2030, Orwell in de Polder (1): Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc)

Het was een heldere koude dag in april 2030, en de klokken sloegen 13:00.  In een verbouwde kerk na het verbod op kerkdiensten in 2020, hief de Imam van de Muziekwijk-Moskee via luidsprekers de gebedsoproep aan. Yallaaaaaahhaaaaa.kbrrr.. De algehele Climatelockdown van Smart City-bewoners-  wegens teveel CO2-uitstoot in februari- was net opgeheven…

Klimaatcommissaris Frans Timmermans prees de bevolking voor hun veerkracht, nadat de ‘intelligente lockdown’ tijdelijk was opgeheven. ‘Alleen samen kunnen we de klimaatcrisis overwinnen’ had Vadertje Planeet de inwoners van de Klimaatsocialistische Unielanden toegesproken.

Willem Smit, zijn kin weggedoken tegen zijn borst, in een poging te ontkomen aan de gemene wind, deed zijn mondkap op bij aankomst, glipte snel door de glazen deuren van het Smart Future-Flatgebouw, maar niet snel genoeg om te voorkomen dat er een warreling van stoffig gruis met hem mee naar binnen stoof.

Erik Wiebes kijkt terecht beschaamd. Bijna alle Nederlandse politici zijn werktuigen van duisternis

Aan het ene uiteinde van de hal was een gekleurd aanplakbiljet, te groot om binnenshuis te hangen. Er stond alleen maar een Aardbol op afgebeeld, Aarde, Gaia, de kwetsbare blauwe planeet, symbool van De Partij en haar Green Deal, dat overal maande tot zorg voor Toekomstige Generaties en ‘sociaal zijn door afstand houden en alleen winkelen’. ‘De Partij waakt over uw Gezondheid en Veiligheid!’

Willem liep op de trap toe. Het had geen zin om de lift te proberen.

Zelfs in de beste tijden sinds het Economisch Herstel via Groene Weg van De Partij in 2021 werkte die maar zelden. En nu was de elektrische stroom beperkt tot de uren dat de zonnepanelen werkten. ‘Voor duurzame inclusie, alleen samen overwinnen we deze crisis!’

De Partij-affiches waren aangeplakt, als onderdeel van een duurzame energie-bewustwordingsactie ter voorbereiding van de Klimaatweek. Een week waarin menselijke zelfhaat werd gevierd en afkeer voor hun uitstoot waarmee zij Aarde beschadigen, ingesteld door klimaatcommissaris Frans Timmermans, Vadertje Planeet en het World Economic Forum.

Klimaatdictatuur

De flat was op de zevende verdieping en Willem, die negen en dertig was en een spatader had boven zijn rechter enkel, ging langzaam en rustte herhaaldelijk onderweg.

Op elke overloop, tegenover de liftkoker, hing de propagandaplaat met de reusachtige 3D-afbeelding van Aarde aan de muur, dat eenzame ruimteschip in het heelal, symbool van De Partij.

Het was een van die afbeeldingen, die zo gemaakt zijn dat je bewust werd gemaakt van de kwetsbaarheid van alle leven op Moeder Aarde, Gaia die zo door de mensheid bedreigd werd, die Kanker voor de Planeet, waartegen de Klimaatsocialistische Partij- KLIMSOC- haar Klimaatakkoord begon, en waarop politieke partijen besloten te fuseren.

Het herbouwen van de economie langs groene weg met CO2 als krediet was 2021 begonnen. Evenals het herdefinieren van de mens met ‘planetair bewustzijn’, die ‘sociaal’ was ‘door afstand houden’. Overal in alle openbare ruimtes, winkels en gebouwen werd je je gemaand tot Planetair Bewustzijn:

WAT WAS JOUW CO2-VOETAFDRUK VANDAAG? stond er onder affiches in alle klimaatneutrale woonkazernes van de Smart City Den Haag.

Met de gebeurtenissen van 2020 als finale zet, was de bevolking in Europa op CO2-rantsoen gezet. Zij moesten gehalveerd zijn in 2030. Via ‘intelligente lockdowns’ en CO2-quarantaines slaagde KLIMSOC De Doelen te halen, die Commissaris Timmermans zich gesteld had.

Binnen in de flat was een sappige stem bezig met het voorlezen van een lijst cijfers, die iets hadden te maken met het nieuwe SER 3-Jarenplan voor Duurzame Groei. De stem kwam uit een informatiekanaal op het 5G-Smartweb waarop iedere inwoner via een chip-implantaat was aangesloten als onderdeel van het Internet of Things.

Het samenscholingsverbod. Wees sociaal en hou afstand, sluit jezelf op in huis in je eentje, stop met sporten, laat je frisse lucht afnemen met mondluier: voor uw en onze gezondheid!

Op dat nano-implantaat kon met sensoren je CO2-uitstoot van de maand worden afgelezen, je lichaamstemperatuur, en het aantal vaccinaties dat je had gehad. Deze digitale identiteit was je toegangskaart tot het openbare leven, waarmee je door de poortjes kon van openbare gebouwen, transport en winkels.

Mits je CO2-budget niet was overschreden, of je onvoldoende gevaccineerd was, mocht je deelnemen aan het economisch verkeer.

‘Voor uw en onze veiligheid.’

Je kon geen aankopen doen zonder Digitale ID nadat contant geld was afgeschaft, kreeg geen toegang tot de in staatssupermarkten gecentraliseerd voedselvoorziening. Vergroeid als mensen reeds met hun Smartphone waren hadden de meeste inwoners- eenmaal voor het blok gezet- een implantaat geaccepteerd. ‘Lekker makkelijk toch?’. ‘Niets te verbergen!” ‘De overheid zorgt voor ons!’ ‘Je zult wel moeten, hebt geen keuze’.

Raad voor Kinder-Indoctrinatie met WWF van Laurentien van Brinkworst

Bij intrede in de Future-Smart-Flat krijgen de inwoners de voor hen relevante informatie geselecteerd over het 5G -kanaal ‘om U nog beter van dienst te kunnen zijn’. Camera’s met gezichtsherkenning passen het informatieprofiel aan op de in het computersysteem geregistreerde ingezetene, waarop de computer zijn persoonsrelevante diensten afstemt.

Bijvoorbeeld bij wat het koolstofbudget is dat de inwoner nog over heeft voor de dag.

Zo kon De Partij nauwgezet bijhouden welke ingezetenen aan De Doelen van De Partij voldeden, om CO2-uitstoot tegen te gaan. En welke handige tips en tricks hij kan uitvoeren om Aarde en Toekomstige Generaties geen verdere schade toe te brengen. Bij overschrijding van het persoonsgebonden CO2-budget zette De Partij haar onderdanen in klimaat-lockdown.

Ze werden in quarantaine gezet, en buiten het openbare leven geplaatst, kregen reisverbod en moesten opgesloten in huis de rest van de maand uitzitten. Opdat zij meer mededogen zouden krijgen met Aarde, Onze Planeet.

Willem drukte op de tiptoetsen van zijn smartphone om het volume aan te passen en nu klonk de stem wat zachter, al waren de woorden nog wel verstaanbaar. In openbare ruimtes kon het instrument afgezwakt worden, maar er bestond geen mogelijkheid om het helemaal af te zetten.

Hij liep naar het raam, een vrij kleine, tengere gestalte, waarbij de magerheid van zijn lichaam nog werd geaccentueerd door de groene overall die het uniform was van De Partij.

‘Diversiteit’ = ‘Als het maar geen blanke vent is die redelijk denkt’. 

De overall benadrukte de genderneutraliteit waarnaar De Partij streefde, en diverse inclusiviteit van alle inwoners, hun solidariteit met Aarde en haar Toekomstige Generaties.

Willem Smit zijn haar was uiterst blond, zijn gezicht van nature bloedrijk, zijn huid verruwd door biologische zeep en stompe Bioplastic-scheermesjes en de kou van de winter, die nu pas voorbij was dankzij de opwarming van De Aarde. De opwarming die klimaatverstoring veroorzaakte en extreem weer.

Het uitzicht van Willem Smit vanuit de Future Flat

Daarbuiten maakte de wereld, zelfs door het gesloten vensterraam heen, een koude indruk. Beneden in de straat joegen kleine wervelwinden stof en papiersnippers in spiralen omhoog, en hoewel de zon scheen en de lucht haard blauw was, scheen nergens enige kleur in te zitten. Geen boom, struik of groen doorbrak de monotonie van beton, glas en silicium van velden vol zonnepanelen.

Bomen, die onveilige plantaardige overlastobjecten waren reeds verwijderd en tot dienst van de Klimaatdoelen gemaakt in de biomassa-centrales, klimaatcrematoria van de Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland (RVO) van het Ministerie van Klimaat. Vooral vanwege de gezondheidsschade en de onveiligheid die eikenrupsen gaven dankzij de opwarming van de aarde waren bomen massaal opgeruimd.

De enige kleur kwam van het blauw van de grote propaganda-biljetten die overal waren aangeplakt. WAT WAS JOUW CO2-VOETAFDRUK VANDAAG?, stond er onder, terwijl de Kwetsbare Aarde als eenzaam ruimteschip in het oneindig heelal haar appel op je leek te doen, voor de Toekomstige Generaties.

Beneden ter hoogte van de straat flapte een ander biljet, dat aan 1 van de hoeken was ingescheurd, stuipachtig in de wind en daarbij bedekte en ontdekte het afwisselend dit ene woord: KlimSoc, de afkorting van Klimaat Socialistische Partij Nederland.

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66

De fusiepartij van vroegere gelijkgestemde kartelpartijen CDA, VVD, Christenunie, PvdA, D66 en Groen Links die na de Klimaatwet van Kameraad Eric Wiebes besloten dat individuele verschillen ondergeschikt dienden te zijn aan de Urgentie van Het Klimaatprobleem. Enkele ‘schreeuwers langs de zijlijn’ van populisten waren ge-elimineerd.

Niemand was de straat op gegaan toen Thierry Baudet werd doodgeschoten, zoals Nederlanders ook na de moord op Fortuyn koest waren bleven. De massamedia schreven dat Baudet dit als ‘boreale nazi en vrouwenhater’ toch over zichzelf afgeroepen had, met instemming van de even later fuserende Kartelpartijen.

De Klimaatwet kon stapsgewijs en geruisloos afgedwongen worden nadat zij was ingevoerd, met dank aan de in 2020 ingevoerde Spoedwet. De timide Nederlanders lieten zich in de klimaatfuik drijven door de Klimaatsocialistische Partij en haar bedrijfskartel. Om Aarde te redden, had Mark Rutte het parlement buiten werking gesteld ‘voor behoud van onze democratische rechtstaat’, met instemming van de regeringspartijen.

De Partij werd zo de enige ware beschermer van de democratische rechtstaat. Middels de Spoedwet was iedere onheuse bejegening van de goede intenties van de Partij ook strafbaar geworden. Als symbool voor hun onvermogen tot redelijke kritiek, droegen inwoners sindsdien een mondluier.

Want, zoals De Partij stelde: ‘wie enkel poep praat, moet een luier voor de mond.’ De Overheid en haar Objectieve Pers waren onfeilbaar.

Ver weg daalde een drone neer van het Ministerie van Veiligheid tussen de daken die de anderhalve-meter-regel handhaven moest, hij stond een ogenblik stil als een bromvlieg, en vloog toen weer weg in een bocht. Het was een patrouille met zogeheten Ollongrendrones, die – voor uw en onze veiligheid- bij de mensen door de ramen naar binnen gluurden, of zij voldoende afstand tot elkaar namen.

Voor uw en onze veiligheid en de naastenliefde.

Maar de patrouilles deden er niet toe. Alleen de Gedachtenpolitie van het Ministerie van Veiligheid deed er toe die alle inwoners tegen energieverspilling, discriminatie en haat beschermde voor Uw en Onze Veiligheid, diversiteit, inclusie en veilig internetgedrag.

Via het Smartweb babbelde de stem van Rijksoverheid.nl- onderdeel van het Ministerie van Waarheid- nog maar steeds voort over de successen van het Negende SER Driejarenplan voor Duurzame Groei. De successen van de Green Deal van Klimaat-imperator Frans Timmermans en de Vierde Industriele Revolutie, de gestelde duurzame energiedoelen waren meer dan in vervulling waren gegaan.

Het Smartweb met Smartmeters en Smartsensors kon zowel zenden als ontvangen.

Elk geluid dat Willem maakte en dat boven een heel zacht gefluister uitging en iedere beweging, zou er door worden geregistreerd. Zoals het Openbaar Ministerie (OM) eerder al mensen via de mobiele telefoon kon afluisteren, ook als deze telefoon uitstond. Bovendien kon Smit, zolang hij binnen het bereik bleef van Veiligheidscamera’s zowel worden gezien als gehoord.

Het leek wel alsof zelfs je gedachten gelezen werden. Want je hoefde maar enige gevoelens van weerzin of verzet te krijgen, of op je Smartscreen verscheen een nieuwe advertentie met medicijnen tegen deze gevoelens, die ‘stoornissen’ genoemd werden. De Partij verlangde van haar onderdanen een besef van inclusie en optimisme (‘Alleen samen kunnen we..)

Het was natuurlijk niet mogelijk te weten of je op een bepaald ogenblijk werd gadegeslagen. Hoe vaak of volgens welke methode, de Gedachtenpolitie voor bestrijding van Nepnieuws de lijn van iemand aftapte, was een kwestie van gissen, of je sociale mediakanaal spioneerde op kwetsende uitlatingen die emotionele schade aan De Partij kon brengen.

Het was denkbaar dat zij iedereen voortdurend in het oog hielden. Maar in elk geval konden ze je persoonlijke verbinding met het Smartweb hacken wanneer ze maar wilden. Je moest leven- je leefde, uit een gewoonte die instinct werd- in de veronderstelling dat elk geluid dat je maakte door de Gedachtenpolitie van het Ministerie van Veiligheid werd afgeluisterd, en- behalve in het donker – werd nagegaan.

Willem bleef met zijn rug naar de Veiligheidscamera’s met gezichtsherkenning toestaan. Dat was veiliger; hoewel, zoals hij maar al te goed wist, ook een rug veelzeggend kan zijn. Op een kilometer afstand torende het Ministerie van Klimaat, waar hij in dienst was, hoog en wit boven het door biomassa-stook beroete landschap, een stad die door de stook van houtpellets permanent rook naar bosbrand.

Dit, dacht hij met een soort vage afkeer- Dit was Den Haag, de Smart-City van Klimaatgidsland Nederland, de dichtstbevolkte provincie van de Verenigde Staten van Europa, Koploper in het Mondiale Resilient City Network voor Klimaatinclusieve Toekomstige Generaties van 2030 Agenda, geregeerd door Klimaatimperator Frans Timmermans in Brussel.

Hij trachtte een of andere jeugdherinnering op te diepen, die hem moest duidelijk maken of Den Haag altijd zo was geweest als nu. Modernistische architectuur zo ver zijn hoog reikte met legbatterij-achtige woonkazernes als maquettes uit een 3D-printer.

De vanwege hun lage energieprestaties gesloopte historische wijken, daar warrelde stof van gips door de lucht. Wilgenroosjes bloeiden tussen de bouwputten voor nieuwe klimaatneutrale woonkazernes, gebouwd voor aanhoudende stromen Nieuwe Medelanders in de Inclusieve Maatschappij, de opvang van klimaatvluchtelingen voor 2030 Agenda en haar Global Compact on Migration.

Maar het had geen zin; niets was er over van zijn jeugd dan een aantal helder verlichte beelden, die opdoemden zonder iets van achtergrond en die meestal onbegrijpelijk waren.

Den Haag

Het Ministerie van Klimaat verschilde opvallend van elk ander voorwerp, dat er verder in zicht was. Het was een geweldige kantoortoren van glas, toespitsend tot een punt voorzien van een windturbine die tot 300 meter hoog reikte. Vanwaar Willem stond, was het net mogelijk te lezen, hoe in sierlijk schrift de nieuwe leuzen van de Klimaat-Socialistische Partij waren uitgelicht in energiebesparend LED-licht

Gelijkheid is Diversiteit
Subsidie is Economische Groei
Onverschilligheid is kracht

George Orwell: 1984 (voor de televisiekijkers/stompzinnigen: dat is de bron van ‘Big Brother’)

Het Ministerie van Klimaat bevatte, naar men zei, bovengronds drieduizend klimaatneutrale kamers, en beneden overeenkomstige vertakkingen. Verspreid over Den Haag waren er precies nog drie andere gebouwen van soortgelijk voorkomen en grootte. Zij maakten met de reusachtige windturbines de omringende architectuur zo volkomen dwergachtig, dat je van het dak van het Smart Future-Flatgebouw ze alle vier tegelijk kon zien.

De Twee minuten Klimaat tijdens de Klimaatweek; ageren tegen Marcel Goldstein, die samenspant met de Twijlfelbrigade en de Fossielen om De Klimaatdoelen te frustreren

Het waren de gebouwen van de vier Ministeries, waartussen het hele bestuursapparaat werd verdeeld.

Ministerie van Klimaat zoekt papegaaien en cheerleaders om beleid door keelgat te schuiven

Het Ministerie van Klimaat, dat zich bezighield met het afstemmen van de economie en haar cultuur op De Klimaatdoelen van Parijs, de bestrijding van Nepnieuws, Klimaatontkenning en controversiele inhoud, opvoeding en schone kunsten voor het Welzijn en de Veiligheid van de Aarde en haar Toekomstige Generaties.
Het Ministerie van Waarheid & Inclusiviteit, belast met de taak van kinderopvoeding tot Verantwoordelijke Wereldburgers. Zoals via de Raad van Kinderen, Climate Smart Kids die hun ouders de les lezen, bestrijding van racisme, haat en discriminatie. Zij organiseerden ook het Festival voor Democratie, en de jeugdfestivals van Greta Thunberg-klimaatspionnen. De propagandadienst Rijksoverheid.nl en de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) kwijten zich van de taak om klimaatbewuste wereldburgers op te voeden.
Het Ministerie van Gezondheid, dat de CO2-neutrale rantsoenen van haar Climate Smart-citizens afstemt op de behoeften van De Aarde en haar Toekomstige Generaties.
Het Ministerie van Veiligheid, dat wet en orde handhaafde, dat waakte over privacy van De Partij, de handhaving van gebruikersvoorwaarden veilig internet met community guidelines, en dat personen met verdacht gedrag oppakte (Syri), of mensen die onveilige gevoelens verspreiden.

Het Ministerie van Veiligheid was bepaald het meest angstwekkend. Er zaten helemaal geen ramen in. Willem Smit was nooit binnen in het Ministerie van Veiligheid geweest waar Klimaatpotentaat Sandor Gaastra de scepter zwaaide tot hij hoofd van het Ministerie van Klimaat werd…..tot de volgende aflevering 🙂

 • PS: Abonneer je ook op de Epoque, en je kunt dan in een serieus onderzoeksjournalistiek verhaal lezen, hoe George Orwell (samen met Aldous Huxley) met zijn dystopie de realiteit nadert in het klima-dystopia.

Abonneer je of bestel ‘m los via www.epoque.media

Orwell was als uitvinder van de term ‘Koude Oorlog’ meesterlijk massapsycholoog, die de modernistische geest en haar totalitair-technocratische karakter goed inschatte. ‘De Strijd tegen klimaatverandering’ is de voortzetting van die Koude Oorlog van de valse elite (Trilateral Commission, Bilderberg-gespuis, World Economic Forum) tegen de eigen bevolking.

Een liberalistische ontwortelings-ideologie en vernietigingsideologie, gericht tegen de menselijkheid.

De virushysterie werkt de zelfde agenda van ontmenselijking en onderwerping aan De Staat uit. Je moet zelfs een symbool van onderwerping aan De Staat verplicht dragen, de Coronaburqua. Deze leugenachtige corrupte overheid heeft kortom al haar morele gezag verspeeld, en moet dus overgaan tot bangmakerij, geweld, dwang en intimidatie.

14 Replies to “2030, Orwell in de Polder (1): Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc)”

 1. De fusiepartij van vroegere gelijkgestemde kartelpartijen CDA, VVD, Grristenunie, PvdA, D66 en Groen Links die na de Klimaatwet van Kameraad Eric Wiebes besloten dat individuele verschillen ondergeschikt dienden te zijn aan de Urgentie van Het Klimaatprobleem. Enkele ‘schreeuwers langs de zijlijn’ van populisten waren ge-elimineerd.

  Niemand was de straat op gegaan toen Thierry Baudet werd doodgeschoten, zoals zij ook na de moord op Fortuyn koest bleven. De Klimaatwet kon stapsgewijs en geruisloos ingevoerd worden. De brave Nederlanders lieten zich in de klimaatfuik drijven door de Klimaatsocialistische Partij en haar bedrijfskartel

  Zou het niet realistischer klinken als je uit gaat van een fusie partij van twee of drie partijen, die daardoor een grootte kans maken de grootste te zijn. En dus na verkiezingen aan zet zijn een regering te vormen. Je ziet het nu al gebeuren, nu pvda en gl bij elkaar kruipen, en over een fusie praten. Dit alles om te voorkomen dat een fvd de grootste partij zal worden. Dan is de fvd niet letterlijk vermoord, maar wel monddood.
  verder vond ik het laatste interview op cw ook wel heel toepasselijk op uw geschreven stuk. https://www.youtube.com/watch?v=TJIY140nagI
  eng figuur die teun.

 2. Ik heb ooit wel s misschien hooguit 10 tellen iets gezien van die Baudet, maar dat leek mij in die paar tellen niet anders dan een Wilders 2.0 typje, maar dan met veel onbegrijpelijk wat duurder gezwatel, en van Wilders weet toch iedereen met enig benul wel dat het een Zion-muppet is om het verdeel en heers spel in te zetten na de massamigratiestromen via de Zion-terreur…
  Terreurstaatje “Israel” is voor mij niet veel anders dan het nieuwe Vaticaan.
  De Globale Maffia heeft altijd meedere kampen die het (via social engeneering) aanstuurt. Of het nu de Klimaatkul is of iemand als Baudet.

   1. Als iemand een rol kriijgt in de nepmedia (propaganda) maakt deze er onderdeel van uit. Lijkt me logisch. En je hebt diverse acteurs met elk een eigen rolletje. Lijkt me duidelijk. De media muppetshow, met diverse scenario’s. En het klootjesvolk kiest altijd wel dom links of dom rechts in plaats van in te zien dat een en dezelfde poppenspeler de poppen bedient.

 3. Je belezenheid siert je. Net als je welbespraaktheid en makkelijk vloeiende pen. Maar zet anderen niet weg als dom. Als ze onwetend zijn maak ze wijzer. Anders ben je niet beter dan de personen en organisaties die je beschrijft. Maar ga vooral door.

 4. Leest goed weg, net als 1984, goeie persiflage, of moet ik helaas al zeggen ‘realistische kopie’….
  Tot ik bij de laatste alinea aankwam:

  “Omdat het burgerschap van Nederlanders zo zwak is, en mensen zelfs de belangrijkste relatie in hun leven- die waar kinderen uit voortkomen- niet in stand kunnen houden ( meer dan40% echtscheidingen)”

  Huh? Wat? Het huwelijk is de belangrijkste relatie, en dát is de relatie waar kinderen uit voortkomen? ho. Wacht. Las ik een aantal dagen geleden niet een mooi artikel over het neandertal?
  Hoe deden zij dat, kindjes krijgen? Netjes naar meneer pastoor, daarna pas voor het eerst in hun leven gezellig tussen de warme lappen kruipen en kindjes krijgen? Sorry. Dacht het niet. Die ene belangrijkste (blijkbaar monogame) relatie is een verzinsel geweest van de diverse religie en daarmee verworden tot onderdeel van onze cultuur. Maar. Biologie, evolutie, instincten, hormoonhuishouding , werken totaal anders dan een levenslange belangrijkste relatie waar kindjes uit voortkomen en die mensen ‘niet in stand kunnen houden’. nee, met het beeïndigen van het huwelijk geven ze juist toe aan het menszijn in plaats van aan de ketenen die door meneer pastoor zijn aangebracht. Domper op een verder weer mooi verhaal, dat ik bijna had doorgestuurd aan vrienden en familie.

 5. Als je net een aanval van KlimPol hebt overleefd! Toch door gaan met schrijven. Hulde!

  Paul Driessen has a good question for Greta and Alexandria: How can placing 19 billion photovoltaic solar panels on 57,000 square miles of land and more than 2 million turbines on more than 500,000 square miles of land be good for the environment?
  https://thefederalist.com/2020/02/12/why-the-green-new-deal-would-destroy-the-environment/
  https://www.heartland.org/_template-assets/documents/publications/EnviHarmsPB.pdf

 6. De ontkenning van het principe van de foto-synthese en haar gevolgen.

  Wat is de essentie van deze wet? God heeft in zijn schepping gelegd dat bomen, struiken en al wat groen is CO2, onder werking van het licht, uit de lucht halen als voedsel voor hun welzijn en als dank daarvoor O2 afgeven voor al de schepselen die dit nodig hebben. Wat gebeurt er nu wanneer “domme” mensen denken dat er teveel CO2 is en flink hun best doen die hoeveelheid substantieel te reduceren. U raadt het al? Ja! Het groen krijgt gebrek aan CO2 en zal uiteindelijk afsterven. Door dit proces wordt er dus minder O2 afgegeven, met op termijn ook bedenkelijke gevolgen voor ons mensen. Nu lopen mensen graag met een mondkapje voor, dan misschien met een zuurstofmasker.

  Wanneer dit proces significant wordt, dan zal dit ook voor de voedsel productie grote gevolgen hebben. Uiteindelijk zal blijken dat op enig moment een punt is bereikt van no return, en dan is dat het einde van onze planeet. Maar dan zit inmiddels onze elite in hun zelf gebouwde steden onder de grond. Waar zij hun voedsel en zuurstof vandaan willen halen is mij een raadsel omdat hun buitenwereld een wereld is die woest en ledig zal zijn. En zo komt ook deze elite aan haar eind.

  Tijdens één van mijn ochtend wandelingen, ontmoette ik in een park een ambtenaar met een ‘tablet’ en inspecteerde de bomen, het struikgewas enzovoort. Ik maakte een praatje met hem en liet op enig moment het begrip “fotosynthese” vallen. Stom verbaasd keek hij mij aan. Ja, dat leerden wij vroeger al op school. Maar de geleerden en politici in het land zijn echt stommer dan stom. Om die reden heeft de elite – de bezitters van het geld – hen daar ook neergezet om hun agenda uit te voeren voor een wereldregering – als zijnde “nuttige idioten.”

  In dit licht is het voor mij volkomen onbegrijpelijk dat christelijk politieke partijen, dat kerken enzovoort, rustig op het schip van alle leugens en ongerechtigheid mee varen. Ik begrijp zeer wel dat er nog genoeg mensen zijn die wel begrijpen wat er gaande is en op hun manier proberen om de samenleving leefbaar te houden.

  Een andere vraag is nu of God genoodzaakt zal zijn om deze – onze – wereld te vernietigen vanwege het feit dat de barmhartigheid alsmede de rechtvaardigheid bezig is te verdwijnen. De christelijke bijbel anticipeert hier meer dan eens op.

  Hier de uitleg van de fotosynthese. Het is het proces waarbij planten, bomen enz, water en koolstofdioxide, onder invloed van energie uit licht, omzetten in zuurstof en glucose. Deze glucose wordt vervolgens verder omgezet in bijvoorbeeld zetmeel of cellulose.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *