Wereldparlement, wereldmunt, mondiale belastingdienst

De literatuur voor vandaag

Het moderne globalisme, dat ook wel wereldfederalisme heet, heeft een ideologie die voortbouwt op ‘De Verlichting.’ (alsmaar meer ‘vooruitgang’) En een machtsagenda die steeds meer macht van nationale instituties wegneemt, om die over te hevelen naar internationale instituties. De rationale komt mede voort uit de vredesbeweging, die veronderstelt dat ‘nationalisme’ een bron van gewapend conflict zou zijn.

Daarnaast zouden godsdiensten oorzaak van conflict zijn. Een van hun kampioenen Andreas Brummel (Zuid Afrika 1976) pleit op internationale podia voor de instelling van een wereldparlement. Ook Paus Franciscus bepleit een sterke wereldregering met zijn enclycliek ‘Fratelli tutti’ (Iedereen broeders, oktober 2020).

De zoon van SBI-naamgever was hier bestuurder

Wereldparlement
Andreas Brummel schreef daar ook een boek over, waarvan je bij Citizens for Global Solutions , verwant aan de Wereldfederalisten (Bezuidenhout 99 in Den Haag) een (sympathiserende) bespreking kunt lezen.

Three sentences from the Introduction succinctly summarize the message of this book. “For the first time in history, all the people in the world are linked together in a shared civilization which reaches around the entire Earth.”

“The benefits of globalization and growing productivity must be fairly distributed within individual societies and around the world. Achieving all this requires more than having the right policies; rather, it is an issue of having the right political structures that allow for their implementation.”

Die inleiding klinkt gelijk aan het Earth Charter (2000) van het Koningshuis en de Rockefeller-dynastie. Hun pre-ambule luidt als volgt, hij staat ook vol uitgeschreven op een bord op landgoed Zonheuvel:

Pre-ambule Earth Charter

Alles dat goddeloze globalisten, Lucifer-dienaren (Lucifer = ‘lichtbrenger’, ‘De Verlichting’) voorstellen, zoals een wereldparlement voor wereldvrede, het klinkt op het eerste gehoor altijd lovenswaardig. Totdat je wat beter nadenkt.

De hele menselijke geschiedenis hangt van oorlog aan elkaar. Ik lees nu ‘1066, and before al that’ van Ed West, over de Battle of Hastings die het land van de Angelsaksen totaal op de kop zette. De Normandische invasie van Willem de Veroveraar. Ik bezocht nog zijn voormalige jachtreservaat ‘The New Forest’.

Maar bedenk je, dat die Angelen en Saksen eigenlijk Duitse en Deense stammen waren, die op hun beurt in de vijfde eeuw de oorspronkelijke Keltische bewoners van Britannie om zeep hielpen. Die verdreven ze naar de Westkust, en daar wordt dan nog steeds Gaelic gesproken. Toch zijn de ‘good guys’ in de Engelse geschiedschrijving nog steeds de genen van Angel-Saksische komaf.

Daarom heeft de schurk in Harry Potter ook een Normandisch klinkende naam, Voldemort. Terwijl Potter dus een Angel-Saksische naam draagt. Het centrumplaatsje van New Forest heet Lyndhurst. Dat is een Saksische naam, zoals je vlakbij Oldenburg (Noord Duitsland) de naam ‘Delmenhorst’ hebt.

Zicht op Lyndhurst en de heide van New Forest

In de tussentijd streden die Angelen en Saksen ook onderling, zodat verschillende koninkrijkjes binnen Engeland ontstonden zoals Mercia. Vervolgens kwamen vanaf het jaar 854 de Vikingen op bezoek (Denen). De Engelsen kregen uiteindelijk een machtige Deense koning (Canut) die in 1035 overleed.

Dat we elkaar ‘een hand’ gaven, is een erfenis van de Romeinen. Een gebaar van pacifisme: Ik draag geen dolk in mijn hand. Maatschappijen die succesvol intern geweld beheersen, kunnen zich tot beschavingen ontwikkelen. Ze moeten hun geweld dan ergens anders op richten. Bijvoorbeeld in veroveringsdrang op andere volken.

Point du Hoc, hier landden 90 US Rangers die de rots beklommen. Heldenmoed, echte kerels…

De afgelopen 75 jaar op het Europese continent waren de meest uitzonderlijke in de geschiedenis van de mensheid. Blijkbaar voedt die gedachte het idee, dat meer federalisme (zoals Eurofederalisme) daarvan de oorzaak is. Zoals Alexander King (OECD, Club van Rome) beschreef in 1991 moet de menselijke neiging tot geweld nu gericht worden op onszelf:

Alexander King, Club van Rome 1991: De nieuwe gemeenschappelijke vijand nu ‘De Rus’ is uitgeschakeld

De volgende stappen die de wereldfederalisten nemen staan ook beschreven in het boek van Andreas Bummel.

Theorie bevestigd dat bankiers de groene hype uitvonden.

Er komt een wereldmunt, die is er al en die heet Earth Dollar, gedekt door de met publieke gelden en CO2-compensatiekrediet opgekochte gronden en grondstoffen van de planeet (‘natuurlijk kapitaal’). En er komt een mondiale belastingdienst. Ook die is er al, van de VN en de OECD en Nederlandse belastingbetalers zijn financiers: Tax Inspectors without borders.

Belastinginspecteurs zonder (morele) grenzen

Sigrid Kaag zit in het bestuur. En ze maken Sigrid Kaag tot onze premier. De Great Reset heeft al in de hoofden van Nederlanders plaatsgehad. Ze zijn eerst gehersenspoeld en anti-godsdienstig gemaakt door massamedia en massa-onderwijs. En vervolgens kregen ze een mondiale paranoia ingeplant: corona. Plots geef je elkaar geen hand meer, het pacifisme-gebaar van de Romeinen.

Maar de Chicken-tonight-groet. Een Elleboogje. Paus Franciscus schaart zich in zijn Encycliek Fratelli tutti (oktober 2020, verwijzing naar Mattheus 23:8) in het kamp van het wereldfederalisme zonder landsgrenzen. Hoewel ‘allen broeders’ verwijst naar Jezus uitspraak in Mattheus, noemt de Paus als volks-verbindend element niet Jezus Christus. Hij bepleit juist een sterkere wereldregering:

172. The twenty-first century is witnessing a weakening of the power of nation states, chiefly because the economic and financial sectors, being transnational, tend to prevail over the political. Given this situation, it is essential to devise stronger and more efficiently organized international institutions, with functionaries who are appointed fairly by agreement among national governments, and empowered to impose sanctions.

Hij had ook kunnen pleiten voor het opknippen van bankenkartels en de ontmanteling van de exorbitante vermogens van miljardairs en hun multinationals. Tenzij het Vaticaan hier dus zelf deel is van het probleem.

Er is eigenlijk maar 1 logische tegenhanger van dit wereldfederalisme. Het nationalisme, conservatisme en populisme. Een vrolijke verkondiger van dat geluid is de conservatief christen Steve Turley. Volgens hem gaat Donald Trump nog gewoon de verkiezingen winnen, en is het globalisme gedoemd tot instorting.

Enkele duidelijke verschillen. Wereldfederalisten zijn geobsedeerd door ‘de toekomst’, en ze vertrouwen op ‘systemen’ als manier om ‘de mens’ te veranderen naar hun ideaal. Conservatieven zijn meer historisch geworteld, en ze geloven eerder dat beschaving en geweldsbeheersing vanuit (religieuze) traditie en opvoeding komt.

Van het boek 1066 leerde ik vanochtend een aardige uitspraak: ‘Probeer niet te slim te zijn, want de meeste mensen zijn toch te stom om dat te begrijpen.’ Turley past die strategie ook toe, maar dan toch op een respectvolle en aanstekelijke manier. Het KISS-principe, keep it simple & stupid. Alles dat je te ingewikkeld maakt is gedoemd te falen of af te ketsen.

Turley’s kanaal groeide in slechts twee jaar tijd uit tot bijna 800 duizend volgers, en zijn Podcast overklast al de ‘Warroom’ van Steve Bannon in aantal volgers.

One Reply to “Wereldparlement, wereldmunt, mondiale belastingdienst”

 1. “Hij had ook kunnen pleiten voor het opknippen van bankenkartels en de ontmanteling van de exorbitante vermogens van miljardairs en hun multinationals.”

  Mooie repliek op puntje 172 van de ‘Frati Tutti’ Rypke!

  Ik ben het ook niet eens met wat er in punt 172 geschreven wordt:
  “The twenty-first century is witnessing a weakening of the power of nation states, chiefly because the economic and financial sectors, being transnational, tend to prevail over the political.”
  Ow ja? Klopt dat wel? Hoe zit dat met Xi JingPing? En in Rusland? Ik heb het idee dat deze twee heren overheden wereldwijd meer inspireren dan overheden in de EU en de VS.
  Ik snap dat multinationals momenteel ontwikkelingslanden en westerse overheden finaal in de k*nt n**ken maar dat komt in de EU en VS ook alleen maar omdat de politici het niet anders zouden willen. Dat kan ook heel gemakkelijk anders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *