Nobelprijswinnares ‘ontdekt’ 1000 jaar oude boeren-oplossing

Visserman van Koehoal

Zoals ik met filosoof Tom Zwitser bespreek in de vijfde aflevering over SDG Doel 5- ‘Gendergelijkheid’-  voor Blue Tiger Studio, schuilt achter dat idee een eenzijdig beeld van de man als ‘agressor’.  En dat die mannelijke agressie door een grotere agressor, ‘De Staat’ onderdrukt moet worden.

Dat beeld vind je ook terug in de ‘groene’ agenda. Er zou een ‘wetenschappelijk’ management van natuurlijke hulpbronnen nodig zijn, dus een technocratische dictatuur die nu met de 2030 Agenda realiteit wordt in Nederland en andere Westerse landen.

Sinds ecoloog Garrett Hardin in Science ‘The Tragedy of the Commons’ (1968) publiceerde, gaat de groene gemeente er vanuit, dat mensen onderling geen normale afspraken kunnen maken. En dat er dus een groene Leviathan nodig is, een wereldautoriteit die hekken zet. Omdat er anders een ‘tragedie’ optreedt, een plundering van grond en grondstoffen.

In de realiteit buiten de universiteit gaat dat natuurlijk geheel anders. Mensen zijn niet enkel agressieve egoïsten die bevoogding nodig hebben. Zulke simplistische mensen bestaan alleen in theorie.

In 1996 vond de econome Elinor Ostrom uiteindelijk ‘de oplossing’ van dat probleem dat op de universiteit en in de media bestond van ‘De Tragedie van de Meent’. Daarvoor kreeg ze als eerste vrouw de Nobelprijs voor de economie. De hele feministengemeenschap blij.

Maar de ‘Waterschappen’ die de Friezen bedachten voor dijkaanleg, die gingen Ostrom met haar Nobelprijs al eeuwen voor bij de oplossing van Ostrom haar speltheoretische vraagstuk… Alsof vrijheid voor het individu de ondergang van het collectief zou betekenen. Onzin.

We schreven al over de 13de eeuwse ‘Slachtedijk’, vernoemd naar ‘hoefslagen’ van boeren met hun ‘hoeve’ die elk hun stukje zeedijk op orde hielden. Vrije individuen, die uit welbegrepen eigenbelang ook het collectief bewaken.

Slachte boven Oosterbierum

Hoogleraar waterbouwkunde Han Vrijling (TU Delft) stuurde me het artikel ‘Wetten, economische wetten en natuurwetten’ dat hij in 2013 schreef. De moderne bestuurlijke realiteit plaatst ‘bestuurlijke consensus’ (iedereen moet elkaar lief vinden) voor de technische oplossing, waar ingenieurs vanuit gaan.

]Hij schrijft:

Het is binnen een markteconomie niet mogelijk om tot de aanleg van een dijk te komen. Wie neemt de enorme investering voor zijn rekening, die de frequentie van overstromen met zout water voor alle boeren terugbrengt? Hoe kan de initiatiefnemer het nut van zijn investering in rekening brengen bij degenen die profiteren? Ieder die niet betaalt, deelt toch in het voordeel.

Ach ja, een vrouw moet ook eens een Nobelprijs krijgen…

Deze “Tragedy of the Commons” kan alleen worden opgelost als de boeren samen een bestuur in het leven roepen, dat de taak krijgt de gemeenschappelijke dijk te bouwen en te onderhouden en het recht daartoe een belasting te heffen.

Een technische oplossing, die voldoet aan de natuurkundige en de economische wetten kan gerealiseerd worden door een bestuur van dezelfde geografische schaal met de juiste wetten.

Onze waterschappen zijn in dit opzicht niet uniek. Overal waar in de wereld irrigatiesystemen zijn aangelegd, waarbij water in de natte tijd wordt opgeslagen om het in de droge tijd te gebruiken voor bevloeiing, is deze zelfde bestuurlijke horde genomen.

Waarschijnlijk al meer dan 1000j voor Chr.

Hardin’s artikel: zijn ‘oplossing: ‘Coercion mutually agreed upon’ verwoord de geest van de Klimaatwet: een dictatuur

De ‘tragedie’ bestond dus vooral in de beleving van ecoloog Garrett Hardin en de academische wereld. Zij verklaren achteraf, wat mensen in de praktijk al veel eerder verzonnen.

Overigns had niet Elinor Ostrom de Nobelprijs voor Economie moeten krijgen, maar Thomas Sowell:

De Goeroe! Wat een bad van relativering, nuchterheid… Humor ook. Kom daar bij feministen eens om. Die monsters, die na een aantal mislukte liefdesrelaties een rancune naar mannen opbouwden die nooit meer heelde.

5 Replies to “Nobelprijswinnares ‘ontdekt’ 1000 jaar oude boeren-oplossing”

 1. Thomas Sowell, altijd geweldig! Zijn boeken en columns hebben me veel over de werking van de economie geleerd. Het helpt ook enorm om de onmogelijkheden van allerhande politieke beloften te zien.

 2. “Overigns had niet Elinor Ostrom de Nobelprijs voor Economie moeten krijgen, maar Thomas Sowell”

  Ik heb een heel aantal video’s en interview van hem gezien, maar altijd leerzaam. Kijk als ze hem nou boegbeeld maken van de BLM beweging dan kan het nog goed komen. Maar hij zal waarschijnlijk weggezet worden als een Bounty.

 3. Thomas Sowell zal, naar mijn verwachting, zijn naam niet willen verbinden aan een Marxistische beweging zoals BLM. Het komt ook niet goed met die club, want hun motieven zijn vals.

 4. Was een mooie en humoristische video over SGD 5: gendergelijkheid bij Blue Tiger.

  Ik begrijp niet waar het idee vandaan komt dat de mens (of bijna ieder mens) altijd met geweld bezit wil nemen van andere mensen hun eigendommen. Het idee van Thomas Hobbes. Dat is domweg niet waar. Ik ken persoonlijk geen mensen die graag oorlog willen tussen landen omdat ze denken er zelf beter van te worden. Ze willen alleen oorlog als hun eerst angst wordt aangepraat.

  Zie bijvoorbeeld nu wat de angstporno van de MSM met mensen doet. Angst maakt dat mensen zich laten leiden door emoties in plaats dat ze even logisch nadenken en de feiten op een rijtje zetten.

  De enige mensen die oorlog willen zijn mensen in de hoogste bestuursorganen. Daar zijn ze niet gekomen door hun fantastische resultaten als bestuurder, maar door hun tomeloze ambitie en honger naar macht. Zij zijn de enigen die garen kunnen spinnen door oorlogen te voeren (en te winnen). https://pieterstuurman.blogspot.com/2013/11/macht.html.

  De mensen die ik ken willen een vreedzaam leven met hun medemensen. Jij mag doen wat je wilt, zolang het je medemens maar niet schaadt. En zo mag ik dat dan ook. Nog beter is het om elkaar te helpen bij elkaars “zwakheden” en elkaar te laten profiteren van elkaars “talenten”. Simpelweg omdat je daar het gelukkigst van wordt.

  (Volgens Wikipedia is dit de theologische opvatting van Thomas Hobbes:
  “In de theologie is zijn opvatting dat zowel de mens, God, de Hemel als de Hel uit stof en beweging bestaan en om die reden aan dezelfde natuurwetten gehoorzaamt als andere stoffelijke zaken, zeer invloedrijk gebleken.”

  Met andere woorden; hij was geen wonder van (goddelijk) geestelijk vernuft, maar een pure materialist. dan wordt je als vanzelf een narcist die de wereld wel even zal herscheppen naar zijn eigen beeld.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *