‘Corona’-maatregelen tegen kerk kroon Franse Revolutie…

Broeder Franciscus, leeslampje van De Abdij: memento mori…

Door modern staatsonderwijs en massamedia gehersenspoelde Westerlingen geloven vaak heilig in ‘waarheden’, die eigenlijk vormen van atheïstisch revisionisme zijn, gedoceerd door seculier staatsonderwijs. Daardoor geloven ze dat De Verlichting plaatsvond, dat ‘de Renaissance’ plaatsvond, de Wetenschappelijke Revolutie en dat er ‘donkere middeleeuwen’ bestonden.

Wij kregen op de protestantse lagere school gedoceerd dat de anti-christelijke slachtpartij genaamd ‘Franse Revolutie’ iets goeds was, immers ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’. De toevoeging ‘of de dood’ lieten ze dan weg. Iedereen die zichzelf als ‘links’ identificeert dient zich kapot te schamen.

Alleen materieel en stoffelijk kun je behoeften bevredigen, er zijn geen spirituele doelen, zo doceerde De Partij

Voorvechters ‘De Verlichting’ droegen niets bij aan wetenschap
Het grootschalig voorliegen van je bevolking voor revolutionaire atheïstische doeleinden (De Transitie, The Great Reset, de Rode Revolutie), zoals nu bij de pseudo-pandemie is dus bepaald niet nieuw. Het is eerder een institutioneel verschijnsel in ‘Het Westen’ in afgelopen twee en een halve eeuw. Een sluitstuk in een anti-kerkelijke geschiedenis.

Zo kreeg je ook gedoceerd dat ‘De Verlichting’ heeft bestaan als evenknie van ‘De Wetenschappelijke Revolutie’, terwijl die ‘Verlichting’ werd uitgeroepen door anti-kerkelijke literatoren als Voltaire die zelfs niets bijdroegen aan die wetenschap.

Godsdienst-socioloog Rodney Stark turfde van 52 belangrijke natuurwetenschappers van Blaise Pascal en Robert Boyle tot Newton hun levensovertuiging. Daarvan waren er 31 overtuigde katholieken en protestanten (‘devout’), 20 conventioneel gelovigen, en er zat slechts 1 zo’n zure godloochenaar bij. (‘skeptic’)

Met ‘Verlichting’ bedoelden ze ‘atheïsme’, de wereldvisie van materialisme (gij zijt enkel stof). Van die opvatting kun je in het populaire ‘debat’ nog steeds een nagalm beleven. Alsof zouden ‘geloof’ en ‘wetenschap’ tegenover elkaar staan, en alsof zou ‘de’ wetenschap gelijk staan aan ‘Absolute Waarheid’, als God zelf zijn.

Literatuur voor vandaag. Ik word dit jaar weer opgepakt door de goddelozen

Bodycount door atheïsten vermoorde geestelijken
Rodney Stark turfde ook hoeveel geestelijken er zijn vermoord door opeenvolgend de Franse Revolutionairen, de Spaanse Revolutionairen en de Russisch Revolutionairen. In 1793 at de Franse Revolutie alleen al in Parijs 16594 slachtoffers, inclusief Koning Lodewijk 14, en nog eens 25000 elders. (bv de slachtpartijen van de Vendee).

De Revolutie was expliciet tegen de kerk gericht, waarvan alle bezittingen werden geconfisqeerd, alle kloosters gesloten en de geestelijken gemarteld en gedood.

Geen wonder, want ook Friedrich Engels verklaarde in 1844 andermaal:

We want to sweep away everything that claims to be supernatural  and superhuman… For that reason we have once and for all declared war on religion and religious ideas, and care little if we are called atheists or anything else’.

Dus hoe kun je jezelf christen en ‘socialist’ noemen, wanneer ook de Britse socialistische partij in 1911 verklaarde:

Socialism is the natural enemy of religion. The entry of Socialism is, consequently, the exodus of religion. No man can be consistently both socialist and a Christian. Socialism, both as a philosophy and as a form of society is the antithesis of religion.

Nederland wordt openluchtgevangenis

Marteling en mutilatie
En dus werden vanaf 1917 bij het najagen van het goddeloze Rusland door de Bolsjewieken 579 kloosters gesloten. De presidentiële commissie van de Sovjet Unie, voorgezeten door Alexander Yakovlev opende de archieven (1985-1986)) en ontdekte dat tenminste 200 duizend geestelijken waren ‘ge-executeerd’ door het Sovjet-regime.

Meestal kwamen ze door marteling om het leven, waaronder de Metropoliet van Kiev, die verminkt werd, gecastreerd, doodgeschoten waarna zijn naakte lichaam in het openbaar ten toon werd gesteld. De Metropool Veniamin van Sint Petersburg werd omgebracht door hem in de ijskoude met water te overgieten tot hij ijspilaar werd.

Bisschop Germogen van Tobolsk werd aan het rad van een stoomboot vastgepind en tussen de rotoren vermalen, Aartsbisschop Andronnik van Perm werd levend begraven, Aartsbisschip Vasily werd gekruisigd en verbrand.

De lijst van atheistisch-satanisch geweld tegen geestelijken – geregistreerd als ‘executie’- is eindeloos, monniken, priesters en nonnen die op de deuren van de kerk werden gekruisigd, in kokende teer gegooid, gescalpeerd, communie met gesmolten lood en verdronken in gaten in het ijs.

De literatuur voor vandaag

In de Spaanse burgeroorlog (1936-39) toen communisten (en anarcho-syndicalisten) delen van Spanje vrij van godsdienst wilden maken, vermoorden zij 13 bisschoppen, 4172 priesters en seminarie-broeders, 2364 monniken en lekenbroeders, 283 nonnen, in totaal 6832 slachtoffers. In de door hen bezette gebieden van Spanje werden alle kerken gesloten en in brand gestoken.

Zoals Stark schrijft:

And, as in Russia, the deaths often involved bizarre brutality. Some were hanged, drowned, suffocated, burned to death, or buried alive. On many occasions, victims were tortured. which could include forcing victims tot strip naked, beating, cuttingl, skinning and mutilation. In the cases of mutilation there was a morbid fixation on genitalia.

Finally, irrespective of th type of death they had suffered, the corpses of clerics were likely to be dragged through the streets, exposed in public places or desecrated in many ways.

Het Lock Step scenario voorziet in 2010 de Lockdown

Wij lazen op de middelbare school enkel positieve heldenromans als ‘For whom the Bell Tolls’ van Hemingway, die in de Spaanse burgeroorlog meevocht met de republikeinen. Of ‘Hommage aan Catalonia’ van George Orwell.

…een toeristentrekker met achterin de marmeren open haard van Mussolini

Bedenk verder dat ook Benito Mussolini een socialist-syndicalist was, die voor zijn fascistische regime slechts het woord ‘nationaal’ plakte voor ‘socialisme’. Facisme is atheïstisch links.

Zo kun je de aanval van de vaccinazi’s op de christelijke samenkomsten ook zien in een lijn van anti-christelijke politiek die naadloos past in die van de Franse Revolutie, als moeder van alle anti-christelijke revoluties. Ditmaal zijn de goddeloze revolutionairen (Great Reset) er met ‘corona’ in geslaagd om mondiaal de christelijke samenkomst te verbieden.

Met een lockdown-forever-beleid, en geestelijk gecorrumpeerde ‘geestelijken’ met de ruggengraat van een weekdier, die zichzelf als ‘linkse christen’ identificeren: een innerlijke tegenspraak. Je kunt niet ‘links’ zijn en christen. Atheïstische gelovige. Egofiele nederigheid.

Kerken die door de Revolutie van 1968 toch al leeg zaten, gingen nu definitief op slot. Er zijn slechts een handvol geestelijken die Het Beest nog bij zijn naam durven noemen, en die de eredienst tot het laatst toe verdedigen. Wanneer worden zij vervolgd? En wanneer komt de grote spijtbetuiging van ‘links’ voor alle gruweldaden die hun geestesbroeders hebben begaan?

Alleen met een leugenachtige aard,  stupiditeit, grenzeloos historisch revisionisme kun je jezelf nog als ‘links’ willen identificeren. En/of uit pure slechtheid. Alle atheïstische heilsleren- die per definitie altijd politiek zijn- het zijn cultussen van De Dood.

2 Replies to “‘Corona’-maatregelen tegen kerk kroon Franse Revolutie…”

 1. Wat staat jullie te wachten in 2021?
  —————————————————–

  Op 20 januari wordt de nieuwe USA president ingezworen (Inauguration Day).

  Op 19 januari (daarom deze datum dus) ijkpunt van de Nederlandse Covid Scamdemic wetgeving.

  In afwachting van, en afhankelijk van de uitkomst kunnen jullie bij de nieuwe persconferentie van

  het duo Mark Rutte en Hugo de Jonge o.a. de volgende berichten in overeenstemming

  met de Amerikaanse uitrol en U.N. / WHO / WEF / IMF etc. machtsgreep verwachten:

  Enkele punten uit de 2030 Agenda enforced by the Covid Scamdemic:

  1. Enforce nationwide mandatory masks and mandatory vaccines, all under fear of arrest.

  4. Use forced “covid” lockdowns to further crush the economy and drive the population onto
  government subsidies and food stamps, placing most of the population under the control of the regime.

  14. Critical Race Theory will be pushed into all public schools as part of the mass indoctrination of the youth.

  17. The NIH will be funded with tens of billions of dollars to create more biological weapons such as covid-21, covid-22, covid-23, all of which will be released to oppress the people through the same series of scamdemic hoaxes we all endured in 2020.

  19. Pursue economy-crushing “Green New Deal” policies that will crush America’s economy and lead to mass famine due to the collapse of farming. Starvation is a desired policy of the Left because they want the masses to be completely dependent on government handouts for food, housing and health care.

  21. Use widespread eminent domain laws to seize rural land and drive people into the Agenda 21 cities where they are easier to control and monitor. Use 5G Internet-Of-Things surveillance to track the movements and speech archives of all individuals. Roll out a Total Information Awareness techno-fascist police state under the banner of “security.”

  Verder lezen:

  https://trump.news/2021-01-10-insane-agendas-biden-kamala-harris-destroy-america.html

  Gaat Nederland ook tenonder of is het al te laat?
  ————————————————————————

  Weiger de Corona Spuit en laat je injecteren met een Gebruik Je Verstand Vaccin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *