Systeemslavernij (SDG 8, ‘Decent Work, Economic Growth’)

Bij foto’s van de Willemshof in Den Haag waar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is gevestigd, presenteren we het filmpje dat ik met Tom Zwitser aan de Blue Tiger-bar maakte over SDG8 uit de 2030 Agenda: decent work and economic growth.

Een term die van de International Labour Organisation (ILO) afkomstig is (1999).

Die zusterclub van de Verenigde Naties met haar 2030 Agenda bestaat al sinds 1919, en had doorslaggevende invloed op het ontstaan van de sociaal-economische organisatie van Nederland (en andere Westerse landen) 

De 2030 Agenda bij de VNG

Nationaal Graaifonds, de overheid herverdeelt welvaart
Hun Utopisch Socialistische beleidsvoorstellen zie je ook weerspiegeld in Nederland met het Nationaal Graaifonds. Dat fonds is- net als de Crisiswet (2010) en de (economische idee achter de) uitvoering van het SER Energieakkoord afkomstig van het ILO- idee uit hun Global Jobs Pact (2009): het geloof dat de overheid werkgelegenheid schept, in plaats van enkel welvaart herverdeelt.

Niettemin is die socialistische planeconomie, een soort ‘Noord Korea aan de Noordzee’ de toekomst van Nederland.

Afschaffing van (grond)eigendom, een staatsgeleide planeconomie, het elimineren van het mkb, Big Goverment, ngo’s en multinationals die de maatschappij dicteren. Dat is de 2030 Agenda, die de VNG ook over gemeentes uitrolt.

VNG

In het VNG-hoofdkantoor in de Willemshof kon je deze billboard zien hangen: ‘Gemeenten4globalgals’. Het bewijs van ons punt, dat beleid dat op een VN-kantoor in New York wordt afgehamerd door een High Level Panel of eminent persons (olv David Cameron), via Brussel uiteindelijk ook in de gemeente Tietjetrekkeradeel ‘de norm’ en ‘de regels’ worden.

Zonder enige lokale inspraak, ja als het al in beton zit. Of de Ledlamp op 1,11 of 1,12 m hoogte moet komen. Maar niet over het nut van de lamp zelf.

De plicht tot dwangneurotische handelingen, omdat De Staat dat beveelt…De Staat denkt voor U, waag het niet zelf na te denken. Gezond verstand en logisch nadenken is strafbaar in Covid-tijd…

We zien daarop ook de kreten als ‘inclusief’ en ‘veerkrachtig’, die je zowel in Koning Willy zijn troonrede tegenkwam als bij de internationale instituties van World Economic Forum tot de VN en de Rockefeller Foundation.

Die woorden zijn bepaald niet onschuldig, hoe wollig ze ook klinken. Zoals reeds uitgelegd, betekent ‘veerkrachtig’ (resilience) niets dan ‘massieve publieke uitgaven’. Oftewel het beroven van burgers en mkb, ten gunste van een klasse van subsidie-miljonairs. ‘Inclusie’, betekent discriminatie tegen autochtonen, tot socialistische verheffing van allochtone proletariërs.

Komende vrijdag bij Blue Tiger Studio

Noord Korea aan de Noordzee is dus ons voorland, wat we al ‘George Orwell in de Polder’ betitelden. Nederland verandert in een communistische hel voor 2030. Dat is niet ‘mijn mening’, zo’n dierbaar gekoesterd standpunt. Ik had liever een geheel andere mening. Het is de logische gevolgtrekking van alle ingezette beleid en hoe alle schaakstukken nu op het bord staan.

Heropend door Bea van O. in 2009

Daar is niets tegen te doen, want de Nederlander is een bokszak. Je kunt er op slaan, hij zal nooit opstaan. Met wat whisky en sigaren er bij is die wat zware boodschap best te verteren.

Willemshof, VNG

Nu wilt U dat nog niet van mij aannemen. Pas wanneer uw televisie de sociale bevestiging geeft ‘Rypke is een autoriteit’, in die favoriete tv-serie van U. Pas dan wilt U dat doen. Omdat het menselijk brein iets niet voor ‘waar’ aanneemt op basis van rede, logica en bewijs, maar op basis van autoriteit, herhaling en sociale bevestiging.

De enkeling daargelaten…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *