2030, Orwell in de Polder (6): Klimaatkindsoldaten

Het is 4 april 2030 in Klimaatheilstaat NL zuchtend onder de Green Deal van Frans Timmermans. In aflevering 5 klonk gebons aan de deur. De Gedachtenpolitie?

Het blijkt buurvrouw Smallenbroek te zijn, die komt jammeren over haar kapotte warmtepomp, een continue euvel in hun voorbeeldwijk voor vangaslos-flats.

In deze aflevering wordt Willem Smit belaagd door de kinderen van de buren, aangesloten bij de Raad van Kinderen en fanatieke Greta Thunberg-Klimaatkindsoldaten.  Vanaf hun peutertijd zijn ze op school en via media gehersenspoeld met het CO2-geloof, en ze zijn getraind hun ouders aan te geven bij sporen van ‘klimaatontkennerij’.

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66

Toen Willem Smit de hand op de deurknop legde om open te doen, zag hij dat het dagboek nog open op tafel lag. De hele bladzij stond vol van ‘WEG MET DE KLIMAATSOCIALISTISCHE PARTIJ, WEG MET FRANS TIMMERMANS’ in letters bijna groot genoeg om van de andere kant van de kamer leesbaar te zijn. Smit hield zijn adem in en opende de deur.

…….

Fiew……..opluchting.

Het lied van de Greta Thunberg klimaatspionnen

Het was zijn buurvrouw, Marjolein Smallenbroek, ze stond buiten te wachten. Hoewel je die term eigenlijk niet meer mocht gebruiken, ‘vrouw’, of ‘man’, De Partij wenste dat leden elkaar genderneutraal en inclusief aanspraken. De Partij streefde naar zogeheten ‘gendernonconformiteit’ voor de inclusie.

Aan Doel 5 en 10 van de Sustainable Development Goals van 2030 Agenda hield Klimsoc strikt de hand.

‘O Kameraad’, begon Mevrouw Smallenbroek te jammeren. ‘Ik meende dat ik u hoorde binnenkomen. Zou U misschien bij onze warmtepomp willen kijken, die is weer stuk terwijl het door de Klimaatverandering zo koud is voor deze tijd van het jaar.’

Het misbruik van geïndoctrineerde kinderen als moreel chantagemiddel voor volwassen politiek = Laurentien van O.

De wijk van Willem Smit was 1 van de eerste proefwijken die al in 2020 van gas los ging op bevel van Kameraad Ollongren en de rechterhand van Klimaatcommissaris Timmermans, Diederik Dramsom. Voor het Klimaat. Zijn wijk kreeg een energiesysteem dankzij een inclusief duurzaam energie-advies van de Raad van Kinderen. De Partij hechtte veel waarde aan de inspraak van kinderen.

Dus had vanaf 2025 ieder MKB-bedrijf verplicht een eigen Raad van Kinderen, aangestuurd door Laurentien van Likworst en haar Missing Chapter Foundation. Die kinderen gaven bindend advies uit over de wijze waarop het bedrijf bestuurd moest worden.

De Partij vond Kinderrechten en kinderinclusie een speerpunt voor De Transitie en de duurzame gendernonconforme klimaatbiodiverse inclusie.

Leestip!

Die Raad van Kinderen was door Laurentien van Likworst ingesteld om de Klimaatsocialistische Partij  (Klimsoc) te adviseren over de koers van Klimaatbeleid. Voor de inclusie van Toekomstige Generaties.

Kinderen adviseerden ook over het ontwerp van schone, diverse en inclusieve energie voor de biodiversiteit. De deelname van kinderen aan partij-festiviteiten en hun inspraak was voor De Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc) – afgekort Klimazi’s- heel belangrijk. Vooral om Partijleden tot Klimaatijver te manen, via morele chantage het vuur aan te wakkeren voor De Partij en De 17 SDG-Doelen van haar 2030 Agenda.

De geïnstalleerde warmtepompen kenden echter permanente problemen, naast een permanent irritant gezoem waarover je niet mocht spreken. Die haperingen in fatsoenlijke warmtevoorziening verergerden door de continue blackouts dankzij de duurzame inclusieve schone kansen-energie die door Energieakkoord en Klimaatakkoord voorrang had gekregen, sinds het 5de SER Duurzame Jarenplan.

Behalve wat je voor jezelf aan reparatiewerkzaamheden kon doen, moesten die worden goedgekeurd door vage commissies, die in staat waren zelfs het maken van een vensterruit twee jaar lang op te houden.

2030 Agenda: Globalisme-Fascisme in vrolijke kinderkleurtjes met leuzen waar je onmogelijk tegen kunt zijn, letterlijk.

‘Het is natuurlijk alleen omdat Meindert niet thuis is’, zei mevrouw Smallenbroek weinig duidelijk. De flat van de Familie Smallenbroek was groter dan die van Willem Smit, omdat Meindert hoger in rangorde stond in De Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc). Hij was lid van de Kernpartij RVO en bevoegd om honderden miljarden euros belastingen af te romen bij het nog resterende MKB, om dat uit te delen aan ‘duurzame koplopers en veranderaars’.

Op de vloer lagen hockeysticks van het merk Michael Mann, aan de muren hingen groene vlaggen met ‘Moeder Aarde’-symbool van de Raad van Kinderen. De kinderen waren aangesloten bij de Greta Thunberg-Klimaatkindsoldaten, spioneerden hun ouders, kennissen en vriendjes op de nauwgezetheid waarmee zij de CO2-neutrale levensstijl die De Partij voorschreef in acht namen.

Daarnaast werden zij via het Jeugdjournaal van de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) en basisonderwijs alert gemaakt, hoe je tekenen van ‘Klimaatontkenning’ bij volwassenen kon herkennen. Verschillende Klimaatkids hadden op Warmetruiendag hun ouders al bij de Gedachtenpolitie aangegeven.

Steeds vaker raakten ouders van hun kinderen vervreemd. De Partij deed alles via haar Smartweb, Sociale Media, de NPO en haar CED Groep om de opvoeding en gedachtenleven van kinderen in eigen hand te nemen. Opdat ze voor de grootste partijzonde behoed zouden worden, Klimaatontkenning. Voor uw en onze veiligheid, aldus De Partij.

Kinderindoctrinatie en chantage met kinderen = Raad van Kinderen = Laurentien van Likworst

Er hing, zoals gewoonlijk en zoals overal in het gebouw, een lucht van brandend bos uit de biomassaketels, maar die werd doorkruist door een weeïge lucht van biologisch afbreekbare duurzame Ecovertzeep. In een andere kamer probeerde iemand zwaaiend met een kam wijs te houden bij luide Klimaat-millennialmuziek, die uit een Smartphone kwam.

Een blikken stem, klinkend als robot, ‘zong’ een repeterend en monotoon schreeuw-deuntje ‘Who oo o o eh eh oh Climate Kids kill Climate Deniers’…

‘Het zijn de kinderen’, zei mevrouw Smallenbroek en wierp een half angstige blik op de deur. ‘Ze zijn vandaag niet uit geweest. En natuurlijk- ….natuurlijk zou Meindert als hij thuis was het in een oogwenk laten maken door de Klimaatinstallateur van De Partij’, zei ze. ‘Hij is dol op het laten uitvoeren van klusjes door anderen zonder er zelf voor te betalen of er iets voor te doen’.

Auch Du Gehorst Den Klima. Duits Affiche van de Greta Thunberg Klimaatspionnen in 2030 van de Klimazi-Partij (Klimsoc)

Smallenbroek was Smit’s collega op het Ministerie van Klimaat. Hij was een wat softe, varkensachtige, maar actieve man van een verlammende stompzinnigheid, een brok imbeciele geestdrift- 1 van de volslagen blinde, toegewijde werkezels, waarop, meer nog dan op de Gedachtenpolitie van het Ministerie van Veiligheid, de standvastigheid van de Klimaatsocialistische Partij berustte.

Op het Ministerie was hij aangesteld in een ondergeschikte functie, het uitdelen van klimaatsubsidies waar buiten afwezigheid van morele reflectie geen intelligentie werd vereist.

Maar aan de andere kant was hij een leidende figuur in de Klimaatmarscommissie en al de andere commissies, die zich bezighielden met het organiseren van gemeenschappelijke uitstapjes, Klimaathockey-toernooien, spontane Klimaatdemonstraties, CO2-bespaaracties en in het algemeen vrijwilligerswerk voor De Doelen van De Klimaatsocialistische Partij.

Klimaatindoctrinatie overal, dit is van de Duitse Klimazi-partij

Meerjaarlijks kreeg hij van De Partij CO2-gecompenseerd reisverlof om met de Raad van Kinderen naar het Klimahaus in Bremerhaven te reizen om het Vuur voor De Klimaatdoelen aan te wakkeren.

Duitse Klimazi’s – zoals leden van de Klimaatsocialistische Partij afgekort werden genoemd- waren voor Smallenbroek het Groene Voorbeeldland, en op het Ministerie van Klimaat hield hij niet op over hen te spreken.

‘Hebt U ook een Engelse sleutel?’, vroeg Willem Smit en hij morrelde aan de schakelaar van de warmtepomp. ‘Een Engelse sleutel’, zei mevrouw Smallenbroek en werd meteen erg onzeker. ‘Dat weet ik heus niet. Misschien hebben de kinderen- ‘……………

Door de linkse media en Groen Links onderwijs geindoctrineerde kindjes als volwassen chantagemiddel, kudo’s Laurentien van O.

Er was een getrappel van laarzen en vrij opgevoed gegil, toen de kinderen de woonkamer binnenstormden. Mevrouw Smallenbroek bracht de sleutel. Willem Smit gaf een gevoelige klap tegen de morrelende warmtepomp- het enige recept bij dit merk dat de Uneto-VNI- van Kameraad Doekle Terpstra bij mankementen te bieden had.

En tot zijn verwondering begon het apparaat weer irritant doch duurzaam te zoemen….

‘HANDEN OMHOOG JIJ’, krijste een ijle maar felle stem. Een jongetje van negen jaar, een iel en wat valsig ogend nichterig ventje, een jonge versie van Rob Jetten, was van achter de tafel opgedoken en bedreigde hem met een automatisch kinderpistool, terwijl zijn zusje, ongeveer 2 jaar jonger, het zelfde gebaar maakte met een stuk hout. Beiden waren zij gekleed in de korte groene hockeybroekjes, blauwe hockeyhemden met Moeder Aarde-symbool en groene halsdoeken, die het uniform waren van de Greta Thunberg-Klimaatkindsoldaten.

…Wanneer je een linkse massa wilt kweken zonder rede en verantwoordelijkheidsbesef..

Willem Smit hief zijn handen boven zijn hoofd, maar met een onplezierig gevoel, zo kwaadaardig was het optreden van de door CED Groep-lesmethoden en Jeugdjournaal gehersenspoelde knaap, dat het helemaal niet een spelletje was.

‘Je bent een Klimaatontkenner!’, krijste de jongen. ‘Je werkt voor de Twijfelbrigade, bent een spion van Marcel Goldstein, ik zal je doodschieten en je lichaam aan De Wetenschap beschikbaar stellen en je organen voor Kameraad Pia.’ Plotseling sprongen zij met hun beiden om hem heen en schreeuwden ‘Klimaatontkenner’! en ‘Klimaatscepticus’! waarbij het meisje elke beweging van haar broertje nadeed.

Het had iets beangstigends, als de dartele sprongen van tijgerwelpen, die later zullen opgroeien tot menseneters. Er sprak een soort van berekende woestheid uit het oog van de knaap, een onmiskenbaar verlangen om Willem Smit te slaan of te schoppen en een besef, dat hij straks- net als zijn vader Meindert nu- De Staat kon misbruiken om dat voor hem te doen.

Het was maar goed dat hij geen echt pistool in zijn hand had, zo dacht Willem Smit.

Chantage door volwassenen met gebruik van kinderen. Raad van Kinderen slechts 2 jaar en is plots overal dankzij de invloed van de Familie van O. Omgekeerde wereld, wanneer onzekere ouders naar geïndoctrineerde kindjes moeten luisteren

De ogen van Mevrouw Smallenbroek vlogen zenuwachtig van Wilem Smit naar de kinderen en weer terug. ‘Het zijn nog jonge kinderen en zo rumoerig’, zei zij. ‘Ze zijn teleurgesteld omdat ze de openbare spijtbetuiging en executie van ontmaskerde Twijfelbrigade-aanhangers en Windmolenterroristen niet mochten zien. Ik heb het te druk met mezelf en Meindert komt niet op tijd terug van zijn werk.’

‘Waarom kunnen wij niet naar de executie kijken’, gilde het knaapje luid. ‘Wil de executie zien, wil de executie zien’, dreunde het klimaatmeisje dat nog rondsprong. Die avond zouden een aantal ontmaskerde handlangers van Marcel Goldstein en zijn Twijfelbrigade worden opgehangen. Die methode was meer CO2-neutraal dan een nekschot, waarbij immers CO2 vrij kwam, net als elektrocutie dat energie kost.

De Partij had na het uitroepen van de Klimaatnoodtoestand ook lijfstraffen weer ingevoerd. De urgentie van de Klimaatcrisis was immers zo hoog, dat zij niet kon toestaan dat door De Fossielen betaalde Klimaatontkenners De Transitie zouden saboteren.

De 2030 Agenda bij de VNG

Dat ophangen van Klimaatontkenners van de Twijfelbrigade gebeurde ongeveer eens in de maand en was een geliefd schouwspel. Kinderen dramden altijd nog om mee te mogen gaan kijken.

Willem Smit nam afscheid van Mevrouw Smallenbroek. Maar hij was nog geen zes stappen in de gang, toen iets hem in de gang in zijn nek trof. Hij draaide zich met een ruk om, nog net op tijd om te zien dat mevrouw Smallenbroek haar zoontje weer de deur insleepte, terwijl de knaap een katapult wegstopte.

‘Marcel Goldstein’!, loeide de jongen, toen de deur achter hem dichtging. Maar het meest werd Willem Smit nog getroffen door de blik van hulpeloze angst op het gelaat van de vrouw. Terug in zijn appartement,  liep Smit snel langs het Smartscreen.

Daar berichtte een nieuwslezeres van de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) over de nieuwste Smart-applications die het Ministerie van Veiligheid ontwierp om het internationale terrorisme te bestrijden. Micro-surveillance en hersenchips, voor uw en onze Veiligheid.

…Van Laurentien van O.

Met die klimaathockeykinderen, dacht Smit, moest die stakker van een vrouw een leven vol verschrikking leiden. Nog een paar jaar, en zij zouden nacht en dag op haar loeren voor symptomen van klimaatontkenning.

Bijna alle kinderen waren dankzij CED-Groep- basisonderwijs en het verplicht gestelde dagelijkse KlimaatJeugdjournaal van de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) tegenwoordig afschuwelijk. En het ergste van alles was nog, dat zij, door middel van zulke organisaties als de Greta Turnberg-Klimaatkindsoldaten en de Raad van Kinderen van Laurentien van Likworst, systematisch werden gemaakt tot klimaatspijbelende onhandelbare wilden.

En toch wekte dit in hen geen enkele neiging om in opstand te komen tegen de discipline van de Klimaatsocialistische Partij.(Klimsoc)

Plots is het overal, dat komt door de invloed van de Familie van O., Club van Rome-supporters

In tegendeel, kinderen aanbaden Klimsoc en alles wat daarmee in verband stond. De Klimaatliederen, de Klimaatmarsen, de spandoeken, de CO2-gecompenseerde uitstapjes, het brullen van klimaatleuzen, de verering van Moeder Aarde, dat alles was voor hen een soort van prachtig spel, naast het wekelijkse klimaathockey.

Al hun wildheid werd naar buiten gericht, tegen de vijanden van Klimsoc, tegen Saboteurs van De Transitie, Klimaatontkenners, mensen met Onveilige Gedachten zonder inclusieve diversiteit, ontkenners die tekenen van discriminatie vertoonden.

Het was normaal voor mensen van boven de dertig om bang te zijn voor hun eigen kinderen.

En met reden, want er ging nauwelijks een week voorbij, dat partijkrant De Waarheid (Fusie van NRC, Trouw en Volkskrant) niet een bericht bracht waarin werd beschreven hoe 1 of andere kleine gluiper van een luistervink- ‘Hero of the Planet’ was de gebruikelijke frase- een compromitterende uitlating opving, en zijn ouders als Klimaatontkenner had aangebracht bij de Gedachtenpolitie van het Ministerie van Veiligheid.

…dat krijgt na voorgaande bijna iets onheilspellends…

 • Tot de volgende spannende aflevering van ‘2030 George Orwell in de Polder’ in de Klimaatweek bij Interessante Tijden. 🙂

18 Replies to “2030, Orwell in de Polder (6): Klimaatkindsoldaten”

 1. Als ik deze glanzende toekomstvisie lees, kan ik niet anders dan heel blij worden. Wat geweldig dat de Familie van O. zoveel in het werk stelt om de zo vaak niet geziene en zo intelligente meedenkers van zeer jonge leeftijd de ruimte te geven. Kinderen zijn door onze ouders onderschat, vostra
  culpa, vostra culpa, vostra culpa. Lebe die Fuhrerin Laurentien!

   1. Kom Rypke, niet zo nukkig doen tegen Annemarijn. Volgens mij bedoelt ze het goed, dus beschouw haar antwoord als een compliment voor jouw schrijven.
    Of kun je niet zo goed tegen schouderklopjes?

    Ik geniet in ieder geval van het verhaal.
    Je mag mij ook gerust afzeiken met het verwijt dat ik niets te zeggen heb, mocht je dat willen.
    Het maakt mij de pis niet lauw!

    1. De weg naar de hel is geplaveid met… idd heb ik liever mensen die bij reactie inhoudelijk iets toevoegen in algemene zin (ipv op het bestaan van hun ik ik te wijzen), een stukje nieuwe info waarvan de lezers iets opsteken. Ipv een ‘ik’-boodschap, zelden zijn mensen zo interessant dat ‘ik’-mededelingen iets toevoegen

     Al lijkt zo’n wens in de internetwereld een utopie, dus ach: we laten jullie reacties maar door. Jullie mogen er zijn, wat zijn jullie bijzonder! 🙂

 2. En zo gaat het over de rug van onschuldige kits , wat een vuil spel word er via het onderwijs ,jeugdjournaal,ect toch geïndoctrineerd. Als die kids nu eens geen telefoon meer aanschaffen en weer lekker zuurstof tot hun breintje nemen, als ook voor de ouders dan weer verder gaan denken dan hun pokkie lang is .. Hele landen worden daardoor verwoest !! ouders moeten toch echt wel achter hun oren krabben ,want hun kids krijgen eenzijdig negatieve voeding op school. Een schone wereld begint bij alle vieze vuile grote multie bedrijven die hun gif in ons eten,rivieren en bomen omhakken voor gmo giftige palmolie , WIJ WILLEN EEN GIFVRIJE AARDE !!!! juist met Veel co2 is zuurstof Annemarijntje DENK HIER NOGMAALS HEEL HARD OVERNA { Leon ik vond dat geen schouderklopje hoor}

  1. Mijn boek{ net gelezen] is een boekdeel ging over adoptie , alle ouders waren dood door aids wees kindje , zag er prachtig uit … via brandpunt een documentere is de adoptie moeder achter de gruwelijke waarheid gekomen .Blijkt dat dit gewoon een handel is via de grote organisaties pikken EN pakken ze de mooiste kids weg ,van hun weerloze biologische moeders …. zoek het walgelijke eerlijke boek op van. Astrid Lammers lang leve red kids maar niet heus . En zo zijn er nog vele verhalen HANDEL HANDEL EN NOG EENS HANDEL OJA kost minimaal 12000 euro hahaha grien grien met dikke tranen veel plezier met al jullie centjes drie kid waren dus niet genoeg ,er moest er nog eentje bij komen .wat ik al zeer verwonderlijk vind . iemand redden uit een ander land doe ik door persoonlijk door een waterput je of 4 te boren voor die prijs effe een voorbeeldje ! noem maar op je kan het zo gek niet bedenken joh

 3. Ik heb geen TV en nooit gehad. Ik verzeker je als je die niet hebt die ook zeker niet mist, zeker nu er internet is. De main stream media volg ik enkel om er achter te komen wat het beleid is, op welke manier dat uitgevoerd wordt en hoe ver ze gevorderd zijn. Het is pure propaganda, daar kan de propaganda machine van Goebbels nog een puntje aan zuigen. ( historianet.nl/oorlog/tweede-wereldoorlog/… ) En de huidige mogelijkheden zijn ongekend.
  Maar zolang mensen doel en middel niet van elkaar kunnen onderscheiden, kunnen ze de “geheime” agenda niet doorzien.

  1. Jan,
   Ik las nét een leuke uitspraak waar ik aan moest denken toen ik je laatste zin las. Hij is: “Het oog kan niet waarnemen dat wat de geest niet kent.” (“The eyes can’t see what the mind doesn’t know.”, stond er in het engels.)
   Dit is een hele diepe waarheid, die, als hij goed begrepen wordt, een sluier kan oplichten in de ruimte van de eigen onwetendheid. Er is geen herkennen zonder kennen. Er is geen kennen zonder referentie. O. Bommel zou zeggen, dat als het denkraam klein is, de gedachten en de resultaten daarvan waarschijnlijk ook niet al te groot zullen zijn.

   Maar ja. Met filosofische beschouwingen alleen komt men er niet. Beter is doen. Verruim de geest met (waardevolle) kennis. En maak de kamer maar een goed schoon, daarboven.

   Maar geloof maar niet dat de mensen vanzelf de leugens gaan doorzien. Zo werkt het jammer genoeg niet. We worden allemaal onwetend geboren en het is maar net de vraag wat er met de hersenen gedaan wordt. Worden ze goed gevoerd, of wordt er rottigheid en afval gegeten?
   Worden er domme leugens geleerd of eerlijke wijsheid? Wordt er opgeleid tot een volwaardig mens of tot een ‘ding’ , een ‘onderdaan’ een ‘burger’.
   Mijn televisie is ook alweer zo een jaar of 15 de deur uit. Wanneer ik nu soms een op het Internet bekijk wat de televisie toont, dan wordt ik al misselijk van de mensen die het ‘nieuws’ staan te ‘duiden’. Zelden word ik zo naar vanbinnen dan als ik zoiets even zie. ‘Het’ straalt a.h.w. van de gezichten af, dat toneelspelen. En dan die taal! Met al die nare zakelijke termen. Ik vind het maar niks. (En ik druk me maar zeer gematigd uit nu.)

   Maar om terug op de hersenspoeling (propaganda) te komen. Tja. Als de mens eenmaal geconditioneerd is, dan is er bijna geen weg terug meer. Dan zal die waarschijnlijk heel zijn leven bij de aangeleerde mening blijven. Zó werkt het brein nu eenmaal. Daarom is het allemaal zo triest.
   En daarom is boos worden op betoverde (want zo lijkt men, betoverd, de situatie van de gehersenspoelde ‘opgeleide’ mens) mensen, eigenlijk zinloos. En daarom lijkt mij bijvoorbeeld ‘stemmen’ zinloos. Immers, als 99 % als betoverd hun kruisje zetten, dan is daar geen stemmen tegen, denk ik.

   En ook wat Paulien zegt. De wereld raakt steeds meer in handen van de oligargen. En dat is niet leuk, want wie zegt dat de geldwolven en machtswellustelingen ook een goed hart hebben? Dat lijkt mij met elkaar in tegenspraak, een goed hart en vals en gemeen zakendoen. Zelfs al geven sommige boeken fraaie voorbeelden van grootscheepse oplichterij. (Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de 7 vette en magere jaren.)
   Het lijkt mij dan ook verkeerd dat oligargen de baas spelen. Want, macht kan het slechtste in mensen naar boven halen, zegt men.
   De wereldpolitiek is door de techniek achterhaald, meen ik. Wat eens, vroeger dus, niet zoveel kwaad kon, kan nu, als bijvoorbeeld ‘de techniek’ in de verkeerde handen valt, onomkeerbaar destructief zijn.

   Rypke,
   Je stukje kon ik niet lezen wegens te veel misselijkmakende emotie. Voor mij mag het minder, of eigenlijk helemaal niet.
   Maar bovendien kun je uit bovenstaande begrijpen dat, hoeveel je ook schrijft; het eigenlijk zinloos en water naar de zee dragen is. Men zou net zo goed kunnen proberen aan een huisvrouw uit te leggen hoe de viertakt motor werkt, of aan een zakenman hoe men kinderen baart.
   Dat gaat nu eenmaal niet.
   Men zou misschien beter over de geest moeten gaan schrijven misschien. Dát is denk ik het kernpunt van de mens, zijn geest. Zijn verstand en gevoel. Zijn ‘zijn’. Direct to the point. Geestelijk onderwijs, maar dan zonder e.o.a. oud ‘boek’. Want zo een boek is immers ook maar een boek? Dat is geen geestelijke opvoeding, dat is beïnvloeding.
   Maar ook dat zal wel niet werken. Want wie begrijpt nu zoiets behalve een psychiater of een filosoof?

   Maar ja. Dit probleempje (;) is al zo oud als Plato’s leer. Want ook die is ook niet altijd goed begrepen en in goede aarde gevallen. Laten we het maar houden op dat we maar moeten hopen dat men het allemaal goed bedoelt. En dat het allemaal wel meevalt.

   Ik snap niet dat er niet meer technisch geschoolde filosofisch ontwikkelde mensen aan de bel trekken om de doemscenario’s te duiden en helpen bij te stellen.

   1. Raphaël mooi leerzame reactie.

    “Men zou misschien beter over de geest moeten gaan schrijven misschien. Dát is denk ik het kernpunt van de mens, zijn geest. Zijn verstand en gevoel. Zijn ‘zijn’. Direct to the point. Geestelijk onderwijs, maar dan zonder e.o.a. oud ‘boek’. Want zo een boek is immers ook maar een boek? Dat is geen geestelijke opvoeding, dat is beïnvloeding.”

    Dat is het kernpunt. De mens is niet zijn lichaam, de mens is zijn geest. Het lichaam doet wat de geest denkt, gelooft of beveelt. Rypke maakt zich terecht druk over de huidige groene ideologie bedacht om de mensen tot onwetende slaven te maken enkel met als doel zelf meer macht en heerschappij uit te kunnen oefenen.
    Maar uiteindelijk zijn het zielsongelukkige mensen die dit willen. Bang en angstig dat als ze geen controle over anderen uit kunnen oefenen zelf niet gelukkig kunnen zijn. Een teken dat ze geen liefde kennen. Want hoe kan je ooit gelukkig worden door je medemens het geluk te ontzeggen en hem ongelukkig te maken.

    Ik heb geen enkel probleem met oude boeken. Ik heb alleen problemen met het begrijpen van oude boeken en hun inhoud op waarde te schatten. Als je een maal de grondgedachte kent en herkent dan lijken ze allemaal op elkaar. De vorm verschilt welliswaar, maar de boodschap komt op het zelfde neer en putten uiteindelijk uit dezelfde bron.

    “Als de mens eenmaal geconditioneerd is, dan is er bijna geen weg terug meer. Dan zal die waarschijnlijk heel zijn leven bij de aangeleerde mening blijven. Zó werkt het brein nu eenmaal.”

    Het is erger. Wij zijn allemaal geconditioneerd. Door onze ouder en door de cultuur. Ga maar eens naar een ander land. Ieder land heeft zijn eigen cultuur. De ongeschreven regels die ieder onbewust heeft geleerd en zich onbewust aan houdt. Voldoe je daar niet aan dan ben je een buitenbeentje en in veel gevallen buiten gesloten of uitgesloten, waaruit dan weer subcultuurtjes ontstaan. Maar iedereen kan zich daar aan onttrekken door bij alles en overal af te vragen WAAROM? Net als kleine kinderen dat tot vervelens toe doen, net zolang tot ze afgesnauwd worden “Daarom” of “om dat ik het zeg”. Maar zelden krijgen ze het antwoord “dat weet ik niet”.
    De overheden willen het liefst de kinderen op zo jong mogelijke leeftijd dingen aanleren . Want op jonge leeftijd gaat het conditionerings proces sneller en grondiger. Vandaar e opkomst van kinderopvang en kinderdag verblijven. Je weet maar n kinderen nooit of ouders vanuit de machthebbers gezien wel de juiste opvoeding geven. Verder moet band ouder kind en familie band niet te sterk zijn in verband met het feit dat men meer loyaliteit heeft voor familie en gemeenschapsbanden dan met hun conditionering van overheidswege. Steden zijn daarom ook beter plaatsen om mensen te huizen dan kleine dorpen of leefgemeenschappen waar men meer betrokken is met elkaar.

 4. Zeg, Rypke Houellebecq, heb je al een uitgever?
  Misschien nog wat zelfspot erin, een enkele flater en wat modern gemis, stuk of 3, 4 karakters nader uitwerken (mevrouw Smallenbroek belt vast opnieuw aan ;-), en een onderliggende verhaallijn, waarin naar een Houellebecqiaans hoogtepunt wordt toegewerkt – en je hebt een roman die het verdient in alle praatshows en dagbladen besproken te worden. Gebeurt dat niet, dan helpt social media je wel een handje. Uitermate onderhoudend de delen die ik gelezen heb. Veel herkenning ook. Voor wie de materie niet kent of niet kritisch heeft gevolgd vast een eye-opener. Hulde en houd vol.

 5. Jan S,
  Inderdaad lijkt het erop dat ‘de overheid’ (waarbij de vraag alleen al rijst wíe zijn of is dat die ‘overheid’?) er alle baat bij heeft om de mensen zo vroeg als mogelijk is te conditioneren. En dat vind ik ten dele nog goed ook. Maar, als blijkt dat de overheid niet altijd betrouwbaar is en niet altijd het welzijn van alle mensen nastreeft, sterker nog, reden geeft om aan die vermeende betrouwbaarheid te betwijfelen, dan wordt de zaak nijpender en pijnlijker. Als de overheid zich bijvoorbeeld laat beïnvloeden door oligargen die geen enkel ander doel na streven dan absurde zelfverrijking, dan wordt het gevaarlijk. Wanneer een overheid zich bijvoorbeeld heeft laten gijzelen door een geldsysteem dat in handen is van enkele mensen en op deze wijze het economisch klimaat van een land kan bepalen, dan wordt het zeer gevaarlijk, vooral als er complotten worden gevormd door zulke lieden. Wanneer zulke lieden bijvoorbeeld de leerstof van de scholen gaan bepalen, dan gaat het grote geld de denkwijze bepalen van de kinderen. Zulks lijkt mij uiterst onfatsoenlijk en zeker niet raadzaam. Niet alleen omdat zulks moreel al verwerpelijk is, want wie bepaalt dat nu weer, die moraal, ze doen maar, maar omdat ook ik en mijn naasten daar last van hebben of gaan krijgen. Ik kan me niet verweren tegen robotten bijvoorbeeld. Zo is er ook niet te spreken of te discussiëren met ambtenaren, rechters of advocaten over onrechtvaardigheid, als die onrechtvaardigheid de regels omzeilen.

  Maar goed, ik besef dat e.e.a. erg moeilijk te beschrijven is. Ik vind dat erg moeilijk. Mede omdat bijna élk woord voor meerderlij uitleg vatbaar is. Communicatie zou eigenlijk ‘andersom’ moeten zijn: Iemand vraagt iets en de ander geeft zo goed mogelijk antwoord op het gevraagde. In feite bepaalt de luisteraar/lezer/vragensteller de discussie. Of zou moeten bepalen. Vaak gaat het precies verkeerd om. (Ook dit alleen is al een item waar boeken over volgeschreven zijn en worden.)
  Omdat taal nu eenmaal zo werkt en het ook goed is in een normaal leven waar zaken geen rol spelen. Maar zodra taal bijvoorbeeld misbruikt wordt door -zeg- politiek of zakenmensen, dan wordt iets -in wezen ‘heiligs’ besmeurd en misbruikt door dieven en oplichters. Vertrouwen en liefde tussen mensen bijvoorbeeld ként geen prijs. Ze zijn altijd gratis, dat is juist hun wezen. En als die zaken goedkoop misbruikt worden, dan is dat -wat mij betreft- vreselijk.

  Daarom kon ik Rypke’s stuk ook niet lezen. De weergegeven smerigheid en valsheid, de gemene achterbaksheid is zó tergend, dat -hoewel ik het begrijp en waardeer dat het geschreven wordt- ik het maar niet eens goed lees. En dat ligt dus NIET aan Rypke, dat is dus inherent aan het onderwerp.

  En daarom biedt ik maar mijn beetje vergaarde kennis aan: het begint met de mind. Vechten tegen de mind werkt niet, enkel averechts. Men moet de mind omzeilen.
  Het ‘ego’ (deel van de mind) van de mens wordt vaak tegen hemzelf gebruikt. En het ego is -wat mij betreft- juist de vriend van de mens. Het is zijn onderbewuste bewaker van het verwerken van de ‘realiteit’. Het ego zou de grootste vriend moeten en kunnen zijn van de mens. Er is alleen een gebruiksaanwijzing nodig. Hoe ga je met jezelf om?

  En inderdaad, dat zie ik ook en ben ik dus met je eens, het lijkt erop dat de machten juist de mens nóg meer wil verzwakken en in verwarring brengen. Kijk naar het beleid. Kijk naar het ‘feminisme’, het rare gedoe met transgenders, het ‘vluchtelingenbeleid’, het gasbeleid, automobielen, huisvesting, eten, drinken. Er gaat -wat mij betreft- zo vreselijk veel fout, dat dat geen toeval meer is, maar het volgt een agenda.

  Daarom wijs ik maar op de geest. Veel kan men ons afnemen. De geest echter, is nog redelijk vrij. En daarom kan ik een ieder aanbevelen die nog enigszins betrokken is bij de wereld, om zichzelf geestelijk te ontwikkelen. En dan bedoel ik niet met onnodige kennis, maar met wijsheid en inzicht. En daar is natuurlijk kennis bij nodig. Onvervalst en gratis. Gewoon omdat het van ons allemaal is.

  Ten slotte. Ik denk ook wel eens, dat als God bestaat, de beste leerschool om hem te leren kennen, de ellende is. Wil men liefde kennen, dan zal men verdriet moeten kennen. Wil men gelukkig zijn, dan zou men ook het ongeluk moeten kennen. Wil men God leren kennen, dan moet men de duivel zelf herkennen in de mens. (Ik bedoel dit niet als ‘gelovige’, maar meer als groot samenvattend idee.)

 6. er word hier een hoeveel heid wijze taal besproken , ineens ondanks alles snap ik wel heel veel oja 6e klas was mijn hoogste niveau WAS HUISHOUDSCHOOL daarna naar de huishoud school . lekker frikandel koken om ze vervolgens te frituren ook was soep maken een prachtig leerproces .. wat je leerde was / gooi alle groente in een pan met gekookt water doe er vervolgens een paar vieze vuile stuiter balletjes in en je heb groente soep smikkelse maar hahaha .. Wat waren dit mooie lessen toen ik14 jaar jong was … mooi grappig en maar vooral tijdverdrijvend dus .achteraf verdrietig en alleen moest ieder weer naar huis Wwij waren de allerlaatste les ,die in de winter naar huis kon fietsen Van uit een school waar nergens geen licht meer scheen en dan nog helemaal naar huis moesten . de een moest nog naar de Bijlmer.de ander naar bovenkerk op de fiets zelfs naar adam hoe de fuck haal je het in je hoofd als ouders hoe de fuk indoctrinati { ps gewoonste zaak van de wereld } moet kunnen joh want die van de tv doet dat ook >……….. NIET

 7. die klimaatkindsoldaten is één ding, ik vind het nog erger dat kids als kankerkindsoldaten (en andere niet bestaande ziektes) worden ingezet, dat wat er onder het mom van zorg plaatsvindt (medische maffia + staatsmaffia) is een sterk onderschatte volkerenmoord die z’n weerga niet kent… (dr Hamers vijf biologische wetten vertellen je godzijdank wetenschappelijk wat kanker en andere ziektes wel zijn)
  en overigens worden er ook al jong kinderen geronseld op scholen door het militair industrieel complex om ze waar ook ter wereld in te zetten voor hun terreur spelletjes, waarna ze vaak voor hun leven getekend zijn…
  een beetje vent zou toch direct ontslag nemen als ie op zo’n smerig indoctrinatieinstituut actief zou moeten zijn…?
  enfin…

 8. Beste Rypke Zeilmaker,

  Bedankt voor je informatie over de grote energiezwendel, het pesten van de boeren en vissers etc.etc.
  In de commentaren hierboven lees ik dat sommigen vinden dat een mens niet kan veranderen. Dat ben ik niet met die mensen eens. Dus jouw informatie heeft wel degelijk invloed op het denken van mensen. Helaas zijn er veel mensen die leven als struisvogels. Maar kennis maakt macht.
  Op de pagina van de Telegraaf vandaag weer propaganda voor de windmolens: door de chef-energie transitie Kristel Lammers. Link: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1176729377/windparken-lelijk-onze-voorouders-vonden-molens-ook-niets.
  Hun post adres is de Unie van Waterschappen. De coördinatoren zijn ook weer gelinkt aan de diverse waterschappen in Nederland
  https://www.regionale-energiestrategie.nl/Beheer/Formulierenmodule/1417939.aspx?t=Contact

  Het lijkt mij toe dat dat geen taak van de waterschappen is!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *