Pieter van Rest (OM-officier) bevestigt ontvangst brief

We zijn helemaal klaar voor de noodwet

Opnieuw kwam ik uiteraard niet opdagen bij het politiebureau, op bevel van OM-officier Pieter van Rest die mij als gedachtenmisdadiger met geweld liet oppakken. Vervolgens wil hij ook beslist mijn DNA. Ik stuurde hem een keurige brief, met zowel een juridisch als moreel en theologisch appel, die hij eerst volledig negeerde.

En een herinneringsbrief. Nu ik de tweede maal niet kwam en het OM aan die brief herinnerde, besloot hij wel melding te maken van de ontvangst van de brief. Maar hij gaat er inhoudelijk opnieuw niet op in, hij herhaalt slechts de overbekende procedurele feiten die mij reeds lang bekend zijn.

Gezellig!

Klassenjustitie
Mijn excuses aan de dagelijkse 4000 lezers (gemiddeld) dat we hier in herhaling vallen. Maar we moeten U ook op de hoogte houden van de voortgang.

Wanneer ik nu ook de derde keer niet kom, herhaalt hij nu de derde maal zijn dreigement dat hij een aanhoudingsbevel uitvaardigt. Van belang is alvast: Pieter van Rest heeft de brief gelezen. Laat hem met de boodschap nu eens iets doen.

Als wetenschapsjournalist die voor de voormalige kwaliteitskranten van NRC tot Parool en Standaard tot Algemeen Dagblad en Elsevier Weekblad honderden verhalen publiceerde, ben ik ernstig gekrenkt in mijn rechtvaardigheidsgevoel dankzij het handelen van dhr Pieter van Rest.

Wanneer ik misstanden aankaart bij de overheid- en daarbij slechts Friestalige woordkunst toevoeg ter kleuring- hoor ik niet gearresteerd te worden. Dat ik ter amusement ook cabareteske elementen toevoeg, het mag je humor niet zijn, maar alvast mag het geen reden tot arrestatie zijn.

Het lijkt alsof er enkel nog twee nieuwe klassen bestaan, namelijk ‘staatsgunstelingen’ en ‘zij die beleid in de weg staan’.

Wat ik voor proza gebruikte, het is minder erg dan wat die zwarte racist Akwasi WEL mag met zijn Omroep Zwart… De stijl en toonzetting was zoals nu, een tikje columnistisch. Maar als ik de knop omzet, dan kunnen we ook heel anders zoals in de brief naar Van Rest. Het is slechts een schrijfkwestie, kiezen van genres.

Windmolen, met Dearsum op de achtergrond

Corruptie en leugens blijven corruptie en leugens, ook als je het groen verft
Niet IK maar de belangenverstrengelde ambtenaar en ‘energiecommissaris’ Bouwe de B. dient opgepakt te worden. Pieter van Rest zette zijn smadelijke aanklacht direct om in arrestatiebevel. Zodat ik met geweld in eigen huis tegen de vloer werd gesmeten. Ik beschreef hoe Bouwe de B. via misbruik van een publieke functie de als klimaatclub (Fryslaan Fossielfrij) verklede lobby van VNO-NCW-Noord van publiek krediet voorziet.

Die richtten nu een nieuw Projectbureau Energie-transitie Uitvoering Fryslan. (PEUF) Het barst in de hoek van wat vissers ‘De Groene Leugen’ noemen van ‘versnellers’. Dat is een andere naam voor publiek gefinancierde drammers van de PvdA of erger. Vaak noemen ze zich ook ‘kwartiermaker’. Een militair klinkende term voor ‘ambtenaar op zoek naar zingeving’.

Nu de regionale energie strategie (RES) per regio mensen dwingt het klimaatgeloof te omarmen, nu de subsidies klaar liggen en de dwangwetgeving paraat (inclusief ‘binnentredingsrecht’ in de Klimaatwet) komt daar de volgende publiek-private hybride bij. Die moe zorgen dat het geld van burgers nu in de zakken van  VNO-NCW-Noord-bedrijven gekieperd wordt.

Vroeger heette zoiets corruptie en leugen. Nu heet dat ‘verduurzaming’. Maar goed, we zijn waarschijnlijk in de verkeerde tijd geboren. In werkelijkheid dient dat gespuis van groene leugenaars en subsidierovers opgerold te worden. Of ben ik nu gek? Moeten we een linkse maffiastaat worden of zo?

Relativeer jezelf: bomenknuffelen!

DNA
Ondertussen bracht de DNA-episode al aardige dingen aan het licht. Mijn broer liet zijn afstamming al testen, en daar kwam naast Noordwest-Europees (50%) voor 11% Scandinavisch uit en 25% Engels. Oftewel klassiek Fries. Ik heb een andere firma in de arm genomen, om dat zelfde te laten testen. Niet alleen kun je per firma andere uitkomsten krijgen.

Maar je kunt ook met de zelfde ouders andere genen overerven. Daarbij kunnen ook genen zitten, die in deze tests met een specifieke stam/regio zijn geassocieerd.

De resultaten komen in mijn boek over de natuur van Friezen. We werken nu koortsachtig aan het derde hoofdstuk, dus we zijn over de helft. Tussendoor kwam nog een grote opdracht met deadline voor januari.

Dus beperken we Interessante Tijden tot korte stukjes. Het is hier druk druk druk, maar als je werk ook je hobby is dan is dat natuurlijk geen probleem.

4 Replies to “Pieter van Rest (OM-officier) bevestigt ontvangst brief”

  1. Prachtig je zit helemaal op mijn golf lengte. die prachtige super langen vinger die recht door een die hele berg stront klimaat maffia heen drukt. mensen die er maar in blijven geloven..omdat klimaat een groot verdien model is van biljoenen.

    Die bekende prediker zal dat wel weer niet erg vinden en hele Wieringen en IJsselmeer vol met die shit molens zal wel zeker met toestemming van onze lieve heer zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *