17,3 procent Viking-DNA, 100% Boreaal

Geen verrassing, de DNA-uitslag

Deze week kwamen de uitslagen van mijn DNA-afstammingstest binnen. Als rossig bebaarde blauwogige Fries verwacht je een verwantschap met de andere Noordzeevolken, dus Engelsen uit East Anglia, Noord-Duitsers en een snufje Scandinavië. En dat klopt natuurlijk helemaal. We zijn 100 procent Boreaal, Nordisch, van vreemde smetten vrij.

Volledig Fries

DNA afstaan onder gewelddadige dwang door Pieter van Rest
Vrijwillig je dna afstaan uit biologische en wetenschappelijke interesse. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal, dan wanneer de leugenachtige en corrupte Nederlandse overheid je dna met geweld wil opeisen. Ik kreeg namelijk (drie maal scheepsrecht) een gerechtelijke brief, waarin OM-officier Pieter van Rest alsnog een kijkje in mijn genen opeist.

Die brief kan hij in zijn narcistische reet steken. Voor mij heeft de Nederlandse overheid geen moreel gezag meer, ik heb mijn vertrouwen in de Nederlandse rechtstaat op 19 augustus 2019 ook al opgezegd. Jullie gewapende beschermers van een corrupte baantjescarroussel en kindermisbruikers als Joris Demmink kunnen mijn rug op.

We zien wel weer wanneer die koddige zeiljacks hier met hun pistolen en zo’n masochistische turbo-lesbo weer op de stoep staan te geweld plegen.

Het morele gezag van de Nederlandse overheid is in eeuwen niet zo laag geweest als nu. Wanneer ik Pieter van Rest was, zou ik daar iets aan doen. Maar ja, sinds de reorganisatie van de politie in 2012 tot vazallen van de Minister van ‘Veiligheid’ kun je de ‘dienders’ ook niet laag genoeg inschatten.

Waarschijnlijk de laatste oproep voor DNA-afname. Je kunt mijn rug op Pieter van Rest

Zonder radicaal schoon schip in bestuurlijk Nederland en de bezem door de maffiapraktijken die ik beschrijf (privaat gewin op publieke kosten/’duurzaamheid’) is er geen morele noch legitieme reden deze leugenachtige en corrupte overheid nog 1 seconde serieus te nemen. Dat besef daalt dagelijks bij steeds meer mensen in.

En daar zijn ze bang voor bij het OM. Dus worden ze steeds onredelijker en agressiever. Daarnaast werken bij de overheid de typische producten van moderniteit die CS Lewis al in 1943 voorzag: men without chests. Mensen zonder hart en karakter.

Mijn beste poging om een viking te lijken. Ik heb Scandinavisch DNA

80% Frankisch-Germaans
Wat ons terugbrengt bij het onderwerp vandaag: afstammingsonderzoek, voor mijn boek over de Friese natuur. Meer dan ‘cultuur’, scherven van potjes pannetjes (archeologie) en ‘taal’ (met modern Fries heb ik niks) kiezen we hier voor de biologie als definiërende discipline bij identiteit. Dus je stuurt wat spuug op, betaalt 90 euro, en een maand later krijg je uitslag. Geen huiduitslag, maar een dna-rapport.

We zijn voor meer dan 80% Frankisch-Germaans, kortom archetypisch Nederlander. De 17,3 procent Scandinavisch DNA is hoger dan de 11% die mijn oudere broer via een ander Ancestry-bedrijf kreeg toegewezen.

Maar je moet ook goed de bijsluiter lezen. De percentages komen met 50% betrouwbaarheidsinterval. Oftewel, het kan Friezen, het kan dooien. Het kan even goed wel als niet kloppen. Schuif je het betrouwbaarheidsinterval omhoog naar 90% dan blijven er maar een paar procentjes Viking over.

De term ‘viking’ mag je ook niet zomaar toepassen op Scandinaviers. Want alle Noormannen die gewoon thuisbleven in Denemarken, Zweden en Noorwegen waren geen viking. Die term is uitsluitend gereserveerd voor piraten, zeerovers. Dat is wat de naam betekent.

Scandinavische invloeden

Corpus poeticum boreale
Ik lees nu ook een prachtig boek over de Viking-mentaliteit ‘Laughing shall I die’ van Tom Shippey. Dat is de opvolger van JRR Tolkien in oud-Germaanse taalstudies. De Vikingen hadden wat Shippey noemt een ‘doodscultus’ met morbide humor, met als hoogste ethiek dat je zonder vrees je einde tegemoet stapt.

Hij winkelt voor de psychologie van de Viking in de bundel van Nordische saga’s die in 1883 werd opgesteld door Gudbrandur Vigfusson en Frederick York Powell: Corpus Poeticum Boreale.

Daarnaast gebruikt hij natuurlijk de Edda van Snorri Sturluson, waarvan uw studiecentrum voor natuurlijke historie de vertaling in bezit heeft van Jan de Vries (…)

De meeste van U zijn helaas consument van de massamedia (kap daar toch mee, boycot ‘het nieuws’). Dan ken je het woord ‘boreaal’ enkel van iets dat FvD-voorman/NPO-boeman Thierry Baudet gezegd zou hebben, en dat dit vast een associatie met ‘nazi nazi’ is. De massamedia zijn er dan ook uitsluitend om je bang en dom te houden, als prooi van corrupte politici en het geloof dat ‘de overheid’ je leven zal verbeteren.

Die denkwijze noemen ze dan ‘democratie’… Dat een aap die een vakje rood kleurt bij ‘Groen Links’ evenveel stemrecht heeft als iemand die zich fatsoenlijk informeert.

Het meer van Nokia, zo ziet ongeveer heel Finland er uit: Boreaal!

Boreaal is gewoon de vaktechnische aanduiding voor de noordelijke klimaatzone onder de arctische zone. Zoals je ook boreaal bos hebt. Het is geen goede eigenschap om dom en onwetend te zijn. Dus in plaats van je er op voor te staan dat ‘huhu boreaal moeiluk‘ is, schaam je en ga studeren. Waarom zou je trots op domheid zijn?

Mijn DNA stemt keurig overeen met andere kandidaten wiens familie de afgelopen twee eeuwen ook in Friesland leefde. In je rapport vind je vervolgens ook de tracering van twee haplogroepen. Een gen dat je via de moeder alleen overerft (via mitochondriaal DNA, ‘maternal haplogroup’) en een gen dat je via je vader overerft, dus dat op het Y-chromosoom zit.

U4a, via mitochondriaal DNA

Ulrike de stammoeder
Via mijn moeder kreeg ik het gen U4a2b mee. De U staat voor ‘Ulrike’. Dat is naam die genetici gaven aan de stammoeder die ergens in Oekraïne geleefd zou hebben, als voorouder van de migranten die Noordwestwaarts trokken om Noordwest Europa te koloniseren. Ze brachten de Indo-Europese taalgroep mee, waaronder de Germaanse taalgroepen.

Het gen is relatief zeldzaam onder de deelnemers aan deze test, 1 op 1700 heeft het.

Interessant hier is het onderzoek aan Paleo-dna dat archeologen bovenhalen op vindplaatsen van vroegere culturen, dus uit skeletten. Dankzij moderne sequencing-technieken kun je uit dat gefragmenteerd overgeleverde DNA toch waardevolle informatie halen. Als ik me niet vergis, werkt dat vergelijkbaar met de wijze waarop ze stukjes Virus-dna pogen te traceren. Vergis ik me wel, trek dan aub aan de bel.

In gebeente van mensen die tot de ‘Corded Ware Culture’ behoorden (Touwbekercultuur) vonden ze Mt-DNA met de haplogroep U4a.

Dat is de groep kolonisten uit de Kaukasische steppe, die hier tijdens overgang van steentijd naar bronstijd kwam, zo 3000 voor de komst van Jezus. Ze vormen de stamvaders van de Noormannen. In die tijd was het klimaat in Europa veel warmer dan nu, je zou mogelijk zelfs druiven kunnen telen in Zuid Scandinavië dat een vergelijkbaar klimaat had als Midden Duitsland nu.

Dat was het staartje van het Holocene Optimum. In de Warme Middeleeuwen toen de Vikingen op plundertocht gingen, zou het ook bijna zo warm worden. Toen kon je in Engeland tot in Suffolk (East Anglia) nog wijngaarden aantreffen.

Mijn vader zou een haplogroep uit Ierland bevatten

We citeren:

The name of the Corded Ware culture comes from their characteristic pottery, which was decorated with cord-like designs. The people of the Corded Ware culture likely grew out of the steppe culture north of the Caspian Sea approximately 4,900 years ago, and were highly mobile and used horses and wagons extensively.

They spread west to cover much of central and eastern Europe from the Volga to Germany and the coast of the Baltic Sea, spreading proto-Indo-European language with them. In fact, their language was the common prehistoric ancestor of Celtic, German, Baltic and Slavic languages.

While the expansions of horseback warriors from the steppes are associated most strongly with the spread of paternal lineages, a number of maternal lineages have also been associated with Corded Ware remains, including U4a.

Dankzij DNA-onderzoek ben je minder afhankelijk van taalkundigen en archeologen om iets over de herkomst van volken te zeggen. Bij taalkundigen moet de gelijkenis in klank van een woord dan op verwantschap wijzen. Maar iedere uitroep lijkt wel ergens op. Boeh lijkt ook op koe, maar boeh is de koe niet.

Je kunt nu de biologie gebruiken, en dus de natuur van Friezen traceren. Dat was de hele opzet ook van mijn boek, dat dit voorjaar/zomer uitkomt

De Wolfschlucht, hier gaat je Germanenhart sneller kloppen, er loopt ook een ‘Germanenbrucke’

Het Ancestry-bedrijf levert hier twee referenties uit de wetenschappelijke literatuur. De eerste is een publicatie uit Nature van Wolfgang Haak et al (2015):

We generated genome-wide data from 69 Europeans who lived between 8,000-3,000 years ago by enriching ancient DNA libraries for a target set of almost 400,000 polymorphisms. Enrichment of these positions decreases the sequencing required for genome-wide ancient DNA analysis by a median of around 250-fold, allowing us to study an order of magnitude more individuals than previous studies and to obtain new insights about the past.

We show that the populations of Western and Far Eastern Europe followed opposite trajectories between 8,000-5,000 years ago. At the beginning of the Neolithic period in Europe, ∼8,000-7,000 years ago, closely related groups of early farmers appeared in Germany, Hungary and Spain, different from indigenous hunter-gatherers, whereas Russia was inhabited by a distinctive population of hunter-gatherers with high affinity to a ∼24,000-year-old Siberian.

By ∼6,000-5,000 years ago, farmers throughout much of Europe had more hunter-gatherer ancestry than their predecessors, but in Russia, the Yamnaya steppe herders of this time were descended not only from the preceding eastern European hunter-gatherers, but also from a population of Near Eastern ancestry.

Western and Eastern Europe came into contact ∼4,500 years ago, as the Late Neolithic Corded Ware people from Germany traced ∼75% of their ancestry to the Yamnaya, documenting a massive migration into the heartland of Europe from its eastern periphery. This steppe ancestry persisted in all sampled central Europeans until at least ∼3,000 years ago, and is ubiquitous in present-day Europeans. These results provide support for a steppe origin of at least some of the Indo-European languages of Europe.

De zelfde rivier bij hogere waterstand

Ariërs
Indo-Europees is de politiek correcte naam voor Ariër. De genetisch studie van Allentoft et al in Nature (2015) is daarnaast interessant. Ze bevestigen hoe al die bronstijd-volken (3000 voor Chr.) mixen en migreren naar Europese uithoeken. Dat gebeurde ook in de volksverhuizingstijd (300 n Chr) Ze haalden het paleo-DNA uit de skeletten van 101 individuen die uit die periode stammen. Wat vonden ze:

We show that the Bronze Age was a highly dynamic period involving large-scale population migrations and replacements, responsible for shaping major parts of present-day demographic structure in both Europe and Asia. Our findings are consistent with the hypothesized spread of Indo-European languages during the Early Bronze Age.

We also demonstrate that light skin pigmentation in Europeans was already present at high frequency in the Bronze Age, but not lactose tolerance, indicating a more recent onset of positive selection on lactose tolerance than previously thought.

Als nog baardloze jongeling

Wat betekent dat voor de goede verstaander? Lactose-tolerantie is typisch voor moderne Noordwest Europeanen (melkdrinkers!), het vermogen om als volwassene melksuiker te verteren. Iets dat normaliter enkel aan baby’s is voorbehouden, want melk is kindervoedsel.

Dat vermogen krijg je vanzelf door selectie van mensen, wanneer je generatie op generatie veeboer bent geweest en melkproducten als stapelvoedsel neemt.

Blijkbaar waren de bronstijd-voorouders van mij nog deels jager-verzamelaar. Ze hadden dus al wel de blanke huidskleur (minder Melanine in de huid). Dat lagere gehalte aan zonnebrand in je huid is een aanpassing aan de lange winterseizoenen en lagere zonnestand, dan wanneer je dichter bij de evenaar woont.

Zelfde Rypke, andere leeftijd

Melanine in de huid houdt de zon tegen (denk aan ‘bruin worden’) als bescherming tegen verbranding. Maar je huid moet ook vitamine D aanmaken, en met teveel pigment en (dus) te weinig zonlicht (UV)-doordringing diep in je huid zou je dan Vitamine D-gebrek lijden. En dan word je meer vatbaar voor virussen en andere ziekte-verwekkers.

Er is nog veel meer aardigs over DNA-afstamming te melden, zoals over de afstamming via vaderlijke lijn. En het gehalte aan Neanderthal-dna. Maar dan wordt dit bericht ‘te lang’. En dus stoppen we hier, om later het spoor weer op te pikken.

6 Replies to “17,3 procent Viking-DNA, 100% Boreaal”

  1. In hoeverre kan je zeker zijn dat je DNA bij deze test niet wordt gebruikt voor andere doeleinden en niet terecht komt bij onderzoekers of zorg- of verzekeringsmaatschappijen?

  2. Grappig! Ik heb jaren geleden meegedaan aan Genographic Project van Spencer Wells. Via Y-chromosoom behoor ik tot haplogroep I-M253. Dat zijn de bandkeramiekers en later de vikingen.

  3. 10000 Jaar geleden kon je via Doggerland en door de droge Iersezee naar Ierland lopen (en terug) , dus dat Ierse gedeelte aan DNA kan makkelijk kloppen. Ik denk dat veel oerfriezen langs de rivieren van Doggerland en de toenmalige oceaan en zeekust hebben geleefd en zich hebben moeten terugtrekken richting Nederland door de toenmalige natuurlijke zeespiegelrijzing die nog 60-70 meter meer water zou toevoegen sinds toen. Hier een kaartje met de land toestand uit die tijden..https://www.nationalgeographic.org/maps/doggerland/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *