‘Dankzij gekken als jou moeten we in lockdown’…

Het kwaad als themapark

De Partij voor de ‘Vrijheid’ van Kameraad Wilders trekt de ‘incompetentie’-kaart naar Hugo de Jonge, om vervolgens voor meer dictatuur te pleiten. Terwijl ook de andere ‘oppositiepartij’ FvD middels Wybren van Haga de ‘incompetentie’-kaart trekt. Er is echter veel meer bewijs voor ordinaire kwade intentie bij het Rutte-regime.

Met de ‘Het WHO is corrupt’-hypothese verklaar je veel meer, zoals waarom van de Polder tot in de rest van Europa het zelfde gebeurt. (Regeringen volgen slechts de marsorders van het WHO) Waarom is dat idee politiek melaats?

Omdat ‘Het Kwaad’ is afgeschaft in Het Westen, en dus ook Het Ware, Goede en Schone. Er zijn alleen nog ‘de meeste mensen die deugen’, en enkele ‘foute groepen’ die geneutraliseerd moeten door Vadertje Staat en haar media.

Alsof ‘Het Kwaad’ niet bestaat….

Relativisme tot de dood
Nadat de media en massacultuur het christendom door het toilet spoelden als referentiekader, is er nu geen metafysisch kader meer waarmee je ‘het kwaad’ kunt duiden. Daarmee bedoelen we hier ‘een transcendente kracht die ALLE mensen kan verleiden en corrumperen, zodat ze steeds dieper afzinken’. Het duivelse, demonische.

Eigenlijk heb je ook nauwelijks nog een ‘rechter’ vleugel in de politiek, in de zin van conservatief. Wat zich ‘rechts’ noemt, de kampioenen van Henk en Ingrid, die zijn hooguit het links van gisteren. De enige politieke waarheid die overbleef is die van het relativisme. Wie tegen het relativisme zondigt, die noemt men ‘stellig’, ‘intolerant’ en die ‘laat een ander niet in zijn waarde’.

Je mag een ander alleen in zijn eigenwaan laten. Je mag dus ook niets van iemand zeggen, die je zo’n stupide ellebooggroet wil geven. Want dan heb jij het gedaan. De uitgangspositie van die houding is ‘je moet mijn ego altijd eerbiedigen’.

Ook al hangt iemand vol fanatisme de meest onzinnige stellingnames aan, die je woord voor woord kunt herleiden uit een persbericht van een instelling (bijvoorbeeld maart 2020: ‘in China pakten ze het goed aan, daar…..= Rockefeller Foundation, het Lockstep-scenario): WAAG het niet daar iets van te zeggen. Want dat wordt automatisch opgevat als persoonsaanval, en zo beziet men ook jouw positie.

Ja dat zeg je omdat JIJ… 

Met dogmatisch relativisten is alleen een ‘wie’-gesprek mogelijk, nooit een ‘wat’, en je eindigt direct in een verbaal rangorde-gevecht, of verstoorde verhouding. ‘Ja dat zeg je omdat JIJ’… 

Alsof je niet iemand kan helpen door deze van onwaarheid te genezen. ‘Ja dat is jouw opvatting, ik respecteer je keuze’, is slechts de positie van iemand die het eigen ego wil strelen. Iemand die zichzelf heel ‘ruimdenkend en tolerant’ wil vinden.

Of is dat de ultieme onverschilligheid naar ‘Het Leven’? Als jij je kinderen – die buiten de risicogroep vallen- wilt in laten spuiten met een ongetest m-RNA-vaccin dat op het DNA ingrijpt, met onvruchtbaarheid als potentiële bijwerking en de fabrikant die aansprakelijkheid afschuift. Dan is dat jouw keuze!’

‘Zie mij eens, zo ruimdenkend en respectvol! Wat respecteer ik je! ‘IK is hier zowel onderwerp als lijdende vorm, van de non-discussie die anders ontaardt in ruzie.

Een kloof dwars door families heen

Lullen als Bregman
Die reactie volgt uit een onbewust beleefd wereldbeeld, namelijk dat er maar 1 reden voor een opvatting kan zijn. En die is, dat je datgene kiest wat je een goed gevoel geeft, ego-bevestiging, iets dat bij je ‘groep’ past. Zo kan de overheid dwars door families heen snijden, door personen een ‘waarheid’ in te planten via conditionering door de massamedia.

De diepste emotioneel beleefde ‘waarheid’ van mensen zonder historisch referentiekader maar met grote televisie, die kan zo via de massamedia zijn ingeprent. Waag het niet daar iets van te zeggen. Want ‘je moet een ander in zijn waarde laten’ is dan het (onbewust automatische) antwoord.

Daarmee bedoelt men alles behalve ‘waarde’, want iedereen in een leugen laten leven is juist de ontkenning van iedere vorm van Waarde met hoofdletter. Men bedoelt: Je moet een ander in zijn eigenwaan laten. Als alle waarde gelijk is, dan is er geen waarde. Dan is er alleen het Grote Niets, en bestaat alleen ‘autoriteit’ als waarheid.

Net als in het dierenrijk.

Een ellebooggroet is even stompzinnig als de Hitlergroet. Dat is niet ‘mijn mening’ die ik zo dierbaar graag wil hebben.

Het draait hier niet om ‘mij’, maar om het Kenbare dat los van ‘jou’ en ‘mij’ bestaat. (Dat is transcendentie) Echter, mensen die het geloof van het Relativisme aanhangen, die het transcendente ontkennen, die zullen pas naar je willen luisteren wanneer je Sociale Autoriteit in hun ogen is gegroeid.

Dat gebeurt pas, wanneer je in lovende recensies op hun televisie bent verschenen en geprezen. Immers, ze hechten meer waarde aan de propaganda die hun eigen wereldbeeld construeerde dan directe naasten die daadwerkelijk om ze geven. Omdat voor hen dit ‘de autoriteit’ is. En mensen in groepen volgen ‘De Leider’.

Zolang je voor hen niet ‘De Leider’ bent, moet je praten als Rutger Bregman. Want anders worden ze boos op je. Met relativisten is of eindigt ieder ‘gesprek’ dus altijd in een rangorde-gevecht.

Je zult maar eens niet bij ‘de meeste mensen’ horen….

Er zijn alleen nog ‘foute groepen’
Ook binnen de internationaal socialistische ‘kerken’ van de PKN wil men ‘het kwaad’ in persona (satan) niet erkennen. Of het moet gaan over de geijkte boze jongens die er sinds de jeugd zijn ingeprent (de nazi’s, maar gek genoeg dan weer niet de communisten). Bij de Gristenunie ontbreekt ieder intellectueel kader en gevoel voor traditie. Hun ‘kerken’ doceren vooral narcisme, zelfvervulling met evangeliesausje.

Ook dan is de notie van een TRANSCENDENT kwaad afgeschaft. Men wijst slechts naar ‘de verkeerde groep’. Dus slechts ‘die groep mensen die je moet neutraliseren’. Pas wanneer men letterlijk bruine uniformen met swastikabanden door de straat ziet marcheren herkent men het en zegt men ‘kwaad’.

Binnen de PKN bestaat het Absolute Goed, dus God zelf ook niet meer. Daarom wapperen ze enkel met wat ‘zie ONS deugen’-uitspraken als ‘hou vol hou moed’, zonder enige verwijzing naar de Allerhoogste.

Daarom kan een boek als ‘De Meeste Mensen Deugen’ van Rutger Bregvrouw ook zo’n bestseller worden, en zo agressief geplugd worden in alle media. Hij streelt het ego van ‘de meeste mensen’. Daarom mag Rutger Bregvouw bij het World Economic Forum optreden als verdediger van het ‘basisinkomen’ (iedereen afhankelijk van Vadertje Staat).

Dat is het wereldbeeld van het collectivisme zonder transcendente notie van ‘het kwaad’.

Kijk, zij hoort bij ‘de meeste mensen die deugen’, de propagandisten van onze leugenachtige en corrupte overheid hebben ze persoonsnamen Wies en Sanna gegeven ter identificatie

En alleen nog groepswaarheden
Als je de ‘foute groepen’ maar isoleert, dan zal utopia bereikt worden. De Joden bij de een, de Koelakken bij de ander, en nu zijn dat de tot ‘nazi’ geframede ‘nationalisten’. Of tot ‘terrorisme’ geframede ‘ultraconservatieve’ uitgeverij Blue Tiger Media.

De afschaffing van het christendom in het publiek domein, dus het weghonen van een metafysische opvatting over mens en geschiedenis, heeft dus nog een andere consequentie. Namelijk de eliminatie van individuele vrijheid in combinatie met verantwoordelijkheid. De notie is afgeschaft, dat je als individu kunt denken en keuzes kunt maken.

Waarheid bestaat niet meer, behalve als ‘groepsafspraak’.

Dus zijn er ook enkel nog ‘groepswaarheden’, als geurvlaggen van je ‘stam’. Men gaat er vanuit dat je niet voor jezelf tot conclusies kunt komen door eigen studie. Maar je hangt ‘die groepswaarheid’ aan. Dan ben je ‘klimaatontkenner’ of ‘anti-vaxxer’ of ‘complotdenker’, van de ‘foute groep’, terwijl ‘De Meeste Mensen Deugen.’

De gender-idiotie hangt ook die notie van ‘waarheid als groepsconstructie’ aan. Het ontkent ‘de natuur’, iets dat het persoonlijke overstijgt. Waarheid is daarin slechts een constructie, afspraak.

Je zult in de oude media en bij de NPO tevergeefs iedere inhoudelijke discussie op basis van bewijzen zien. Zie ook het Hitpiece tegen Karel van Wolferen in NRC Damesblad door Wilmer Heck en Andreas Kouwenhoven. Je krijgt niet een ‘wat zegt hij en klopt dat of niet’-stuk, maar een ‘wie is’-artikel.

 • Van welke foute groep gekken is hij:

Hoe Van Wolferen toetrad tot ‘de kleine groep mensen die niet deugen’

De Twee Minuten Haat
Lees ook George Orwell zijn 1984: hoe Partijleden dagelijks via de Twee Minuten Haat hun frustraties mogen lozen op een videoscherm met de Saboteurs van De Transitie/vaccinatie-campagne.

Zo krijgen we dit jaar ook een nieuwe groep ‘foute gekken’ die een ster moeten dragen, en waarop mensen hun frustraties gaan uitleven. De niet gevaccineerden. Daarover zal menig hitpiece verschijnen in de oude media, waarin ze als wetenschapsontkennende gekken worden afgeschilderd. Gevaar voor de volksgezondheid!

Er zitten inderdaad ook veel mensen uit alternatieve hoek bij met laten we zeggen ‘bijzondere opvattingen’. Dus het moet kinderlijk eenvoudig zijn daar iets geks bij te vinden. Zoals bijvoorbeeld Lange Frans al bij de VPRO werd afgebrand door de befpartner van Ollongren, influisteraar van Lubach op Zondag.

Via creatie van ‘de groepswaarheid’ zo pak je dan tegelijk de mensen mee, die zichzelf goed informeerden, die buiten de risicogroep vallen. Voor wie besmetting minder gevaarlijk is dan autorijden. En die daarom weigeren een prik te nemen waarin een ongetest goedje zit dat op je RNA/DNA ingrijpt.

En waarvoor de fabrikant aansprakelijkheid afschuift op ‘de overheid’, lees: de belastingbetaler.

Zij krijgen de schuld dat alle niet werkzame vrijheidsbeperkingen, economische verwoestingen niet werken. De bron van frustratie wordt zo verlegd van de veroorzaker, het Rutte-regime, naar vermeende saboteurs, koelakken, Joden, anti-vaxxers. Ieder regime dat via De Leugen regeert heeft zulke groepen nodig als afleider.

Het Rutte-regime zal hen tot zondebok maken. De door de massamedia gehersenspoelden zullen die mensen als object van hun angstige frustraties- opgedaan door regeringsmaatregelen- afreageren op mensen als ik.

Ingekerfd duiveltje

‘Dit gebeurt dankzij gekken als jou’
Zo werd ik al boos in de supermarkt toegebeten ‘dankzij mensen als jouw moet mijn winkel dicht’ omdat ik geen mondluier droeg uit conformisme. Het RIVM zegt zelf dat ze niet werken. Dus: Kun je met kippengaas vliegen tegenhouden?

Waag het niet om dan te argumenteren. Mensen die bang en boos zijn, daarmee is ieder gesprek dat aanspraak doet op de buitenste hersenschors futiel.

Maar eerst krijgen we volgende week een reisverbod. Vervolgens nadat dit ook niet werkt zullen we thuis moeten blijven. Als er dan eindelijk een adempauze komt in het totalitaire ingrijpen, en uiteraard verandert er niets, dan ligt dat aan ‘de mensen die de wetenschap ontkennen en die meer draagvlakcampagnes nodig hebben’.

De vaccin-weigeraars, die aparte groep die straks niet meer mag ‘kopen of verkopen zonder het teken’ (Openbaring 13:17). En omdat U kind van uw cultuur bent, reageert U daar nu lacherig op. Hahaha, ja het kwaad, hahaha. Nee, dat zit niet in ‘mij’, maar alleen in ‘zij’…. (….) Als ‘het vaccin’ is gevonden wordt alles weer ‘normaal’ 🙂 (Nee, we gaan nooit meer terug)

Wij hanteren hier echter de stelling: Het Kwaad bestaat. Dat zit niet in ‘jou’ OF ‘mij’, maar grijpt aan op ons allebei. In de christelijke traditie was ‘zonde’ de poort waardoor het je geest in sluipt. Of je dat nu metaforisch leest of letterlijk is niet van belang. Het gaat er om: zo werkt het. De Bijbelschrijvers waren lang zo gek niet.

Sigrid Kaag zat ook in WHO-pandemiecommissie ‘A World at Risk’ (2019!!) samen met Brundtland. Zij wordt tot nieuwe premier gemaakt na Rutte

Macht (van het medisch industrieel complex) corrumpeert. Sociale druk corrumpeert. Ook wie beter weet, durft nu niets te zeggen uit angst voor ’t eigen baantje, de sociale positie. Hoe eenvoudig is die verklaring voor wat er nu gebeurt? Hoe prachtig vallen alle bewijzen dan op zijn plek… Waarom moet die verklaring in de politieke arena dan melaats zijn?

Waarom zou geschiedenis gedoemd zijn zich te herhalen, als niet steeds de zelfde machten en krachten op mensen in werken? Of ze nu bruine hemden dragen of witte jassen, en zich op ‘de’ wetenschap beroepen omdat dit de Sociale Autoriteit is waarmee het ontkerstende Westen zich nog identificeert. Dat wil zeggen: ‘de wetenschappers die de regering van pas komen’.

Nu draaien we bij dit uit haar verband gerukte risico weer de zelfde bandrecorder af als bij ‘klimaat’. Je mag enkel op technisch niveau (punt 1 van mijn cursus bullshitdetectie) en op economisch niveau (punt 2) vragen stellen, maar haalt de angel er nooit uit:

 • De moraliteit (punt 3) van Post Truth-premier Mark Rutte is lager dan het allerlaagste dat ons in 75 jaar sinds ’45 is overkomen. 

Duivelskloof met duivels gezicht vlakbij Echternach (luxemburg)

Het gaat hier niet om mondkapje zus of prikje zo. Maar om Het Kwaad en De Leugen versus waarheid. En dus heeft ‘de oppositie’ geen enkele kracht, zij is deel van het zelfde probleem. Zij weigert Het Kwaad als zodanig te benoemen.

 • PS: de WHO erkent plots ook dat de PCR-test zoals toegepast (tot boven 35 testruns) niet deugt, teveel vals positieven. Dat was al vanaf het begin bekend. Echter, het cynische WHO kan dit gegeven nu tot eigen voordeel gebruiken omdat de vaccinaties begonnen zijn. Wanneer ze nu < 30 testruns doen, krijg je minder vals positieven. En dus melden de media vervolgens ‘minder besmettingen’: zie het werkt!
 • Niet ‘corona’ maar ‘de journalistiek’ maakt de bevolking ziek (paranoia). De sterfkans voor gezonde mensen is kleiner dan die bij een autorit. 
 • Wie zijn kinderen laat vaccineren tegen deze paranoia is een slechte vader.

20 Replies to “‘Dankzij gekken als jou moeten we in lockdown’…”

 1. Ook vandaag hier weer een waarschuwend artikel betreffende vaccineren in HP de Tijd.
  Het belachelijke enthousiasme waarmee het vaccin wordt aangeprezen, laat zien hoe slecht de meeste mensen zijn geïnformeerd.
  htthpdetijd.nl/2021-01-07/het-coronavaccin-is-niet-zonder-risicos/

 2. Evil prevails when good people do nothing.
  Of er zijn zo weinig goede mensen, kan natuurlijk ook.
  Ga nu weer verder met m’n eigen balk.
  Iedereen succes met z’n eigen splinter.

 3. De ontwortelde digitale mens heeft per definitie niet iets om op terug te vallen bij zware tijden in het leven. Mensen worden geconditioneerd om naar de staat te kijken voor redding in plaats van familie en God. Zou dat boek Openbaringen dan toch uitkomen?

 4. Zie het zo.

  Laat de massa mensen toch in hun waanzinwaarde.

  Zij kunnen het ook niet helpen dat zij geestelijk beperkt zijn.

  Wanneer de genetisch gemodificeerde mensen

  straks massaal vroegtijdig sterven en tot in hun laatste nageslacht

  de vreselijkste misvormingen voortbrengen,

  moeten ze ook niet gaan zeuren.

  Ze stonden er immers zelf voor in de rij in de hoop op verlossing.

  Voor de “Herd” en “special interest” an sich,

  zou dit eigenlijk een prima oplossing zijn.

  Fijne dag verder.

 5. Stand for Health Freedom interviewde Vera Sharav – een overlever van de holocaust. Sharav is een gerenommeerde voorvechter van mensenrechten en expert in biomedische onderzoeksethiek. Ze trekt parallellen tussen wat er in nazi-Duitsland is gebeurd en wat er vandaag de dag in onze samenleving gebeurt – en bespreekt waarom het belangrijker dan ooit is dat we een standpunt innemen. (Nederlands ondertiteld)

  https://stichtingvaccinvrij.nl/nazisme-covid-19-en-de-vernietiging-van-de-moderne-geneeskunde-een-interview-met-vera-sharav-deel-1/

 6. Wat een geweldig goed artikel. Ik ben steeds weer onder de indruk van hoe je alle ontwikkelingen bij elkaar brengt en onder woorden weet te brengen. En tot de kern komt steeds. De ontkenning van het bestaan van de Almachtige (het Goede) alsmede van de Boze (het Kwaad) is inderdaad de kern. De moderne mens is opgevoed en onderwezen in de ontkenning hiervan. De ontkenning maakt mensen blind. Wie het Kwaad ontkent en de Ware niet kent is een speelbal voor de duistere krachten die de hel op aarde creëren via de bezeten zetbazen. Bedankt voor je heldere artikelen!

 7. Geweldig artikel! Knap hoe je zaken voorstelt als (uiteindelijk) eenvoudige kwesties die van alle tijden zijn. Het zijn interessante tijden.

 8. Heel goed artikel.

  “Nadat de media en massacultuur het christendom door het toilet spoelden als referentiekader, is er nu geen metafysisch kader meer waarmee je ‘het kwaad’ kunt duiden. Daarmee bedoelen we hier ‘een transcendente kracht die ALLE mensen kan verleiden en corrumperen, zodat ze steeds dieper afzinken’. Het duivelse, demonische.”

  Ik ben iets positiever. Gelukkig hebben alle mensen een ingeboren Godskennis, namelijk ons geweten. En die staat in ons hart geschreven.
  Romeinen 2:12-16:

  12 Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;
  13 (Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden;
  14 Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, dezen, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet;
  15 Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook ontschuldigende).

  De hedendaagse kerken (voor ik zover ik kan zien geen één uitgezonderd) blijken allemaal hoorders van de Bijbel (wet), maar helaas laten ze in hun daden zien dat ze iets heel anders geloven dan wat er in de Bijbel geschreven staat. Alhoewel er natuurlijk altijd individuele kerkmensen die anders laten zien. Daarom houd ik toch nog hoop hoewel het kwaad momenteel domineert. Je weet maar nooit of ze nog tot bekering komen als hun geweten begint op te spelen.

  Als we doen wat ons geweten ingeeft, vertrouwen op onze Intuïtie (geest) en via ons verstand daar met ons lichaam uitvoering aan geven, dan zou de wereld er wel eens heel anders kunnen gaan uitzien.

  Want dat het kwaad hoogtij vier is duidelijk, maar wat zetten wij daar tegenover behalve onze medemens daarover te informeren? We zullen moeten samenwerken om die andere betere wereld vorm te geven. Als de wakkere mensen het niet doen, doet niemand het. We moeten samen daders van de wet worden.

  Wij zijn bezig een plaatselijke groep op te zetten. Als iemand ideeën heeft hoe dat vormgegeven kan worden dan hoor ik het graag.

  1. Beginnen met bijbelstudie-groepen opzetten?! Individuen informeren waardoor zij zichzelf leren overeenkomstig het Woord een Godsvruchtig en Goed leven te leiden, daar geloof ik stellig in.

   Daarom is hetgeen u voor ogen heeft alleen vorm te geven door te beginnen met kennisoverdracht van Gods Woord en tot begrip brengen…zoals 1 Petr 2 zegt: door de deugd , de kennis, door de kennis de ….etc…

   Alles begint met kennis van ‘de wil van God’. Echter de mens doet wat goed is in zijn eigen ogen (het thema van Richteren), in plaats van de Ontwerper van ieder ‘ding’ te raadplegen, Zijn gebruiksaanwijzing te lezen en te volgen. Dus daar beginnen: Bijbelstudie door mensen die de bijbel zelf ook begrijpen en elkaar de geheimen van de bijbel bijbrengen

   1. @ Ray

    Het idee van schuilkerken spreekt me wel aan, of daarbij uitsluitend nadruk op ‘bijbelstudie’ moet liggen, dat klinkt weer evangelisch-protestants

    De Bijbel is God zelf niet

 9. Het artikel begint scherp en boeiend, maar vervalt uiteindelijk iets teveel in losse, onuitgewerkte gedachten. Dat is jammer, gezien het veelbelovende begin. Misschien moet de auteur zich wat meer beperken tot een scherper afgebakend onderwerp per artikel.

  Niettemin: de opmerking in het begin over het Kwaad, het Ware, het Goede en het Schone is erg aansprekend. En zo is er veel meer boeinds. Daarnaast pak ik er dit nog uit ter aanscherping:
  A. “Bij de Gristenunie ontbreekt ieder intellectueel kader en gevoel voor traditie. Hun ‘kerken’ doceren vooral narcisme, zelfvervulling met evangeliesausje.”
  Ik weet niet in hoeverre de auteur uit een christelijk milieu komt, of misschien zelfs christelijk opgevoed is. Ik vermoed het laatste niet, het eerste wellicht wel (d.w.z. dat zijn omgeving dominant ‘christelijk’ was en hij dientengevolge van het christelijk geloof een basale kennis heeft).

  De typering van de CU en ‘hun’ kerken kan ik plaatsen, maar zou ik toch wel behoorlijk willen aanscherpen. Het is m.i. niet zozeer ‘narcisme’ dat daar gedoceerd wordt (hoewel dat zéker een gevolg van de gedoceerde inhoud is) als wel ‘horizontalisme’ – waarbij de christen tot taak heeft (de komst van) het Koninkrijk Gods in het hier en nu te bespoedigen c.q. te realiseren. Het is dus niet meer wachten op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar veeleer de handen uit de mouwen en in het zweet uws aanschijns de nieuwe hemel HIER OP AARDE verwerkelijken. De levensgrote verschillen tussen deze verkondiging en die van ‘vroeger’ zijn tweeerlei en leiden RECHTSTREEKS tot een GroenLinks- en D66-achtige (veertig jaar geleden: PPR / EVP-achtige) houding:
  1. het hangt van míjn handelen in het hier en nu af of Gods koninkrijk zal komen. Daarmee wordt Gods koninkrijk een partijprogramma.
  2. Het wezen van Gods koninkrijk is niet transcendent en onkenbaar, maar aards en realiseerbaar in deze wereld en deze tijd. Ik als mens kan er dus iets aan bijdragen als ik mijn beste beentje maar voorzet! Daar zit inderdaad het narcisme in.

  B. “De afschaffing van het christendom in het publiek domein, dus het weghonen van een metafysische opvatting over mens en geschiedenis, heeft dus nog een andere consequentie. Namelijk de eliminatie van individuele vrijheid in combinatie met verantwoordelijkheid. De notie is afgeschaft, dat je als individu kunt denken en keuzes kunt maken.”
  Deze tekst doet me denken aan een bekende quote van Chesterton over ondeugden en deugden (‘vice and virtue’). Het helpt niet als ik die hier ga parafraseren, dus ik verwijs ernaar met een link:
  https://www.goodreads.com/quotes/49009-the-modern-world-is-not-evil-in-some-ways-the
  Het is m.i. de plicht van ieder mens om te denken en te kiezen. Dat is wat ‘persoonlijke verantwoordelijkheid’ betekent: zelfstandig denken, zelfstandig kiezen, zelfstandig handelen.
  Niet alleen is het socialisme (ofwel het communisme) een sta in de weg voor zelfstandigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid, deze systemen beroven de mens ook van zijn eigen verantwoordelijkheid – terwijl die verantwoordelijkheid een gegeven is waarmee de mens in het reine moet komen. Ontkenning of onderdrukking daarvan leidt tot existentiele problemen.
  Zoals we dag aan dag om ons heen kunnen constateren.

 10. Interessant artikel!

  Misschien dat je zou kunnen zeggen dat door onthechting van de basis ( kennis van goed en kwaad) er ruimte ontstaat voor psychopathie in de samenleving.
  Vergelijkbaar met hoe een verstoring van de hechting ( veilige basis) vaak ten grondslag ligt aan het ontwikkelen van narcistme en of psychopathie in een mens.

   1. Ja en voordat je het zelf beseft, wordt je gebruikt en laat je, je gebruiken als instrument. Gelukkig is het vanuit de bijbel wel in perspectief te plaatsen denk ik.

 11. In het verlengde:
  De meeste mensen willen goed zijn/doen, toch zolang de kennis over goed en kwaad er in algemene zin niet meer is of verborgen is geraakt, dan kun je het verschil niet onderscheiden en is de kans aanwezig dat wat je denkt dat goed is om te denken en te doen niet deugd.

Laat een reactie achter aan geesje Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *