Oorlog tegen je eigen bevolking…

Zoals frontsoldaat en tekenaar Otto Dix een gasaanval zag

Afgelopen jaren tourden we slagvelden langs van de Eerste Wereld Oorlog (1914-1918), toen met name de ‘lagere klassen’ door hun officieren op industriële als ‘Sir’ Douglas Haig op industriële wijze werden doorgedraaid. Zijn wijze van omgang met manschappen bij de Battle of the Somme (1916) werd symbolisch voor de zinloosheid van de slachtingen. Niettemin staat in Glasgow nog een standbeeld van Haig op een paard.

Complete mausolea verrijzen in jaren ’20

Soldaten met mondkapjes
In de Eerste Wereld Oorlog moesten soldaten al mondkapjes op, omdat de Joodse Duitser Fritz Haber net gifgassen had uitgevonden als mosterdgas. Die werden vanaf 1915 als verdelgingsmiddel tegen mensen ingezet. We kregen het verhaal mee dat ‘nationalisme’ de aanstichter van zulke oorlogen zou zijn. Oftewel, daarom moest Europa maar 1 worden, en uiteindelijk de hele wereld 1 onder een League of Nations (na ’45 Verenigde Naties)

Vanuit het idee dat je ‘de wereld’ zou gaan besturen met vele kapiteins op 1 ruimteschip Aarde. Terwijl uiteindelijk natuurlijk altijd 1 vermogende fractie bovendrijft die de macht naar zich toetrekt. Zoals de kliek rond Bill Gates nu.

Dus ..Wat is nu het bewijs eigenlijk dat ‘nationalisme’ oorlogen aansticht? De bommenregens op Irak, Libië en Afghanistan kwamen uit het globalistische kamp.

Andermaal zie je vooral dat ‘De Overheid’, De Staat de grootste en meest meedogenloze lijkenvreter is, met de financiers van wapentuig daar achter als lachende derde. Door nationalisme en etnocentrisme (opkomen voor eigen volk) te zondebokken lijk je rond die constatering een rookgordijn te leggen.

Bovendien speelden andere materialistische ideologieën mee, die de elite van toen beïnvloedden.

Bord dat Duitsers voor Engelsen nalieten…

Uitlaatklep voor bevolkingsgroei
In de jaren ’20 kwam het schuldgevoel op over de massamoord door overheden op hun eigen bevolkingen. En dus verrezen op Vlaamse en Franse bodem marmeren dodensteden, mausolea die de glorie van ‘De Groote Oorlog’ moesten verheerlijken.

Ook kwam de klaproos als symbool op ter herinnering aan al die verscheurde levens. Heel indrukwekkend, maar voor de bestuurlijke elite was het ook mogelijk een schaamlap. Bovendien is er te weinig aandacht geweest voor de materialistische denkwijze, die de ontmenselijking van mensen kon rechtvaardigen.

De combinatie van darwinisme en malthusiaanse bevolkingstheorie (zelfde theorie die aan basis staat van Club van Rome), zou in die jaren ook voedingsbodem geven bij de elite om te geloven dat je de ‘feebleminded’ en lagere klassen best wat kon uitdunnen. Een vorm van menselijk populatiebeheer.

Klaprozen bij de Somme

Zie daartoe ‘Culling the Herd, Eugenics and the Conservation Movement’ van Garland Allan. Men schuift zulke theorieën bij de Duitsers in de schoenen, maar bedenk dat het in de jaren1900-1940 ‘progressief’ was om voor eugenetica te pleiten, juist ook in het Anglo-Amerikaanse kamp.

Het kolonialisme werd gezien als een manier om bevolkingsgroei van Europese naties een uitlaatklep te geven. Maar was die wereld eenmaal met blanken bevolkt, dan was een andere manier nodig om de groei te temperen.

De eugenetica-beweging kan qua giftig gedachtengoed ook mee hebben gespeeld bij het doordraaien van ‘lagere’ levens

Nationalisme oorzaak oorlog?
We kregen vroeger de bewering dus mee, alsof ‘nationalisme’ oorzaak zou zijn van de twee grote oorlogen tussen Europese naties. Terwijl hier de restanten van keizerrijken (Oostenrijk-Hongarije) vochten en koloniale rijken. Oostenrijk bevond zich al in verval, terwijl die kolonialen hun gebied nog uitbreidden.

Wat je hier eigenlijk zag, was de strijd van een nationalistisch georiënteerd land (Duitsland) tegen een koloniaal wereldrijk onder de knoet van Joodse financiers als Warburg (in VS) en Rothschild (UK). Die dwongen hun eigen racistische etnostaat af op land dat sinds Romeins Keizer Hadrianus (133) Palestina zou heten.

Die droom werd in 1948 een realiteit, doordat zij met hun agenten hielpen (bv Edward Mannes Baruch, War Industries Board) om de Amerikanen de oorlog in te trekken.

Bron: www.balfour100.com, 1917

Lord Balfour zond Rothschild als dank voor de geslaagde hulp (1917) toen de Balfour Declaration. Ze zouden het in Ottomaanse handen verkerende Palestina veroveren, dus van de bondgenoten van de Duitsers. Die hadden zonder die ingreep dus de oorlog gewonnen. En dan was er ook niet nog een tweede oorlog geweest.

Dat verenigde Europa onder Duitse leiding was er enkel wat eerder gekomen.

Poppies

Dus de ware strijd ging toen over nationalisme tegen kosmopolitisme van de Fransen, Britten en de financiers van hun globalistische expansiedrift. Het globalisme zou winnen, zodat Europa na 80 jaar nog steeds is bezet door de Amerikanen als vlaggendragers van de utopie van 1 wereldregering.

Die mochten daar wel voor dood..

Oppervlakkige retoriek
De denkfout die mensen kunnen maken is: er zijn vele manieren om jezelf in te beelden tot ‘een elite’ te behoren, die op basis daarvan de rechten van anderen verregaand met voeten mag treden. Men schopt dan tegen ‘elitair’ en tegen ‘racisme’. Maar zulke kretologie past bij een materialistische ideologie, die van het bolsjewisme en haar collectivisme. Dat je mensen enkel als ‘groep’ oordeelt en aanspreekt.

Die vorm van goddeloos collectivisme is een breuk met de christelijke traditie, zoals Paulus die predikte voor de Jood en de Griek, dus ook de heidenen. Dankzij Paulus werd het mogelijk jezelf ongeacht afkomst eerst als kind van God te zien. Zo werd het ware individualisme geboren, dat liberalen nu aan zichzelf toeschrijven.

Dan mag je wel je eigenheid en afkomst benadrukken, maar niet iemand afschrijven vanwege zijn andere afkomst. Je bent wel een ‘geestelijke elite’, maar die is niet afhankelijk van een etnische groep.

Over de top…

Zodra mensen dat geloof verliezen of weigeren aan te nemen, is de weg natuurlijk open voor etnisch elitisme.

Of je nu gelooft een door JHWH uitverkoren superras te zijn dat de wereld zal regeren, of je gelooft als White Anglo Saxon Protestant (WASP) dat je superieure afkomst als Britse adel bedreigd wordt door rap voortplantende Ierse katholieken. Of door andere lagere bevolkingsgroepen…

Zo zijn mensen nu eenmaal geneigd te denken, onafhankelijk van welke club. Je hebt geen metafyische grond meer dat te veroordelen, en ‘de overwinnaar’ bepaalt vervolgens wat dan ‘goed’ mag heten en wat niet.

Complete dodenstad Thiepvalle

Positief Nationalisme
Daarentegen kun je juist ook positief nationalisme hebben en zelfs positief racisme. Opkomen voor je eigen groep en eigen omgeving, en de ander het recht gunnen dat ook te doen.

Wanneer je verschillen respecteert in plaats van gedwongen relativeert (non-discriminatie), dan kun je van elkaar leren en profiteren. Je hoeft niet dat Romantisch nationalisme te koesteren van de 19de eeuw, de superioriteit van je natie verheerlijken. Dan word je blind voor de kwalijke kanten.

Immers, de Duitsers kunnen goede auto’s bouwen maar ze hebben ook vervelende trekjes. Net als bij ieder individu.

Als bassist heb ik bijna alleen maar negers als ‘helden’, of het nu Stanley Clark is, Victor Wooten, Marcus Miller, Victor Bailey enzovoort. Dat zit er gewoon in, dat groovy muzikale. Daar mogen ze best trots op zijn.

Maar je mag toch ook best eerlijk zijn, en inzien dat je met alleen de blues zingen en soepel swingen geen welvarend, stabiel land kunt bouwen, zoals de Duitsers of zoals de Afrikaanders onder Jan van Riebeeck deden in Zuid Afrika. Een land dat meteen een puinzooi wordt nu de negers het voor zich innemen ten koste van tienduizenden volksbroeders.

Vecht voor Joodse bankiers en koloniaal rijk

De positieve kant van etnocentrisme en een vorm van nationalisme, dat is je eigenheid koesteren en eigen natuur, dat de moeite van verdedigen waard vinden. Of mag je iemand het recht op zelfverdediging ontzeggen? Hebben sommigen dat recht meer dan anderen?

De hamvraag is misschien ook: gelijke rechten leidt nog niet tot gelijke uitkomsten, want talenten verschillen. Dus wat als de 1 beter in zelfverdediging is dan de ander? Ik ben er zelf nog niet uit, maar wie weet kan de lezer (geïnformeerde!!) suggesties geven.

 

3 Replies to “Oorlog tegen je eigen bevolking…”

 1. Deze tekst van Pink Floyd zegt het allemaal:
  “Forward he cried from the rear
  And the front rank died
  And the general sat
  And the lines on the map
  Moved from side to side”

 2. een interessante kijk op de in jouw laatste alinea’s aangesneden kwestie is middels het boek “Rise and Kill first” van Ronen Bergman.
  Kort intro van de schrijver in https://www.youtube.com/watch?v=65wYT5uCZPQ
  Het boek is in het Nederlands vertaald onder de titel: “Schaduwoorlog. Israël en het geheime liquidatieprogramma van de Mossad.”

  In het algemeen kun je stellen, dat een recht als zodanig niet bestaat, maar eventueel gegeven (door wie?) en/of afgedwongen,
  Aan ‘aanspraak op een recht’ zit onlosmakelijk verbonden een plicht. De verplichting om je in lijn met dat recht te gedragen.
  Wie bijv. het recht op vrijheid claimt, heeft de plicht, dat conceptueel te begrijpen in al haar facetten én daarnaast vervolgens in ALLES dáárvoor te strijden. En geen andere toestand te accepteren. Zo niet, dan heb je het recht niet.
  Een recht is slechts plicht.
  En zo kun je stellen, dat elk volk krijgt, wat het verdient.

 3. De hele historie is er mee doordrenkt: grote groepen (jonge) mannen die elkaar afslachten. In een verhouding van ongeveer 1 op 1. En hoogstwaarschijnlijk is het fenomeen nog veel ouder, in de prehistorie zal het niet veel anders geweest zijn. Het lijkt me niet zozeer en cultureel of politiek verschijnsel, veeleer iets biologisch. Net als seks is oorlogsvoering compulsief en onvermijdelijk gedrag van een soort, in dit geval de mens. De manier waarop je het doet en vormgeeft is van tijd tot tijd anders maar het is gewoon altijd aanwezig.
  Het biologisch nut van sex is duidelijk: nageslacht genereren. Het (biologisch) nut van oorlog: het mannenoverschot opruimen, de natuur heeft helemaal geen 1:1-verhouding mannen-vrouwen nodig om vruchtbaar te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *