2030, Orwell in de Polder (16): ‘Meningsvrijheid’ op 1,5 meter

Klimaat = verandering

Onze held Willem Smit is werkzaam voor het Ministerie van Klimaat in 2030, terwijl Nederland zucht onder de Green Deal van Klimaatcommissaris Frans Timmermans en de ‘anderhalve-meter-economie’ na de Great Reset:  een economie onder directie van de Europese Centrale Bank met eigen digitale munt.  

Smit overdenkt vandaag wie nu het verzet zou kunnen vormen tegen de Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc). Zouden die zogenaamde ‘hardwerkende burgers’ dat kunnen? Willem Smit schrijft in zijn clandestiene dagboek:

Als er hoop bestaat op een opstand tegen de Green Deal van Commissaris Timmermans en de anderhalve-meter-afstand-economie‘ dan schuilt die bij de burgerbevolking, de hardwerkende normale mensen van de midden- en onderklasse, de boeren van Carola Schouten haar Circulaire Transitie-Kolchozen’.

De Partij ziet nauwelijks naar die zogenaamde ‘hardwerkende mensen’ om, de werkbijen bang voor hun eigen hachje. Ze vormen geen bedreiging en zijn met brood en spelen via Nationale Propaganda Organisatie (NPO) en staatsonderwijs braaf en zoet te houden. 

 IN de vorige aflevering schreef Smit de herinnering aan zijn bezoek aan een ‘Gender Nonconforme’ Sekswerker van zich af in zijn verboden dagboek.

Nieuwspraak voor een peeskamer met een feminist

Toen schreef hij haastig de bekentenis op, om maar van het walgelijke idee verlost te raken:

Toen ik haar in het spaarlamplicht zag van de SDG5-Belevingskamer, was zij niet alleen echt oud, maar onder haar rok bleek dat het een transgender was, van minstens vijftig jaar oud. Een ‘gender nonconforme persoon’, zoals De Partij ze sinds de introductie van 2030 Agenda noemde, die de daad van zelfmutilatie bij het woord gevoegd had.

Een golf van walging en schaamte vervulde mij en ik vluchtte weg, hopend dat de Ollongrenbrigades me niet na zouden komen.

Weer drukte hij zijn vingers tegen zijn oogleden. Hij had de bekentenis eindelijk neergeschreven, maar het maakte geen verschil.

De therapie van duiveluitdrijving had niet gewerkt. De behoefte om akelige dingen luid uit te schreeuwen over de Klimaatsocialistische Partij en haar SDG-Doelen was gebleven, maar via deze uitlaatklep, zijn dagboek kon hij het niet als een mens uitroepen.

////////

Klimazi’s

Als er hoop bestaat op een opstand tegen de Klimaatwet en de anderhalve-meter-afstand-economie‘, zo schreef Willem Smit in zijn verborgen dagboek, ‘dan schuilt die bij de burgerbevolking, de hardwerkende normale mensen van de midden- en onderklasse, de boeren van Carola Schouten haar Circulaire Transitie-Kolchozen en de Visserijstaatsbedrijven’.

Na uitkoop van alle zelfstandige boerenbedrijven en familiebedrijven had Carola Schouten de overgebleven boerenbedrijven omgevormd op advies van de Commissie Hordijk. De resterende Megabedrijven zouden Transitie-kolchoz worden om voortaan nieuwe Stikstofcrises te voorkomen.

Zij zouden produceren voor de Sustainable Development Goals (SDG) van de 2030 Agenda van De Partij, producenten worden van ‘Duurzame Energie’. Er was voor nog eens 1 miljard euro ‘Nieuwe Natuur’ aangelegd. Dat was bedoeld ter compensatie van de verdere bebouwing van Nederland uit naam van het programma “Tristate City’.

Maar, zo overpeinsde Smit…

Wanneer er hoop bestond, dan moest die schuilen bij de burgerbevolking van de Koninklijke Oligarchie, omdat alleen daar, in die krioelende veronachtzaamde massa, vijf en tachtig procent van de bevolking van Tristate City Nederland, ooit de kracht opgewekt zou kunnen worden om de Klimaatsocialistische Partij (KLIMsoc) te vernietigen.

De Partij kon van binnenuit niet ten val worden gebracht.

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66 in het jaar 2023

Hou Vol, Houd Moed
Via baantjes en subsidies had De Partij haar clientèle aan zich gebonden, haar 17 SDG-doelen. En wie zich dissident opstelde, enige twijfels uitte over de SDG-doelen of noodzaak van de anderhalve-meter-afstand kwam domweg nergens meer aan het werk. Doordat De Partij middels Sociale Kredietscore bijhield of je tekenen van ‘Sociaal Ongewenst Gedrag’ vertoonde.

Was je betrapt op het overtreden van de anderhalve meter? Of zonder mondkapje in de openbare ruimte gekomen? Wie tekenen van klimaatontkenning vertoonde, of laatdunkend uitspraken deed over De Transitie naar De Circulaire Economie of ‘Fossielvrij Samenleven op Anderhalve Meter Afstand’, werd via algoritmes van De Partij al gauw via het Smartweb getraceerd.

En dan werd je op een vroege morgen gewoon door 3 Borderlinebowboys van de Gedachtenpolitie opgepakt voor het veroorzaken van Onveilige Gevoelens. Bij openlijk verzet werden Partijleden zelfs opgepakt en met psychiatrische dwangverpleging van hun Klimaatontkenning genezen bij het Ministerie van Diversiteit en Inclusie. ‘Voor uw en onze veiligheid’.

‘Kijk geen tv en er is niets aan de hand’…. De Slachtedijk

De Partij haar vijanden, als zij tenminste vijanden had, hadden geen mogelijkheid om zonder surveillance samen te komen wegens de in 2020 ingestelde Corona-maatregelen die vervolgens jaarlijks verder waren aangescherpt.

Ook verjaardagsfeestjes mochten niet meer worden gevierd. Die vonden alleen nog plaats via inbellen op het door De Staat gescreende Smartweb, via applicaties als ‘Zoom’. Het volledige sociale leven was zo gaandeweg gedigitaliseerd, tot ‘data’ getransformeerd waarin de Partij naar eigen believen mocht handelen. Of hebt U iets te verbergen?

Transportmogelijkheden waren ingezetenen van Tristate City Nederland onder de Klimaatwet ontnomen. Je kon je niet verplaatsen zonder door camera’s met gezichtsherkenning ‘gespot’ te worden, openbare plaatsen om samen te komen die men vroeger ‘kroegen’ noemde, waren gesloten ‘voor uw en onze veiligheid’ in de ‘Anderhalve Meter Samenleving’.

Dat werd veroorzaakt door de steeds verder aangescherpte maatregelen ter voorkoming van ‘de nieuwe pandemie’ in de ‘Nieuwe Anderhalve Meter-samenleving’.  Alle spontane sociale samenkomsten waren zo aan toezicht onderworpen, de willekeur van De Partij. Millennia-oude sociale gebruiken als ‘iemand de hand schudden’ waren in 2020 al afgeschaft.

Waar eerder bij Moslima’s mediaheisa ontstond die geen hand wensten te geven, was de hele maatschappij bij Corona nu als knipmes omgegaan.

Alleen wie een uniform droeg kon ontsnappen aan de anderhalve-meter-regulering, die De Partij naar eigen inzicht oplegde aan wie zij tot Risicogroep uitriep. Lastenverzwaringen door klimaatregels en ‘De Anderhalve Meter’-doctrine hadden ook de laatste horeca-gelegenheden vernietigd. ‘Hou Vol, Houd Moed’, zo moedigde De Partij de solidariteit met De Doelen aan.

Nu was samenkomst alleen nog mogelijk in door De Staat gesanctioneerde ‘Grand Cafe’s voor De Transitie’, strakke Horekazernes, volledig energieneutraal met vegetarische producten, waar je op anderhalve meter afstand achter plastic schermen je consumptie kon bestellen.

Daar kwam je binnen na screening op vaccinatie via de App op de Smartphone…. wanneer je CO2-uitstoot-budget voor de maand niet was overschreden volgens SDG-doel 13 (Climate Action), en toetsing van de sociale kredietscore. Of je geen tekenen van Klimaatontkenning vertoonde en tanend enthousiasme voor De Transitie.

Ons 1984

De meeste Partijleden hadden zich met een Bill Gates Goalkeeper-biochip laten voorzien van deze digitale applicaties. Zij waren zo als wandelende RFID-applicaties als ieder mens aangesloten op het Internet of Things via het 5G-netwerk van KLIMSOC. Zo werden ‘Verdachte Personen’ met een SYRI-risicoprofiel er al op straat uitgepikt via drones van de Gedachtenpolitie.

Wie deze chip niet droeg moest de Smartphone verplicht bij zich dragen, met via het 5G-netwerk uit te lezen APPs. Had de persoon op het Smartweb zich nog laatdunkend uitgelaten over De Partij en De Transitie? Twijfelde hij aan de SDG-Doelen van De Partij, was hij ‘inclusief’ genoeg?

Voor of ‘tegen’ 1,5 meter, de disscussie versmallen tot 1 gebaand karrespoor

Zelfs wanneer de legendarische Twijfelbrigade bestond van Klimaatketters van de aartsontkenner Marcel Crokstein, mensen die twijfel zaaiden over De Wetenschap van De Partij, wat nog mogelijk was, dan nog was het ondenkbaar, dat haar leden ooit bijeen zouden kunnen komen in groter getale dan met hun tweetjes of drietjes.

Het samenscholingsverbod van de Anderhalve Meter Afstand Samenleving had nauwelijks weerstand gekregen, angstig als mensen waren voor ‘de nieuwe pandemie die zeker komen gaat’. Of wil jij die Intensive Care in de Brabantse Ziekenhuizen overbelasten?’

Weinigen schenen de ‘contradictio in terminis’ van deze partijleus ‘Anderhalve Meter Samenleven’ nog op te merken.

Ook het Elsevier Weekdierblad van De Partij, de instigator van ‘rechtse’ discussie niet. Dat Partijblad hielp mensen een ‘rechtse eigen mening’ geven, als tegenpool van het andere karrenspoor van toegestane opinie, de ‘linkse mening’ over exact de zelfde door De Partij voorgekookte zaken als ‘het klimaat’, ‘de stikstofcrisis’ en ‘het volgende virus waarop wij voorbereid moeten zijn’.

Zij bepalen wat jij mag doen….

Was ‘de Islam’ dan toch het gevaar, die ‘achterlijke religie’, of ‘De Rus’? Je kon er een Boekesteijntje over opzetten!

Wel stonden overal discussiefora op het Smartweb op, over ‘de Klimaatwetenschap’ van De Partij, die bediscussieerden in soms felle toonaarden een herberekening van ‘De Gemiddelde Wereldtemperatuur in het jaar 2100’. Twee kampen streden om de beste prognose tot de tiende graad achter de komma nauwkeurig.

Deze gecontroleerde oppositie kwam uit De Partij zelf voort, en werd vooral bevolkt door gepensioneerde ingenieurs die plots de Galileo in zichzelf hadden ontdekt.

Wie al werkelijk deel van De Twijfelbrigade was, zij konden zowel op het Smartweb als in openbare gelegenheden geen kritische massa vormen. Verzet tegen KLIMSOC betekende een blik in de ogen, een buiging van de stem bij bespreking van alweer een IJsbeer-propagandafilm; hoogstens bij gelegenheid een gefluisterd woord.

Saboteurs van de Klimaat-Transitie

Maar de gewone hardwerkende mensen, door de Subsidie-elite van de Kernpartij als ‘Proles’, ‘consumenten’ en ‘Populisten’ weggezet, zij zouden slechts op een of andere wijze tot het besef van de kracht van hun getal moeten komen, zonder te hoeven samenzweren. Enkel de straat op gaan.

Zo zij wilden konden zij morgen vroeg de Klimaatsocialistische Partij uit elkaar doen spatten. Ongetwijfeld moest het vroeg of laat bij hen opkomen dit te doen.

En toch- ! Het aantal mensen dat met Klimaatmarsen van De Partij meeliep was nog steeds groter, de ‘hardwerkende mensen’ klaagden op het Smartweb van De Staat over onderwerpen die KLIMSOC ze aanreikte. Was het stikstofgehalte waarop ‘de biodiversiteit’ schade zou lijden nu 1,1 of toch 1,2?

Stierf de IJsbeer nu in 2080 uit zoals eerder met klimaatmodellen berekend. Of toch 2100, bij gemiddelde wereldwijde opwarming van 3,2 graden? Zou 50 procent van alle diersoorten in 2100 kunnen uitsterven door de opwarming van de aarde? Of toch 65% en zou alles ‘nog erger kunnen zijn dan we dachten’?

Was ‘anderhalve meter afstand’ wel genoeg om De Nieuwe Pandemie te voorkomen?

Er gingen immers ook geluiden op dat ‘De Veilige Afstand’ op 1,65 meter lag, of zelfs op 1 meter 80. Dat was door experts van het Partijbureau RIVM recent berekend in een nieuwe modelstudie. En herziening van die afstand zou grote gevolgen hebben voor de indeling van sociale ruimtes. Alle persoonlijke afstanden zouden opnieuw gereviseerd moeten worden.

Zo ontstonden levendige discussies op het 5G-Smartweb in het door KLIMSOC vooraf getrokken karrespoor van ‘toegestane discussie, ventileerden ‘ik ben boos’-emoticons en daar bleef het rebelse karakter van de massa vooralsnog bij. Onverantwoordelijke dissidenten meenden zelfs dat 1 meter afstand voldoende kon zijn!

We do 1984

Willem Smit herinnerde zich hoe hij eens door een drukke winkelstraat liep, toen een vervaarlijk geschreeuw van honderden stemmen- vrouwenstemmen- was losgebarsten uit een zijstraat verderop. Het was 1 grote geweldige kreet van woede en wanhoop, een diep luid ‘O-o-o-o-!’ dat maar bleef gonzen als het galmen van een klok.

Smit zijn hart was opgesprongen! Het is begonnen!, zo had hij gedacht. Een oploop! Eindelijk breken de normale hardwerkende mensen los! Toen Smit de plek had bereikt, zag hij daar een menigte van twee of driehonderd vrouwen bij de Klimaatneutrale Megastore. Met gezichten zo tragisch, alsof zij passagiers van een zinkend schip waren.

Maar op dit ogenblik viel de collectieve wanhoop uiteen in een reeks persoonlijke ruzies. Het bleek dat de Megastore ten onrechte op het Smartweb van Tristate City een korting van 20% op de nieuwste Smartphone 3.0 met de nieuwste apps voor Biseksuele dating en flitsscheiding had geadverteerd, die onbeperkt geldig zou zijn.

Gail Bradbrook haar vorige werkgever, een club van Prinse Charles

Dat laatste bleek slechts voor de eerste 100 gegadigden geldig te zijn, en de vrouwen die achter het net visten bestookten zowel de Megastore-manager als de ‘gelukkigen’ die nog op tijd de Smartphone bemachtigd hadden.

Enkele vrouwen vochten met elkaar om de laatste Smartphone 3.0 en probeerden die elkaar uit de handen te trekken. Een ogenblik stonden zij er beiden aan te rukken en te trekken, en toen viel de verpakking uit elkaar en de Smartphone viel op de tegels in stukjes uit elkaar. Willem Smit stond er met afkeer naar te kijken.

En toch, wat een angstwekkende macht had er, een enkel ogenblik, geklonken in dat schreeuwen uit slechts een paar honderd kelen. Waarom konden zij nooit zo schreeuwen om iets dat inderdaad van belang was?

Willem Smit schreef:

Voor zij bewust worden, zullen zij nooit in opstand komen en pas nadat zij in opstand zijn gekomen, kunnen zij bewust worden.

Die slagzin, zo bedacht Willem, had bijna kunnen zijn overgeschreven uit de lesmethoden van de CED Onderwijsgroep en Malmberg van de Klimaatsocialistische Partij. De Partij beweerde, uiteraard dat zij de burgers van de dreiging van De Klimaatverandering verloste, veroorzaakt door Westerse Consumptie.

Springtij Sponsoren…Het Klimaat-Volkisme wordt van bovenaf opgelegd

Voor de Klimaatwet en De Energietransitie waren bewoners van Tristate City Nederland gedoemd om in het jaar 2100 in Amersfoort aan Zee te leven, zou de zeespiegelrijzing het land overspoelen, ijsberen zouden uitsterven, het koraal in de oceanen zou afsterven, de biodiversiteit zou wel 1 miljoen soorten verliezen.

Kinderen zouden niet meer weten wat ‘sneeuw’ is, extreem weer zou oogsten bedreigen, zowel watertekorten als wateroverschotten veroorzaken, zowel koude als hitte geven, landbouwoogsten zouden mislukken.

2030 Agenda, Tristate City-gespuis, de UBO’s/Bovenbazen van ons bananenkoninkrijk

Tegelijk leerde De Partij dat de burgers van haar land eigenlijk ‘teveel’ waren, ook haar Staatsbank ASN leerde dat iedere blanke baby die geboren werd wel ‘56,8 ton CO2’ extra zou geven. Zodat zij dus terecht onder de knoet gehouden moesten van de Klimaatwet, hun transportmogelijkheden ingeperkt tot collectief vervoer, hun bewegingsvrijheid afgetopt met een Koolstofbudget per maand.

Een maandelijkse CO2-stoelendans, waarin iedere burger digitaal koolstofkrediet kreeg, dat bij elke aankoop slonk tot het CO2-budget overschreden was. Dan volgde huisarrest, of je kon CO2-credits bijkopen via de ASN-Staatsbank of nieuwe Earth Dollars inkopen.

Het was niet moeilijk om ‘de massa’ in toom te houden voor De Partij. Amusement, festivals, sport op televisie, Voice of Holland, Soap Series, porno, via de massamedia en het massa-onderwijs had De Partij het gros van de bevolking teruggebracht tot een staat van gedachtenloze dierlijkheid.

Zij werden geboren, zij groeiden op, beleefden een korte bloeitijd van schoonheid en seksuele begeerte, om hun gehele leven vervolgens een Burgerservicenummer te zijn, een biologisch onderpand voor Staatsschuld van de Regis (Heerser, Koning), bij wie hun ouders ze bij geboorte lieten ‘registreren’.

…de Klimazi’s masseren de geesten ook voor project ‘De Nieuwe Mens’

Zwaar lichamelijk werk, de zorg voor vrouw en kinderen met een werkende vrouw om de stijgende klimaatlasten te betalen, kleinzielige ruzies met buren, films op Netflix, voetbal en wielrennen op de Partij-Omroep van de Nationale Propaganda Organisatie (NPO), bier, en afleiding via sociale media van het Smartweb van Tristate City Nederland, al deze georkestreerde drogering maakte heel de horizon van hun geesten uit.

Er liepen altijd een paar agenten van de Gedachtenpolitie tussen hen rond, die valse geruchten over Russische Infiltratie van Russische Trollen en Nepnieuws verspreidden.

Via een divisie in ‘links’ en ‘rechts’ werden zij als vanzelf tot een tweestrijd aangewakkerd door de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) van De Partij. Daarbij voorkwam KLIMSOC dat zij op een dieper niveau bewogen zouden worden om na te denken, wat hun identiteit en waarden zouden zijn behalve ‘Zwarte Piet’ en ‘discriminaassie teugen de homo’s en de vrouwen’…

Alleen materieel en stoffelijk kun je behoeften bevredigen, er zijn geen spirituele doelen, zo doceerde De Partij

Ook verspreidde De Partij actief het modernistisch nihilisme en het Materialisme dat haar Productie-economie aandreef. Zij activeerde het geloof in ‘toeval’… alsof ‘de dingen’- ja zelfs de gehele organisatie van de maatschappij- zomaar vanzelf tot stand was gekomen als spontaan proces zonder enige oorzaak.

Wie al verder durfde denken werd al snel als ‘complotgek’ door de Gedachtenpolitie ingerekend, na eerder door de Nationale Propaganda Organisatie en Bertelsmann-media (RTL) geridiculiseerd te worden.

Alles wat er van hen verlangd werd, was een primitieve opvatting over ‘Onze Superieure Westerse Waarden’. Nergens in de wereld was het voor ‘onze homo’s en onze vrouwen’ zo goed!. Op die Superieure Westerse Waarden in de ‘Vrije Democratische Samenleving’ kon altijd een beroep gedaan worden bij de volgende reeks lastenverzwaringen uit naam van Het Klimaat.

Nieuwe reguleringen, die altijd werden verpakt als ‘voor uw en onze veiligheid’, uw solidariteit.

Klimazi-propaganda gericht op je kinderen…Nationale Propaganda Organisatie

En zelfs wanneer zij ontevreden werden, wat soms het geval was, leidde hun ontevredenheid tot niets. Omdat zij, daar zij geen algemene begrippen bezaten, die alleen konden richten op onbenullige, losstaande grieven als ‘die linkse gekkies’ of ‘De Islam die onze homo’s en onze vrouweh lastug valt…’.

De grotere euvelen ontgingen steevast aan hun aandacht. In alle morele kwesties en seksuele aangelegenheden mochten zij hun dierlijke instincten volgen, dat werd zelfs door De Partij aangemoedigd als ‘vrij en tolerant’. Uiteindelijk was zo een fusie-dystopie ontstaan van twee werelden, de Brave New World van Aldous Huxley en de 1884-wereld van de schrijver George Orwell.

Maar ja, vrijwel niemand had die boeken nog gelezen, en geen van Millennials wist zelfs nog maar wie Orwell was, of hoe je zijn naam moest schrijven. Lessen in literatuur en boekenlijsten waren reeds lang uit het onderwijs verdwenen.

Ook waren op papier vrije godsdienstoefeningen toegestaan, als de ‘hardwerkende normale mensen’ blijk hadden gegeven daar ook maar enige behoefte aan te hebben of te verlangen, bij wijze van geestelijke emancipatie van de ene dominante zuil van De Partij: het Wereldliberalisme.

Maar de communis opinio, ook bij burgerij met een ‘slim’ zelfbeeld was dat ‘godsdienst’ gelijk stond aan ‘dom.’ Zoals mensen met ‘eigen mening’-opgedaan in de massamedia van De Partij- zeker wisten was ‘rulligie de oorzaak van alle oorlogen‘.  De Partij stimuleerde actief het hebben van ‘Je Eigen Mening’ via de smalle karresporen van toegestane discussie, dat je hevig een eigen mening zou hebben over ‘het klimaat in het jaar 2100’ of ‘dat 1,65 meter afstand toch de juiste zou zijn’…

Kinderen krijgen geen onderwijs meer maar indoctrinatie: Malmberg (Staal)

Met een volledig door de massamedia en het massa-onderwijs van De Partij gecontroleerd geestesleven, had Klimsoc niets te vrezen van ‘de massa, die hooguit iets meer of minder liberalisme wilde, beperkt tot ‘onze spullen’. Zoals de Subsidie-elite binnen de Klimaatsocialistische Partij stelde: Burgers zijn net vee.

 • tot een volgende spannende aflevering van 2030, George Orwell in de Polder

4 Replies to “2030, Orwell in de Polder (16): ‘Meningsvrijheid’ op 1,5 meter”

 1. citaat “Maar de communis opinio, ook bij burgerij met een ‘slim’ zelfbeeld was dat ‘godsdienst’ gelijk stond aan ‘dom.’ Zoals mensen met ‘eigen mening’-opgedaan in de massamedia van De Partij- zeker wisten was ‘religie de oorzaak van alle oorlogen’. Ook nu al, maar al te waar Rypke, als je in aanraking komt met de gestudeerde moderne mens en je zegt dat je geloofd in God en zijn zoon Jezus Christus en zijn verzoenend werk voor ons aan het kruis, dan zie je een zeker ongemak of in hun ogen de gedachte ach daar heb je nog zo een onderontwikkelde boer. Ach ik denk maar zo, De dwaas zegt in zijn hart er is geen God, maar ik weet gelukkig wel beter.

 2. “Zelfs wanneer de legendarische Twijfelbrigade bestond van Klimaatketters van de aartsontkenner Marcel Crokstein, mensen die twijfel zaaiden over De Wetenschap van De Partij, wat nog mogelijk was, dan nog was het ondenkbaar, dat haar leden ooit bijeen zouden kunnen komen in groter getale dan met hun tweetjes of drietjes.”

  Er moet toch wel ergens een Manifest van de Twijfelbrigade rondgaan? Hoe daar aan te komen, is de vraag? Zonder er door de Ollengronpolitie ingeluisd te worden, vanzelfsprekend.

 3. About the new (not yet formulated) ideology for societies:

  Mandatory Testing in the New Normalty for Politicians and Policy Makers:

  1. Mandatory Psychological and Psychiatric Testing

  2. Mandatory Drug Testing.

  3. Mandatory Financial Accountabilty

  4. Mandatory Action Accountability

  5. Mandatory Explainatory Social Connectivity and History

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *