Kerk verbood slavernij al 1000 jaar terug…

De literatuur voor vandaag

De katholieke kerk was het eerste instituut dat de slavernij afschafte, zo toont godsdienst-socioloog Rodney Stark in ‘Bearing false Witness’. zijn ‘debunking centuries of anti-catholic history’. Dat boek kreeg ik als nieuwjaarskado van een lezer van Interessante Tijden. Naast prostitutie en oorlogvoering is slavernij- als gevolg van oorlog- wel het oudste instituut van de mensheid. Nu komen er 40 slaven uit je stopcontact, toen moest je al die kilowatts uit de natuur halen. Zoals bij je naburige stam.

De Dom in Keulen.

De theologische onderbouwing tegen slavernij leunde op Thomas van Aquino (1225-74)zijn redenering over rechtvaardige en onrechtvaardige autoriteit. Rechtvaardige autoriteit werkt voor het voordeel van de eigen onderdanen als doel. Onrechtvaardige autoriteit gebruikt andere mensen uitsluitend voor zichzelf als middel.

Slavernij zou tegen de natuurwet zijn, omdat alle rationele wezens een rechtvaardige behandeling toekomt.

In Van Aquino zijn tijd was slavernij in Europa al eeuwenlang afgeschaft. Dat begon al in de vroegste Middeleeuwen toen de kerk ook slaven absolutie verleende. Een slaaf werd zo als gelijkwaardig mens erkend, conform de christelijke doctrine dat VOOR GOD (niet voor elkaar) mensen aan elkaar gelijk zijn, los van aardse standaarden.

Automatisch krijg je ontzag…De Dom van Keulen is overigens pas in de 19de eeuw afgebouwd….

Buiten het christendom bestond dat idee niet. En zonder christendom is er ook geen morele grond om tegen slavernij te zijn, behalve de heilige overtuiging dat je zelf zo’n deugmens bent.

Dat de kerk in later eeuwen de macht en morele autoriteit niet meer bezat, om de heropleving van slavernij onder christelijk (wereldlijk) gezag in de Nieuwe Wereld (sinds Columbus 1492) te verbieden, betekent niet dat zij slavernij moreel ondersteunde.

Ook toen de Spanjaarden in de jaren 1430 de Canarische eilanden koloniseerden en de eilanders tot slaaf maakten, vaardigde Paus Eugenius IV een bul uit tegen slavernij: Sicut dudum.

Hij bedreigde iedereen met excommunicatie uit de kerk, 15 dagen na ontvangst van de bul als ze niet iedereen vrijlieten, zonder enige geldelijke compensatie. Opvolgende pausen herhaalden die veroordeling, maar dan dus als uiting van een tekort schietende wereldlijke macht.

Een atmosfeer en ruimte maken waarin je als vanzelf acceptatie opwekt voor het product

Ook de slavernij in de Nieuwe Wereld werd door Paus Paulus II (1534-49) veroordeeld, als onderdeel van een geschrift tegen de Reformatie. In zijn bul stelde hij slavernij (van indianen en andere volken) gelijk aan het satanische (blz 171). In een opvolgende bul herhaalde hij zijn veroordeling, en hij dreigde met excommunicatie.

Alleen zijn wereldlijke autoriteit was al dusdanig geslonken, dat er niets veranderde. Toen er ook negerslaven in de zeventiende eeuw werden getransporteerd naar de Nieuwe Wereld, herhaalde de toen zittende Paus Urbanus VIII (1623-44) in zijn bul Commissum nobis de eerdere veroordeling, en dreiging met excommunicatie.

Het Vaticaan had echter geen macht over de Spanjaarden en Portugezen. Want die hielden Italië bezet, in 1527 hadden ze Rome veroverd. Dus ook toen ze op 20 maart 1686 de kerkelijke positie uitlegden (mag je met geweld niet criminele negers zomaar oppakken: nee, mag je negers verhandelen: nee, moet je ze vrijlaten als ‘eigenaar’: ja, moet je ze voor gedaan leed compenseren: ja)

 • toen werden ze andermaal genegeerd. Sterker nog, toen Jezuïeten in Rio de Janeiro de bul van Urbanus voorlazen in het openbaar, werden ze door een woedende menigte aangevallen. Jezuïeten werden zelfs uit Sao Paolo geknikkerd
 • Zonder toestemming van het Spaanse koningshuis mochten geen bullen van de Paus gepubliceerd worden in de koloniën.

De herder en zijn schapen

De Kerk raakte dus overvleugeld door wereldlijk gezag. En in Noordwest Europa had de katholieke kerk dankzij de Reformatie (1580) geen gezag meer. Dus de VOC kon vrij haar gang gaan.

En zo fileert Stark nog 8 andere geaccepteerde ‘wijsheden’ uit de anti-kerkelijke en ‘liberaal-theologische’ (links tuig) hoek over de katholieke kerk, van haar vermeende steun aan anti-semitisme tot de ‘misdaden’ van de Kruistochten. Daar komen we later nog op terug.

5 Replies to “Kerk verbood slavernij al 1000 jaar terug…”

 1. Fijn dat het boek aangekomen is!

  Het meest bijzondere van dit soort ontwikkelingen vind ik dat het geloof eerst komt, dan zoiets als het afschaffen van de slavernij door het overdenken en leven naar dat geloof en pas daarna blijkt de wereld er ook in materiele zin beter van te worden.
  De woorden: “Zoekt eerst het koninkrijk van de hemel dan zal al het andere u erbij gegeven worden.” doemen meteen op in mijn gedachten bij het lezen van zoiets.

  Dat in de middeleeuwen slavernij al uitgebannen is weet bijna niemand. Wanneer je dat zegt is er nog wel eens een ‘slimme’ D66’er die dan zegt ‘ja maar het werd vervangen door feodalisme en horigheid.’ Ik geef dan het antwoord dat dit dan “Betekende dat er minimaal een einde kwam aan rooftochten om mensen te ontvoeren, het uiteen scheuren van families en het verkopen van mensen op markten.” De laatste keer was dat iets waar die D66’ers dan geen antwoord op hebben.
  Een feodaal systeem is ook iets met wederzijdse verplichtingen, een duidelijke stap vooruit t.o.v. slavernij.

  Maar het moet duidelijk zijn het afschaffen van slavernij een morele keuze is. Volgelingen van de verlichting kunnen doodleuk en zonder enige tegenspraak in de krant schrijven dat ‘de industriële revolutie’ een einde maakte aan de slavernij. Dat klopt echt van geen kant. De industriële revolutie hadden we niet in middeleeuws Europa. Moderne slavernij (en nee, ook geen modern feodalisme) zien we wel in bijvoorbeeld China met de Oeigoeren en in de golfstaten met arbeiders/slaven uit India en Bangladesh. Daar hebben ze echt ruim voldoende machines en goedkope energie maar toch past men er praktisch slavernij toe.

  Maar mensen willen niet erkennen dat het Woord de aanzet en bron is van deze grote vooruitgang. De mens is weinig veranderd sinds Genesis.

  Een ietwat lange reactie maar ik wind me altijd op over het feit dat de afschaffing van de slavernij gezien wordt in deze maatschappij en main stream media als een grote morele vooruitgang zonder te erkennen dat die zijn bron in het Woord vindt.

  1. Goed gezegd.

   Daar nog aan toevoegen wat Rypke ook zegt, het probleem van deze tijd is de deugmens. Die is anti het Woord en is verblind en handelt daardoor juist ook anti. En daarom is er juist nu meer slavernij dan ooit, zoals door u benoemd in de Aziatische landen, om onze hypocriete Westerse maatschappij overeind te houden.

   Het Woord heeft altijd stand gehouden en zal dat blijven doen.
   Dat het soms schalt en tot zegening is en dan weer als fluisterstemmetje totaal overstemd wordt, maakt niet uit, het blijft en vormt voor velen een houvast.
   Het kwaad maken zoals u beschrijft bij u zelf en het analyseren van de “vijand” wat we op de alternatieve sites vaak doen, wordt hier iig op zondag door Rypke ingevuld door de Heilige Schrift 🙂

   Dus ja, vaker terug naar het Woord, het zal het daardoor weer meer laten schallen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *