Journalisten, een meelijwekkend volk…

Het Staatspropaganda-journaal creëert feiten

De moderne ‘journalistiek’ controleert niet meer de macht maar juist haar oppositie, zo schreven we al. Andermaal proberen ze Thierry Baudet (FvD-oprichter) het leven zuur te maken met hun woordenoorlog. En ze werken met de overheid samen om alternatieve media te criminaliseren.

We zien hier een meelijwekkende beroepsgroep aan het werk die met haar woordenoorlog een eigen doodstrijd vecht. Daarnaast herken je ook de mensen direct die zich door die media in hun denkbeelden laten bepalen. Daar heb je uiteindelijk niets aan, omdat ze een geestelijk en intellectueel fundament voor eigen identiteit missen.

Journalisten, een meelijwekkend volk

Het ‘nieuws’: de ‘wie’-kwestie vermomd als ‘wat’-vraag
Objectief gezien is Baudet een talentvol mens, die iets presteerde dat geen ‘journalist’ hem kan nazeggen. Met objectief bedoel ik, dat het niet van mij als persoon- ‘wie’- afhangt, om tot dat oordeel te komen. Het is een optelsom van verifieerbare feiten. De hele kwestie rond wat nu weer door of voor FvD gezegd zou zijn hangt rond dat simpele onderscheid.

  • Gaat het om ‘wat’ is gebeurd, of ‘wie’ de gene is waarop dat ‘wat’ is geplakt. Nogmaals, gaat het om ‘wie’ of ‘wat’.
  • Bij de reputatiemoordenaars van de oude media, gaat het uitsluitend om ‘wie’. Wees dus niet zo stom om op het ‘wat’ in te gaan.

Als ‘wat’ ze zou interesseren, zouden ze ons immers niet samen met hun politici voorliegen, of dat nu over corona gaat of klimaat en ‘duurzame energie’. De oorzaak? Een samenwering van zuivere domheid en kwade intentie. (Algemeen) Journalisten zijn zo dom als een varken, zo leert eigen media-ervaring van afgelopen 20 jaar.

Een meelijwekkend volk

Daarom zijn ze ook nooit in ‘wat’ geïnteresseerd, omdat ze de technische inhoud toch niet begrijpen. Met een opleiding in sociale psychocommunicatie of ‘internationale relaties’. Of iets ‘waar’ is hangt bij journalisten dus altijd af van ‘wie’ het zegt. De sociale status van de afzender, niet of het ook technisch waar is. En op die wijze gaan ze ook om met tot ‘de vijand’ bestempelde personen en partijen.

Kort samengevat: reputatie = waarheid bij ‘de journalistiek’, net als bij alle propaganda. Zoals Edward Bernays al stelde ‘je gelooft me meer als ik me Doctor Bernays noem’.

Journalisten proberen een ‘wat’ te creëren met hun ‘ophef’, maar het enige dat hen interesseert is het wie. Zodra je op het door hen aangedragen ‘wat’ ingaat ben je de verliezende partij. Want het enige dat telt is de vraag; WIE zijn zij, dat zij deze pretentie kunnen hebben? Wie zijn ‘journalisten’ nu? Of die zogenaamde ‘factcheckers’ die nu plots overal opduiken.

Wie zijn dat nu?

1 van hun kartelvrinden van de VVD, Sander Dekker

Baudet kan echt wat, in tegenstelling tot ‘journalisten’ (dagloners)
Baudet is daadwerkelijk gepromoveerd intellectueel, die een boek of 6-7 schreef. Hij ziet er beter uit dan dat schimmige rattenvolkje (‘de journalistiek’) dat wekelijks op het Binnenhof wat groezelig staat te wachten op hun fotomomentje van een politiek theaterwetenschapper (Tweede Kamer-lid/Kabinetslid).

Ook is Baudet meer onafhankelijk dan die dagloners (‘jour-nalisten’) in dienst van een klein kartel van twee Belgische miljardairs en hun Belgische mediasussidies, de Rotterdamse Van der Vorm-familie (Financieele Dagblad), Bertelsmann (RTL) en De Staat der Nederlanden.(NPO)

Hij versierde mooiere wijven dan zij in hun binnenbroekse zelfbevlekking-sessies konden voorstellen. Neem alleen al zo’n Marcel Gelauff (NOS-hoofdredacteur) die qua uitstraling Mister Stiekem lijkt, de archetypische rat met rode PvdA-sjaal.

Niet in geringe mate kwamen er dankzij het Baudet-effect, een bepaald charisma, ook mooie meiden in z’n beweging. Dat is bij conservatief wel anders geweest, roos op de schouders en spruitenlucht.

Groezelig en onderbetaald, en onderhorige beroepsgroep

Bij de FvD-jongeren vind je een gemêleerd gezelschap, zelfs jonge meiden die zich ‘conservatief’ durven noemen. Dat is een teken, dat ‘conservatief’ sociaal aanzien heeft gekregen. Je meet het succes van een beweging of uitgaansgelegenheid met de lekrewijvometer.

Hou ‘m bij een (horeca-)gelegenheid in de lucht en bij een uitslag 5 of minder weet je dat de gelegenheid/beweging niet zal aanslaan. Omdat er geen ‘veilig/goed gevoel’ hangt, de belangrijkste factor die vrouwen aan een etablissement, standpunt of groepering bindt. Maar opnieuw, ook bij de FvD-jongeren een gezonde mix.

Het zijn ook leukere, normalere mensen dan dat groezelige liberale spul van de oude media.

En daar is Baudet als volgeling van Roger Scruton (Oikofobie) een belangrijke veroorzaker van in Nederland. Eindelijk een conservatief zonder zure adem en roos op de schouders, spruitjeslucht. Belangrijkste wapenfeit van Baudet: in enkele jaren bouwde hij de grootste ledenpartij op, die serieus uitdager werd van het establishment.

Wie van al die ‘journalisten’ doet hem dat na? Andermaal, ook als je ‘mij’ beslist niet leuk wilt vinden, dan is dat nog steeds een feit. Niet een ‘wie’ maar een ‘wat’.

Idem

De Journalistiek, een meelijwekkend volk
De ‘kartelpartijen’ waarover hij spreekt, willen dus niets liever dan dat hij net als Fortuyn voor hem sneuvelt. En daar werken ze met hun media en hun overheid aan. Zo zien we nu al een maanden aanhoudende campagne, gecoördineerd met overheidsclubs als NCTV om oppositie van het kartel/de oligarchie te criminaliseren en in naam aan een smet te helpen.

De ‘journalistiek’ is hier kritiekloze hulp bij. Ze schrijven dat ‘het leger’ nu alternatieve media bespioneerd. NRC vraagt iets over de rechtmatigheid, maar vraagt niets aan de overheid over het feit DAT dit plaatsvindt. Alsof ze heimelijk symathiseren met actie tegen de concurrentie.

Daarnaast lijkt zulke berichtgeving vooral bedoeld voor het effect zelf. Net als bij Jensen, die door ‘het leger’ gevolgd zou worden, dient het bericht zelf een agenda van staatsintimidatie. Dat fenomeen zelf bevragen de ‘journalisten’ van de oude media dus niet.

Liever controleren ze de oppositie van het liberaal-globalistische kartel en dat ze hun oude positie behouden, dan dat ze ‘de macht’ controleren. Oftewel: Wie laf en talentloos is, gezagsgetrouw, die vindt dus bij ‘de journalistiek’ zijn ideale werkplaats.

Het journalisme

Het enige dat je hoeft te kunnen voor een glansrijke journalistieke carriere, is in jezelf geloven, dus narcist zijn. En goed met de sociale modes overweg kunnen, zodat je stukken acceptatie van boven krijgen en dus plaatsing.

De tactiek van het meelijkwekkende volk is ook steeds het zelfde. Met gecreëerde feiten iemand’s ‘goede naam’ beschadigen, een ‘ophef’ die ze met een belrondje langs hun links-liberale vrienden tot gedrukte leugen maken. Zodat een beschuldiging ontstaat, die vooral het wereldbeeld verraadt van de ideologie, die ze in Amerika in 1 woord treffend vangen: LIBERALS.

Alle partijen die tot ‘het kartel’ behoren zijn Liberals, of je nu het CDA hebt, Christenunie, VVD, D66 of PvdA en Groen Links.

Liberals hebben maar 1 boodschap, en dat is ‘zichzelf’, het geloof in eigen goedheid. ‘Wij deugmensen zijn beter dan gij’. Voor dat merkwaardige vertekende zelfbeeld hoeven ze geen bewijs aan te dragen, zo vinden ze. Zij hoeven enkel hoog van de toren te blazen.

En dat hoog van de door de overheid gesubsidieerde toren blazen is het bewijs in zichzelf: ‘wij zijn beter dan gij.’

Idem

Van ‘wie’ naar ‘wat’, de bewijslast verleggen
De toetsenbordterroristen van de oude journalistiek van liberals, bedachten voor die opvatting over zichzelf vervolgens allerlei scheldwoorden richting wederpartij. Met woorden van karaktermoord verleggen ze dan de bewijslast rond de kernvraag: WIE zijn jullie nu wel dat te mogen zeggen?

Van de ‘wie’-vraag pogen liberals/’journalisten’ met hun gecreëerde feiten een ‘wat’-vraag te maken, alsof er een feit is waarover het gesprek moet gaan. Wat is de waarde van een politiek bestel, wanneer discussies niet verder mogen gaan dan de gecreëerde feiten van journaille?

Wat is ‘het nieuws’ immers, behalve een gecreëerd feit? Waarom is een omgeslagen boot in Indonesië,  wat Pietje A. gezegd heeft over Jantje B. of het nieuwe hoedje van Maxima belangrijker om vandaag te leren, dan kennis van het werk van een degelijke rechtsfilosoof?

Wie bepaalt dat?

De Persbureaus. Van wie is het belangrijkste persbureau ANP? Miljardair John de Mol. Het Noordhollands Dagblad opende gisteren met de volgende haat-campagne richting Baudet, dankzij muiterij in de partij van de mindere goden en godinnen. Koren op de molen van de oude media,

Die regiokrant is met al die andere regiokranten in handen is van de Telegraaf Mediagroep, dus van Belg-miljardair Thomas Leysen. Er is bij de kranten niet 1 die van een andere snit is dan links-liberale eenheidsworst. Dus je krijgt ook nergens een andere invalshoek te lezen dan gestook om Baudet te beschadigen.

Gevestigd bij het zelfde politiek kartel achter Pro Demos met Ed Nijpels als toezichthouder

Reageer niet op ‘wat’, maar ‘wie’ het zegt… 
Dus dan komen we nu bij de gemaakte ‘ophef. FvD-jongeren zijn anti-semiet, homofoob en ehh, ach wat doen we, laten we nog wat scheldwoorden optassen.  Ze zijn ook nazi, klimaatontkenner, al die andere ‘frames’ die deze woordenplakkers van hun gesubsidieerde toren af gooien naar hun klassenvijanden.

Het stomste wat je kunt doen, is op het scheldwoord zelf ingaan. Het gaat bij die liberals immers nooit om de ‘watskebeurt’-vraag, die proberen ze juist te omzeilen. Het gaat ze alleen om ‘wie’. De enige zinvolle repliek tegenover dat meelijwekkende volk is de wie-vraag stellen.

Wie zijn degenen nu wel die deze scheldwoorden in een nieuwskolom verpakken?Waarom blijven ze dat herhalen, totdat hun gecreerde feit van ‘wie’ tot ‘wat’ wordt? Zodat het aan je plakken blijft.

De kern is dat het slechts FvD-jongeren zijn toch leuke mensen? Simpeler boodschap dan deze is er niet. FvD-jongeren zijn veel leukere mensen dan die liberals van de oude media.

Let op dat het er niet om gaat of IK dat vindt (de wie-vraag) maar dat je dit als eigen feit vaststelt. En als ze dat niet zijn, omdat ze hun eigen voorman verraden, dan ligt dat toch aan dit enige feit. Dat het geen goede mensen zijn. Maar rancuneuze types die meeliftend op het succes van 1 persoon hoopten om zelf iets te kunnen voorstellen.

RTL (Vestiging Het Plein is van Bertelsmann Stiftung

De geijkte scheldwoorden van de wederpartij maken FvD-jongeren of Baudet niet minder leuk. Ook met al die scheldwoorden blijft een feit staan: Baudet heeft in zijn nog jonge leven meer gepresteerd dan dat hele meelijwekkende volkje van de NVJ bij elkaar.

Op de ‘wie’-vraag wint hij glansrijk van dat groezelige en leugenachtige mediavolkje van D66 of erger.

Bertelsmann Stiftung looft jaarlijks economische prijzen uit. Aart Jan d Geus is hun CEO, Mark Rutte hield er zijn ‘ik ben jullie Europese Leider’-lezing

De journalisten moeten bang voor je worden
Zo blijf je ook bij de kern: het gaat bij die ‘journalistiek’ niet om ‘wat is gebeurt’ maar ‘wie heeft gezegd’. Dan kun je afsluiten met de vraag waar het steeds om gaat: WIE zijn jullie meelijkwekkend volkje van de oude media wel? Dan kun je meteen tot het grootste pijnpunt komen.

Waarom blijven ze met deze smaad, laster en vuilspuwerij wegkomen? Waarop baseren ze hun pretenties behalve op gewoonterecht, subsidie en hete lucht?

Noem mij 1 journalist die echt iets kan? De enige reden dat ze hiermee blijven doorgaan, tot ze met hun ‘ophef’ een eigen realiteit hebben gemaakt is: ze geloven dat ze er straffeloos mee weg blijven komen.

Trudy op bezoek bij Bertelsmann, eigenaar RTL Fakenews

Ken uw vijand, ken Uzelf
Ontzag kweek je niet met wat haarlak in je mannenscheiding spuiten en dan op twitter heel ‘flink’ je ‘conservatieve standpunten’ te spuien zonder risico. Waarna je direct na een ‘ophef’ in de media, met staart tussen de benen wegkruipt, je haast uit ‘associatievrees’ niet met de nieuwe boeman van media ‘geassocieerd te worden’.

Zolang ‘conservatieven’ enkel met hun tere vingertjes aan het toetsenbord of schermpje van hun I-phone blijven kleven, zolang ze niet meer doen dan ‘stevige taal op twitter’, wat voor geschiedenis schrijf je dan? De historie meldt wel dat Vikingen de lage landen bezochten, maar zal nooit vermelden dat Joost Niemoller mij op Twitter voor ‘antisemiet’ uitschold.

Of welke andere uiting van angst onopgemerkt te blijven in 140 tekens. Conservatieve krijgers, kruisridders, helden die in de wereld buiten ‘de media’ feiten maken. Die winnen de oorlog, waarin de oude media nu al morele verliezers zijn. Daarnaast moet helder zijn wie de uiteindelijke tegenstander is.

Dat is het ideologisch globalisme van ‘global governance’, met ‘global food systems’ en global consensus, waarover ook Wageningen UR nu blogt. De 2030 Agenda dus. Global Consensus = opheffing nationale zeggenschap, Zolang je weigert die agenda te benoemen, en zelfs wat emmert over ‘De Islam’ dan blijft zo’n FvD ook niet meer dan een zootje losse flodders schieten. Alsof het ook liberalen zijn.

Haagse redactie NOS huist bij Pro Demos

Wat overigens niet betekent dat ‘de journalistiek’ tegen ons samen zweert, of het moet een samenzwering van volgzaamheid en domheid zijn. De beste wapens voor propagandisten zijn mensen die onbewust onbekwaam jouw boodschap via herhaling tot ‘gecreëerd feit’ maken. Journalisten dus.

Een meelijwekkend volk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *