‘Doe mij recht, o God! (Psalm 43)’

Kerkramen

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij. Dan lezen wij uit de Heilige Schrift. En nu de democratische rechtstaat afgelopen week werd afgeschaft, nu je als criticaster van De Staat al ‘terrorist’ genoemd wordt en ‘gek’, nu we in de internationaal socialistische heilstaat Noord Korea aan de Noordzee leven, wat is er dan een toepasselijker Psalm die nog veel tongen in komende jaren zal beroeren dan Psalm 43.

Doe mij recht, o God! en twist Gij mijne twistzaak; bevrijd mij van het ongoedertieren volk, van den man des bedrogs en des onrechts.

Want Gij zijt de God mijner sterkte, waarom verstoot Gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijand’s onderdrukking?

Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot den berg uwer heiligheid en tot uwe woningen;

en dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap, mijner verheuging,en U met de harp love, O God mijn God!

Wat buigt gij u neder o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Interessante Tijden wenst U allen kracht, sterkte en zegen en bidt om God’s wraak en vergelding voor de volksverraders/politici die ons land offerden op het altaar van het internationaal socialisme en haar klimaatfascisme. Voor hun baantjes, deze dienaren van De Leugen.

Wij bidden dat de Heer Gert Jan Segers en Carla Dik-Faber van de Christenunie hun gerechtvaardigde straf zal geven, de partij die de (normale) christelijke eredienst hielp verbieden. Heer toon hen uw gerechtvaardigde wraak, voer deze godslasteraars en aanbidders van de Klimaat-Baal ten verderve, verdelg hen tot in het zevende geslacht.

Dan zullen wij U loven in uw tempel zonder mondmaskers, die symbolen van afgodendienst aan de seculiere heilstaat. Wanneer ik zo vrij mag zijn om de taal der Psalmisten te gebruiken wanneer zij hun vijanden ten verderve bidden. Zo nee, dan bid ik om uw vergeving daarvoor, ik ben ook slechts een nietswaardige zondaar, zonder enig recht van spreken tegen over de Allerhoogste. Heb een goede zondag!

3 Replies to “‘Doe mij recht, o God! (Psalm 43)’”

 1. De te lezen kost voor vandaag: het boek van 195 pagina’s

  COVID-19__The_Great_Reset_-_Thierry_Malleret.pdf

  rechtstreeks uit de mond van de ontwerper Klaus Schwab.

  Gratis te downloaden op het World Economic Forum

 2. Dag Rypke,

  We zitten in een donkere tijd temidden van een krom en verdraaid geslacht dat de waarheid haat, het doet mij ook veel pijn om tezien hoe de tekenen van de eindtijd steeds duidelijker worden en het gewoon door (kerk)mensen weggewuifd als complottheorien.

  Blijf de Heer verwachten, Hij zal de boel rechtzetten wanneer Hij terugkomt op De Grote Dag. Ik wil je graag de woorden van Psalm 146 meegeven: Zalig hij die in dit leven Jakobs God ter Hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot Hem om Troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijkst lot, vestigt op de Heer zijn God.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *