…’die in den Hemel zetelt, lacht’… (Psalm 2)

Terpkerk Raard

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen ‘Westerse Cultuur’ was geweest. We onderbreken de lezing uit Samuel over de avonturen van Koning David even met Psalm 2, die door een broeder in het goede werd aangehaald. ‘Waarom zinnen de natien op ijdelheid’, je kunt die zin in tijden van pseudo-pandemie 1 op 1 overzetten.

Kerkinterieur

Voor mijn boek over de natuur van Friezen reis ik alle terpen langs, en zo kom je bij de terpkerk van Raard bij Dokkum. Op een terp van een meter of 5 hoog torent daar nog een kerk uit de Protestantse tijd. Het Protestantisme leidde met haar ‘Sola Scriptura’ (alleen de Schrift) tot eindeloze kerksplitsingen (mijn interpretatie van stukje tekst A) tot uiteindelijk kerksluitingen.

Van binnen is die kerk al ontdaan van de sporen van de eredienst. Een moderne kunstenaar heeft er een atelier, een prima kerel overigens…

De hoogte van de terp

Psalm 2 begint als volgt:

Waarom woelen de volken en zinnen de natien op ijdelheid?

De Koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen, tegen den Heere en zijn gezalfde:

Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!

Die in den hemel zetelt, lacht:

Dan spreekt hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap:

Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion mijn heilige berg.

Ik wil gewagen van het besluit des Heeren:

Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij;

Ik heb u heden verwekt.

Kerk nu atelier

Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel,

de einden der aarde tot uw bezit.

Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots,

hen stuk slaan als pottenbakkerswerk.

De peut voor het schilderdoek

Nu dan, gij koningen, weest verstandig,

laat u gezeggen, gij richters der aarde.

Dient den Heere met vreze en verheugt u met beving

Kust den zoon opdat hij niet toorne

en gij onderweg niet te gronde gaat

Want zeer licht ontbrandt zijn toorn.

Welzalig allen die bij hem schuilen.

Het nabijgelegen Bornwird, dat wordt een museum

Hijum, ook niet meer in gebruik voor de eredienst

 

 

2 Replies to “…’die in den Hemel zetelt, lacht’… (Psalm 2)”

  1. Prachtig, ik geniet iedere dag van een verrassing op Interessante Tijden. Donatie op zijn plaats dus, goede feestdagen Rypke en fijn 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *