2030, Orwell in de Polder (14): ‘Gendernonconform’

2030 Agenda

Vandaag schrijft onze held Willem Smit, werkzaam bij het Ministerie van Klimaat in 2030 weer in zijn verboden dagboek. De economie is genationaliseerd na de Depressie van 2020-2021. De Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc) is de enige overgebleven partij en Nederland leeft onder de Greendeal van Klimaatcommissaris Frans Timmermans en zijn SDG-doelen na de Great Reset.

Smit herinnert zich het bezoek aan een ‘sekswerker’, een vorm van onpersoonlijke bevrediging die Klimsoc stilzwijgend aanmoedigt bij haar streven de laatste restanten van het traditionele gezin uit te roeien. Die ‘sekswerker’ bleek tot afschuw van Smit een zogenaamde ‘gendernonconforme’ persoon te zijn (trafo).

Klimsoc verplichtte met de ‘genderwet’ van 2025 het onzijdig maken van taalgebruik, en toetste sinds 2020 alle nieuwe wetten aan de SDG-doelen van 2030 Agenda.

In de vorige aflevering blikten we in de vegetarische kantine van het Ministerie van Klimaat, en hoe De Partij het Vleesverbod handhaaft voor het welzijn van De Planeet met haar Transitiecoalitie Voedsel. 

Hugo The Boss 🙂 Big Brother van het internationaal klimaatsocialisme

Het meisje had Willem Smit haar rug weer toegedraaid. Per slot van rekening liep zij hem misschien niet werkelijk na; misschien was het een samenloop van omstandigheden dat zij twee dagen achterelkaar zo dicht bij hem had gezeten.

Heel waarschijnlijk was die persoon naast hem een spion van de Gedachtenpolitie en hoogstwaarschijnlijk zou hij dan binnen 3 dagen in de kelders van het Ministerie van Diversiteit en Inclusie bevinden. Maar het kon Smit nu even niet meer schelen, terwijl ondertussen Meindert Smallenbroek weer begon te praten.

‘Heb ik je wel eens verteld’, zei Smallenbroek en z’n varkensachtige gezichtje grinnikte achter zijn ziekenfondsbrilletje… ‘over die keer dat mijn twee kinderen de rok van een oude marktkoopvrouw in de brand staken, twee jaar terug toen net het Vleesverbod was ingevoerd?

Ze hadden gezien hoe de marktkoopvrouw onder de toonbank nog in worsten handelde, en die bovendien verpakte in een pamflet met het Partijsymbool van Moeder Aarde’….

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66

Ze beslopen haar van achteren en staken haar in de brand met brandbommetje. Zulke kleine deugnieten, zoals ze hun eigen grenzen nog moeten leren verkennen. Maar fel voor het klimaat! Het is een prima training die ze tegenwoordig bij de Greta Thunberg Klimaatspionnen krijgen, om ontkenners onschadelijk te maken.

Wat dacht je dat het nieuwste was waarmee de Klimaatspionnen zijn uitgerust?

Apparaten om door sleutelgaten te luisteren naar gesprekken van klimaatontkenners! Min kleine meid bracht er laatst op een avond 1 mee, en dacht dat ze er wel twee maal beter mee kon horen. Het is natuurlijk maar speelgoed, dat begrijp je? Toch geeft het ze de juiste instelling voor Het Klimaat en Moeder Aarde! Door vlees eten breng je andere mensen en de planeet in gevaar!

Op dat moment liet het Smartscreen een doordringende ringtone ontsnappen, tussen de Millennialmuziek door, het sein dat de CO2-neutrale lunchpauze voorbij was. Alle drie sprongen Smallenbroek, Verheggen en Smit overeind om zich in het gedrang bij de liften te storten.

Greta Turnberg Klimaatspionnen

Willem Smit schreef in zijn dagboek:

Het was drie jaar geleden. Het was op een donkere avond, in een smalle zijstraat n de buurt van 1 van de grote spoorwegstations. Zij had een jeugdig gezicht met een dikke laag verf er op, als de botoxbarbies die de voorkant van het dagblad van de Proles sieren, de Telegraaf met hun ‘nieuw hervonden liefde’.

Het was eigenlijk de verf die mij aantrok, de witheid er van als een masker en de felrode lippen. In De Partij verven de vrouwen hun gezichten zo doordringend, nooit omdat in de ouderwetse makeup geen duurzame Palmolie wordt gebruikt. Er was niemand anders in de straat, geen drones en ook geen camera’s met gezichtsherkenning.

Op dit ogenblik viel het Willem Smit moeilijk om verder te schrijven. Hij sloot zijn ogen en drukte zijn vingers er tegenaan, in een poging om het beeld te verdringen dat telkens weer terugkeerde.

Hij had een bijna onweerstaanbare aanvechting akelige dingen over de Klimaatsocialistische Partij te schreeuwen, over de ontmenselijking en verarming van mensen door ruim 10 jaar steeds strenger Klimaatbeleid en Genderpolitiek, de frontale aanval op het Nederland waarvan hij vroeger nog gehouden had.

Genderneutraal = 2030 Agenda, zelfde agenda als de klimaatagenda

Maar vanwege de fulltime bewaking van zijn gemoedstoestand via smartphone en smartscreen in zijn appartement- om zijn klimaatoptimisme te monitoren voor De Doelen van de Partij en haar Klimaatwet- moest Smit zich ten strengste beheersen.

Hij zou als Klimaatontkenner zichzelf verraden en TBS met dwangverpleging krijgen.

Je ergste vijand, zo overwoog Smit, was je eigen zenuwstelsel. Bij iedere zin die je uitsprak, bij ieder voorstel dat je indiende, iedere publieke discussie die je aanging moest je ‘het klimaat’ overtuigend eer bewijzen als Het Enige Doel, en De Partij als hoeder van alle Climate Smart Citizens van Tristate City Nederland, de Sustainability Hub van Verenigd Europa.

Het nationaal verbond voor humorloosheid en seksloze afstotelijkheid

Genderconforme Personen
Smit dacht aan een man, die hem een paar weken geleden op straat was voorbijgekomen, een academicus die hij kende vanwege klimaatonderzoek naar smeltende permafrost. Hoewel hij naar buiten toe steeds alarmerender resultaten gepubliceerd had gekregen, had de man intern twijfels geuit.

Op zijn afdeling was de man paria geworden, ondanks vele pogingen zich te rehabiliteren door op ‘klimaatontkenners’ te fulmineren.

Bij het voorbijlopen, zag Smit zijn gezicht plots krampachtig vertrekken, niet 1 maal, maar bij herhaling als opgelopen zenuwtrek. Smit herinnerde zich, hoe hij op dat ogenblik had gedacht: met die arme bliksem is het gedaan, hij zal met dwangverpleging uit de roulatie gehaald worden door het Ministerie van Diversiteit en Inclusie.

Voor uw en onze veiligheid, nu de man zichzelf zo fysiek verraadde.

En het schrikbarende ervan was, dat deze beweging zeer wel onbewust kon zijn. Het meest gevaarlijke van alles was om in je slaap te praten, terwijl je Voicedatafone (Vodafone) je stem opnam, waarna De Partij jarenlang beschikking had over al je gesprekken, verplaatsingen via GPS.

Sinds de Coronawet van 2021 en de Klimaatdatawet van 2025 moest de Smartphone met speciale app fulltime aanstaan: voor uw en onze veiligheid…

Zo kon Klimsoc zien wie gevaccineerd was, hoeveel CO2-budget je nog open had staan, en je ‘sociale krediet’-score peilen.  Een samenhangend puntensysteem bepaalde dan of je huisarrest kreeg, van het openbaar vervoer gebruik mocht maken, van medische voorzieningen…Of dat je in ‘Lockdown’ moest omdat je de Planeet in gevaar brengt door te hoge CO2-uitstoot in een periode.

🙂

Smit haalde diep adem en ging verder met schrijven:

Ik ging met haar mee de deur door en over een achterplaats naar een keuken in het souterrain. Daar stond een bed tegen de muur en een lap op de tafel….Ze..

Smit staakte met schrijven van de zenuwen, en dacht aan de vrouw waarmee hij ooit ‘getrouwd’ was, wat sinds de Gendergelijkheidswet van 2025 officieel niet meer zo mocht heten.

De Partij Klimsoc had het ‘huwelijk’ als naam veranderd in ‘Gelijkheidscontract’, omdat zij sekse-stigmatiserend taalgebruik uit overheidscommunicatie wenste te verwijderen met het Ministerie van Diversiteit en Inclusie. In openbare communicatie waren de termen ‘man, vrouw, dames en heren’ officieel afgeschaft.

….’effecten op gender’….

Die operatie was al in 2017 begonnen bij de NS met ‘beste reizigers’ als voorproefje, na de adoptie van 2030 Agenda in 2015. Langzaam was die screening van taalgebruik opgevoerd. De Partij stimuleerde nu actief en handhaafde de adoptie van Gender-Nonconformiteit en Gender non-conforme personen.

De Partij interpreteerde ieder sociaal en biologisch verschil in termen van ‘machtsongelijkheid’ die de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ in de weg zou staan. Die SDG-doelen hadden de grondwet in 2020 vervangen als toetsingsinstrument voor wetgeving, dankzij Bilderbergprinses Sigrid Kaag, de opvolgster van Liliane Ploumen. Dat was 3 jaar voordat Klimsoc werd gevormd als fusie van alle Klimaatwetpartijen van VVD tot Groen Links.

Nieuwspraak voor een peeskamer met een gefrustreerde feminist ( = tautologie)

De Gender Non-Conforme Sekswerker waarmee Smit in bed sprong in een SDG5 Belevingskamer rook naar goedkoop odeur, maar het was altijd nog opwindender dan het CO2-neutrale geurwater dat vrouwelijke partijleden droegen, bij wijze van geparfumeerde deugsignalering voor Het Klimaat.

In Smit zijn  geest was de geur van parfum zo verbonden met een soort ontucht en rebellie tegen De Partij.

Toen Smit met de vrouw meeging, was dat zijn eerste slippertje in twee jaar. Verkeer met ‘Gender Nonconforme Sekswerkers’- zoals ze binnen De Partij consequent genoemd werden- was verboden voor de ‘hoerenloper’ zelf, niet voor de vrouw.

Een Safespace in Gutersloh (DE), een ‘Freiraum’ waar je als gendermens of bruinmens niet gekwetst kan worden… (SDG doel 5)

Maar De Partij moedigde betekenisloze seks als wederzijdse masturbatie op allerlei wijzen aan, opdat enkel voor Aarde en Het Klimaat de ware liefde kon bestaan. Je zou hooguit op je CO2-credits gekort worden, je koolstofbudget voor de maand verdampen en het huis niet langer uit mogen.

Maar de zware straffen als voor Klimaatontkenning, TBS met dwangverpleging werden niet uitgereikt.

Voor zielige en gefrustreerde linkse vrouwen met Korte Poten en ander onaantrekkelijkheden is er nu: Genderrechtvaardigheid 🙂

Dankzij de door 10 jaar durende Klimaatbeleid veroorzaakte armoede, wemelde het overal van de vrouwen die zich wilden verkopen. Omdat ze anders de energielasten niet meer konden betalen, de immer stijgende huurlasten (er was geen eigendom meer). Ook voedselprijzen waren door CO2-belastingen en heffingen van bedrijven verviervoudigd, zodat mensen op allerlei wijzen aan bijverdiensten poogden te komen.

Losbandigheid alleen, dat kwam er bij De Partij dus niet zo op aan. Als het maar clandestien, liefde- en vreugdeloos bleef, en er mochten alleen vrouwen van buiten de Klimaatkernpartij betrokken zijn. Je moest je dus niet vergissen, en pogen een Greta Thunberg-Klimaatspion te verleiden tot een betaald slippertje, wanneer je nog Carboncredits over had.

Dan was het met je gedaan.

Het was niet alleen de bedoeling van De Partij om te voorkomen dat er tussen mannen en vrouwen een gehechtheid zou ontstaan, waarop zij misschien geen toezicht kon houden. Haar eigenlijke, verzwegen doel was het om de seksuele verhouding van alle betekenis en genoegen te beroven, met name werkelijke erotische aantrekking.

De Klimaatsocialistische Partij wenste immers alle verschillen tussen man en vrouw op te heffen, te ontkennen dat zoiets als mannelijke en vrouwelijke natuur zou bestaan, althans, wanneer zij tot de autochtone blanke bevolking behoorden.

Het liefst etaleerde zij zo onaantrekkelijk mogelijke Gender Nonconforme Personen als voorbeeld, om iedere gedachte aan de geslachtsdaad en voortplanting te onderdrukken.

🙂 Oh how I long for you, to beee with you 🙂

Weinig zaken verstoorden de genderneutraliteits-eisen van De Partij zozeer als seksuele aantrekking tussen verschillende geslachten.

Immers, hoe bestaat zoiets wanneer er wel honderden genders zijn…

Voor alle ‘Gelijkheidscontracten’ die de machtsongelijkheid moesten elimineren tussen Klimsoc-Partijleden was de goedkeuring vereist door de Mariette Hamer-Commissie voor seksuele vreugdeloosheid en erotische ontmoediging.

Overheidsbank ASN en milieuclubs wrijven je al in: je bent teveel, bent schuldig en moet betalen!

Mede omdat bij de geslachtsdaad de CO2-uitstoot omhoog gaat, en het risico op kinderen zou betekenen dat je een aardeverpestende boreling op de wereld zou zetten die volgens de Staatsbank van Tristate City Nederland, ASN wel 58,6 ton CO2 in een jaar zou uitstoten!

Gender Non-Conforme vrouwen van het Antikind-Verbond van de Klmaatsocialistische Partij (Klimsoc)

Kinderrijke gezinnen werden uitsluitend aangemoedigd bij de 4 miljoen Klimaatvluchtelingen, die De Partij had binnengelaten uit naam van het ‘Verdrag van Marrakech’. Er dan waren er verder zelfs organisaties als het Anti-Kind-voor-Aarde-Verbond, die een groene Sjerp droegen om aan te geven dat zij geen kinderen willen ‘Vanwege Moeder Aarde’.

Kinderen van autochtone blanken die ongelukkigerwijze toch verwekt waren, werden opgevoed in openbare onderwijsinrichtingen, modernistische kolossen met meer managers dan onderwijzers. Via ‘Projectonderwijs’ werden zij zo klaargestoomd voor gehoorzaamheid aan De Partij en De Klimaatdoelen.

Bijvoorbeeld door maandenlang het thema ‘Klimaatbescherming’ te behandelen, waarna kinderen daar via internet de gewenste ‘feiten’ bij konden zoeken. Vervolgens werden ze dan op Politieke Correctheid getoetst met methodiek van de CED Groep.

Nooit meer kinderen, dat was het doel van de Klimaatsocialistische Partij

De Klimaatsocialistische Partij deed haar best, zo leek het verder, om iedere harmonieuze omgang tussen man en vrouw te frustreren, man en vrouw tegen elkaar op te zetten. Zoals via werkdruk, werkplicht voor vrouwen, lastenverzwaringen, genderwetten.

En voor zover het om vrouwen ging, had dit streven tot permanente oorlog en verwijdering tussen man en vrouw van De Partij ruimschoots succes. Ook al reeds voor de Klimaatpolitiek was ingezet.

Uw belastinggeld komt goed terecht 🙂 Een pro gram ma man ager Gender en Duur Za Me Eco No Mie…..

Smit dacht weer even aan zijn Ex-vrouw. Het moest alweer 10 jaar geleden zijn, sinds zij wegens een geschil over ‘verduurzaming’ van de woning uit elkaar waren gegaan.

  • Tot de volgende spannende aflevering van 2030 George Orwell in de Polder, de Genderneutrale Klimaatheilstaat Nederland in 2030. 

3 Replies to “2030, Orwell in de Polder (14): ‘Gendernonconform’”

  1. Geslachts (gender) neutraliteit is een opzet om het huwelijk wettelijk overbodig te maken; als er geen verschil in geslacht meer bestaat, is er ook geen basis meer voor het wettelijk erkend huwelijk. Waarom is dat belangrijk? Omdat een familie zonder het wettelijk erkend huwelijk niet meer als onafhankelijke eenheid kan functioneren, en de staat je familie en huwelijk niet meer als zodanig hoeft te respecteren met als implicaties dat ouders geen/minder zeggenschap hebben over hun kinderen, verlies van privacy en zelfstandigheid.
    https://thefederalist.com/2014/06/23/how-the-trans-agenda-seeks-to-redefine-everyone/

    Overigens benieuwd of Willem Smit in het verhaal nog in contact komt met de in 2020 opgerichte vrijheidscellen die gedecentraliseerd opereren en streven om de vrijheden van het individu e waarborgen? https://freedomcells.org/

    En krijgt Willem Smit in 2030 nog van doen met een depopulatieagenda waar Frans T. zichzelf voor heeft opgeofferd door alvast het goede voorbeeld te geven?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *