Wie van jullie kan dit raadsel oplossen?

Wie snapt waar de afkortingen voor staan?

Op bezoek bij landgoed Zonheuvel (Doorn) van Stichting SBI fotografeerde ik het eerste 2030 Agenda-wandelpad van Nederland, vernoemd naar Gerard Citroen. Dat is de in 2020 overleden programmadirecteur van de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren (NCD) die op Zonheuvel zit gevestigd. In 1999 werd de eerste steen van het nieuwe conferentiecentrum van die NCD gelegd door Lizzy Doorewaard, een beroeps-commissaris die later toezichthoudster bij de NPO werd (Raad van Toezicht).

Lizzy Doorewaard is beroepscommissaris, ondermeer voor de NPO

Daarnaast vonden we een vijftal stenen met afkortingen er in geschreven, die als bouwstenen rond ‘overheid’ staan, met mysterieuze namen als Ibotra. Mijn vraag is: wat betekent Ibotra? En wat betekenen de andere afkortingen?

Ik had nog nooit van de NCD gehoord en ken de status van die club ook niet binnen bestuursland. Hun Jijbuis kanaal heeft 84 subscribers. Het interview over de conferentiedag van 2018 met Gerard Citroen, wordt afgenomen door iemand die rechtstreeks uit een New Age-zweethut is geplukt. Maar dat hoeft nog niets te zeggen over de invloed. Vlakbij Zonheuvel op een landgoed bij Maarn woont Herman Wijffels (CDA)

Die was voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), en samen met bankier Herman Mulder 1 van de aanjagers van de 2030 Agenda. De ‘groene’ agenda is bij uitstek een CDA-dingetje sinds Ruud Lubbers en zijn Earth Charter(2000). Dat Charter is de ideologische basis van de 2030 Agenda. Bij de ingang van het conferentiecentrum staat de pre-ambule van dat Charter opgetekend. Dat we weer op een keerpunt van de geschiedenis staan enz…

SDG Doelenpad met zicht op Maarten Maartenshuis

Governance, commandostructuur via netwerken
Die vijf bouwstenen staan hoogstwaarschijnlijk voor de wijze waarop Nederland geregeerd wordt. Dat noemen zij ‘governance’. Wij noemen het commandostructuur.

Als onze serie voor Blue Tiger Studio van de 17 SDG Doelen iets onthulde, is het wel dat de macht in Nederland niet bij de Tweede Kamer ligt noch de regering. Maar bij de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van het grootbedrijf, en het Oude Geld rond het Koningshuis. De Tweede Kamer is meer het sollicitatiekamertje, waarin de zittende macht haar lakeien selecteert.

Ben je eenmaal opgenomen in de kliek, dan krijg je commissariaatjes, bestuursfuncties bij bedrijven en lobbyclubs rond de Sociaal Economische Raad (SER) met haar ‘Kroonleden’, baantjes als burgermeester. Zo kan de PvdA met Mariette Hamer als SER-voorzitter en SDG 8-coordinator nu op de werkvloer van MKB dicteren wat je sociale arbeidspolitiek moet zijn.

En zo kan een Femke Halsema (Groen Links) Burgemeesteres van Amsterdam worden en nu de nieuwe voorzitter van de 10 Regioburgemeesters. Dus iemand die een massa-demo in Amsterdam toestaat in Coronatijd, omdat dit voor racisme-agitatie is (SDG Doel 10)

Zij is tevens bevriend met de vrouw van Volkert van der G. De moordenaar van Pim Fortuyn.

Je moet meedoen,anders maken ze je af

Fortuyn lag niet zo goed bij de zittende macht door zijn nationale orientatie en Eurokritische positie. Hij was ook gekant tegen CO2-politiek. Toen de framing tot extreem rechtse nazi in hun media averechts werkte, werd hij op het Mediapark omgelegd. Hun Ad Melkert belandde even in purgatory, hij kreeg een baantje bij de Verenigde Naties om uit zicht te blijven. Maar hij keerde weer terug als lid van de Raad van State en lobbyist voor de VNO-NCW.

Volkert is al lang weer vrij met behoud van riante uitkering. Hij staat onder protectie van het Ministerie van Justitie van Piet Hein Donner (vm vice-voorzitter Raad van State), die de pedofiel Joris Demmink in 2002 benoemde tot secretaris-generaal van dat departement. Piet Hein Donner is nu voorzitter van de Carnegie Stichting, eigenaar van het Vredespaleis.

Demmink was eregast op Donner’s afscheidsfeestje in 2018, aldus Justitie-klokkenluider Huig Plug. Hij werd opgevolgd door de bedrijfslobbyist Thom de Graaff, die Fortuyn tot Anne Frank-moordenaar in de media had gedemoniseerd. Kortom, 1 van de kliek. Zo kan Tjibbe Joustra als oud-topambtenaar bij LNV dan gouden kranen installeren als UWV-bestuurder. Voor miljoenen euro’s publiek geld

En vervolgens mag Tjibbe een nieuw baantje vervullen als ‘terrorisme’-coördinator (NCTV) bij het Ministerie van ‘Veiligheid’ en Justitie. En vervolgens zwaaien ze Tjibbe uit als NPO-toezichthouder.

Het bootje van Bea van O.

Wie ‘Groen’ zegt Oranje
Duurzaamheid en ‘groen’ is niets dan globalisme-politiek, het installeren van de ‘nieuwe’ NWO met andere rechtvaardiging. Het Koningshuis is de hoofdoorzaak van ‘groene’ politiek, als onderdeel van het multi-miljardairsnetwerk dat opereert binnen de Anglo-Amerikaanse invloedssfeer. (Bilderberg, Trilateral Commission, Brookings institute, Columbia University enz enz)

Dus het netwerk rond de instituties die sinds Bretton Woods (1944) ontstonden, toen de Nieuwe Wereld Orde werd opgetuigd. Denk hierbij aan de Verenigde Naties (voortzetting League of Nations), IMF, Wereldbank.

De SBI heette aanvankelijk (1961) het Slotemaker de Bruijne Instituut, als trainingsnstituut van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV, protestantse tegenhanger FNV). Die naam  slaat op de theoloog Jan Rudolph. Die was meermaals minister als politicus van de Christelijk Historische Unie (CHU, ging 1980 op in CDA).

Zijn zoon Gerard was van een rooier slag. Die was informant van het Koningshuis in ballingschap in Londen, en vervolgens directeur van het wetenschappelijk bureau van de PvdA. (eerder SDAP) Ook was hij bestuurder van de World Federalist Movement. Hun doelstelling:

As world federalists WFI advocates institutions and practices tending toward democratic global governance within the United Nations and other global bodies, with the support of networks of civil society organizations.

De zoon van SBI-naamgever was hier bestuurder

Global Governance = werelddictatuur. Het afnemen van nationale soevereiniteit ten gunste van Bretton Woods-instituties.

Die zusterclub van de Verenigde Naties met haar ‘Institute for Global Policy’ is gevestigd aan het Bezuidenhout 99a in Den Haag, samen met het Coalition for the International Criminal Court. Het woord ‘democratisch’ is hier niet meer dan een deugwoord, net als ‘duurzaam’. Of het moet een democratie naar Grieks-klassiek model zijn, waarin alleen het grote geld keuzerecht heeft. Wie dus waar bestuurder wordt.

Het mondiale baantjescircuit.

Alle instituten gevestigd op Zonheuvel (Doorn)

‘De’ politiek, sluitstuk van de zittende macht
Al met al krijg je zo steeds meer meelij met de ‘nuchtere hardwerkende regsuh mensuh’. Die zijn volledig gefixeerd op het wereldbeeld dat hun televisie ze presenteert. Daarin is ‘de politiek’ het theater van de besluitvorming, dus willen ze ook allemaal eigen politieke partijen oprichten. Van Code Oranje en Burgerfront tot Boerenboeh-partij. Het wachten is nog op de partij ‘VVD Nee!’

Zodra je op de macht via netwerken wijst, dan roepen ze angstig ‘neuh, ik geloofnie in complottuhh’. Ze geloven heilig in de tegenstelling Links-Rechts, en ‘het milieu’ is ‘gekke Jesse Klaver’. En massa-immigratie is ook beleid van ‘die stomme linksuh’…

Dit gezelschap heeft dus weinig benul hoe het bestuur van Nederland in elkaar steekt. Daarin is ‘de politiek’ slechts een sluitstuk van een bestuurlijk proces, dat in bestuurskamers wordt bepaald. Bestuursraden, academies, stichtingen, bedrijven, en de lobbyclubs die hen onderling verbinden als VNO-NCW. En dus vakbewegingen als CNV (toch nog 250 duizend leden) en FNV.

Wie is Gerard van Vliet?

Netwerkmacht
Wat dat betreft is de top 100 invloedrijkste mensen die de Volkskrant jaarlijks opmaakt meer indicatief.

Met bijvoorbeeld Niek Jan ‘De Reiger’ van Kesteren steeds in de top. Wat daarin echter ontbreekt, dat is het het Huis van Oranje als centraal geleide onderneming met de touwtjes in handen. Die benoemen alle personen op invloedrijke posities, van De Nederlandse Bank en de SER tot de rechters en hun Raad van State.

Via netwerken de neuzen 1 kant op, ook de International Labour Organisation is onderdeel

Met SDG Doelen krijg je via organisatiebureaus als McKinsey, PWC, het Global Reporting Initiative (= Tellus Institute en UNEP, van oa Herman Mulder, sinds 2002 gevestigd in Amsterdam met Teresa Fogelberg als onderdirecteur tot 2019) en stichting MVO Nederland meer greep op de bedrijfsvoering van MKB en bedrijfsleven.

Gelieerd aan MVO Nederland opereert het consultingbureau EMG (2004) van Daan Elffers. Het zoontje van Pieter van Vollenhoven zit daar weer in de RvT.

EMG moet bedrijven met de neus de zelfde kant opduwen (SDG Doel 17) Elffers richtte ook een Islamic Reporting Initiative ( IRI 2015) op in Nederland, als variant op het Global Reporting Initiative. Zo moeten ook Islamitische landen richting 2030 Agenda bewogen worden. Het Global Reporting Initiative (GRI) maant bedrijven tot Corporate Social Responsibility. Dus transparantie in bedrijfsvoering, maar zelf tonen ze geen jaarverslag waarin hun financiers vermeld staan.

Wel heb ik een eerder jaarverslag gezien waarin staat dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken ze miljoenen euro’s gemeenschapsgeld toestopt. Ze stellen zelf dat 40% van financiering van overheden komt en miljardairs-stichtingen die belasting ontduiken via ‘filantropie’. Al die publiek gefinancierde private stichtingen vormen het globalisme-netwerk, waar Nederland in gevangen zit.

De eerste directeur van Global Reporting Initiative (GRI) in Amsterdam was Koninklijke Olie/Shell-voorzitter Mark Moody (- Stuart) tot 2007. Die is ook weer bestuurder bij Saudi Aramco, en voorzitter van de VN-Global Compact (initiatief voor massa-immigratie uit Islam-landen, SDG 10). En Moody beveelt weer de IRI aan, als Global Compact-voorzitter.

SDG House, het Tropeninstituut is ook tot SDG-House gemaakt. Dat was ook de uitvalsbasis van Prins Claus zijn NCDO

Kortom. Nederland is een ceremoniële democratie met een absoluut Koningshuis. Natuurlijk bedoel ik dat ook grappig, maar er zit meer waarheid in dan in het politiek theatergezelschap De Tweede Kamer.

Hoe je zoiets veranderd? Een structuur die sinds 1945 groeide (NWO, seculier-liberale wereldorde), verander je niet met druk op de knop.

Je kunt niet in ‘het volk’ geloven, dat zootje door hun televisies en massamedia geïndoctrineerde roeptoeters. Tenzij je de wijsheid mist van de christelijke traditie. Het is niet zo dat ‘de machthebbers’ beslist slechtere mensen zijn, wat een kinderlijke opvatting moet zijn. Ze zijn hooguit succesvoller geweest om hun slechtheid in een goed baantje te leiden.

En macht corrumpeert.

Herrinnering aan het Earth Charter van Ruud Lubbers en Steven Rockefeller

Zodra andere mensen aan de knoppen zitten, krijg je vanzelf weer een vergelijkbaar nepotisme, baantje-toeschuiverij. Het beste waarnaar je kunt streven is machtsevenwicht. En hier ontbreekt het nu aan. Alle neuzen staan levensbeschouwelijk-cultureel 1 kant op. Die van wereldfederalisme.

Wie het waagt een meer nationalistische en populistische koers te agenderen wordt direct afgeslacht, via hun media of via hun ‘veiligheids’-diensten. Kijk maar wat zelfs iemand als Donald Trump is overkomen. Het Ministerie van Justitie gebruikt de zelfde datasystemen als de FBI, stemt de codering van programma’s daar ook op af. Bijvoorbeeld: is je geboortedatum onbekend, dan vullen ze hier 1 januari in, maar in de VS 1 juli. Dus maken ze daar bij ‘Justitie’ ook juli van.

Eigenlijk zijn we dus een kolonie van Amerika. Net als Duitsland.

9 Replies to “Wie van jullie kan dit raadsel oplossen?”

 1. Dag Rypke, ik volg je al een tijdje op bluetiger. Met plezier moet ik zeggen! Misshien ben je geinteresseerd in dit interview van Alison MsDowell (www.wrenchinthegears.com) op greenmedinfo, zie link hieronder. In een drie uur lang expose schetst ze een beeld van het netwerk van top players. Ze doet dat met een zekere opgewektheid die aanstekelijk is. Ze kan dat doen denk ik omdat ze alles in een groter perspectief blijft zien. Zij woont, net als ikzelf, in Philadelphia. Philly met haar geschiedenis en tegenwoordige prominente positie in finance (Wharton School) en biotech/nanotech (Upenn) heeft een belangrijke plek in haar beschouwingen.

  https://www.greenmedinfo.com/blog/exclusive-interview-covid-weaponization-public-health-human-futures-trading-authe?utm_campaign=Weekly%20Newsletter%3A%20December%2026%20%28Xi6fTC%29&utm_medium=email&utm_source=Weekly%20Newsletter&_ke=eyJrbF9jb21wYW55X2lkIjogIksydlhBeSIsICJrbF9lbWFpbCI6ICJtb29pakBtZS5jb20ifQ%3D%3D

 2. De afkortingen gaan mij boven de pet. Gerard van Vliet is de man achter de Adessium Foundation. Die financieren allerlei Agenda 2030 doelen. Oa ook Fellow the Money. dat verklaart de af en toe bedenkelijke hetze tegen gewortelde NLse groeperingen.

 3. ibotra? Geen idee of het klopt en of dit ermee wordt bedoeld, maar als je de betekenis van IBO opzoekt kom je op bilaterale investeringbeschermings overeenkomst en als je de betekenis van tra opzoekt kom je op iets van weg.

 4. OA doet me denken aan de alfa en de omega, maar dan andersom. Dus het einde en een nieuw begin, maar dit is misschien wat ver gezocht.

 5. Goed stuk en goed speurwerk Rypke , maar we moeten ons wel blijven realiseren
  dat “ze” achter de mooi gebloemde uitspraken en plannen wel over lijken gaan !!!

  Op dit moment is het meer en meer zichtbaar , dat we eigenlijk allen privileges hadden
  en geen rechten ! en als het aan “ze” ligt gaan die “privileges ” ook hard verdwijnen .

  Bvb een kennis in Kaapstad vertelde over een overheids voordracht dat mensen onder de lockdown
  om 8 uur naar hun bedjes moesten , doet me denken aan 1984 , ging het licht uit s avonds en Winston
  kon niet meer in zijn dagboek schrijven .

  Met name de kinderen worden op dit moment gedrild naar een 100% micro controle samenleving
  onder het mom van cov. plus , met de hulp van alles waar smart voor staat !!

  Dus !!
  Suggesties ??

  groet
  maup

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *