineert Napoleon, die volgens Le Bon iedereen bij eerste ontmoeting meteen in de macht had. Als klein ventje.

Bedenk daarbij verder dat in die tijd sinds de 18de eeuw alles dat ‘Frans’ was geassocieerd werd met ‘goede smaak’. Vanwege het prestige van de Franse cultuur praatte Koning Willem 1 van Oranje ook Frans. De Oranje-telg liet de Butte de Lion bij Waterloo oprichten met bij elkaar geschoven slagveldgrond van Waterloo. Om ‘zijn’ overwinning te vieren.

Ik heb nog een valkerijboek uit ongeveer 1850 ‘Traite de fauconnerie’ van Schlegel, in het Frans geschreven voor de Nederlandse koning.

Butte de Lion opgericht door Koning Willem 1 in 1815

Bijna had Napoleon nog gewonnen
Napoleon- 1 persoon met natuurlijk prestige- kon dus miljoenen mensen mee de dood in slepen. Niet alleen dat. Was hij eerder al na een militaire nederlaag verbannen naar Elba. Zodra hij vanaf Elba terugkeerde, was enkel zijn aanwezigheid al genoeg voor mensen om betoverd te raken. Zodat hij weer een heel leger Fransen achter zich kreeg.

Terwijl je- zo betoogt Le Bon- zou denken dat die nu wel eens oorlogsmoe zouden zijn.

Zodat het maar een haar scheelde, of de geallieerden hadden alsnog in 1815 bij Waterloo tegen Napoleon verloren. In Le Bon zijn tijd kwam de media-industrie van kranten net in volle bloei, en die dicteerden het komen en gaan van ‘de publieke opinie’ waarnaar politici hun oren lieten hangen.

Het slagveld, vlak onder Brussel, nu agrarisch gebied

Nu gaat bij moderne massamensen dat op en neer springen van de ‘publieke opinie’ nog veel sneller, aldus Le Bon.  Omdat mensen geen sterke eigen geloven meer hebben buiten ‘als het met mij maar goed gaat’. Die labiele stuurloosheid, dat kan natuurlijk voor een totalitaire machtsagenda een ideale kans zijn.

Want wanneer jij je dan in ‘een crisis’ als ‘De Leider/autoriteit’ met de vertrouwdheid en het gezag van ‘de dokter’ profileert, kan de hele massa als knipmes voor je buigen. In een tijd waarin iedereen alleen om ‘hoe gaat het met mij’ geeft en dus de eigen gezondheid, dan is De Dokter die je gezondheid bewaakt de ultieme Grote Broer.

Frankrijk is al voor Dokter Grote Broer gevallen, daar draagt iedereen op straat al de visuele symbolen van de medi-dictatuur. Nederland volgt spoedig. Die muilkorven dienen in de open ruimte uiteraard geen enkele medische functie.

Visuele steunbetuigingen aan massapsychose
Maar wie goed oplette bij Le Bon, om feitelijke juistheid en waarheid draait het ook niet bij massapsychosen. Wanneer je de huidige virushysterie herkent als massapsychologische operatie, dan snap je ook de rationele functie van irrationele maatregelen die mensen ontmenselijken.

Het zijn visuele steunbetuigingen aan ‘De Macht’, dat je bereid bent daarvoor te buigen.

De Macht heeft zichtbare symbolen nodig van je gehoorzaamheid. Wanneer niemand met muilkorf op straat loopt, zou je haast kunnen geloven dat je eigenlijk nergens bang voor hoeft te zijn. Behalve dan voor de mensen die ‘de orders opvolgen’ en mensen die sociaal besmet zijn geraakt via bezwering en herhaling.

Zie maar hoe vaak het woord ‘Corona’ opduikt in iedere krant iedere dag. Wanneer je zoals Maurice de Hond over details discuzeurt als ‘kunnen grote druppels het virus overbrengen of kleine druppels’, dan betuig je steun aan de macht.

Want je bevraagt het prestige van de basisaanname niet, maar praat in plussen en minnen. IN plaats van dat je de discussie verplaatst naar de kern, die van de fundamentele aantasting van grondrechten en vrijheden. Die gaan als vuilnis over boord, zodra mensen bang zijn gemaakt en De Leider draagt ze op te luisteren voor hun bestwil.

Slagveld-poezie

Big Doctor is watching you
Zoals Le Bon ook stelt, bij iedere generatie kan dat opnieuw weer gebeuren. Ongeveer 90 jaar na Josef Goebbels leven ook geen mensen meer, die meemaakten hoe de massa als knipmes voor de Fuhrer ging. Ditmaal is er niet een persoonscultus, waar het prestige aan hangt. Het prestige hangt nu aan ‘de wetenschap’ en ‘De Staat’ die ons heil zal brengen, als we al onze vrijheden maar inleveren.

En zo zie je mondiaal zelfs gebeuren, op ongekende schaal, wat je niet voor mogelijk had gehouden, zelfs niet onder de CO2-hysterie. Alsof de hele geschiedenis nooit geweest is.

Nee, DIT maal is het heel anders. Men bedoelt dan; deze generatie doorleeft geheel opnieuw op eigen wijze wat toen al gebeurde, en bij Napoleon enzovoort… We gaan kortom akelige tijden tegemoet, omdat ‘de massa’ zal luisteren naar De Leider in witte doktersjas, Big Doctor is watching you..

De dokter is bij moderne mensen – die geobsedeerd zijn door eigen gezondheid en welzijn- de laatste autoriteit waar nog prestige aan hangt. De geleerde meneer in de witte jas, die ‘wetenschappelijke zekerheid’ belooft. En ‘de wetenschap’ als fundering van de restanten van superioriteitsgevoel van ‘Het Westen’, daar hangt dat zelfde prestige nog aan. Dus buigt de massa als knipmes voor ‘Big Doctor’, die straks niet meer zal blijken dan een spindoctor.

Het staat daarom ook al vast, dat de dictatuur van de medische industrie haar Waterloo zal vinden. Vroeg of laat.

4 Replies to “Iedere dictatuur vindt vroeg of laat zijn Waterloo”

 1. ‘sociaal prestige’ zo dadelijk naar een BBQ met oude sport maatjes zou gezellig kunnen worden ware het niet dat er afzeggingen zijn vanwege de media propaganda de afgelopen tijd rondom het killervirus.
  Iedereen vol begrip en de 1,5 m regel gaat in “geef acht! ” genomen worden.
  pfffff het gaat warm worden.

  1. Onderstaande reacties voor een BBQ in een enorme tuin met achttien kennissen/vrienden ( namen aangepast) zijn toch wel heel bijzonder. RIVM , OMT, WHO , mediaatjes en kabinet , zie het gevolg van jullie gewetenloze inzet en loop naar de hel !

   Beste vrienden.
   Wij zouden zaterdag ook bij de bbq gewoon aanwezig zijn. Maar omdat het coronavirus vooral in die regio zo toeneemt hebben wij besloten om daar niet naar toe te gaan. Wij, en ik met name, vindt het voor Ellie te groot risico met 18 man/vrouw bij elkaar te komen. Meeste besmettingen blijken bij dit soort bijeenkomsten te gebeuren en voor haar kan Corrona krijgen dodelijk zijn, omdat ze weerstandverlagers moet slikken ivm autoimmum ziekte. We zijn om die reden dus heel terughoudend in onze contacten.

   Jaap en Piet heb ik het al telefonisch laten weten, maar ik wilde jullie dit ook niet onthouden.
   Ik hoop dat het verder voor de rest heel gezellig wordt en dat we na corronatijd weer eens elkaar normaal kunnen begroeten.

   Ellie en Piet

   Beste allemaal,

   Ingrid en ik zitten ook al een tijdje te dubben, want de trend van de ontwikkelingen is niet best.
   We zijn allemaal niet van de lichtzinnige generatie, we passen op, maar we weten ook allemaal wat het noodlot kan brengen.
   We weten dat als je buiten ben de kans op een besmetting erg laag is.

   Wij tweetjes passen de regels die de huidige situatie met zich mee brengt toe.
   Ik mijd sinds begin maart alles en iedereen, zet alleen de kliko’s buiten en weer naar binnen, ga alleen naar de super om voldoende bier te halen.
   Wij begrijpen de argumenten van Ellie en Piet, wij kijken morgen of we het wel aandurven.
   Ik behoor gezien mijn leeftijd en een ademhalingsmankement (halfzijdige middenrifverlamming) ook tot de risicogroep.
   We hebben ook nog wat oude (90+ ers) familieleden waar Ingrid mantelzorger voor is….

   Henk en Ingrid

   Vrienden,

   Wij, Ingrid en ik, hebben elkaar nog eens diep in de ogen gekeken en we zijn tot de conclusie gekomen .
   dat we zoveel twijfel hebben en daardoor het niet aandurven onder de huidige omstandigheden.
   Het is geen wantrouwen naar jullie toe, maar we willen onze “bubbel” op dit moment, met de huidige toename niet te groot laten worden.
   Met pijn in het hart, tot ziens en betere tijden, veel plezier,
   Henk en Ingrid

 2. Vandaag, 1 dag na de pestconferentie, ergens op de Veluwe in een theetuin gaan zitten voor een Witbiertje. Hoewel pas vanaf maandag weer verplicht, werden de verse rivm-tractaten alweer dwingend onder onze neus gedrukt om in te vullen. Horeca-exploitanten moeten dit opnieuw doen maar de gast mag nu gewoon weigeren. Onder druk van mijn partner toch maar weer slaafs alles ingevuld. Toen werden we gesommeerd naar een ander tafeltje te verhuizen omdat het gereserveerd was. Na de moeizame verhuizing (34 graden en 40 km gefietst), kwam er een driftig sprayende tiener de door ons besmette stoeltjes ‘schoon’ wrijven. Zum kotzen! Op het toilet rukte ik van gif de 10 coronageboden van de muur. Roomser dan de paus zwaaide de uitbater ons, niezend in zijn elleboog, uit.

  1. Tja, en dat allemaal voor een hersenspinsel van Rockefeller medicine…

   There is a discussion that is not being had that needs to happen. We need to look back at history during the time of the Germ Theory vs Terrain Theory science, who the people were involved and how Germ Theory, even though proven false, was ushered through as postulates so that the drug companies could create named diseases and offer their cures.

   Pasteur was a plagiarist and recanted his stance on his death bed, stating “I was wrong, the germ is nothing, the terrain is everything” but by this point, vaccines and their poisons were inside the halls of the Rockefeller backed drug institutions & schools and it all fell on deaf ears.

   We cannot create “green vaccines”, there is no such thing. The basic understanding of infectious medicine is incorrect from it’s devious inception and the truth of this must come to light. Germs do NOT cause disease.

   SCIENTISM: The Cult of Vaccines ~ Amandha Vollmer https://www.youtube.com/watch?v=fj6pw6Jx2-M

   https://www.globalresearch.ca/covid-19-does-not-exist-global-elite-campaign-terror-against-humanity/5720214

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *