2030, Orwell in de Polder (9): Beleidspropaganda maken

Corruptie gegarandeerd

Het is april 2030 en Nederland zucht onder Green Deal van Klimaatcommissaris Timmermans en de Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc). Voor zijn dagelijks werk moet de held van ons verhaal, Willem Smit de ecologische geschiedenis en de berichtgeving daarover aanpassen, ‘homogeniseren’ zoals Klimsoc dat noemt. 

Vandaag krijgen we een nadere inkijk in hoe het Ministerie van Klimaat de actualiteit en historie aanpast bij de Wensen van De Partij en haar Planbureau voor de Leefomgeving. Hij verzint een ‘wetenschappelijke’ meetlat waarmee Klimsoc het succes van haar eigen beleid kan veinzen in ‘virtual reality’: de Mean Species Abundance (MSA).

Smit maakt een biodiversiteit-hockestick waaruit miraculeus natuurherstel blijkt nadat De Onfeilbare Staat haar Ecologische Hoofdstructuur bouwt.

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66

…maar eigenlijk, dacht Willem Smit, terwijl hij de opbrengstcijfers van windenergie van het Ministerie van Klimaat opwaardeerde naar ‘miljoenen huishoudens’ was het niet eens een vervalsing. Het was alleen maar de vervanging van het ene stuk nonsens door het andere. Merendeels hielden prognoses voor duurzame energie geen verband met iets in de werkelijke wereld. Zelfs niet het soort van verband dat ligt besloten in een regelrechte leugen.

Statistieken met ‘huishoudens’ en opgesteld vermogen van duurzame energie waren al evenzeer een fantasie in hun oorspronkelijke lezing als in hun gecorrigeerde lezing. Heel vaak werd er van je verwacht dat je die opbrengsten in huishoudens die het Ministerie van Klimaat verkondigde zo wel uit je hoofd kon opstellen.

Bijvoorbeeld de aankondiging dat wel 5 miljoen ‘huishoudens’ zouden profiteren van het SER Energieakkoord, die later waren bijgesteld naar 6,5 miljoen ‘huishoudens’.

Hoeveel teveel ben jij volgens de Klimazi’s?

Bij het herschrijven van de aankondiging verhoogde Willem Smit dat getal alvast tot ‘7 miljoen huishoudens’, omdat al maar meer windturbines bijgebouwd werden. Of ze ook werkten en daadwerkelijk stroom aan huishoudens leverden deed er in het geheel niet toe. De aankondigingen dienden voor ‘draagvlak’ voor het beleid van De Partij. Of Willem Smit nu 4 miljoen of 8 miljoen had geschreven, niemand wist hoeveel stroom uit het groeiende windturbinepark nu daadwerkelijk door gebruikers werd afgenomen in Nederland, laat staan dat iemand daar om gaf.

En zo was het gesteld met elk soort van gegevens over klimaat, temperatuur, duurzaamheid. Alles vervluchtigde tot een donkergroene schaduwwereld, waarin zelfs het jaartal onzeker was geworden.

Willem Smit keek naar de overkant van de zaal. In de box van de Archiefafdeling tegenover de zijne zat een man met zelfrechtvaardigende ogen, waar het duurzame klimaatvuur uit de ogen straalde, Marcel Beukeboom heette hij.

De meeste collegae kende hij zelfs niet bij naam hoewel Smit ze dagelijks heen en weer zag draven door de gangen of zag gebaren tijdens de Twee Minuten Klimaat. Beukeboom scheen ‘Klimaatgezant’ te zijn, en mocht daarom jaarlijks een miljoen airmiles sparen om Nederland als Klimaatgidsland te etaleren.

De nationale verkoper van de Klimaatdictatuur en overheidsbeleid, Nationale Propaganda Organisatie (NPO)

Hij wist dat in de box naast hem het kleine vrouwtje met haar peenkleurige haar dag in dag uit zwoegde, eenvoudig om in de publicaties de namen op te zoeken van mensen die opgepakt waren door het Ministerie van Veiligheid. Van hen werd geacht dat ze niet langer bestonden, en dus schrapte zij die namen uit media. Daar zat iets toepasselijks in, omdat haar eigen man was opgepakt en verdwenen.

En een paar boxen verder was een zachtzinnig, onpraktisch en dromerig wezen, Bart Verheggen, met een stiekem brilletje, revanchistische blik en verrassend talent om te goochelen met rijm en metrum, bezig met het vervaardigen van bijgewerkte lezingen- ‘definitieve klimaatwetenschappelijke publicaties’ werden zij genoemd- van eerdere papers die ideologisch schadelijk waren geworden, maar die om 1 of andere reden moesten blijven bestaan als bloemlezingen.

‘Klimaatverandering tegengaan’, het stoppen van zonneschijn, het nat worden van water. Nog meer bewijs: Nederland is een totalitaire Maoistische Oligarchie

En de zaal van het Ministerie van Klimaat met haar ongeveer vijftig werkkrachten, was slechts een subsectie, een cel in het grote geheel van de Archiefafdeling. Er naast, er boven, er beneden, waren andere zwermen redacteuren bezig aan de onvoorstelbare hoeveelheid karweien die het aanpassen van de realiteit bij de wensen van de Partij betrof.

Daar waren de grote drukkerijen met hun afdelingsredacteuren, hun typografische deskundigen en hun Photoshopafdelingen voor het vervalsen van persfoto’s, de vervaardiging van officieel nepnieuws als ‘Bosbranden in de Amazone door sojateelt en vlees eten’.

Daar waren de legers van registrators, wiens werk eenvoudig bestond uit het opstellen van lijsten van boeken en tijdschriften die moesten worden ingetrokken, bijvoorbeeld omdat ze de suggestie wekten dat De Klimaatverandering iets van alle tijden was, iets natuurlijks kon zijn, en dat CO2 een onmisbare bouwstof van het plantaardige leven is in plaats van de vervuiling die Klimsoc leerde.

Tijdelijke klimaatverandering boven Het Plein bij het Ministerie van Klimaat van de Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc)

Daar waren de uitgebreide bergruimten, waar de gecorrigeerde drukwerken werden opgeslagen en de ovens, waar de oorspronkelijke exemplaren werden vernietigd. En hier en daar, volkomen anoniem, zat het leidende brein dat al deze arbeid coordineerde en de politieke lijnen uitstippelde, die het nodig maakte dat dit fragment van het klimaatverleden of de Partij-historie moest worden gehandhaafd, dat vervalst, en het andere volkomen weggevaagd.

De Archiefafdeling van het Ministerie van Klimaat werkte samen met het Ministerie van Diversiteit en Inclusiviteit aan de Sustainable Development Goals. Gezamenlijk hadden zij niet enkel de taak om het verleden te reconstrueren naar de wensen van De Partij en 2030 Agenda. Hun doel was om het geestesleven van de burgers van Klimaatgidsland Nederland volledig te beheersen.

Straks verplicht voor iedereen

Zij hadden het monopolie verworven op de vervaardiging van kranten, films handboeken, Netflix-programma’s op het Smartscreen en het Smartweb, romans met elke denkbare soort van voorlichting, duurzaam onderwijs en CO2-neutrale ontspanning, van een standbeeld van een Hero of the Planet tot een Klimaatleuze, van een lyrisch gedicht over Moeder Aarde tot een klimaatbiologische verhandeling en van een Groen Links schoolboek voor het kind tot een Greenspeak-woordenboek met een ABC van de Milieubeweging.

Het Ministerie van Inclusiviteit had niet alleen te zorgen voor de veelsoortige behoeften van de Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc), maar moest de hele onderneming nog eens op een lager peil herhalen ten behoeve van het televisie- en sportverslaafde proletariaat.

Er was een hele keten van afzonderlijke afdelingen, belast met proletarische literatuur, robotische muziek vervaardigd om binnen 3 seconden in het brein te hangen, drugs, verstrooiing en ontspanning, alles om de aandacht af te leiden van serieuze zaken als landsbestuur.

Dah Natuah Mag Nie In Duh Weg Zittuh Oeh Oeh Oeh Oeh: de VVD in de Oertijd van het menselijk denken

Hier werd een krant vervaardigd, De Telegraaf, waar bijna niets anders in stond dan sport, misdaad en astrologie, sensationele stuiverromannetjes, films druipend van seks en geweld en sentimenteel Hollandstalige dan wel Nederrapliedjes, die helemaal op mechanische wijze werden gecomponeerd in de computer, op basis van Artificial Intelligence en commerciële verwachtingspatronen na marktonderzoek.

Er was zelfs een hele subsectie belast met de vervaardiging van de laagste soort pornografie, bedoeld ter pacificatie van jonge mannen opdat zij niet in opstand zouden komen, maar door seksverslaving beheerst enkel met zichzelf bezig zouden blijven. Was er voor klimatofielen het ijsberen bedacht, de ‘proles’ moesten met masturberen bezig gehouden.

Geen enkel Partijlid, behalve zij die er aan werkten mochten naar de producties kijken.

Geen enkel HUISHOUDEN krijgt wiebelstroom

Er waren -zoals we vorige aflevering zagen- drie gemakkelijke herschrijfopdrachten op Willem Smit zijn scherm verschenen, die hij eenvoudig had afgewerkt tot de Twee Minuten Klimaat hem zijn werk onderbraken.

 • 1 . Temperatuurgrafiek Eelde 1900-1950, Klimaatmisdunk, rectificeer extreem weer en homogeniseer, rectificeer voorspelling extreem weer 2030
 • 2. Opbrengstcijfers windenergie SER Energieakkoord voor Duurzame Groei, voorspellingen Energieakkoord 2023-2030 Ministerie van Waarheid (Rijksoverheid .nl), rectificeer naar opgesteld vermogen en ‘5 miljoen naar 6,5 miljoen huishoudens’, blackouts Tennet herschrijf ‘Russische infiltratie’
 • 3. Publicatie De Waarheid 30-3-2030,’Miscitaat klimaatvluchtelingen Marrakechakkoord rectificeer naar ‘oorzaak CO2 kwetsbaarste generaties’
 • 4. Grafiek Compendium voor de Leefomgeving Biodiversiteit: maak data, schets historisch drama, toon succes beleid Klimsoc dubbelplusgoed grafiek duurzaam geloofwaardig

  Sjoemelnatuur (2015), zie hier het volledige onderzoek

Nu na terugkeer van de Twee Minuten Klimaat schoof Smit zijn bureaustoel eens goed voor het bureau om aan taak 4 te beginnen. Hij veegde zijn bril schoon, en ging voor zijn grootste stuk werk van deze ochtend zitten: het bij elkaar fantaseren van biodiversiteitstatistieken voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) , de adviseur van de Raad van State bij het waken over de voortgang van De Doelen van De Partij in haar allesomvattende Klimaatwet.

Willem Smit zijn grootste plezier in het leven lag in zijn werk. Merendeels was het vervelend routinewerk, maar daar tussendoor kwamen ook opdrachten, zo moeilijk en ingewikkeld, dat je er in kon opgaan als in de diepten van een wiskundig vraagstuk- uitgelezen brokjes geschiedsvervalsing, waarbij je geen andere richtlijnen had dan je kennis van de beleidswensen va Klimsoc, en je taxatie van wat de Partij wenste dat je zou fabriceren.

Willem Smit was goed in dat soort dingen. Hij klikte met touchscreen het raam van de opdracht aan, die hij eerder opzij had geschoven. Zij luidde

 • Grafiek Compendium voor de Leefomgeving Biodiversiteit: maak data, schets historisch drama toon succes beleid Klimsoc dubbelplusgoed grafiek duurzaam geloofwaardig

  Sjoemelnatuur, PBL manipuleert natuurlijke historie voor ‘draagvlak’ miljarden euro’s schuldbeleid

De Partij wenste doorgaans de schets van een alarmerende situatie, met een concreet percentage achteruitgang dat weliswaar dramatisch klonk en tot de verbeelding zou spreken, maar net niet geheel hopeloos leek om ‘draagvlak’ te bewerken voor miljardeninvesteringen.

Vervolgens moest dan – nadat het beleid was ingezet- een vorm van beleidssucces geveinsd, los van de vraag of er metingen of getallen bestonden die dit effect rechtvaardigden.

Willem Smit moest nu al zijn creatieve vermogens aanwenden, bij het verzinnen van een meetlat voor ‘biodiversiteit’ die tegelijk meerdere doelen zou dienen. De meetlat moest wetenschappelijk en internationaal klinken, overal toepasbaar zijn en de zelfde uitkomsten geven die door bankiers in een bankiersproduct gebruikt konden worden voor ‘biodiversity-offsetting’.

Gebaseerd op MSA

Maar tegelijk moest de meetlat zo ondoorzichtig in elkaar gezet zijn, met rookgordijnen van ‘milieu-invloeden’ omgord, dat controle van de opgegeven percentages ontmoedigd zou worden.

Opdat niet ontdekt zou worden dat het zou gaan om een lege huls, die los van de realiteit in de echte wereld zou staan, een zelfde oefening in illusie die alle werkzaamheden van de Klimaatsocialistische Partij bewerkte, al dan niet samen met de stichting Wageningen UR waar De Partij de door haar gewenste wetenschap bestelde.

Sjoemelnatuur: OORzaken van biodiversiteits-verlies zijn tegelijk GEVOLGEN gemaakt door PBL. De 15% is niet meer dan ‘landoppervlak dat wij natuur/bos noemen

Smit leunde achterover, dacht lang na, draaide met zijn bureaustoel. Een pakkende naam, dat was de eerste taak, die zowel de suggestie wekt dat er met ‘soorten’ gewerkt zou zijn als dat er een meting verricht zou zijn. ‘Hoera, haha’, dacht Smit plots terwijl hij de ingeving kreeg, en hij trommelde van triomf op zijn bureau:

Mean Species Abundance!! (MSA)

Mean Species Abundance; het PBL verzon een eigen ‘biodiversiteit’-maat die ze met 85 procent konden doen afnemen, zodat je een Deltaplan Biodiversiteit kunt afdwingen

Een meetlat voor soortenrijkdom, die een gemiddelde veinst van soorten die nooit bestonden, bestond nu plots als levend getuige van een nimmer bestaand ideaal verleden, dat Smit naar hartelust kon manipuleren naar een door de Partij gewenst beeld van het heden. En wanneer later de vervalsing vergeten was, zou het bestaan van MSA even authentiek zijn, en op gelijk bewijs berusten als dat van Karel de Grote of Julius Caesar.

 • Tot aflevering 10 van 2030, George Orwell in de Polder.

3 Replies to “2030, Orwell in de Polder (9): Beleidspropaganda maken”

 1. Ohm namo narai !

  In het land van de vermoorde onschuld, waar wapens, drugs en kinderen soms één en dezelfde deal zijn dient zich een unieke mogelijkheid aan om ons zelf naar betere tijden te brigadieren …..

  Krijgen de puppet masters de poppetjes nu eindelijk aan het dansen?

  Hier volgt een vriendelijk verzoek van mij .
  Om niet permanent naar het computerscherm te blijven kijken ‘tot er weer eens iets gebeurd’. Maar om zoals vanouds weer eens een dagje of twee in actie te komen.
  Gedurende een periode van meer dan 40 jaar zijn er overal op de wereld onafhankelijk van elkaar diverse personen en organisaties tot vergelijkbare conclusies gekomen.
  Los van elkaar zijn verschillende initiatieven genomen door personen en organisaties die zich verzetten tegen een geïnstitutionaliseerde vorm van kindermisbruik in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder. Zij hebben elkaar inmiddels op internet weten te vinden. Gedeeltelijk afgesproken werk.
  De afgelopen 10 jaar is er een stroom aan publicaties geweest. Het leek soms wel een estafette. Een aaneenschakeling van getuigenverklaringen en publicaties betreffende of gerelateerd met kindermisbruik in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder.
  De meeste personen werden gek schertsend als complottertjes weggezet omdat men stelselmatig niet op de feiten in wilden gaan. De ene naar de andere zaak verdween zo in de doofpot en de klokkenluiders werden als criminelen of psychiatrisch patiënten gestigmatiseerd. Sommige publicaties werden al op voorhand de doofpot in gestopt [ Dr.Phil ] en personen de mond gesnoerd.
  Rond de zaak Epstein en Maxwell is de storm nu ook weer geluwd en het lijkt alsof er niets is gebeurd. Recentelijk werd Lange Frans nog onderuit gehaald wegens het uitspreken van een bedreiging.
  Vaak zijn ‘ze’ daarop uit, een belediging of een bedreiging. Nogmaals, omdat ze inhoudelijk niet op de inmiddels geleverde feiten wensen in te gaan. Gisteren nog met Farmers defence force bijvoorbeeld.
  Het gebeurt steeds vaker dat zielig of angstig huilende personen het televisiebeeld bepalen. Dat lijkt me geen goede ontwikkeling of prettig vooruitzicht…
  De Heer L.Frans wist gelukkig eindelijk het grote publiek te bereiken en daar hadden wij nu juist al zo lang op gewacht! ! Eindelijk de langverwachte doorbraak naar het grote publiek.
  Het grote taboe lijkt te zijn doorbroken en satanisch ritueel kindermisbruik is nu maatschappelijk bespreekbaar! !
  Helaas was niet iedereen daar even gelukkig mee. De critici ontzien elkaar blijkbaar niet.
  Het werd hem niet aan alle kanten in dank afgenomen. Toch stapelen de feiten zich al met al zo op. Het wordt steeds duidelijker dat er onzichtbare machten spelen die zich oppermachtig en onaantastbaar wanen.
  Machten die blijkbaar aan alle kanten hun bevoegdheden te buiten kunnen gaan en juist daardoor in vele gevallen gevrijwaard zijn van gerechtelijke vervolging.
  Een ondenkbare en uiterst onwenselijke situatie in een democratie maar helaas toch de dagelijkse realiteit. Niet alleen in Nederland maar overal op de wereld manifesteert zich dit steeds duidelijker.
  De contouren rondom een wereldwijde schimmige ondemocratische macht beginnen zich steeds duidelijker af te tekenen.
  Tot in de hoogste regionen van de wereldpolitiek worden blijkbaar nog steeds duistere zaakjes geregeld in de wandelgangen en achterkamertjes van het kinderdagverblijf.
  En dat is dan nog vriendelijk gezegd, voor zover mogelijk….
  Duizenden kinderen schijnen van de ene dag op de andere opeens van de aardbodem en zelfs uit de administratie te zijn verdwenen. Ook in ons land ! ! Het blijft gissen wat er met hen is gebeurd. .
  Het is hoognodig tijd om massaal maar eens om opheldering te vragen. De Heren moeten openheid van zaken geven.
  Zoals in het vorig millennium stukje bij beetje was afgesproken en stapsgewijs is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging.
  De meest uiteenlopende personen en organisaties bleken op een nog nooit eerder vertoonde manier tot samenwerken bereid. Om ongewenste risicovolle administratie te mijden werd op datum afgesproken op internet.
  Zo hoeven er geen namen en adressen te worden uitgewisseld en kan er toch op afspraak worden gewerkt. Dit om de persoonlijke anonimiteit en veiligheid van de initiatiefnemers te waarborgen. Er spelen hier immers hoge machten die in menig geval niets of niemand ontziend zijn. Zij selecteren op een bepaalde vorm van psychopathie en houden zo hun kringen en rijen gesloten. Dat blijkt wel uit hun praktijken.
  Ik heb het hierbij nog steeds over kindermisbruik in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder.
  Het meeste is tot noch toe dan ook zonder al te veel moeite met gesloten beurzen of met weinig financiële mogelijkheden door verschillende personen en organisaties op eigen kracht ”geregeld”.
  Dit in tegenstelling tot de daders die in vele gevallen over miljarden en hoge functies beschikken.
  Psychopaten hebben om te willen en willen om te hebben.
  Ze hadden zodoende geen rekening gehouden met het feit dat velen uit empathie tot samenwerking bereid zijn en te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om iets te ondernemen tegen kindermisbruik in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder.
  Gewoon uit menselijke overwegingen, menigeen gesterkt door hun geloofsovertuiging. Alle gelovigen hebben problemen met satanisme en aan de hiermee verbonden praktijken.
  Velen hadden inmiddels hun afkeurende stem al laten horen. Personen en organisaties hebben zo voor een onophoudelijke stroom aan publicaties en getuigenverklaringen gezorgd.
  De afgelopen 10 jaar leek het wel een estafette van personen en organisaties die om de beurt iets van zich lieten horen. Een aaneenschakeling van publikaties en getuigenverklaringen schetste een duidelijk schrikwekkend beeld. Stukje bij beetje kregen we de puzzel compleet .
  We hebben dat nu ook van de diverse officiële kanten bevestigd gekregen. Zoals ik onder andere kan opmaken uit de oproep van Melchior Verbon.
  Hier dient zich een uitstekende gelegenheid aan om, zoals in sommige gevallen was afgesproken gezamenlijk wereldwijd een een luidende stem te laten horen tegen kindermisbruik in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder. Wie kan daar nu iets op tegen hebben?
  Voor mensen die door omstandigheden normaal gesproken maar matig tot onderlinge samenwerking bereid zijn kan dit een bindende factor zijn zodat we gezamenlijk politieke wijzigingen en correcties kunnen afdwingen.
  Zo komt de oproep van Melchior Verbon precies op het juiste moment. Ik zie het al helemaal voor me.
  De meest uiteenlopende organisaties sluiten zich aan en dragen bij aan de mars. Op eigen initiatief ,naar eigen inzicht en goeddunken maar wel in overleg en samenspraak met de initiatiefnemer.
  In iedere provincie hoofdstad één of meerdere initiatieven lijkt mij nu in de praktijk wel haalbaar. Wereldwijd welteverstaan. Om gezamenlijk onze afschuw uit te spreken over de manier waarop de huidige elite zijn grip op de macht heeft gedaan en consolideert. Hierbij is geen revolutie of staatsgreep gewenst. Het middel kan dan wel eens erger blijken dan de kwaal.
  De bezem moet maar eens goed door de huidige overheden. Blijkbaar zitten er nu teveel foute personen op verkeerde posities. Sleutelposities.
  Verschillende personen dienen daarom uit hun functies te worden ontheven en vervangen worden door mensen met een betere staat van dienst. De voorkeur gaat hierbij uit naar de personen die in het verleden hun conclusies al hadden getrokken en waren opgestapt. Zowel bij de overheden als wel in de burgermaatschappij . Zij kunnen worden gerehabiliteerd en kunnen de vrijgekomen posities bij de overheid innemen.
  Zonder al te radicale veranderingen kunnen we zo in elk geval ons land gaan ‘herdemocratiseren’. Het huidige staatsbestel blijft dan behouden. In een democratie is iedereen immers naar behoren vertegenwoordigd.
  De vele hiërarchisch gestructureerde organisaties die ons land kent zijn op zich niet democratisch georganiseerd en dat blijkt steeds duidelijker te wringen… Als er in de top iets fout gaat…..
  Het lijkt mij voor de hand liggend dat een groot aantal personen inmiddels waren opgestapt om soortgelijke redenen. Zo verliezen we ‘de goeden’ en blijven we met ‘de slechten’ zitten . . .
  De wereld op zijn kop met name bij justitie. Hoeveel personen in ons land zijn gevrijwaard van rechtsvervolging of jurisprudentie loos juist door dit soort uiterst verwerpelijke praktijken?
  Ik heb het hierbij nog steeds over kindermisbruik en nog erger. Hooggeplaatste geestelijken, werknemers bij justitie of bij bureau jeugdzorg, vrijmetselaars en zelfs sommige maffiosi blijken merkwaardigerwijs gevrijwaard van gerechtelijke vervolging in de praktijk. Niet alleen voor maar juist door hun verwerpelijke praktijken. Een uiterst kromme situatie is zo ontstaan.
  Ik heb soms wel eens het idee dat er als vanouds nog steeds handelsbrieven , wit brieven en kaperbrieven worden uitgeschreven. In een land waar wapens drugs en kinderen soms één en dezelfde deal zijn…
  Na enig redeneren en deduceren is het analytisch voor de hand liggend dat hier hoge aardse machten in het spel zijn. Zo hoog dat de spoeling dun wordt als het om het traceren van de hoofddaders gaat.
  Er blijven nog maar een paar mogelijkheden over. Oordeel zelf aan de hand van de publicaties en getuigenverklaringen. Internet staat er inmiddels vol mee en de bewijzen stapelen zich op.
  Wordt de wereld inderdaad in een verstikkende greep gehouden door een schimmige kliek van satanisten?
  Officiële rapporten bevestigen dit. In verschillende landen wordt dit nu dan ook officieel bekend gemaakt.

  Revolutie in de polder ?

  De bedoeling is dat er dat weer een werkbare situatie ontstaat zodat we niet van de ene crisis in de andere blijven rollen Crisis drijft de prijs op maar wordt op een gegeven moment onbetaalbaar voor jan met de pet.
  Crisis op de woningmarkt drijft de huurprijs op en crisis op de arbeidsmarkt houd de lonen laag. Oliecrisis drijft de benzineprijs op en wat hebben we er aan?
  Met een vrije markteconomie heeft het volgens mij nog maar weinig te maken. Het lijkt soms meer op een gereguleerde economie met oligarchische structuren.
  De burgers beginnen te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de pers en de overheden. In België blijven veel vragen rondom de Dutroux affaire onbeantwoord en de bende van nijvel bleken rijkswachters te zijn.
  Zij kwamen in actie om een begroting naar hun hand te zetten…
  Verliesgevende transacties op de Nederlandse aandelenbeurs zijn voor rekening van het pensioenfonds. Een kwestie van gewoon even een andere datum invullen en de heren hebben op de beurs weer goede zaken gedaan. Er is niemand persoonlijk gedupeerd en er kraait geen haan naar… Zo had ik wel eens uit onbetrouwbare bron vernomen.
  Met graancirkels en Ufo’s kun je geen maatschappelijke verbetering forceren. De verhalen rondom Corona en 5g zijn moeilijk te verifiëren.
  Kindermisbruik en satanisch ritueel misbruik kan een verbindende factor zijn om wereldwijd eens schoon schip te maken. Om de criminelen die langzaam onze overheden zijn binnen geslopen van hun posities te verwijderen en te vervangen door personen die inmiddels waren ‘uitgerangeerd’. Er liggen inmiddels genoeg getuigenverklaringen en bewijzen op tafel.
  Komt allen in actie eind 2020 zoals ooit eens voorzichtig en stilletjes gepland door de wat oudere co plotters . . . .
  Niet in de laatste plaats om het leed wat de kinderen in met name de armere landen op deze manier wordt aangedaan. Laat ik dat nog even vooropstellen.
  Alleen al uit de asielzoekers kampen in nota bene ons land verdwijnen al zo’n 2000[!!] kinderen per jaar…
  Bij deze een verzoek verzoek van mijn kant om de onderlinge geschillen even aan de kant te zetten te overbruggen en tot een eensgezind initiatief te komen met als verbindende factor onze afschuw ten aanzien van pedofilie in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder. Inclusief de daaraan verbonden randverschijnselen zoals organenhandel en adrenochrome.
  Ik zou de volgende organisaties waar dan ook werkzaam in de wereld dan ook willen verzoeken om eind november 2020 naar eigen inzicht en goeddunken met een initiatief te komen om in overleg aan de oproep van Melchior Verbon eensgezind gehoor te geven.
  De volgende organisaties wil ik vragen om dit in overweging te nemen. Om gezamenlijk een vuist te maken tegen de duistere machten achter de schermen en de door satanisten geïnfiltreerde overheden
  Er dient zich hiermee namelijk een prima en lang verwachtte mogelijkheid aan !
  Willen ;
  De alternatief nieuws mensen als complottheoretici van het eerste uur en bijvoorbeeld ;
  De Werkgroep Morkhoven, Het I.T.C.C.S., Me too, Pop Muzikanten, De gele hesjes, De Boeren [Farmers defence force] , Dwaze vaders, De Motorclubs, Q annon, De Kindertelefoon, Religieuze instellingen, Wikileaks, Sociaal en maatschappelijk werkers en werksters,Terre des hommes, Black lives matter, Antifa, juristen, [ex] Politie, en andere gerelateerd of overlappende organisaties en personen het in overweging nemen?
  Om op de één of andere manier gehoor te geven en/of bij te dragen aan de oproep van Melchior Verbon ?
  Om hun adhesie te betuigen en zich te bezinnen over ondersteunende acties ?
  Het lijkt mij niet onhaalbaar om geweldloos ondersteunende acties te voeren in alle regionale hoofdsteden.
  In elke provinciehoofdstad een ondersteunende actie naar eigen inzicht en goeddunken is volgens mij nu heel goed mogelijk. Wel in goed overleg met de initiatiefnemer zodat we elkaar niet voor de voeten gaan lopen of de initiatiefnemers voor nare verrassingen komen te staat.
  Zo kunnen we misschien zonder geweld maatschappelijke en politieke verbeteringen forceren en sommige kinderen uit hun benarde posities bevrijden…
  Om gezamenlijk voor eens en voor altijd een eind te maken aan deze misstanden en de wereld weer veilig te maken voor kinderen die in de praktijk nu eenmaal weinig rechtsbescherming hebben. Met name in de zogeheten 3e wereld maar ook in de westerse wereld is kindermisbruik een wijdverbreid schrijnend fenomeen gebleken.
  Dus bij deze nogmaals mijn verzoek om de onderlinge geschillen en rivaliteit even te vergeten en te overbruggen om gezamenlijk tot een uniek wereldwijd initiatief te komen.
  Het zou na 40 jaar voor mij persoonlijk en voor vele anderen geheel boven verwachting maar wel in de lijn der bedoeling liggen.
  Ik plaats dit verzoek op eigen initiatief, naar eigen inzicht en goeddunken.
  Bedankt voor je aandacht en alvast bedankt voor de medewerking !

  De groeten
  Sri sri Magnitude / Tsunami Giri Babba
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksem predikant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *