Wereldsocialisten openen frontale aanval op Nederland

Even in maatpak bij het Friese vrijheidsmonument

Vandaag ontdekken we hoe al 100 jaar lang een VN-zusterclub de zelfbeschikking van werkgevers uit het mkb beknot, en bureaucratie doet uitdijen: de International Labour Organisation. (ILO) Zij formuleerden SDG Doel 8: ‘Decent Work’, waaruit fijnmazige regels voor ‘veiligheid op de werkvloer’ voortkomen.

Zodat bijvoorbeeld de schipper van een visserschip van iedere werknemer een gedetailleerd urenlogboek moet bijhouden. 

Groeiend internationaal centralisme laat lokale bevolkingen alle zeggenschap verliezen over hun eigen werkomgeving. Uit naam van ‘bescherming van De Arbeider’ belandt het MKB zo tussen een muur van Bureaucratie, de macht van Niet gekozen organisaties (ngo’s) en Multinationals.

Van de webzijde van het Global Compact

Utopisch Socialisme, de International Labour Organisation (ILO)
We stuitten in voorbereiding op ons item bij Blue Tiger Studio over SDG8 van de 2030 Agenda, ‘Decent Work and Economic Growth’ op een reeds eeuw oude werelsocialisten-organisatie: De International Labour Organisaton. (ILO)

Die schreef voor het Global Compact (massa-immigratie als ‘grondrecht’) van de Verenigde Naties deze brochure.

Hun ‘Global Jobs Pact’ uit 2009 zou door alle regeringen zijn overgenomen. Dus ook de Nederlandse. Nooit geweten, laat staan dat ik de ILO kende. Maar dan zie je dus andermaal: hoe obscure clubs in de internationale NGO-top tot op lokaal niveau de economische gang van zaken kunnen bepalen, tot de import van donkergekleurde kansenparels in Tietjetrekkeradeel.

Hoera, nog meer kansenparels op komst!

Wereldsocialisten hebben een rotsvast geloof dat ambtenaren De Betere Wereld brengen via topdown afgedwongen internationale dictaten. En dat ‘meer regels’ het paradijs brengen.

Zo schrijven ze in relatie tot SDG Doel 10 ook, dat landen massa-immigratie moeten faciliteren. Dat is ook he doel van het Global Compact, en van de EUSSR. Die willen nu jaarlijks nog 1 miljoen kansenparels extra importeren, met immigratie als ‘grondrecht’:

Eritreers die CO2 opslaan (Koolzuur in Heineken) om hun Ecologische Voetafdruk tot Eritreese standaard te verlagen 🙂

Nog meer ingenieurs, dokters en hoog gekwalificeerde bierdrinkers uit Eritrea! We kunnen niet wachten, tot hun Global Compact is afgedwongen, allemaal gratis wonend voor de rest van hun leven in ‘duurzame’ huizen, die Bouwend Nederland op publieke kosten bijbouwt voor Tristate City. (SDG Doel 11)

Want dat beleid past in hun ‘Global Jobs Pact’: het op New Deal-wijze aanjagen van publieke investeringen ( = bankschulden overheid)

Door de ILO vermarkt in 1999, en vervolgens via internationale ‘vrijblijvende aanbevelingen’ tot dwingende regulering

Decent Work = meer overheidscontrole op alle levensfacetten
Het blijkt dat kreten als ‘Decent Work’- dus SDG Doel 8- direct uit de koker van de ILO komen, maar ook de kreet ‘Social Justice’. Neomarxistische woordkunstenaars, ze zijn meesters van de ‘voelgoed’-marketing. Sociale gelijkheid betekent dus: sommigen meer gelijk dan anderen.

De evenveel als nietszeggende kreet ‘Goed werk’ (Decent Work) werd door de ILO, als VN-zusterclub in 1999 al vermarkt. De ‘European Observatory of Working Life’, het EUSSR-agentschap dat zich met werkgevers bemoeit, pretendeert nu dat er ‘objectieve’ manieren zijn om dit vage concept te ‘meten’:

Decent work can be measured through statistical indicators which the Commission recommends could include intrinsic job quality, skills and lifelong learning, gender equality, health and safety at work, flexibility and security, inclusion (uitkeringen RZ) and access to the labour market, work organisation and work-life balance (papadagen op kosten werkgever), social dialogue and worker participation, diversity (Akwasi en zijn companen voortrekken) and non-discrimination, (blanke man kop houden)

Zoals bij alle gedrochten die het wereldsocialistisch brein voortbrengt voor hun ‘Betere Wereld’, krijg je als grootste zekerheid: meer bureaucratie en hogere belastingen. Dat is ook wat ‘eerlijke globalisering’ (belastingvoordeel multinationals) brengt en ‘groene economie’ (CO2-zwendel)

‘Eerlijke globalisering’? Waarom niet ‘eindigen ideologische globalisering’…

‘Fair Globalisation’ = World Economic Forum en globalisme
ILO haar basis-aanname is de zelfde als die van wereldbankiers. Meer Globalisme moet. De wereld moet meer vervlochten, meer internationaal topdown gecoordineerd: in plaats van dat landen op eigen wijze regelen hoe zij werken, leven en wonen willen.

Zie maar hun brochure van het Global Jobs Pact (2009) met ‘aanbevelingen’ en intentie-afspraken, die uiteindelijk internationaal dwingende convenanten en vervolgens nationale regelgeving worden. Dat is de vaste (Fabiaanse) strategie waarmee wereldsocialisten hun politiek doordrukken:

Action must be guided by the Decent Work Agenda and commitments made by the ILO and its constituents in the 2008 Declaration on Social Justice for a Fair Globalization.

We set out here a framework for the period ahead and a resource of practical policies for the multilateral system, governments, workers and employers. It ensures linkages between social progress and economic development

Toespraak…Hoe meer internationaal centralisme, hoe minder lokale bevolking nog zelfbeschikking kent

Net als bij de ‘gebruikersvoorwaarden’ voor je computer krijg je een waslijst aanbevelingen, zoals 11 principes voor een ‘general framework’: een politiek keurslijf, zo kun je dat vertalen. De meeste politici zullen maar direct een krul zetten, zoals je ook maar OK aanvinkt omdat je dat niet allemaal gaat lezen.

Vervolgens zit hun land dan vast aan een politiek keurslijf, dat ‘mensenrechten’-organisaties via procedures tot nationale wetgeving kunnen maken.

Zie bijvoorbeeld dit, de uitkering voor immigranten zit er alvast in. Een gratis maaltijdticket en hotel voor je leven voor al die dokters, ingenieurs en andere kansenparels uit Oeganda enzovoort:

enhancing support (van De Staat) to vulnerable women and men hit hard by the crisis including youth at risk, low-wage, low-skilled, informal economy and migrant workers;

De weg naar de hel geplaveid met universitaire diploma’s
Het 1 klinkt nog aangenamer dan het andere. Maar als je kijkt wat wereldsocialisten bedoelen, zit daar weer die zelfde centralistische visie op economie achter. De internationale overheid schept banen en Betere Wereld via meer regels.

Maar de natuurwet ‘Links werkt averechts’ doet zich dan gelden.

Neem het idee dat er zoiets zou bestaan als een ‘Gender Pay Gap’, vermeende inkomensgelijkheid. Terwijl mannen gewoon meer werkuren maken dan vrouwen. Of: Neem bijvoorbeeld het concept ‘Minimumloon’, dat uit de ILO-koker komt.

Dat klinkt prachtig, maar zoals econoom Thomas Sowell al bespreekt voor The Hoover Institution: zo blokkeer je juist de toegang van laaggeschoolde werkers, omdat een werkgever minder geneigd is meer aan te nemen. En zo blokkeer je dus ook via die laagbetaalde rotbaantjes als opstap, de toegang naar boven.

Zoals de heerlijk nuchtere Sowell al stelde; ‘The Road to hell is paved with Ivy League Degrees’ (de weg naar de hel is geplaveid met diploma’s van topuniversiteiten) Het ILO bepleit alles dat Sowell juist als onwerkbaar neersabelt in zijn boek Facts and Fallacies.

Afgedwongen via de EUSSR

Of neem de recente campagnes waarin van ‘slavernij op de werkvloer’ en mensenrechten werd gerept. Dat leidt tot steeds fijnmaziger arbeidswetgeving over ‘veiligheid op het werk’ enzovoort.

Zodat de schipper op een vissersboot nu van ieder bemanningslid al een logboek moet bijhouden, tot het aantal minuten dat hij op de WC zit. Doe je dat niet, dan bega je een ‘economisch delict’.

Vanwege het voorkomen van ‘slavernij’, kunnen controleren dat al je bemanningsleden wel aan het exact aantal uren pauze komen uit de topdown afgedwongen regelgeving. Zie ook deze lezing van de Rabobank: die nemen ook de ILO-standaarden met de SDG-doelen samen over.

Zulke fijnmazige standaarden worden alleen geadopteerd in Westerse landen met fijnmazige bureaucratieën. Niet in landen waar zulke regels nog werkomstandigheden zouden beteren, zo geeft ook de Rabobank aan.

Ook bij de Rabobank, samen met de SDG’s

ILO bedacht hoe Nederland haar economie werd (Labour Charter 1919)
Wie denkt, die ILO hoorde ik nooit van, die zal dus wel niet belangrijk zijn: de hele wijze waarop de Nederlandse arbeidsmarkt is opgezet via instituties als de Sociaal Economische Raad (SER, 1951) is een blauwdruk van ILO-eisen.

Zij waren namelijk degenen die met hun Labour Charter op 28 juni 1919, opgenomen in het Versaillesverdrag de 40-urige werkweek introduceerden, recht op lidmaatschap van vakbonden, gelijke toegang uitkeringen van immigranten en 8 urige werkdag.

In landen waar ‘meer regels’ naleven verbetering zou brengen doet de Rabo niets.. lezing Maarten Biermans (Rabobank)

Die arbeidseisen werden toen door de meeste landen- ex Verenigde Staten- geadopteerd om het revolutionair marxisme wind uit de zeilen te nemen.

Toen adopteerde Nederland ook het Vrouwenkiesrecht. (…), oftewel de garantie op meer linkse stemmen, opdat Vadertje Staat voor Moeder de Vrouw zal zorgen. Zodat de vernietiging van het gezin, een doel van Marx nu bij 50% van stellen realiteit is. Opdat man en vrouw beide ge-economiseerd kunnen worden, een ander ILO-doel.

De ILO werd als zusterorganisatie van de League of Nations (VN-voorloper) opgericht tijdens de Versailles-conferentie (1919). De Verenigde Staten vond hun kernidee te zeer indringen in de onafhankelijkheid van ieder van hun staten. Pas onder Roosevelt met zijn New Deal (massieve publieke investeringen na Wallstreetcrash 1928) werd de VS in 1934 lid.

Zoals Jasmien van Dale schrijft in dit aanbevelenswaardige historische artikel, liggen de wortels van die club in het Utopisch Socialisme.

The idea of international labour regulation did not suddenly emerge in 1919. It was a logical step that was part of a much larger development in social politics. Its roots can be can be found in utopian socialism.

Philanthropic intellectuals had first developed theories about the need for an international approach to deal with social-economic problems at the end of the eighteenth century.

These early theorists included businessmen (Jacques Necker), industrialists (Robert Owen, Charles Hindley, Daniel Legrand), medical doctors (Daniel Mareska), economists (Je ́rome Blanqui), and social researchers (Edouard Ducpe ́tiaux, Louis Rene ́ Villerme ́).

Vredespaleis van Carnegie Foundation, een epicentrum van wereldsocialisme

‘Managers van Sociale Vrede’
Je kunt de ILO dus zien, als de club die ‘De Arbeider’ als door De Staat te beschermen klasse op de internationale reguleringskaart zette.

Dat bracht vele regels die we nu als ‘normaal’ beschouwen, zoals de SER die uitrolde over Nederland. Maar instituties hebben de neiging om voor zichzelf te gaan leven, wanneer ze-althans in de Westerse wereld- hun doelen al haalden.

Nu voegen ze daar nog allerlei andere categorieën bij, tot ‘Gender Mainstreaming’ aan toe, en ‘het recht op immigratie’ om het bestaansrecht, de Wereldrevolutie/Grote Transitie van het wereldsocialisme tot de einder te bestendigen.

Meer zelfbeschikking, minder bureaucratisch centralisme..

Dus als historicus Kerst Huisman pleit voor een eigen Friese Grondwet, dan benoemt hij meteen het pijnpunt van het wereldsocialisme, al kun je het ook wereldfederalisme noemen. Al die internationale centralistische planning duwt iedere regio door de zelfde bureaulade.

Met gelijke ‘internationale standaarden’, alsof Friesland het zelfde zou willen als Timboektoe. Of dat Nederland aan de Noordzee en Zwitserland in de Alpen op de zelfde wijze met klimaatveraangenaming zouden moeten omgaan, of de zelfde energiestrategie zouden moeten volgen.

Zo verliezen we ieder recht op zelfbeschikking. Alsof dat als logische consequentie de ware intentie is. Een betere oplossing zou zijn als alternatief voor hun 2030 Agenda: beknot de macht van het internationaal bankwezen, knip multinationals op en laat ze het volle pond belasting betalen (nu krijgen ze bij Belastingdienst Groot Zakelijk speciale behandeling), elimineer het fenomeen ‘miljardair’ , bescherm het eigen mkb en verlaat de EUSSR.

8 Replies to “Wereldsocialisten openen frontale aanval op Nederland”

 1. Utopisch socialisme is gebaseerd op het concept van ‘De Maakbare Samenleving’.
  Zijn jouw voorstellen van:
  “beknot de macht van het internationaal bankwezen, knip multinationals op en laat ze het volle pond belasting betalen (nu krijgen ze bij Belastingdienst Groot Zakelijk speciale behandeling), elimineer het fenomeen ‘miljardair’ , bescherm het eigen mkb en verlaat de EUSSR.”
  dan niet gestoeld op precies diezelfde aanname van Maakbaarheid?

  Wanneer warme, vochtige lucht afkoelt, krijg je automatisch mistvorming.
  Kwestie van Oorzaak – Gevolg.
  Dingen willen veranderen en/of verbeteren gebeurt doorgaans alleen m.b.t. de gevolgen.(=symptoombestrijding)
  Terwijl er alleen maar verandering kan komen wanneer de Oorzaak wordt aangepakt.

  Tip: Bestudeer eens de Economische Theorie van de Oostenrijkse School.
  Dan zie je ineens ook de vele weeffouten in ons huidige systeem. Omdat die niet aangepakt worden, is de geschiedenis een permanente pendulum van menselijke tragedie, en het continue toepassen van pleisters en rekverband.

  Echter, die weeffouten zitten er niet voor niets.

  We gaan binnen 10 jaar naar een geheel nieuwe economische inrichting.
  Voorbeeld:
  Waarom MAG Zweden zonder lockdown & mondkapjes? En de rest v.d. wereld niet?
  Antwoord 1:
  https://www.trunews.com/stream/post-covid-world-order-un-summit-talks-mix-coronavirus-global-governance-and-peace
  Klik naar 0:32:10 tot 0:33:55

  Oftewel, het gaat niet om de vaccins, maar om de microchips.

  Hoezo dan?
  Antwoord 2: Hele artikel even lezen!
  https://rfid-sicherheit.com/2880-warum-die-schweden-so-verrueckt-auf-den-rfid-chip-sind.html

  Waar het in de kern om draait:

  Ein Blick in die Zukunft
  “Der Konzern ist heute stärker als jede Bank und das erklärte Ziel von „Alibaba“ ist, dass in zehn Jahren niemand mehr ein Konto bei einer Bank hat. Alles, was die Menschen dann noch brauchen, ist ein RFID-Chip unter der Haut und ein Kundenkonto bei einem Konzern wie Amazon. Schon heute macht Amazon Chef Jeff Bezos kein Geheimnis daraus, dass er sich genau so die Zukunft vorstellt. ”

  Dus de financiële sector moet opgaan in een multinational-gedicteerde structuur, waarbij de consument een bankrekening heeft bij Amazon c.s., en van daaruit worden al zijn dagelijkse levenswensen ingevuld en toegeleverd.
  En de banken zullen zich wellicht ontwikkelen in de richting van vermogensbeheer.

  Als je dit in zijn algemeenheid naar wereldschaal trekt, dan gaat het erom, wie kan de meeste wereld-consumenten vastleggen.
  Als dit de VS lukt via Facebook, Youtube, Amazon, Microsoft e,a,, dan hebben ze een vervanger voor de petrodollar.(die op zijn laatste reserves loopt)
  Met die petrodollar hield de VS de hele wereld in zijn greep. Maar dat is nu bijna voorbij.

  Dit zou wel eens de échte strijd kunnen zijn tussen VS en China:
  Amazon, Microsoft, Facebook, etc. versus Alibaba, Huawei, TikTok etc.
  Wie dit wint, heeft de economische wereldheerschappij.
  Uiteindelijk zullen ze waarschijnlijk tot een ‘verdeling van de buit’ komen. Maar ja, In welke verhouding.. Elke 1 % meer of minder is, globaal gezien, al een flinke slok op een borrel.

  Deze hele COVID-19 farce is een compleet volksverlakkend schimmen-spel om een economische verschuiving te realiseren van bijbelse proporties.
  Vandaar dus globalisme, vandaar dus de volgende “Industriële Revolutie”.
  Ook Nederland gaat hier uiteraard veel geld mee verdienen, als centrum binnen het te ontwikkelen TriState-city plan.

  En wij, het domme klootjesvolk, laten ons in de hoek zetten met 1,5 meter & onzinnige vaccinaties…. Hahahahaha.
  Oftewel: de belangrijkste weeffout is de onthutsend grote domheid van een té groot deel van de mensheid zelf.

  1. @Jan Meekma: terechte opmerking, maar mijn afsluitende voorstellen reflecteren de visie van ‘schadebeperking’, niet van maakbaarheid. Daarbij hou ik dus rekening met je laatste opmerking, dat het klootjevolk ‘te dom’ is. Of het domheid is, mij dunkt is het zelfbehoud. De meeste mensen zijn systeemslaven.

   Wat je nodig hebt is een elite die zich beschaaft en die afgerekend kan worden, de rest volgt dan vanzelf wel.

  2. Ja, zo zie ik dat ook ongeveer: de samenleving als geheel is zeker maakbaar, maar niet van onderop, alleen van bovenaf. Dat zie ik als de conclusie. De voorstellen van Rypke kunnen dus gemakkelijk worden gerealiseerd, maar alleen indien deze partijen dat zelf wensen. Van onderop rest alleen de ontwikkeling van alternatieve relaties tussen burgers: “Get rid of the middle man”…

 2. Op twitter een artikel over SDG & AI 🤔
  Secretary-General António Guterres sent a message lauding “the promise” of AI while also warning against its potential dangers.

  “If we are to harness the benefits of artificial intelligence and address the risks, we must all work together – Governments, industry, academia and civil society – to develop the frameworks and systems that enable responsible innovation”, he said. “These systems must be nimble and adaptable, capable of developing norms and self-regulation standards alongside legally binding laws and instruments when needed, as in the case of lethal autonomous weapons”.

  https://news.un.org/en/story/2019/05/1039311

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *