Hyena’s hebben clitoris als Hillary Clinton.. (SDG5)

De Literatuur voor vandaag

Voor Blue Tiger Studio namen we het vijfde SDG-doelfilmpje op over ‘Gender Equality’. We verdoen onze tijd niet met open deuren over de evidente biologische man-vrouw-verschillen, maar lezen ‘Mannelijkheid’ van filosoof Harvey Mansfield.

Iedereen die zijn gezonde verstand  (waarneming, ervaring, boerenlogica) gebruikt weet wel hoe het zit. Daar heb je ‘de’ wetenschap niet voor nodig die volgens Mansfield ‘grijs, vlak en oninteressant is’. 

Ook de neoliberalen/marxisten doen mee

Objectiviteit suggereren met technische taal = ‘gender’
De term ‘gender’ is in zichzelf veelzeggend in betekenisloosheid, net als ‘duurzaam’. Het lijkt vooral bedoeld ter manipulatie. Het woord moet de suggestie van ‘wetenschappelijke objectiviteit’ wekken om met de status van ‘wetenschap’ – de gepretendeerde afstandelijkheid-de discussie in je voordeel te beslechten. Zo van ‘zie mij de objectieve man der wetenschap’ versus gij, opportunist-populist die op basis van ‘onderbuikgevoel’ redeneert.

Zodat je een politiek programma kunt opleggen, wat de werkelijke reden is voor het gebruik van die technotaal. Omdat de politieke ideologie van waaruit zij handelen ook claimt ‘de’ wetenschap in pacht te hebben, versus die kortzichtige populisten.

Die ideologie is die van de radicale ‘Verlichting’ ( = Illuminati), die met alles van het Ancien Regime wilde afrekenen. Wie zich op ‘De Verlichting’ beroept en ‘de wetenschap’ om gendergekte te bestrijden, bestrijdt dus zichzelf. Die hanteert de zelfde drogreden dat ‘alleen de wetenschap ons ware kennis biedt’. Dat is een on-wetenschappelijk argument, een ideologie genaamd ‘sciëntisme’.

Je dient er dan ook niet serieus op in te gaan. Over ‘gender’ kun je alleen grapjes maken.

Een garnaal verandert jaarrond van geslacht

Geslachtsverandering heel natuurlijk
Zo heeft het ook weinig zin om op basis van de biologie op de ongelijkheid van man en vrouw te wijzen. Hoewel je daar vermakelijke boeken vanuit darwinistisch perspectief kunt schrijven, zoals bioloog Desmond Morris deed, maar ook bioloog Matt Ridley in ‘The Red Queen’.

De natuur liegt niet en is ook geen ‘sociale constructie’, zo weet ook de kraamzuster zonder prof.dr-titel.

Maar zoals de tot vrouw omgebouwde Joan Roughgarden al betoogt in ‘The Genial Gene’, kun je via evolutionisme ook tot een vorm van ‘constructivisme’ en ‘deconstructie’ komen van ‘genderidentiteiten’. Op de voorkant van haar boek zie je twee papegaaiduikers, zeevogels waarvan de geslachten exact op elkaar lijken.

Je vindt in de natuur ook organismen die van geslacht kunnen veranderen.

De Noordzeegarnaal is daar een voorbeeld van. Mannetjes en vrouwtjes kunnen van geslacht wisselen, en dus in plaats van zaad te injecteren gaan ze dan eitjes leggen. Al kun je dan afvragen, wat wij als mens met die garnaal van doen hebben. Behalve dat ze lekker als cocktail zijn bij een goed glas bier.

Met Staatsagressie de mannelijke agressie elimineren die tot ‘ongelijkheid’ zou leiden

Een Clitoris als Hillary Clinton
De term imposex valt ook in. Er zijn zeeslakken die onder invloed van hormoonverstorende stoffen als ‘vrouwtje’ mannelijke geslachtsorganen ontwikkelen. Een beetje zoals de DDR-schaatsters die met testosteron uitgroeiden tot harige ijsmonsters. De vraag die deze chemische invloed opwerpt is dan: bestaat zoiets als een vastliggende geslachts-identiteit?

Daarnaast heb je gevlekte hyena’s (Crocuta crocuta), waar de vrouwen de broek aan hebben in de roedel. Die kennen dus een matriarchie. De leidende Alfateef van de hyenaroedel heeft net als Hillary Clinton zo’n uitgegroeide clitoris, zo lang dat die op een penis lijkt. Zoals het Smithsonian Magazine schrijft

One gender contradiction is the female spotted hyena’s long clitoris, almost indistinguishable from a penis, through which the animals urinate, mate and even give birth. Scientists call the unusual organ, which is capable of becoming erect, a pseudopenis or a peniform clitoris.

To further confuse matters, a female’s labia are fused and made bulbous by two fatty pads, creating the illusion of a scrotum. For centuries, because of these anomalies, hyenas were suspected of being hermaphrodites capable of changing gender and performing witchcraft

De aanname dat mannelijke agressie met staatsagressie onderdrukt moet

‘Natuurlijk’ hoeft niet ‘goed’ te zijn
Moraal van deze argumentatie: wie zich te zeer op ‘de natuur’  en ‘natuurlijkheid’ beroept als voorbeeld voor ‘mannelijke natuur’ en ‘vrouwelijke natuur’, die valt in de zelfde valkuil, als zij die claimen dat ‘genderrollen’ flexibel zijn en te veranderen.

Je vindt genoeg inspiratie in ‘de’ natuur voor beide argumenten. Met beroep op ‘de natuurwetenschap’ beslis je dus geen moraaldebat.

Voorbeelden in ‘de natuur’ zijn te gebruiken als MORELE rechtvaardiging voor gedrag. Maar… Met beroep op ‘de’ wetenschap leg je zo de weg open voor wat je bereiken wilt (dus niet op het technisch niveau, maar levensbeschouwelijk). Of dat nu de perfectionering van je ‘ras’ is met sociaal darwinisme, of de perfectionering van je ‘individu’ naar het ideaal dat je aanstaat..

Via biologische weg laat je enkel zien, dat zulke ‘rollen’ over langere tijd zouden ontstaan volgens de theorie van Darwin. Of door externe manipulatie. Maar de lijn van argumentatie van evolutiebiologie lijkt veel op die van de ‘sociaal constructivisten’…

… namelijk dat rollen en dus identiteiten niet vast liggen. Zoals ‘soorten’ niet zouden vastliggen.

…op campagne voor de VVD

Door te meten weet je niks
Al zit daar natuurlijk ook een redeneerfout in, die belangrijk is voor de praktijk, het leven van alledag waarvoor je vragen wilt oplossen. In onze levens is de veranderlijkheid door evolutie over miljoenen jaren natuurlijk geen factor van betekenis.

Je kunt die natuur – hoewel flexibel over langere tijd- als min of meer vastliggend gegeven beschouwen. Tenzij je zoals eugenetici als Bill Gates (sociaal darwinisten) willen en transhumanisten (Ray Kurzweil, World Economic Forum) willen de evolutie op technische wijze naar je hand gaat zetten.

Dan kun je de zogenaamde ‘naturalistische drogreden’ (wat in de natuur bestaat/gebeurt is ‘goed’) net als de technologische drogreden (wat technisch mogelijk is moet kunnen) gebruiken tot eigen voordeel.

De auteur… Geen vrouwtje, geen metroman, maar ook zeker geen 1-dimensionale bruut

Als het goed is, begrijp je nu ook dat de term ‘wetenschappelijke objectiviteit’ net als ‘meten is weten’ een drogreden is. Door iets zeer specifieks te meten via een keuze daarvoor. En door de rest niet te beschouwen, de hele context…

Daardoor laat je het gezond verstand en de reëele levenservaring van, de wijsheid van millennia achterwege. Dat wat iedereen wel weet, inclusief de kraamzuster.

Dus het belangrijkste negeer je alsof je dan ‘wetenschappelijk’ zou zijn. En de platte uitkomst daarvan presenteer je als ‘waardenvrije objectiviteit’. Om vervolgens daarmee andere mensen te beleren, die in tegenstelling tot jou enkel opportunistisch zouden doen.

Bij onze cursus Bullshitdetectie is het technische onderdeel van wetenschap daarom ook maar 1 van de vier niveaus. Niveau 3, de levensbeschouwing is vele malen belangrijker, ook belangrijker dan de knikkers (Niveau 2). Daar gaat het bij mensen ook steeds echt om, niet of 1 parametertje 1,1 of 1,2 is, terwijl je de rest van Het Leven buiten beschouwing laat.

Wanneer je hond losloopt krijg je een bekeuring, loopt de wolf los dan krijg je subsidie

Staatsagressie om mannelijke agressie te onderdrukken
Komen we nu bij Harvey Mansfield uit, zijn lof op constructieve mannelijkheid. De moderne associatie met enkel primitieve agressie waarop ook SDG Doel 5 leunt (gendergelijkheid, afgedwongen door staatsagressie tegen mannelijke agressie), die herleidt hij al tot Thomas Hobbes (17de eeuw na Engelse burgeroorlog) en zijn Leviathan.

Hobbes was volgens hem de eerste ‘Liberaal’, omdat hij ‘rechten’ voor ‘plichten’ ging plaatsen. Die positie kun je enkel innemen, wanneer je ook een agressieve superstaat installeert die deze ‘rechten’ toekent. Want ze vallen niet uit de lucht of de natuur. Bij Hobbes zou dat ‘De Leviathan’ worden, het gruwelijke monster uit het bijbelboek Job.

Daarbij beschouwde Hobbes ‘de man’ als enkel agressief, mogelijk door traumatische ervaringen in de Engelse burgeroorlog. In ‘de natuurstaat’ zouden de agressors de anderen uitroeien.

Vanuit dat 1-dimensionele manbeeld van de agressor in natuurstaat (‘De Mens is een Wolf’) kwam hij ook tot de opvatting dat alleen ‘angst’ mensen eerlijk maakt. De rest zou maar snoeverij zijn, wat mensen nu ‘hypocriet’ zouden noemen. Dus zou ook enkel angst voor een ‘soeverein’ (dictator, koning, of zoals nu totalitaire wereldregering) de enige stabiele regeringsvorm zijn.

Hardin’s 50 jaar oude ‘oplossing’ nu realiteit met De Klimaatwet

Leviathan 2.0 tegen mannelijke agressie
Die zelfde tendens zie je dus exact terug bij de huidige 2030 Agenda, de ‘groene’ politiek sinds 1968. Zoals bij Garrett Hardin’s ‘Tragedy of the Commons’. De planeet (‘commons, gemeenschappelijke weidegrond) die als in een Griekse tragedie geplunderd zou worden. Tenzij de spelers op die planeet een agressieve technocratenregering boven zich erkennen, die de lakens uitdeelt (mutual coercion mutualy agreed upon)

Dus moet er die zelfde Leviathan van Hobbes komen in wereldregeringsvorm, na een ‘Great Reset’, waar iedereen een muilkorf draagt. De huidige 2030 Agenda met haar 17 SDG Doelen en de vredesbeweging, ze hebben op zijn best een problematische relatie met ‘de man’. Gebaseerd op het 1-dimensionale manbeeld van Hobbes en zijn Leviathan.

Hardin’s artikel: zijn ‘oplossing: ‘Coercion mutually agreed upon’ verwoord de geest van de Klimaatwet: een dictatuur

Vrouwenrechten, bedacht door mannen
Daar maken ze een stereotype van, als gelijkschakeling met ‘agressie’. Iets dat beteugeld moet worden. Dat is ook de verborgen aanname achter het woord ‘gender’: dat alleen angst voor staatsagressie tot een rechtvaardige maatschappij leidt. Omdat anders mannelijke agressie- die bijna ziekelijk in het blanke christenras verankerd zou zitten- tot onderdrukking leidt van allerlei zielige groepen.

Dat argument kom je tegen bij HG Wells zijn ‘New World Order’ (1941). Alle mannen tussen 18-45 zouden vanwege hun geldingsdrang min of meer gecastreerd/pacificeerd moeten worden. ‘Socialism Unavoidable’ schreef hij toen, als opsteller van de “Mensenrechten’, die via de Verenigde Naties (1948) tot oprichtingsdocument van de proto-wereldregering werden.

Opnieuw: Rechten die voorafgaan aan plichten. Nuchter bekeken: de overheid/staatsagressie gaat vooraf aan je eigen verantwoordelijkheid.

Ook een man-voorbeeld: zelfopoffering

Zelfopoffering kan ook mannelijke eigenschap zijn
Op basis van het 1-dimensionale stereotype van de man als agressor sinds Hobbes en opvolgende ‘liberalen’, zijn manonvriendelijke wetten bedacht. Zoals de ‘wet gelijke behandeling’ (blanke man bek houden) en het Non-discriminatie-artikel1 uit de grondwet: dat herbergt de aanname dat de blanke man een botte agressor is met de natuurlijke neiging andere kwetsbare groepen te kleineren. 

Steeds zie je dat nationale wetgeving is ge-ent, of geinspireerd door commissies en convenanten, verdragen van de Verenigde Naties. Via zogenaamde Public Interest Litigation (PIL), met procederende ngo’s en juristen raken die verdragen dan in nationale wetten verankderd.

Die blanke christenman is ook enkel tot opportunistisch waarnemen tot eigen voordeel in staat, zo impliceert ‘non-discriminatie’. Dus mag je niet waar nemen wat je ziet (niet onderscheid maken), op straffe van staatsagressie. De verwrongen mannelijke geesten die zulke wetten bedachten, misschien zijn zij 1-dimensionaal agressief. 

Russische vrouw en Vlaamse man.

Typische machtsmensen, die vrouwen misbruiken voor hun totalitaire wensen. Op basis van een primitief manbeeld in ‘natuurstaat’, de knuppelbruut die zoveel mogelijk zijn genen wil verspreiden. Of het andere uiterste, die gecastreerde metroman met z’n heliumstemmetje, die Niveau Nichtcreme moet smeren op z’n tere huidje.

En het lijkt mij een leugen dat ‘angst’ je eerlijk maakt. Daardoor draaien mensen zich juist in allerlei bochten. De Liefde maakt je eerlijk, liefde en verlangen om tot waarheid te komen.

Prachtig, een vrouwelijke vrouw.

Zelfopoffering op mannelijke wijze: Jezus Christus
In onze Westerse traditie hebben we dus wel wat betere voorbeelden van mannelijkheid, dan de bruut in natuurstaat. Neem Jezus Christus, die de eigenschap van zelfopoffering weergeeft via mannelijke weg. Een vrouw doet dat als moeder van nature al, die opoffering. Kijk deze week dus Blue Tiger Studio, ik en filosoof Tom Zwitser hebben daar nog veel meer interessants over te melden.

Moraal van het verhaal: ‘gender’ staat enkel voor negativiteit, de machtshonger van enkelen die ze via totalitaire staatsagressie botvieren. Zo is het feminisme ook een uitvinding van mannen, Karl Marx en Nietschze. Mensen met ‘wil tot macht’ en vooral rancune..

Zo kun je die boze feministen ook zien, alsof ze de 1-dimensionale mannelijke bruut van Hobbes als voorbeeld absorbeerden. Homo crocuta (hyeanamens) met peniforme clitoris (overgevoelig) als voorbeeld in plaats van Homo lupus, de wolfman.

Gelukkig zijn lang niet alle mannen zo giftig als Marx, die zelf te zwak was iets te bereiken zodat hij leefde op de zak van Friedrich Engels.

Dus: Waarom kunnen we het niet over positieve vrouwelijkheid en positieve mannelijkheid hebben? Veel gezelliger en leuker. Dat neomarxistische gezeur, het is allemaal zo zielig en zuur, vreugdeloos en boos.

2 Replies to “Hyena’s hebben clitoris als Hillary Clinton.. (SDG5)”

  1. De virologie/microbiologie is ook ‘objectieve’ (pseudo)wetenschap. Door de onvoorstelbare kracht van het immuunsysteem van onze lichamen volledig weg te laten en van een (niet bestaand, extern en door Pasteur op zijn sterfbed verworpen) ziekmakend virus (=door de lichaamscellen via bacterieen afgevoerde gifstoffen) uit te gaan en een totaal ondeugdelijke pcr test te gebruiken kun je de vrijheid van mensen afnemen. Geheel volgens de (werkelijke) SDG doelen van Agenda 2030.

  2. Was weer een mooie uitzending van de blauwe tijger. Een trend die waarneembaar is, is dat diverse vrouwenclubs in NL ook diezelfde hocuspocustaal over beginnen te nemen. De soroptimisten en onze oranje vrienden van https://www.orangetheworld.nl/ zijn we wegbereiders van deze satanische agenda. Ik ben benieuwd welk type man met dergelijke dames een huishouden zou willen delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *