Wageningen UR ‘steunpunt’ fabrieksvoedsel Great Reset

De Deskundigen, hoogleraren van Wageningen UR

Wageningen UR werkt met de neoliberalen/communisten van World Economic Forum samen om ‘de wereld’ te voeden, zo meldt hun propaganda-centrum. De maaltijd na ‘The Great Reset’, het CO2-neutrale rantsoen voor de massa, dus de vlees-noch-vis-dis uit fabrieksmaaltijden, zal in laboratoria van deze ‘Food Innovation Hub’ bedacht worden. Wie profiteert daarvan? In ieder geval de in Wageningen gevestigde dependances van multinationals als Nutreco en Unilever.

Het persbericht

‘Food Systems’: Fabrieksmaaltijden?
IN het persbericht weerklinkt de turbotaal uit de Boardroom van Unilever en Nutreco. De Gelderse Vallei is reeds eerder met steun van LNV tot Voetfellie opgewaardeerd. Voetfellie wordt een Europese ‘Hub’, die de toekomst van voedsel uitdoktert tot heil en zegen van bonusgraaiers met groene praatjes.

Wat is een Hub nu? Hup Holland, slecht Nederlands voor ‘steunpunt’, maar dan in het Engels opgesekst. Wanneer iets betekenisloos is of zelfs beschamend, dan verhullen Nederlanders het in het Engels. Dan krijgt de Hub – een kantoor vol academici met hypotheek op zoek naar zingeving- plots vleugels.

En in plaats van medeprofiteur van subsidies/oprichter ben je dan Founding Partner als Wageningen UR.  We citeren verder:

De samenwerking werd officieel aangekondigd op maandag 23 november, in een pre-event ter ondersteuning van de UN Food Systems Summit 2021.

Een vergadering, prie-ievent dus, voorafgaand aan de VN Voedselsystementop. De productie van topdown gedirigeerde fabrieksmaaltijden dus, persoonsgebonden voedselrantsoen geproduceerd volgens vijfjarenplannen (‘duurzaamheid’). Unilever/Nutreco-Rotzooi met CO2-gezwam er over gegoten.

Hou toe fiet zie wurld in twentiesausundfiftie met de groeten uit Wageningen. Kort gezegd: technocratische centralisatie van voedselproductie, centralistisch beslag op grond en grondstoffen. En dat opgesekst met boardroom-proza van bonusgraaiers met groene praatjes.

Voetfellie. 

Great Reset-dependance
De mededeling wekt geen verbazing voor wie naar de poppetjes kijkt. Louise Fresco is een oudgediende technocraat/globalist die met een beurs van ongeveer 30 duizend dollar van de Rockefeller Foundation in de jaren ’80 onderzoek deed. Ze kwam vervolgens terecht bij de voedseltechnocraten van de FAO, en werd tevens PvdA-partijtijger.

Daarnaast werd Fresco gerekruteerd voor David Rockefeller zijn Trilateral Commission.

Fresco maakt volgens de Hegeliaanse these-antithese-synthese deel uit van de rechterflank van het zelfde techno-denken als de Rode Vleugel, die zichzelf sinds de jaren ’80 groen verft. De linkerflank van de Rockefeller-clan is weer de ontwerper van de klimaatagenda en het gepraat over ‘bi o di ver si teit’.  Niet voor niets noemde George ‘New World Order’ Bush hun Laurance Rockefeller al Mr Green.

De centrale deler is ‘angst voor groei wereldbevolking’, net als bij Bill Gates. De (neo-Malthusiaanse) zorg daarover gaat al minstens terug tot de eerste World Population Conference in 1927.

Huidig Rector Magnificus Arthur Mol heeft een achtergrond als extreem links activist, aldus de onderzoeksjournalist Peter Siebelt die het netwerk rond de Wageninger Volkert van der G. onderzocht.

Wageningen was in de jaren ’80 nog 1 van de kraakbolwerken, en hofleverancier van het communistisch/groene actiewezen, dat als Groen Links (1987) de politiek in ging. De Wilde Wereld is er nog een erfenis van. Krakers waren anarchisten. Maar hier geldt de wet van Rypke: ‘een anarchist is een communist die nog geen succes had, hypotheek, en duur kantoor’.

Fresco werd eerder betaald door de Rockefeller Foundation

Eminent Person (bonusgraaier met groene praatjes)
Uiteindelijk zitten communisten en ‘liberalen’ sinds Paars nu vrolijk bij elkaar op schoot met Das Kapital als gemene deler. Een prachtig lokaal voorbeeld is hier het ‘Nationaal’ (particulier) Groenfonds in Amersfoort, bestuurd door WUR-alumnus Cees Veerman (CDA) en Groen Links-coryfee Jolande Sap.

Groen Links is de voortzetting van de Communistische Partij Nederland (CPN), aangevuld met protestantse zeloten.

Zoals Victor Orban al stelde, de premier van Hongarije: “ik zie geen verschil tussen Neoliberalen en communisten. Een neoliberaal is hooguit een communist met diploma’. Beide genres vinden elkaar nu in de 2030 Agenda van de Verenigde Naties, waar Paul Polman (Unilever) als ‘eminent person‘ ( = bonusgraaier met groene praatjes) van de Verenigde Naties 1 van de architecten is.

Het World Economic Forum opereert als synthese tussen communisten en neoliberalen nu in stichtingsvorm. Via hun Great Reset willen ze de hele wereld onderwerpen aan centraal geplande CO2-politiek via een Big Brother Maatschappij (AI/Vierde Industriële Revolutie). De wereld besturen als multinational vanuit de boardroom, het effect is gelijk aan een Rode Eenpartijstaat a la Sovjetunie.

Louise Fresco

Alle politici van alle kartelpartijen van VVD tot Groen Links verlenen hier steun aan.

‘Duurzaamheid’ komt uit de slordige denkschool van het postmodernisme. Het is maar net wat de gek er voor betekenis aan geeft. Niet wat je zegt is van belang, dus een kwantificeerbare definitie, maar WIE het zegt is wat telt.

Dus: Wat krijgen we dan? Klimaatbestendig en CO2-gecompenseerde gentech-rotzooi van gemalen insecten, kweekvlees en sojaschroot? Terwijl alleen de partijtop in Davos van bankiers en de Nutreco/ Unilever-CEO zich zal laven aan banketten. Dus een scenario vergelijkbaar met de film The Hunger Games?

Ook Corien Wortmann Kool (ABP Pensioenfonds) en Louise Fresco (Wageningen UR zijn van Trilateral Commission)

Hogere belastingen ‘wetenschappelijk’ verpakken
We zien alvast dat bij de Transitiecoalitie Voedsel – die SDG Doel 3 promoot van de 2030 Agenda- de zelfde verdachten zitten, die eerder de klimaatagenda hielpen opdringen. Zoals Jan Paul van S. Die beijveren de ‘vlees noch vis dis’, en extra voedselbelastingen.

Die extra belastingen bepalen ze op basis van rekenmodellen vergelijkbaar met de frauduleuze Ecologische Voetafdruk. En de prijsophoging noemen ze dan ‘True Cost’ of ‘True Price’. De ASN Bank noemt dat bij monde van Roel Nozeman al ‘Belasting Onttrokken Waarde’. In Duitsland heet het ‘Wahre Koste’.

Het concept komt bij de kliek rond Stanford University (bv Gretchen Daily, pupil van Paul Ehrlich) en de Rockefeller Foundation vandaan, nadat Robert Constanza in 1997 een berekening maakte van ‘ecosystem services’, die beprijst zouden moeten worden.

Daarop borduurde later Pavan Sukhdev (Deutsche Bank, nu WWF) voort met ‘The Economics of Ecosystems and Biodiversity’ (TEEB) met Wageninger en Bilthovense medewerking: een prijskaartje hangen aan moedertje de planeet op basis van het frauduleuze MSA-concept voor ‘bi o di ver si teit’.

Morgen volgt op Blue Tiger Studio van dat onderdeel van de 2030 Agenda een bespreking: Life on Land (SDG15)

Alles moet duurder/duurzamer. Hier is onze rekening ‘True Food Price’, op grote schaal werkt het eender als ‘Natural Capital’, True Cost en “Belasting Onttrokken Waarde’

Ecofascisme
Wat betekent True Price en ‘betalen voor ecosysteemdiensten’ concreet gemaakt? Natuurgebruik blokkeren voor de massa via een financiele drempel, en de installatie van een bureaucratische muur. Natura 2000 is hier in Nederland als worgkoord van traditionele natuurgebruikers al voorafschaduwing van, met de groeten van Hemmo Munting (zeker PvdA!)

Maar het economisch denken hierachter gaat al terug tot Jan Tinbergen zijn rapport Reshaping the International Order (RIO) in 1977 voor de Club van Rome. En dat van het ‘duurzaam nationaal inkomen’ van Roefie Hueting. Al zou je ook Ceaucescu-Roegen moeten vermelden. In het woord ‘Ecofascisme’ zit de clou wat overzichtelijker verpakt, dan wanneer je al die geleerde rapporten zou moeten lezen.

Een belangrijk deel van de Wageningse ‘innovatie’ kan dus bestaan uit het ontwerp van wetenschappelijke rookgordijnen, die we ‘rekenmodellen’ noemen. Daaruit moet dan de ecologische noodzaak van belastingverhoging volgen. Een academische mist, die vervolgens via beleidsnota’s juridisch geldig wordt.

Op die wijze ontstonden immers ook al die andere grepen op grond van boeren en visgrond van vissers. In opdracht van dat andere dieptepunt onder zeeniveau: Het Ministerie van LNV, de ‘eigenaar’ van Stichting Wageningen Research met statutaire bevoegdheid om bestuurders te benoemen.

2030 Agenda
Wageningen UR committeert zich met de VSNU aan de 2030 Agenda en dus het wereldsocialisme van een technocratisch wereldbestuur. De ‘Rule By Experts’, dat is waarde Trilateral Commission van bankier David Rockefeller al sinds oprichting in 1973 naar streefde. En dat is waar de Club van Rome ook al sinds haar oprichting in 1968 naar streeft.

Als ze stellen dat de tot stichting gemaakte World Economic Forum financier is van hun ‘Hub’: wie is dan financier van die stichting?

Lezers die mij aan een antwoord kunnen helpen voorzien van gedocumenteerd bewijs zijn zeer welkom. Wij vermoeden dat de Soros-achtige miljardairs daar achter zitten. Maar dit vermoeden is ons niet zo dierbaar, dat we een onderbouwd tegenantwoord afwijzen. In tegendeel: alles dat ik schrijf staat open voor falsificatie.

Als oplossing voor het publiek verlies van vertrouwen in (de werkelijk gecorrumpeerde) wetenschap, stelde Fresco als toenmalig WUR-baas bij opening van het academisch jaar 2019/20 voor een ‘dialogue centre’ met de maatschappij te vormen. Een typische technocraten-oplossing. De falsificatie-crisis en intellectuele corruptie in wetenschap (zie The Lancet 2015) oplossen door marketing richting publiek.

Droef, Wageningen waar ik als student woonde, Net als Volkert van der G, moordenaar van Premier-kandidaat Pim Fortuyn

Oftewel: nog meer publiek betaald marketingpersoneel. Dan zouden ze met de Nederlandse bevolking in gesprek gaan over ‘andere paradigma’s’ bij onderzoek. Daar blijkt vooralsnog dus niks van. Ze spreken in de taal van het globalisme, het Engels. En ze gaan voor globalisme-fascisme van het World Economic Forum met haar Great Reset.

Wat heeft de Nederlandse bevolking daar aan, die jaarlijks de 300-400 miljoen euro publieke gelden ophoest voor Wageningen UR?

Vroegen wij om de oorlog van het globalisme-fascisme tegen naties en volken die over hun eigen grond, grondstoffen en levens wensen te beschikken. Die moeten allen door de zelfde WTO-bureaulade geperst, op commando van de prive-jetset in Davos in boardroom-proza.

Met de groeten uit Foet Vellie.  Nee, dan was Droevendaal toch gezelliger.

8 Replies to “Wageningen UR ‘steunpunt’ fabrieksvoedsel Great Reset”

 1. Er is m.i. een kamp Rockefeller (Fortress America/zelfvoorziening in olie – regiemveranderingen in Zuid Amerika, handelsoorlogen, economische isolatie van China en Rusland , o.a. Trump en meerderheid GOP republikeinen) en een kamp Rothschild (Londen City, Soros, Democraten (Rusiagate, UK, Frankrijk, Australie, Israel). De belangen van beide kampen gaan tot op bepaalde hoogte natuurlijk samen (globalisering) maar wijken verder in de toekomst uiteen (de Rockefellers willen Midden Oosten volledig (laten) opblazen inclusief de staat Israel om China, Rusland en EU economisch kapot te maken). Dit betekent dat China dan Siberie gaat binnenvallen en de EU de olievelden van het Midden Oosten en Noord Afrika die deels in brand zullen staan Google — A. Parker Fortress America —

 2. Das Weltwirtschaftsforum ist zu einer Geldmaschine geworden
  https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/davos-das-weltwirtschaftsforum-ist-zu-einer-geldmaschine-geworden-1.3334817

  “Bei rund 200 Millionen Euro liegt mittlerweile der Umsatz. Das Forum finanziert sich vor allem über die Beträge der Mitgliedsfirmen und der Sponsoren. Es gibt 120 strategische Partner, dazu gehören etwa die Deutsche Bank, die Deutsche Post, Audi, Henkel, Burda, Allianz, die Warteliste ist lang”
  “FAZ-Journalist Jürgen Dunsch in dem Buch “Gastgeber der Mächtigen”. Die Finanzberichte seien wenig transparent, weder die Einnahmen noch die Ausgaben aufgeschlüsselt, kritisiert er. Das Stiftungskapital werde nicht näher beziffert, laut Schätzungen liegt es bei 30 Millionen Schweizer Franken. Dazu kommen erhebliche Reserven von mehr als 130 Millionen Euro. Die offenbar nicht unbeträchtlichen Gewinne werden reinvestiert. Wie reich das Forum wirklich ist, ist unklar.”

  https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltwirtschaftsforum/warum-treffen-sich-die-maechtigen-der-welt-in-davos-zum-weltwirtschaftsforum-15411679.html
  “Wer darf zum WEF?
  “Das Rückgrat der Organisation bilden die 1000 Mitgliedsunternehmen. Sie zahlen einen Jahresbeitrag, der je nach Status zwischen 60.000 und 600.000 Franken (umgerechnet etwa 51.000 bis 510.000 Euro) liegt. Hinzu kommt die Teilnahmegebühr in Davos von jeweils 27.000 Franken (umgerechnet etwa 23.000 Euro). Eingeladene Politiker, Wissenschaftler, Künstler, NGOs und Medien zahlen nichts. Dasselbe gilt natürlich für Regierungsvertreter. Dieses Mal kommen allein rund 70 Staats- und Regierungschefs in die Bündner Berge – ein Rekord.”

 3. Droevendaal, daar ben ik ook 1 keer geweest met wat alternatieve types, op een vegetarische BBQ erg leuk en gezellig inderdaad. Linzen, linzen, linzen en courgette, plus zelfgebrouwen speciaal bier.

  Maar ja achteraf bekeken: universiteiten en hogescholen: hersenspoel-instituten.

  Groet,

  O. de Vries

 4. Tweet van PaulPolman van Unilever
  Time to wake up and design right. Restart , reset or redesign not enough. Start with reimagine. Then design right. Now is moment.

  cartoon met steeds grotere (crisis)vissen die elkaar opeten
  https://t.co/hXebff8SGL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *