‘Desinformatie’, het valse tweelingzusje van ‘Fake News’…

Bron Foto: Ministerie van Defensie 🙂 Welke idioot heeft dit nu bedacht?

‘Alle kritiek die ‘De Staat’ in handen van corporate krachten en de WHO niet zint’, dat is de meest kernachtige definitie van ‘desinformatie’. In de nieuwste Gezond Verstand (13 januari) lees je over een eenheid van de krijgsmacht die de informatie-oorlog tegen de eigen bevolking moet voeren: Het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). Die LIMC claimt ‘brede ontwikkelingen in de maatschappij’ te kunnen ‘voorspellen’ om ‘daarop vervolgens te anticiperen.

🙂

Samen tegen Corona

Vrijheid van meningsuiting dode letter
Door dit op te schrijven, heb ik me bij LIMC al mogelijk verdacht gemaakt tot ‘doelgroep’. Terwijl ‘justitie’ sinds mijn veroordeling tot ‘gedachtenmisdadiger’ toch al met rode oortjes meeleest.

Big Tech kan je nu al ‘verbannen’ van het web, omdat zij met de privatisering van de publieke ruimte (kern 2030 Agenda) vervangende wetgever werden. Zij bepalen de bandbreedte van toegestane opvattingen: vrijheid van meningsuiting is dood. Ja, ergens in een obscuur hoekje van het web mag je in een echoput wat roepen, maar je krijgt niet meer de kans aan volwaardig debat deel te nemen.

In een isoleercel heb je ook vrijheid van meningsuiting. Baybasin die 25 jaar (mogelijk) onterecht vastzit, heeft ook ‘vrijheid van meningsuiting’. In een woestijn stervend van de dorst heb je ook ‘vrijheid van meningsuiting’.

We citeren hun LIMC persbericht:

De rapportages schetsen de context waarin militaire bijstand van de landmacht plaatsvindt. Hiervoor wordt geprobeerd om brede ontwikkelingen in de maatschappij te voorspellen. In het geval van de coronacrisis speelt bijvoorbeeld dat zendmasten in brand worden gestoken.

Dat gebeurt door mensen die denken dat de verspreiding van het virus samenhangt met de uitrol van het 5G–netwerk. Dit wordt aangeduid als kritieke infrastructuur. Daarom valt een beroep op Defensie te doen om de masten te bewaken.

Het gaat dus om het anticiperen op mogelijke inzet. Daarvoor is het belangrijk om een beeld te hebben van wat er leeft en hoe groepen de crisis beleven. Het LIMC baseert zich op openbare informatie en betaalde informatiediensten, zoals Jane’s en Lexis Nexis. Ook een openbaar gemaakte technische briefing van het RIVM is gebruikt. Er zijn op geen enkele manier persoonlijke patiëntengegevens gedeeld met het LIMC.

De zielloze mens als ‘stimulus-response’-model
Daar had ik nog niet van gehoord. Het oogt vrij koddig en amateuristisch vooralsnog. Let op dat ze het 5G-netwerk van de grote communicatie-multinationals (Vodafone, T-mobile) en hun wens tot ‘internet of things’ (voor de ‘vierde industriele revolutie’) aanduiden als ‘kritische infrastructuur’. Alsof het onze dijklichamen en Deltawerken zouden zijn.

Zonder 5G – waarvan de stralingseffecten op bv zuurstofopname in bloed beter onderzocht mogen- is er niet enig veiligheidsprobleem voor de bevolking. Wel komt zonder 5G een verdienmodel in gevaar van miljardairs, met grotere invloed op politiek en overheid dan U en ik.

Defensie bekent met onze leugenachtige corrupte overheid dus andermaal kleur, al geloof ik dat zo’n ‘communicatie-professional’ die dit persbericht schreef ook maar broodschrijver is. Zonder al te veel studie in nuttige kennisboeken, zodat je een gezond historisch referentiekader opbouwt (mijn advies bij Blue Tiger Studio als wapen tegen valse info)

Ook Defensie is er niet voor de bevolking, maar voor special interest: de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van het grootbedrijf en hun zetbaasjes bij de politiek. Zoals Wopke het UBO-trekpopke en Bill Gates-marionet Mark Rutte. Daarom werd het leger al op schandelijke wijze ingezet tegen onze boeren bij het RIVM.

Landverrader en pathologische leugenaar Mark Rutte krijgt orders van Gates….

Het LIMC is een eenheid met vergelijkbare status als de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) van Pieter Jaap Aalbersberg. PJA is de pedofielenbeschermer die Joris Demmink bij het Rolodex-onderzoek uit de wind hield.

De kindermisbruiker Joris Demmink werd door UBO-beschermer Piet Donner tot secretaris-generaal bij het Ministerie van ‘Veiligheid’ benoemd. En dan moeten wij ons nu ‘veilig’ voelen?

Aan het taalgebruik van dit persbericht (en bijna ieder persbericht van de Rijkspropaganda) lees je vooral het nihilistische en materialistische wereldbeeld af van goddelozen, die menen dat U en ik geen geest of ziel hebben.

Wij zijn in die wereldvisie geen mensen met persoonlijkheid, maar slechts materie levend met een ‘ik-illusie’. Te manipuleren Lab-ratjes, waar ‘de juiste informatie’ ingegoten moet, afgestemd op ‘de doelgroep’.

Je wilt misschien wel niet weten waar Mark Rutte aan denkt

‘Stoornis’: Alles dat van ‘het gemiddelde’ afwijkt
Volgens de wereldvisie die deze leugenachtige en corrupte overheid omarmde, zijn wij slechts een zak moleculen, stimulus-response-modellen, waar je ‘de juiste informatie’ of ‘het juiste stofje’ in moet gieten. Net als bij de Freudiaanse kwakdokterij met haar DSM-handboek, waarin het gehele leven wordt gepathologiseerd: alles dat van ‘het statistisch gemiddelde’ afwijkt zou dan ‘stoornis’ zijn.

Dus als je boos wordt over ‘de leugen’, dan heb je ook een ‘stoornis’ die behandeld moet. Of je hangt een ‘groepswaarheid’ aan, die met de juiste marketing door een andere visie vervangen kan worden.

Uit die zielloze mensopvatting kwam de ‘medicalisering van de maatschappij’ voort, waarop het Medisch Industrieel Complex nu casht. Zodat Roche en Novartis elk bijna 50 miljard euro omzet per jaar kunnen draaien.

Big tech loopt 1 verhaal aan je op te dringen, omdat hun algoritmes je als ‘doelgroep’ hebben herkend

In plaats van de tragie-komedie van het bestaan onder ogen te zien, ‘heb je een depressie’. Alsof ‘de norm’ hoort te zijn dat je vol optimisme voor ‘de doelen’ van De Partij gaat en ‘De Economie’.

Dat is natuurlijk een wereldvisie, eender aan die van de Communistische Partij van Lenin en Stalin: die van het AtheĂŻsme. Het zijn goddelozen, zonder enige integriteit. Want ‘integriteit’ kun je niet ‘meten’ dus bestaat het dan volgens hun wereldvisie niet.

‘Meten is weten’ roepen ze, terwijl je met niets zo kunt liegen als ‘metingen’ en ‘de feiten’. Wat laat je immers weg? Vanuit welke theorie van de wereld meet je iets en waarom? Hun opvatting over wetenschap als bruikbaar middel verruilen ze tot religie in zichzelf: dat noem je ‘sciĂ«ntisme’.

Boekenkoffer van de Bullshitdetector, het beste wapen tegen ‘desinformatie’ is een grote bibliotheek, veel kennis, en minder massamedia

Er is in hun atheĂŻstische visie alleen ‘de’ wetenschap die ze als synoniem opvoeren voor ‘de Pravda (waarheid). Dat is: ‘de’ wetenschap die De Partij van pas komt, het Lysenkoisme van massa-vaccinatie, of de CO2-zwendel. Valse objectiviteit, zo kun je hun ‘desinformatie’-bestrijding noemen.

Ze claimen dat U en ik geen individu zijn die tot waarheid kunnen komen door kennis en onderzoek.

Nee, je hangt enkel nog ‘groepswaarheden’ aan. (collectivisme!) Dus moet er dan een ‘communicatiestrategie’ bedacht worden met ‘informatie die op jouw doelgroep is afgestemd’ (stimulus-response) Communicatiewetenschap is natuurlijk geen wetenschap, zoals ‘sociale wetenschappen’ dat ook niet zijn, hoe ze ook pretenderen de natuurwetenschappen te naderen.

We noemen het wel ‘Klassieke Leuterkunde’. Nu zal ik dankzij dit schrijven dan vast in zo’n ‘sociale categorie’ vallen, de ‘risk avoiding white male’. Nou, tijd om daarop de juiste doelgroep-boodschap samen te stellen. Of om mij anders maar gewoon weer te arresteren, net als vorig jaar.

NCTV
De NCTV framede Blue Tiger Studio als ‘terrorisme’. Mijn broeder beging niet enige misdaad, behalve dan ‘ultraconservatief’ zijn volgens de NCTV. Slechts geassocieerd worden met een eerder tot ‘terrorisme’ geframede boerenprotest-beweging, Farmers Defense Force (met de trekkerprotesten tegen grondroof uit naam van ‘stikstof’) is al afdoende.

Tom had een Juli-maandactie bedacht, waar Farmers Defense Force per verkocht boek 2 euro zou krijgen. Jazeker, dan ben je ‘terrorist’. We kunnen kortom niets dan meelij voelen met dit soort sneue initiatieven. Het beste maak je satire over de huidige staat van deze leugenachtige en corrupte overheid.

Er is geen morele noch legitieme reden deze leugenachtige, goddeloze en corrupte overheid nog 1 seconde serieus te nemen. To Hell with the devil! Laten we daarom afsluiten met Psalm 1:

Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heren Wet zijn welgevallen heeft’

Paulus! volgens Rembrandt

Met de komst van Jezus Christus gaat het hier om de morele wet die in je hart is geschreven, niet de ‘letter der wet’ (van de advocatuur) maar de ‘geest van de wet’. (Paulus!) Het verheugt te lezen in Gezond Verstand, dat ze daar ook inzien dat er zonder christendom geen vrijheid, zelfbeschikking en andere typisch CHRISTELIJKE waarden zijn.(blz 12 ‘Coronacrisis- het eind van alle religie?”)

Van alle religies ligt het christendom momenteel het minst gunstig in de markt. Het wordt gezien als een religie voor softies die de leuke dingen in het leven inperken. Daarbij wordt over het hoofd gezien dat de menselijke vrijheid, die nu zo onder druk is komen te staan en door en door christelijke waarde is. En dat is eveneens van toepassing op alle vormen van liefde van mens tot mens.

Juist de coronamaatregelen maken indirect duidelijk welke waarden als christelijke waarden kunnen worden aangewezen: vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, zelfbeschikkingsrecht, waarheid, ethiek,naastenliefde, vertrouwen (in de mogelijkheid van de mens om verantwoorde keuzes te maken) enz.

‘Liberalisme’ is slechts uitgekleed christendom zonder bronvermelding. Je roept dan iets geks over ‘fraaaihaait’, als zo’n soapster in GTST die speelt dat ie geheugenverlies heeft, en zichzelf opnieuw uitvindt. (standaardplot van amusementserie voor de proles)

Bullshit = ‘No Concern for Truth’ = Milieuclubs

Een boom zonder wortels verliest haar bladeren
Wie de wortels van de boom afkapt verliest ook de bladeren. Beroep je dus niet eerst op ‘de wetenschap’ om je punt te maken, hoewel de technische kant van waarheidsvinding (niveau 1 van 4 niveaus tot waarheidsvinding) belangrijk is.

Alles begint eerst bij regel NUL uit mijn cursus Bullshitdetectie: LIEFDE voor waarheid gaat aan waarheidsvinding vooraf. (niveau 3) Wat dat betreft hebben vrouwen hier een streepje voor, tenzij ze proberen tussen de mannetjes voor mannetje te spelen. Dan gaan ze opzichtig kampioen van ‘de’ wetenschap spelen, piemeltjes vergelijken.

Wat voor waarheid komt er immers van gekochte academici, door het grote geld gecorrumpeerde farmaceuten, en pathologische leugenaars en landverraders als Mark Rutte.

Mark Rutte laat zijn globalistische bazen zien dat hij gedienstig lakei is

Mark Rutte verdient openbare ophanging, hij is de meest destructieve premier sinds Seys-Inquart, vrijgeviger in belastingmiljarden dan Joop den Uyl in zijn meest extreme fase.

Helaas zijn andere Westerse politici van Westerse landen even waardeloze volksverraders, van Macron tot Merkel. De overkoepelende oorzaak daarvan, die kun je ook vinden bij Solzenytzin’s analyse over hoe de Goelag Archipel mogelijk werd:

De mensen waren God vergeten.

Dus gaan ze zelf voor god spelen. (The Great Reset) En het worden ruggengraatloze volksverlakkers. Want zonder God is er geen moraal, enkel opportunisme.

Literatuur voor vandaag. Ik word dit jaar weer opgepakt door de goddelozen

De Journalistiek maakt U geestesziek
Niet ‘de’ wetenschap (Lysenkoisme) maar ‘De Vreze des Heeren’ is het beginsel van wijsheid, waar bij Rutte nu de ‘vreze des broodheren’ de toon zet.

Je moet serieus over waarheid zijn, leven alsof God over je schouder meekijkt. Zo realiseerde ook Dennis Prager (PragerU) zich als ‘verwaterde ‘ Jood, toen hij op zijn atheĂŻstisch geworden universiteit in de jaren ’70 enkel nog onzin leerde.

Omdat alle liefde voor waarheid wegvalt, opportunisme de tent overneemt. Toen viel hem dat gezegde dat hij op zijn Yeshiva had geleerd weer binnen. Netto kunnen universiteiten tegenwoordig daarom wel eens een meer destructieve dan opbouwende kracht zijn voor onze maatschappij. Over de moderne overheid hoeven we die vraag niet eens meer te stellen.

 • Iedereen voelt aan zijn water al lang dat je deze leugenachtige en corrupte overheid voor geen cent meer kunt vertrouwen.
 • Iedereen die ook maar iets verder kijkt dan Rutte en de massamedia weet dat de WHO leugenachtig en corrupt is (lees ook ‘Corona, vals alarm’? te bestellen bij Blue Tiger)

Je instinct zit hier juist. Je weet ook dat iedereen die zijn wereldbeeld nog baseert op ‘de media’ in meer- of mindere mate paranoia is gemaakt.

RIVM.

Om dan af te sluiten: hoe weet je nu welke informatie je kunt ‘vertrouwen’? ‘Informatie’ kun je per definitie niet vertrouwen. Alleen met echt bestaande mensen kun je een vertrouwensband bouwen. Wel kun je in je eigen vermogen om tot kennis te komen vertrouwen, mits je bepaalde richtlijnen in acht neemt. Lees meer boeken, en consumeer geen NPO of andere massamedia meer.

De Journalistiek maakt de bevolking geestesziek, hun agitatiepropaganda brengt je geest in een afgestompte toestand (kleine hersenen) zodat je minder ontvankelijk wordt voor datgene wat belangrijker is. Zoals de natuur en de Schepper van de natuur, dat wat je buitenste hersenschors aanspreekt. Ik volg al 10 jaar ‘het nieuws’ niet meer, en mis het geen seconde.

Bedenk tot slot dus ook dat het belang dat je hecht aan ‘Het Nieuws’ ook deel is van een wereldvisie. De nieuwsindustrie. Terwijl, wat is ‘het nieuws’, anders dan ‘overhaaste historie’?

6 Replies to “‘Desinformatie’, het valse tweelingzusje van ‘Fake News’…”

 1. Ter studie en begrip van propaganda c.q. desinformatie,

  gefilterde informatie en het gebrek aan alternatief nieuws vanuit de mediawereld.

  Mijn inziens een goede aanvulling voor de boekenkoffer:

  1. Manufacturing Consent by Edward S. Herman and Noam Chomsky

  2. Crystallizing Public Opinion by Edward L. Bernays

  Fijne dag verder.

 2. Bij vlagen voel ik dezelfde diepe afkeer van onze regering. Maar tegelijkertijd weet ik, dat onze “belangrijke politieke actoren” wel beschouwd vrij machteloze figuranten zijn in een schimmenspel gespeeld door het grote geld. Een spel dat uiteindelijk langs een materialistische weg omlaag leidt.

  Karel van Wolveren wees er in zijn recente gesprek met Pieter Stuurman op, dat je met een starre technocratische benadering geen gezonde politiek kan bedrijven. Hij voorziet daarom op termijn een falen van de “great reset”, zij het wel ten koste van veel leed en schade.

  Zelf zou ik meer opportunistisch zeggen, dat een kunstmatig bedacht en opgezet systeem altijd grote gebreken en leemtes zal blijven vertonen. En daarmee ook altijd veel kansen voor vrijheidsbeoefening zal blijven bieden. Te meer, waar vrijheid nooit gratis is geweest. Je moet er altijd opnieuw voor blijven vechten.

  Alexandr Solzhenitsyn merkt ergens in de Gulag Archipel op, dat zijn gevangenschap en ontberingen tegelijkertijd een grote zegen voor hem hebben betekent. Hoe wonderlijk eigenlijk. Wat is hier de les? Misschien zoiets als: het gaat er niet om wat je overkomt, maar hoe je er mee omgaat.

 3. Hallo Rypke,

  onderaan elk artikel staan de sympolen voor Facebook en Twitter.
  Maak je ook nog een GAB-account aan?

  Groet uit Oost-Europa, en hart onder de riem.

 4. Ik heb jullie uitzending blauwe tijger zitten kijken.

  Helder en mooi. Jouw analytische vermogen en vermogen dat weer over te brengen zijn echt goed.
  Voel je een maar aankomen?

  Maar, hier lees ik ook boven iets over van Wolferen( die volgens mij niks met het christendom heeft)
  Jullie beide analyses zijn vanuit de mens
  Je basis is wel christelijk verval maar je duiding verder niet, je duiding is ongeveer gelijk aan die van van Wolferen. Mooi hoor maar te werelds.

  Ik mis zaken als bizarre voorradigheid van porno ( ook ik ontkom er helaas ook niet aan)
  Het geloof in geld ( Mammon)
  Het geloof in de maakbaarheid
  etc.

  Het zijn de afgoden!
  en niet het links rechts geneuzel. Links/rechts bestaat niet meer
  Rutte is net zo links als die rechts en centraal is, als ie maar de macht heeft net als Merkel.

  Ik heb hier best lang over nagedacht.

  De afgoderij heeft in het oude testament laten zien, dat dat de verwijdering met God oplevert en de ellende doet ontstaan.

  Ook de kerk is op diezelfde wijze bezig! Zij veroordelen niet meer het kwade
  en zijn met dezelfde maakbaarheid en geld( of wat mij betreft bitcoin) is de oplossing strategie .

  Ik wil niet teveel een dominee van je maken, maar je bent het ongewild al of soort discipel.
  Dus Rypke ga voor Paulus 2.0 🙂 Dat moet weer de richting worden. En dat kan ook prima zonder zweverige pinkster mannetje te worden

  De alternatieve sites zitten te veel op het verkeerde sentiment en ook in de val van het maakbare.
  Jij onderscheidt je echt en ben je met blue tiger erg dankbaar voor maar wellicht kun je ook iets met deze feedback

 5. Het LIMC vergat alleen nog te vermelden dat de uitrol van de corona-app een militaire operatie is.

  Implementatie en beheer ligt bij defensie, dus hoezo “absoluut niet geĂŻnteresseerd in individuen”.

  Mooi stukje propaganda.

 6. Er is nog wel meer fake dan alleen het nieuws. Even in het Engels
  Fake news..
  fake history
  fake science
  fake justice
  fake elections
  fake equality
  fake war reason scenarios and false flags
  fake medicines and fake medical treatment
  fake moonlandings
  fake liberty
  fake social security
  fake education
  fake money
  fake political leaders
  state racism as fake race equality objectives.
  fake race or gender equality in economic personal production.
  fake IQ equality between races that can be cured by “new types of education or “positive discrimination
  fake social or economic progress
  fake ECONOMY statistics
  fake CO2 and climate problems
  fake “LNT” radiation exposure respons relation (maakt goedkope kernenergie onmogelijk, op dit moment).
  Er zijn nog wel meer fake gebieden, die ik wel vergeten zal hebben. je kunt binnen een minuut al fake argumenten horen op het Journaal of lezen in de krant.
  Volgens Bill Colby ooit CIA directeur: als vrijwel alles wat de burger denkt anders en fout is is hebben we volledige penetratie via de media bereikt. Denk aan operatie mockingbird.
  Yuri Maltsev schreef en sprak over statistieken en fake nieuws in de USSR..https://www.youtube.com/watch?v=2tZNFmrkLVI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *