‘Groene’ tirannie komt van Oranje…

De Groene Draeck

De symboliek is wel mooi dat we als Sint Joris strijdend tegen windmolens ‘De Groene Draeck’ moeten verslaan, de Lemster Aak van de Oranje-familie die in Muiden bij het Muiderslot ligt. Het is de Oranje-familie die de globalistenpolitiek van de CO2-agenda en nu de virushysterie aandrijft, als onderdeel van het internationale netwerk waarin ook de Rockefeller-familie zit.

Aanstichter Klimaatreligie, oprichter Trilateral Commission, literatuur vandaag.

Pondje vlees onderpand van de Regis uitknijpen
Zoals verwacht telt Koning Willem Alexander in de Troonrede van Prinsjesdag alle halve waarheden over klimaat en viruspolitiek bij elkaar op. In plaats van ze te vermenigvuldigen.

Hij las letterlijk volgens het internationale script, dat je bij alle globalistische instellingen kunt horen, van IMF tot de Rockefeller Foundation. We toonden al hoe hij de zelfde retoriek gebruikt als de Rockefeller Foundation, over ‘veerkracht’ (Resilience).

Die veerkracht van het Nederlandse volk betekent, ‘de zweep’ van de belastingophaler. Want het Resilience Dividend van Judith Rodin (vm President Rockefeller Foundation) betekent het zelfde als de Green Deal van Frans Timmermans: het massief opjagen van publieke uitgaven in infrastructuurprojecten.

Resilience Dividend = massieve publieke investeringen/bankensubsidies

Oftewel, De Staat met haar pondjes vlees onderpand voor Rothschild en andere bankiers van het uitverkoren volk, die zogenaamde ‘burgers’ (een term uit de Franse Revolutie, Citoyen, werd later ‘Kameraad’), die staat altijd garant.

Die burgers worden bij ‘De Regis’ ingeschreven bij geboorte (ge-regis-treerd), opdat ze garant staan voor de schulden die hij met zijn overheid aangaat bij de geldwoekeraars van het uitverkoren volk. Voor zijn oorlogen enzovoort.

Dat opdrijven van de staatsschuld en het ophogen van belastingen noemde de Koning dan ‘veerkrachtig’, evenals de gelaten reactie van het gebrandschatte mkb en publiek daarop.

Zo veerkrachtig als een bokszak, die Nederlander, je kunt er op blijven slaan. Hij zal nooit opstaan. Hij moppert en ploegt weer voort, z’n televisie zegt ‘m wat te geloven en te doen staat.

Die lag er naast…

New Deal/Green Deal
Uitgaven opschroeven om economische neergang te verbloemen, dat is precies wat Nederland doet, na met de reeds permanente ‘Crisis en Herstelwet’ (2010) alle juridische bezwaarmogelijkheid onmogelijk te maken tegen die projecten in het belang van de Ultimate Beneficiary Owners(UBO’s) van het grootbedrijf, de miljardairs rond de Oranje-familie.

Het is hun multinational, de Koninklijke Oligarchie Nederland BV.

Zo deed Roosevelt dat met de New Deal deed in 1933, nadat bankiers rond de private ‘publieke bank’ de FED de Wallstreet-crash orkestreerden. Toen werd Roosevelt ook pas lid van de International Labour Organisation (ILO), die al in 1919 als VN-zusterclub onstond.

Die ILO lanceerde ook in 2009 haar Global Jobs Pact, dat die massieve publieke uitgaven aanbeval als middel tegen de door bankiers veroorzakte monetaire crisis. Willy papegaaide in zijn Troonrede 2020, het internationaal afgesproken beleid dat al eerder in hun globalisten-denktanks is aanbevolen.

Indoctrinatie door klimazi’s, de ideologie van de Oranjes…

Die ILO met hun Utopisch Socialisten ontwierp de moderne verzorgingsstaat, waarmee landen nog verder in de klauwen van bankiers kwamen. Eerst met regels die je nu vanzelfsprekend acht, als de 8 urige werkdag. Toen de vakbonden, SER, Stichting van de Arbeid. Almaar meer clubs die tussen ‘het volk’ en Oranje intermediair spelen.

Net als de door hun ministeries vol gesubsidieerde ‘groene’ ngo’s als het met 10 miljoen euro per jaar gesponsorde Milieudefensie, het met 20 miljoen euro per jaar gesponsorde IUCN (moederclub WNF).

Die noemen ze dan ‘maatschappelijke’ organisaties. Maar wie vertegenwoordigen ze nu, wiens ideologie? Zo kreeg je De Staat met onbeperkt mandaat, die zelfs het weer op aarde zal verbeteren via massieve publieke uitgaven.

Met kapitalistisch socialisme haalden ze zo de Rood Radicalen (Bolsjewieken) de revolutionaire wind uit de zeilen, waardoor de Romanov-familie het zelfde lot wachtte in 1917 als Koning Louis en Marie Antoinette na 1789. Via ‘groen’ werd de Communistische Partij Nederland (CPN) ingekapseld.

Socialistische Betonkolos SER aan de Bezuidenhoutseweg, tegenover LTO

Rockefeller, Controlling the Game
Zo komt ook de CO2-agenda uit de koker van David Rockefeller en zijn Trilateral Commission, de vele ngo’s die dat in de markt zetten gefinancierd met zijn Rockefeller Brothers Fund en Rockefeller Foundation.  Lees daarover ook het boek van broeder in het goede, Jacob Nordangard, politicoloog van Jinkoping Universiteit: ‘Rockefeller, Controlling the Game’.

De klimaatagenda is een vorm van ‘crowd control’, zoals de virusagenda dat ook is en de bangmakerij rond ‘terorrisme’, die De Staat onbeperkte volmacht geeft. Het zijn allen verschillende gezichten van De Macht, die in handen van een beperkte groep miljardairs-families ligt.

De Oranje-familie die ons land in de 16de eeuw overnam, is daarvan 1.

De Oranjes en de Rockefeller-familie en de Rothschild-familie gaan al lang terug, tenminste via Prins Bilderberg (Bernhard), de spion-charmeur, het ‘boefje’ dat mogelijk model stond voor Ian Fleming’s James Bond. Bij de Bilderberg-conferenties was bankier David Rockefeller de Amerikaans gezant.

Farmers Defence Force was op de Bezuidenhoutse Weg, zicht op de Malietoren

Bernhard richtte het Wereld Natuur Fonds op met de eigenaren van farma-gigant Roche, de Hoffmann-familie en met het Britse koningshuis. Prins Charles is bij ‘The Great Reset’ van het World Economic Forum weer eregast.

De meeste mensen- met een wereldbeeld geprogrammeerd door massamedia- kijken slechts naar de verkooppraatjes achter de CO2-agenda. Die begrijpen zo niet wat deze politiek werkelijk inhoudt, wat haar oorsprong is. Zoals Rupert Darwall beschrijft in ‘Green Tyranny’, is de ideologie van Environmentalism juist een reactie van de landadel op de Industriële Revolutie.

Plots waren mensen, ‘de arbeiders’, niet meer afhankelijk van hen voor inkomsten en leeftocht. Ze werden een zelfstandige macht als ‘burgers’, die ook geneigd bleken tot revolutie, en die dus gepacificeerd moesten worden. De groene agenda, het malthusianisme (CO2-voetafdruk) doet precies dat, evenals de virushysterie die het dragen van een muilkorf verplicht.

Hekken zetten rond het plebs, en reservaten maken (reserva, jachtgrond apart gezet voor de koning en z’n miljardairsvrinden) waar zij niet mogen komen. Dat plaatsen van hekken en ‘verboden toegang kwetsbaar’ noem je dan Natuurbescherming.

Ecologische Hoofdstructuur, in de Verenigde Staten heet dat braaklegprogramma ‘Wildlands’…

Groene Religie is Oranje
Het zijn de Oranjes geweest, die vanaf dag 1 de drijvende kracht waren achter de CO2-agenda, meest gefinancierd via het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Of het nu steun was aan de Club van Rome, steun aan de Brundtland Commissie die het begrip ‘Sustainable Development’ definieerde, of steun aan het religieuze ‘Earth Charter’, dat Beatrix op 29 juni 2000 in het Vredespaleis lanceerde.

Dat is hun wereld-eenheidsreligie waarin Aarde een roepnaam krijgt. Die zuster-afdeling van de VN noemt Nederland het scharnierpunt van hun groene ideologie. Het klinkt allemaal low profile, wollig maar is wel de geestelijke ondergrond van keiharde machtspolitiek en geldpolitiek:

Het klinkt wollig en onschuldig, maar vertaalt zich in keiharde geldpolitiek

Steven Rockefeller, neef van David Rockefeller zat in het schrijfteam van die 16 geboden, die politiek zijn vertaald in 17 SDG-doelen zijn. Samen met hun innige maatje Ruud Lubbers. ‘Groen’, dat is CDA en VVD, eventueel aangevuld met Jan Pronk. Die deden al bezorgd over de planeet toen Groen Links (ontstond tijdens Lubbers 2) nog CPN heette.

Via Laurentien van Brinkhorst lanceren jullie je machtspolitiek op kinderen, haar Missing Chapter Foundation, gevestigd in het Vredespaleis. Kinderen als politie-agent van hun ouders. Via jullie Constantijn, die innovatie-gezant worden ze alvast geconditioneerd voor een George Orwell-app die ze overal als ‘data’ mag behandelen.

Prins Claus zijn NCDO partnerde met Maurice Strong zijn Earth Charter. Vervolgens na zijn verscheiden, en het verstrijken van de Millennium Development Goals ontstond de stichting SDG Charter (2015). Via die in het Vredespaleis huizende ngo loopt vervolgens de lobby-samen met hun Ministerie van Buitenlandse Zaken- om ieder bedrijf en gemeente in Nederland aan die SDG-doelen van ze te binden.

Die heten nu Stichting SDG Nederland met oa bankier Herman Mulder. Vorige week was in het Tropeninstituut hun SDG Action Day met Zeike Fijbesma als spreker.

Carnegie-stichting is eigenaar van het Vredespaleis

‘De Rechten van Moeder Aarde’ (Den Haag Principes)
In 2018 werden in dat Vredespaleis nog eens ‘The Hague Principles’ gelanceerd, om de klimaatreligie te bekrachtigen, de afkondiging van de ‘Rechten van Moeder Aarde‘ en Dierenrechten:

We, citizens of nation-states, actors in the world economy and members of global civil society, Acknowledging that well-being of human beings, our lives, and our survival as a species and as individuals depend on the health and well-being of other beings and ecosystems, Noting that consumerist society and competitive nationalism repeatedly inflicts unbearable injuries to Nature, leading to catastrophic climate change

…enz enz….blablablabla

HEREBY DECLARE that we have agreed on the following principles as a guide for drawing up a Universal Declaration on Responsibilities for Human Rights and Earth Trusteeship:

De lijst van hun lobbyisten voor het Earth Charter, met protagonist Herman Mulder en Steven Rockefeller

‘Groene Koninklijke Olie’
Alweer wollig gebabbel, dat een machtstransitie inhoudt van ‘het volk’ en de natiestaat naar een globalisme-elite die claimt te weten hoe moedertje de planeet zich voelt. Dat is immers ook wat ‘dierenrechten’ doet en ‘non-discriminatie’, een verbod op eigen oordeelsvermogen.

Dat mogen alleen ‘de experts’ nog doen die zich als spreekbuis van ‘het dier’, ‘de vluchteling’ en ‘moedertje planeet’ opwerpen.

Geen wonder dat dus Nederlandse multinationals als Royal Dutch Shell met hun Marjan van Loon plots ‘groen’ doen in hun Dutch Sustainable Growth Coalition, samen met ‘coronagezant’ en door de Oranjes benoemde Zeike Fijbesma (DSM), andermaal onder leiding van Oranje-knecht JP Balkenende.

Leestip voor Koning Willy, als er tenminste iets in staat dat hij met zijn mede-samenzweerders en Beatrix al niet reeds lang weet.

Ook via de ‘Maatschappelijke Alliantie’ van ze onder leiding van hun knecht, JP Balkenende en Cees Oudshoorn. Alle ‘filantropen’ van NL, dus rijke stinkerds moeten allen voortaan ‘geven’ in de lijn van ‘groen’, dus Oranje.

Wie ‘groen’ roept, zegt ‘Oranje’, en dan dus niet alleen vanwege prinses Irene. De puissant rijke familie in het netwerk van de miljardairs-families, de Clintons, Rothschild cs (de vroegere ‘hofjoden’), die willen verbieden dat anderen het leven leiden dat zij rijkelijk genieten.

Daarvoor is hun aarde te klein.

Een ceremoniële democratie en een absoluut koningshuis

‘Zorg voor’ uiten = ‘controle over’
Zo kun je dat ‘groene’ symbool ook zien, die planeet in twee ‘zorgende’ handjes. Het zijn ook twee grijpende handjes die greep op het wereldgebeuren willen. Net als die wollige filantropentaal in de 2030 Agenda, betekent ‘zorg voor’ in de praktijk vooral ‘controle over’.

Die ander moet ‘begrensd’ worden, gehalveerd en dat is waarvan CO2 natuurlijk net als ‘corona’ een metafoor is. Wij zijn hun ‘kanker voor de planeet’, zoals de Club van Rome dat zo subtiel uitdrukte.

Pas in 2019 werd overigens het artikel over ‘Majesteitsschennis’ aangepast, dat in 1880 in de wet kwam. Precies in de tijd, dat ‘De Rooien’ in opkomst waren. Niet voor niets werd de relprediker Domela Nieuwenhuis met dat artikel bestraft, omdat hij Willem III ‘Gorilla-koning’ noemde.

Het beledigen van de Koning kon je maximaal vijf jaar gevangenisstraf opleveren. Dat is na een in 2018 aangenomen Kamer-motie (D66) niet langer het geval. Dankzij die motie werd overigens de strafmaat voor het beledigen van ambtenaren opgehoogd. Het verwijderen van ‘Majesteitschennis’ was slechts een symbool-voorstel.

Sommige mensen blijven voor de wet meer gelijk dan anderen

Achter ‘schrappen’ Majesteitsschennis ging ‘ophogen straf beledigen ambtenaar’
Het ‘beledigen’ van de Koning en zijn Argentijnse aangetrouwde is nu pas strafbaar als ze zelf aangifte (laten) doen. En je krijgt een derde hogere straf, dan wanneer je een gewoon burger zou beledigen. Die speciale positie- hogere straf bij belediging- geldt nu dus ook voor ambtenaren die sinds het Pikmeerarrest (1996) al juridisch onschendbaar zijn.

En dus kreeg ik ook strafverhoging vanwege het kwetsen van het valse zelfbeeld van de aantoonbaar corrupte ambtenaar Bouwe de Boer, hun provinciale ‘energiecommissaris’ die hier hun Groene Leugen helpt verkopen: het aanjagen van publieke investeringen voor private zakken, bonnetjes zoek dat ‘duurzaamheid’ heet.

Heel ‘veerkrachtig’!

Trrrrriiiiing, Majesteit: mogen wij – CO2-uitstotende planeetverpesters- ons ook beledigd voelen door U?

Leg het kwetsen van iemand’s valse zelfbeeld uit als ‘bedreiging’ en hop: daar staan hun overbewapende geweldplegers al voor je deur. Terwijl je politici die hun globalistische utopie van kritiek voorzien, vrijelijk met de dood mag bedreigen, is iets subjectiefs als ‘belediging’ dus nog steeds meer strafbaar tegen de Koninklijke Macht en hun Vierde Macht.

Iemand kan zich ook beledigd voelen, terwijl je zijn valse zelfbeeld corrigeert als ‘goed mens’, naar het meer Bijbelse beeld van ‘geneigd tot alle kwaad’…

Het feit dat de Troonrede van Koning Willy vol halve waarheden/hele leugens staat zegt ook een en ander over zijn eigen ethische gesteldheid. Wanneer hij clubs steunt die ons, het volk ontmenselijkt als te ‘halveren’ CO2-uitstotende aardeverpesters en te muilkorven besmettingsbronnen.

Ha fijn, we mogen het ezeltje van onze leugenachtige corrupte overheid zijn met muilkorfplicht!

Mogen wij, Majesteit ons dan ook door U beledigd voelen? Als pondje vlees onderpand voor uw (groene) gat in de hand, mag ik die vraag stellen? Denkt U dat wij achterlijk zijn of zo?

Het betekent dus ook, dat we pas van het globalisme afkomen, multiculti en de CO2-zwendel wanneer het koningshuis is afgeschaft, hun bezittingen verbeurd verklaard aan De Staat. Mogelijk is dan ook in 1 klap de staatsschuld afgelost.

One Reply to “‘Groene’ tirannie komt van Oranje…”

 1. Heh heh Rypke, het Hooge Woord is er eindelijk uit.

  Ik heb altijd al gezegd dat je een HELD bent en nu weet je het zelf ook.

  Dat er sinds 3000 jaar voor Christus geen verandering is waar te nemen in het systeem van de macht, zijnde:

  Koning (alleenheerser met zijn familie), Elite (betaalde vriendjes van de koning die hem in de macht houden),
  Ambtenaren (minder bedeelde intellectuele figuren die graag meedoen en zich hoereren voor financiële zekerheid),
  Volksmassa 90% (40% van de bevolking die alles geloofd wat je ze wijs maakt en 50% die beïnvloedbaar is voor politieke doeleinden)
  en tenslotte de (import) Slaven.

  En ja, dat is niet mijn mening. Dat zijn gewoon geschiedenis feiten. (die je niet op school leert).

  En ja, Kering geschiedt alleen met bloedvergieten, helaas.

  En ja, dat is niet mijn mening. Dat zijn gewoon geschiedenis feiten. (die je niet op school leert).

  En ja, Kan alleen benadrukken: Know Your History !

  En ja, Corona is een Draaiboek.

  En ja, Rypke is Held !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *