‘Mens’, niet ‘virus’ de te controleren ‘pandemie’…

Het rapport van de stichting van Aart Jan de Geus en internationaal socialisten

De eigenaar (hoofdaandeelhouder) van RTL Nieuws, Bertelsmann Stiftung in Gutersloh met Aart Jan de Geus (Triodos Bank, CDA) als CEO, die bepleiten een ‘agressieve’ aanpak van resterende menselijke vrijheden voor hun 2030 Agenda, uit naam van ‘gezondheid’.

Die Post 2015-development agenda (heet ook Great Reset) is de technocratische agenda voor wereldregering door bankiers, bureaucraten en ngo’s. Die agenda komt voort uit de oorlog tegen menselijke populatiegroei van de Club van Rome. Volgens hen was ‘de mens kanker voor de planeet’. Nu is de mens als ziektevector het te controleren gevaar.

Hun strategie is altijd het zelfde: met technocratische taal en het (veinzen van) wetenschappelijkheid verkopen ze een totalitaire machtsagenda. Prik door die aanspraken op sociaal prestige vermomd als exactheid met je boerenverstand, en de duivel heeft geen kleren meer aan.

De kankermetafoor van het ecologisme, geciteerd door de Club van Rome in 1974

Kanker voor de planeet
Lees ter intro ook mijn reportage over het bezoek aan het Bertelsmann-imperium in Gutersloh. En lees HIER het rapport over Covid als bedreiging/kans voor het halen van hun agenda van het Internationaal Socialisme (sustainable development)

De kans is groot dat U een sterke informatie-achterstand op mij heeft. Dat zeg ik niet zo van ‘hahah’, maar om je te helpen. Bent U beter geïnformeerd, wees dan zeer welkom! En vertel! We gaan vandaag verder helpen om je los te trekken uit de stroom van onzin die massamedia als RTL Nieuws je verkopen, via een duik in historie en een cursus ‘hoe leer ik weer nadenken’…

Dan zie je door de virus en Co2-bomen het groene bos weer. Wat willen globalisten? Hun CO2-agenda is het hoofddoel. Daarom pleiten ze immers al voor Klimaatlockdown. Gaan we nu verder.

Hoe noemde de Club van Rome in het rapport ‘Mankind at the Crossroads’ in 1974?

Een ‘kanker voor de planeet’. Dat is hoe de wereldelite van globalistische instituties (Columbia University, Rockefeller Foundation, IMF, Wereldbank) en eugenetici als Bill Gates over andere mensen denken.

The Voluntary Human Extinction Movement. Het extreme ecologisme kent ook genocidale en fascistische elementen

Dat is ook hoe Deep Ecology over ‘de mens’ denkt, als ziektekiem die ‘Aarde’ met hoofdletter ongezond maakt. Dat is hoe de ASN Bank (van De Staat) een nieuw geboren Westers kind noemt: 58,6 ton CO2-uitstoot. Iets dat niet geboren had moeten worden.

Overheidsbank ASN en milieuclubs wrijven je al in: je bent teveel, bent schuldig en moet betalen!

Op die gnostische deologie (Theosofie, naturalisme, monisme) zijn ook de beweringen over ‘gezonde natuur’ en zelfs ‘Gezonde Planeet’ van de Transitiecoalitie Voedsel gebaseerd. Het streven van de Bolsjewieken naar een socialistische wereldziel was eveneens diep gnostisch.

Zo ook dus het groene wereldsocialisme van Paul Polman, Aart Jan de Geus, Mark Rutte en natuurlijk zijn influisteraar Bill Gates, Goalkeeper van de 2030 Agenda. Wat eerder ‘communisme’ en internationaal socialisme heette, dat heet sinds Brundtland (1984) nu ‘duurzame ontwikkeling’

Zelfde retoriek over ‘parasitaire mensheid’, net als de CLub van Rome die schreef ‘de mensheid is onze vijand’, en ‘De mensheid is een kanker’

De centralistische herverdeling van welvaart, en de totale controle over ieder individu voor ‘our common future’. De verwijzing naar de Tragedy of the Commons, waarin individuele vrijheid het collectief om zeep helpt (tragedie)

Bevolkingspolitiek is ook de hoofdboodschap van het eerste rapport van de Club van Rome in 1972, met Alexander King van de OECD als aanvoerder: Grenzen aan de Groei, het concept dat ze nu omtoverden tot ‘Planetaire Grenzen’. De wereldelite van bankiers, die met hun Bretton Woods-instellingen (Wereldbank, OECD cs) aan de knoppen van de wereldeconomie draaien, die vinden U en mij een ‘kanker voor de planeet’.

En ook steeds praten ze over ‘a defining moment in the history of humanity’. Dat is ook wat ‘Mankind at the Crossroads’ immers betekent. En dat is ook de slagzin die de Bertelsmann Stiftung nu weer bezigt in haar 2030 Agenda/Covid-rapport’op blz 16:

Therefore, the world as a whole is at a decisive moment. With serious public-health efforts in all parts of the world, containing the pandemic is feasible.

De Kankermetafoor

Sociaal prestige bepaalt ‘waarheid’ 
Kortom, “Environmentalism’, de aardse hygieneleer afkomstig uit de Anglo-Amerikaanse miljardairs-elite en Duitsland, dat ziet de mensheid als te controleren ziekte in een planetair lichaam. Haar analogie is gebaseerd op de fysiologie. Dat is geen toeval, want de bedenker van het woord ‘milieu’ (Umwelten) was een Duitse fysioloog, Jacob von Uexkull.

En wat schetste in het geheel niet onze verbazing. Zijn kleinzoon wordt als goeroe door de groene elite geroemd. Het huidige paradigma van Biosecurity en het geloof dat mensen als ziekte-vectoren te controleren zijn, het is eender. Of ze je nu zien als kankercel of als ziektevector. Wat maakt dat mensen uit die globalisme-doktertje spelen.

Hun geneesmiddel is eender: U en mij uitkleden.

Limits to Growth Club van Rome: het punt dat populatie de grondstofvoorraad doorkruist ligt op 2012

Het gaat er dus niet om wat JIJ je kunt voorstellen, met je wereldbeeld gebaseerd op de natte krant en televisie. Wat heb JIJ nu van de wereld gezien? Je moet niet vanuit ‘jezelf’ denken, en je beperkte voorstellingsvermogen.

Wie ben JIJ nu, wat weet jij nu van de wereld? Evenmin gaat het er om wie IK ben of wat ik met mijn beperkte voorstellingsvermogen of gevoel voorstel.

Wanneer je popelde te zeggen vanuit je huidige tijdelijke gevoel ‘Ja mar jai doet ook mai jai’. Dat ik in je ogen geen sociaal prestige heb, en ‘het nieuws’ wel omdat ‘vertrouwde autoriteiten zeggen’… Wat maakt prestige nu uit bij de vraag of iets waar is?

SDG-Doel 2: iedere menselijke ziektekiem van de planeet op een door De Staat/Black Rock en bankiers gedicteerd rantsoen.

Geloof niet in ‘jezelf’ (gevoel van moment) maar in waarheid
Ik probeer je uit je modernistische kooi (geloof in jezelf) los te rukken, je gevoel van het moment, gevoed door prikkels van het moment als ‘het nieuws’. Wat is immers ‘het nieuws’, behalve vaak ‘gecreëerde feiten’.

Mensen die een ‘ophef’ scheppen, zoals het waanidee dat je de planeet van CO2 moet redden. Terwijl de aarde meetbaar vergroent dankzij menselijke CO2-fertilisatie. CO2 is uit biologisch perspectief de minst schadelijke stof die als bijproduct van menselijke economische activiteit ontstond.

Dat mensen bijvoorbeeld via zeespiegelrijzing en klimaatveraangenaming te maken krijgen met ANDERE risico’s dan nu, so what? Lopen we nu niet ook dagelijks al risico, en in de 20ste eeuw toen mensen elkaar uit naam van het (inter)nationaal socialisme afmaakten bij miljoenen?

In plaats van op werkelijk iedere dagelijkse mediascheet af te rennen, weten we verder: ‘het nieuws’ is niets dan een ter redactie samengestelde partijdige selectie van overhaaste geschiedenis. Je kunt veel beter studeren, boeken raadplegen, rapporten lezen, je terugtrekken.

Dan doe je even een stapje terug, op de plaats rust. En vervolgens ontwikkel je een betere ‘lens voor de wereld’.

Club van Rome 1972

Die lens is de theorie van de wereld, waarin je losse feiten beter passen als legpuzzel van het totaalplaatje.

Anders zie je enkel losse stukjes liggen, en bij ieder los stukje roep je dan weer iets geks, alsof niets enig verband heeft. Die chaosvisie is ook de dominante wereldvisie die de media en staatsonderwijs je leren; alles gebeurt zomaar zonder enige oorzaak of doel, plan of realiteit achter gecreëerde nieuws-‘feiten’. (de naam daarvoor is naturalisme en darwinisme)

Je moet geloven dat ‘de dingen zomaar vanzelf gebeuren zonder enige samenhang’. Iedere mediascheet opnieuw is weer een compleet nieuwe prikkel, en anders noemen ze je complotgek. Je moet kortom als dier reageren, enkel levend in het nu.

Dat is ook de generatie ’68 geluksfilosofie die John Lennon verwoordde in ‘Imagine’. Be Here Now. Dat is semi-oosterse wandtegelfilosofie, Het betekent: Denk niet na.

Tussen-evaluatie 2002 voor Stockholm Environment Institute (van IPCC Voorzitter Bert Bolin/Club van Rome)

Wens tot controle over verpakken als ‘zorg voor’…
Al ontelbare malen legde ik uit voor de filmpjes van Blue Tiger Studio over de SDG-doelen van het globalisme-fascisme/wereldsocialisme: globalisten verpakken steeds de wens tot controle over mensen als ‘zorg voor mensen’.

Nogmaals: globalisten verpakken de wens tot controle over mensen als ‘zorg voor mensen’.

Zo ontstonden ook die grote ‘filantropie’-stichtingen van de eerste miljardairs als de harde kern, de Rockefeller Foundation (Standard Oil)Voor belastingontduiking, en om miljardairs een publieksvriendelijk gezicht te geven. Op advies van PR-goeroes, ingehuurd door de Rockefeller-clan in reactie op grootschalige opstanden van arbeiders.

Zo kregen televisiekijkers al het Club van Rome-denken opgediend in 1971

Of neem als ander voorbeeld de Carnegie Foundation gevestigd in het Vredespaleis. Van Schots-Amerikaans staalgigant Carnegie, die zijn imperium verkocht aan bankier JP Morgan. Inderdaad, van het huidige JP Morgan Chase, gefuseerd met het Rockefeller-imperium van Manhattan Chase.

Dat is de bank van de Verenigde Naties, wiens hoofdkantoor staat op grond van de Rockefeller-clan.

Ook de vredesbeweging is eigenlijk een beweging van oorlog. Gedenk het motto van George Orwell: war is peace. Hoe bereik je dat jij met je buurman het nooit meer waagt om ook maar je stem tegen elkaar te verheffen, of maar een gevoel van animositeit. Via de absolute en totale controle over ieder individu, gemeenschap, naties.

Club van Rome 1991, Alexander King: De nieuwe gemeenschappelijke vijand nu ‘De Rus’ is uitgeschakeld

‘Control virus agressively’ = controleer op agressieve wijze mensen
En dat is ook exact wat de schrijver van het boek ‘The New World Order’, HG Wells al in 1940 beoogde, tevens kennis van Stalin en Lenin. ‘Socialism Unavoidable’, het ontmannen van jonge mannen zodat ze geen geldingsdrang in agressieve zin zouden ontwikkelen enzovoort.

Alles voor de wereldvrede op aarde, nooit meer honger, ut muljeu blablaba.

Nogmaals, je gevoel van het moment is volstrekt onbelangrijk. Of wat je van ‘jezelf’ wilt geloven. Kijk nu eens achter het rookgordijn van woorden en schijnbare betekenissen, het nu, naar wat mensen nu werkelijk zeggen, ingekaderd in de ideologie die wereldsocialisten/globalisten aanhangen.

We citeren Jeffrey Sachs (Columbia University, Wereldbank) en consorten voor de Bertelsmann Stiftung:.

Bertelsmann = steunpunt (inter)nationaal socialisme

Het controlevirus biedt hun ongekende mogelijkheden voor mondiale populatiecontrole:

Success is based heavily on intensive public health services and good hygienic practices among the population. People in these countries who show symptoms are tested and isolated. If their home conditions are too crowded, they are quarantined in public facilities where they will not transmit the virus to family members
or neighbors.

Their close contacts are rigorously traced, tested, and isolated or quarantined if necessary. People are routinely monitored for symptoms (such as fever) when they move in public places. People wear face masks and regularly wash their hands to avoid spreading the virus, and they keep their physical distance from others when in shops, public places, or their workplaces.

Businesses allow employees to work from home whenever possible, monitor their workforce for any symptoms of infection, and quickly isolate any who might be infected. In short, every effort is made to prevent infected individuals from infecting others.

Most countries around the world do not yet have such high-quality public health systems. They lack adequate testing, contact tracing (Big Brother RZ), and quarantine facilities. They do not aggressively monitor public places for people with symptoms such as fever. Individuals do not always honor physical distancing.

Praalgraf Reinhard Mohn (2009) in Gutersloh

Mensen die gewoon hun levens willen leven, die zijn de ziekte:

People take undue risks by meeting together in large groups, such as at beaches, sports events, restaurants, parties, religious services, funerals, and other group occasions. They also often do not, or cannot, adhere to strict hygiene measures, including hand-washing and the wearing of masks. The virus is then easily spread to large numbers of people.

Als je schrijft ‘people take undue risks’, bedoelen ze ‘mensen hebben nog eigen oordeelsvermogen, magnie’. Terwijl het gelijk aan de kant staat van de mensen die hun levens willen voortzetten op normale wijze.

Mondluiers helpen niets tegen virusverspreiding, zo stelde ook het RIVM nog. Alleen bij reeds hevig zieke mensen zou het enige functie hebben. Daarnaast bestrijd je bacteriën met handenwassen, en een virus is geen bacterie. Ze bedoelen dus iets anders, als ze dit zeggen.

En wanneer je die taal duidt, in termen van hun theorie van de wereld, dan snap je wat ze werkelijk bedoelen. En dan, het virus muteert weer en dan kun je weer van voren af aan beginnen. Kortom, niet ‘virus’-controle is de consequentie van de beleden intenties. Virussen blijven komen, muteren en gaan.

Mens-controle is de consequentie. En aan de vruchten kent men de boom. Aan de consequenties lees je ware intenties.

Rutte leerde van zijn Spindoctor flink in de lens kijken

Mark Rutte de Europese Leider
Dus geen wonder dat Mark Rutte met zijn Noodwet voorop loopt, en het bij Bilderberg geknuffelde jong De Jonge. Hij hield in 2018 bij de Bertelsmann Stiftung al zijn speech over Europees leiderschap, zichzelf net als Macron profilerend als een soort Derde Weg.

Op de zender van het internationaal socialisme, CNN profileerde Rutte zich ook als de klimaatkampioen. Nu stelt het PBL al ‘klimaatlockdowns’ voor, en de eerste ‘klimaatvluchtelingen’ komen ook al onze kant op.

Nederland loopt voorop in het globalisme-fascisme in Europa, het ideologisch bolwerk van internationaal klimaatsocialisme als Trump herkozen is in de VS.

Meteen besteld…William Enghdal

Klimaat- en gezondheidsbeleid uit voorzorg verbieden
Die aloude gnostische agenda om via een ‘regering door experts’ de wereld tot in de haarvaten te controleren. Steeds neemt ze een ander gezicht aan, de kern van ‘wil tot macht’ is eender.

Zo kun je ook verklaren hoe een platgebombardeerde drukker van Oostfront-pamfletten in Gutersloh onder gerehabiliteerd nazi Reinhard Mohn kan uitgroeien tot top 10 mediahuis van de wereld. We bezochten zijn praalgraf afgelopen jaar in Gutersloh.

Zo eindigen uiteindelijk ook alle (inter)nationaal socialisten. Conclusie: ‘virus’ is slechts een metafoor voor ‘mens’. Dat zijn de zichtbare ‘vectoren’, waar men controle over krijgt via het zelfde mechanisme als met klimaat: hou ze dom en maak ze bang.

Mondkapjes

En dat werkt als de tierelier, zo zie je om je heen als je hier de lokale Jumbo in loopt. Nederland slaagt met vlag en wimpel voor de onderwerpingstest. Terwijl beter de strijdkreet had kunnen klinken, opdat wij het ecofascisme met wortel en tak uit ons midden uitroeien. Zij die ‘zorg voor mensen’ met de mond belijden maar die eigenlijk tegen Het Leven strijden.

Totale Controle is wat ze willen, ook Boris Johnson in Londen (zie filmpje over cost induced fatalities) en Macron in Frankrijk. Anders zou je op bewijs gebaseerd beleid voeren. Dan bescherm je de risicogroep van 80 +ers met onderliggende aandoeningen. Maar je legt niet de hele economie met gezonde mensen plat.

Want dan krijg je meer doden door de maatregelen (bv stress, hartaanval,zelfmoord enz) dan door de ziekte zelf. Zoals klimaatbeleid met haar duizenden miljarden euro’s ook meer doden veroorzaakt (per 10 miljoen 1 dode, dus vele honderdduizenden doden), dan er op enige wijze door CO2-verhoging zouden kunnen sterven.

Zowel het virusbeleid als klimaatbeleid moeten dan ook uit voorzorg verboden worden.

One Reply to “‘Mens’, niet ‘virus’ de te controleren ‘pandemie’…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *