‘Human Development’ = transhumanisme/communisme

Gezellie!

Op 12 februari gaat de Stichting SDG Nederland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Sandra Pellegrom, opvolgster ‘klimaatgezant’ Hugo von Meijenfeldt) propaganda maken voor het ‘Human Development’-rapport van de communisten van de UNDP (Verenigde Naties).

Daarin stoken ze het vuurtje van een mondiale ‘klimaatnoodtoestand’, als aanleiding om de mens naar hun wereldsocialistische maatstaven te herscheppen, dat noemt de VN (UNDP) ‘Human Development‘, met ‘transformative change’ bij mensen via ‘new social norms’. (zoals sociale isolatie, reisverboden)

We lezen de zelfde doemscenario’s en noodtoestanden als bij de Club van Rome in 1971, en de zelfde geleide mondiale planeconomie als ‘oplossing’ met nadruk op bevolkingsreductie en de afschaffing van menselijke vrijheden. Kortom 2030 Agenda.

No Concern for truth
Je kunt het die groen geverfde communisten meegeven, ze hebben een lange adem. Als je al meer dan 50 jaar het zelfde feitelijk onjuiste verhaaltje blijft herhalen, afgeleid uit je glazen bol (computermodel). En je blijft er ook nog eens zelf in geloven., dat de tijd al een halve eeuw stil staat bij 5 voor twaalf.

Ook bij Sandra Pellegrom (nationaal coördinator Stichting SDG Nederland) ontbreekt iedere ‘concern for truth’, zo kun je uit haar blog ‘2020 toch het jaar van de omslag.’

Lees hoe ze de haat-agitatie van het door de overheid en Soros gefinancierde BLM ophemelt, die geweldplegers uit de stal van Akwasi die mensen bedreigen met doodschoppen:

De Black Lives Matter beweging zette ongelijkheid en discriminatie op de agenda zoals het nog niet eerder lukte. Daarom geloof ik dat 2020 – als we later terugkijken – toch het jaar zal zijn van de positieve omslag.

‘Ongelijkheid’ is marxistische woordkunst voor ‘verdeel en heers’. Communisten geven nul om andere mensen, de lijken van honderd miljoen slachtoffers zijn mijn getuige, ze schreeuwen uit hun massagraven naar Sandra Pellegrom, Paul Rosemuller, Femke Halsema en hun geestverwanten bij de PvdA of erger: ‘j’ accuse’.

Moreel verwerpelijke mensen zijn het.

Pellegrom haar pennevruchten

Zielige mensen die enkel macht over anderen willen
BLM mocht van voorzitter van de veiligheidsregios Femke Halsema vrij demonstreren op de Dam in Lockdown-tjd. Terwijl ze de ME liet inbeuken op vreedzame demonstranten tegen de lockdown. Wanneer ik hun groene SDG-oogappeltje Bouwe de Boer op zijn narcistische ziel sta, dan laten ze je direct met geweld arresteren.

Zoals bij al die communisten, die zichzelf een nieuwe groene verf gaven omdat het ze maar om 1 ding draait: zichzelf en de macht. Het zijn allen mensen, die spiritueel infantiel bleven. Op zijn best intellectueel ontoerekeningsvatbaar en volledig geil op zichzelf, zoals Femke Halsema.

Dienaren van de eindbazen (UBO’s) van het grootbedrijf en de banken.

Het zijn neo-marxistische taalkunstenaars die het woord ‘communisme’ in vele andere bewoordingen herformuleren. Maar het komt steeds op het zelfde neer. Ze willen macht, andere mensen ‘veranderen’ om zelf beter te worden. Het zijn liefdeloze mensen zonder enige integriteit en moraal, brandhout voor de hel.

Dus is Pellegrom nationale SDG-coördinator gemaakt, die de buiten-parlementaire schaduwregering opzet van ngo’s, bedrijven en de vierde macht van ambtenarij. Andere partners in communisme zijn lieden als Mariette Hamer, die als SER-voorzitter SDG-coordinator voor de werkvloer is gemaakt. Die moet daar de gender-ideologie opdringen, zoals wij reeds bij SDG Doel 10 bespraken.

Transformative Change’, de menselijke natuur manipuleren, eugenetica ontmoet marx

Marxistische taaltoverij
Bedrijven worden moreel verplicht een ‘diversiteit-charter’ te ondertekenen. Diversiteit is marxistische taaltoverij voor ‘alles met de grond gelijkmaken’. Of ‘als het maar geen normale blanke man of nuchtere Hollandse is die helder kan denken’.

In de zeer succesvolle Epoque 10 van dit kwartaal (al derde druk), leg ik al uit wat ‘Transhumanisme’ is. Gender-ideologie is daar ook onderdeel van, die herschepping van de mens naar de socialistische wereldziel.

Mensen zonder natuurlijke eigenschappen kweken, zonder natuurlijke identiteit, werkbijen van een mondiaal proletariaat afhankelijk van ‘De Staat’.  Je begrijpt niet dat mensen zich schaamteloos voor het communisme blijven inzetten, maar ze zijn er na honderd miljoen lijken in China en de Sovjet Unie nog steeds.

Waar domrechts (het links van gisteren) meent via nieuwe politieke partijen ‘macht’ te veroveren, is voor Groen Links/PvdA, de politiek maar een sluitstuk van lobby. Zie ook hoe dat werkt bij Peter Siebelt’s “Eco Nostra’, over het netwerk rond Fortuyn-moordenaar Volkert.

De schaduwmacht van het SDG-netwerk hevelt steeds meer macht en bevoegdheden over naar internationale lobbyclubs en instituties, rond de Verenigde Naties en World Economic Forum. Dat is ook SDG Doel 17; Building Partnerships for the Goals.

De kijkers van onze SDG-reeks op Blue Tiger Studio weten al hoe die machtsgreep van die staat binnen de staat werkt. Die weten ook al dat de 2030 Agenda met haar 17 SDG-doelen tot vervangende grondwet is gemaakt. Alle nieuwe wetsvoorstellen moeten een ‘SDG-toets’ doorgaan.

Gemeenten voor Global Goals, iedereen moet meedoen met de narcistische zelfbevlekking van de ambtenarij en SER-voorzitter/PvdA-dinosaurus Mariette Hamer

Ze zijn nu dus al zo ver, dat alle gevestigde partijen de 2030 Agenda steunen. Wat Pellegrom ook voorstaat, en waar de linkse hoek (dus VVD, CDA, PvdA enz) zich vast sterk voor zal maken is het volgende:

Op verzoek van de Tweede Kamer werken de Planbureaus aan voorstellen om de Monitor Brede Welvaart en SDG’s te betrekken bij de beleids- en begrotingscyclus.

Op een congres dat de overheid onlangs organiseerde voor experts en beleidsmakers was de belangrijkste boodschap dat een strategie nodig is om langetermijndoelen met elkaar af te spreken. En zoals dit kabinet daar al eerder over schreef: de SDG’s concretiseren brede welvaart en bieden een handelingsperspectief

Dus ergens op een kantoor in New York stelde Paul Bonuskoning Polman van (ex-)Unilever (10 miljoen euro salaris per jaar) met de satanistische pedofiel John Podesta en het ‘High Level Panel of Eminent Persons’ de Post 2015 development agenda af. Dat kaliber.

Podesta zit ook weer in het netwerk van satanist Marina Abramovic, een ‘kunstenares’ die lijken van mensen kookt (spirit cooking). En die staat weer afgebeeld voorop het boek van…

Femke Halsema. Dat morele kaliber dus.

‘Brede Welvaart’ = armoe voor de massa
‘Brede Welvaart’ is het zelfde eufemisme voor ‘geleide planeconomie met groene verf’ als ‘True Cost’ dat we bij SDG2 over voedsel al bespraken, ‘wahre kosten’, Roefie Hueting noemde het ‘duurzaam nationaal inkomen’ met Jan Tinbergen in de jaren ’70.

Je kunt het ook ‘gesubsidieerde werkverschaffing voor nutteloze academici’ noemen.

Je zou allerlei theoretische ‘schade’ door welvaart in de prijs van producten moeten verrekenen. Dat doen ze dan achter een muur van pseudo-wetenschap(rekenmodellen op een drijfzand van aannames), waarmee ze exactheid en meetbaarheid veinzen. Net als bij die stikstofmodellen van ze.

Een bekend voorbeeld zijn ‘subsidies voor fossiele brandstof’, die geen subsidies zijn. Allerlei theoretische (negatieve) gezondheidseffecten tellen ze dan in geldbedragen bij bevolkingen bij elkaar op. Zonder de enorme baten mee te rekenen.

Of dat je theoretische schade van een graadje opwarming berekent, maar niet de enorme voordelen van milde opwarming in combinatie met CO2-fertilisatie.

‘Human Development’ = transhumanisme/communisme

Transformational Change
Zo werkt die SDG-toets ook, waarmee voortaan Nederlandse wetgeving getoetst zou moeten worden: doen we wel wat linkse ngo’s, Klaus Schwab en de VN ons opleggen? En nu komt daar dus de – zucht ze hebben weer iets bedacht- Human Development Index bij.

Een index die claimt ‘de menselijke ontwikkeling’ te kunnen meten in de gewenste richting naar ‘transformational change’.

Afgelopen december werd dat rapport al gelanceerd, en de VN-secretaris generaal wilde volgens Pellegrom toen de ‘Klimaatnoodtoestand’ al uitroepen.  Natuurlijk doen ze alsof CO2 en een SARS-virus iets met elkaar te maken hebben.

Maar wat ze werkelijk willen, is alle Westerse verdiensten van technologie, welvaart en beschavings-verdiensten in een negatief daglicht stellen. Dus dat dit eigenlijk allemaal door Pellegrom et al kapot geslagen moet worden, omdat ‘ongelijkheid’ en ‘onbalans’ een mysterieus ‘Earth System’ (de aarde als computermodel) uit een al even mysterieus evenwicht zou brengen (blz 21).

Blabla, zeven plagen dankzij uw welvaart, voel je schuldig!

Zodat er nog veel meer publieke miljarden moeten vloeien naar ngo’s en de PvdA of erger om onder de evenaar het wereldsocialisme te brengen:

But the risks do not affect everyone in the same way. Covid-19 was superimposed on a world with wide and growing inequalities in human development. And it is driving deeper wedges between those more able and thoseless able to cope.

Meanwhile, the underlying drivers of shocks such as Covid-19 are rooted ultimately in unbalanced interactions between people and the
planet. And these drivers feed off the imbalances in opportunities, wealth and power across people and countries

Wat staat hier nu, wat zijn ‘unbalanced interactions’. Ten opzichte van wat? In ‘balans’ met de natuur leven zonder fossiele energie en kernenergie, betekent dat er maar 100 tot 500 miljoen mensen op aarde kunnen leven. Historisch gezien deden communistische regimes altijd hun best om de eigen bevolking uit te roeien via verhongering.

Net als Mao, zelfde terminologie

Voorzitter Mao liet de boeren staal produceren in zijn ‘Grote Sprong Voorwaarts’. Kameraad Schouten laat de boeren nepnatuur produceren en ‘duurzame energie’ voor zover ze de boeren niet laat onteigenen.

De Stikstofwet heeft ‘2030 Agenda’ niet letterlijk als sticker op de wet staan. Maar de geest van die wet past perfect in de 2030 Agenda, waarmee ze de Nederlandse bevolking afhankelijk maken van grote voedsel-multinationals en de eigen boerenstand om zeep helpen. Zoals ze onze vissers met het Noordzee-‘akkoord’ (dictaat) om zeep helpen.

Human Development Report. Ja nogal logisch, als je hele landen op slot gooit, op basis van de valse ‘pandemie’-uitroep door WHO ( = VN)…

Nu heb ik al veel VN-rapporten gelezen, die elkaar in onzin proberen te overtreffen. Maar het Human Development-rapport maakt het wel erg bont met de marxistische woordkunst. De economische implosie door het valselijk als ‘pandemie’ uitroepen door de WHO van een SARS-epidemie, die leggen ze uit als ‘zie je wel, het Earth System’ (net als bij WORLD model Club van Rome) is uit een mysterieuze belans.

Lees ook een stuk wonderlijke woordkunst als dit:

Now, in the context of the Anthropocene, it is essential to do away with stark distinctions between people and planet. Earth system approaches increasingly point to our interconnectedness as socioecological systems, a notion highly relevant to the Anthropocene.28 Human development aligns well with such thinking.

It has always been about breaking down silos and making connections. How could a development perspective centred on human possibility be otherwise? Every one of us moves in and out of social, economic and environmental spaces.

On any given day a farmer might be navigating roles as mother and wife, collecting firewood and fetching water, worrying about weather and pests, negotiating the marketplace, buying medicine and textbooks. People, place and environment are not only connected in rural contexts.

Wim Lex doet ook mee met het wereldsocialisme

Leaving Noone behind: dictatuur
Daarin echoot weer de geest van het Earth Charter (Vredespaleis 2000), waarin wij als wereldsocialisten voortaan moedertje de planeet Aarde met hoofdletter zouden moeten eren. Wat is nu ‘distinctie tussen mens en planeet’? Wie de nodige marxistische woordkunst vertaalde, zoals ondergetekende voor de SDG-doelenreeks voor Blue Tiger, die kan dat concreet aldus vertalen:

Dat je als mens ten opzichte van abstracties als ‘aarde’ steeds minder rechten krijgt. En dat die communisten je niet als vrij individu met eigen verantwoordelijkheid willen zien. Nee, je moet iets vaag oosters worden met ‘planetair bewustzijn’.

Je kunt je bijna niet voorstellen dat er mensen zijn, die de Verenigde Naties en haar UNDP serieus nemen. Maar het probleempje is dat onze gehele elite tot de koning aantoe met zo’n SDG-speldje oploopt, dat bij Sandra Pellegrom rond de nek hangt. En als je eigen elite communistisch wordt, dan heb je als bevolking toch een probleem.

Wanneer het motto is ‘Leave noone behind’ betekent dat- vertaald uit marxistische woordkunst- je moet mee, of had je wat? Je snapt kortom niet wat die mensen bezielt, dat ze hier hun levens mee vergooien. Dus tot slot nog even een foto van ‘Earth System’ hier in Friesland:

Terpkerk Raard

Earth System bestaat in het echt niet, zo kun je zien, behalve dan in de computer van de UNDP. Beehhh. Wel weilanden met schapen, slootjes, stoppelvelden, terpen. Best Genoach!

6 Replies to “‘Human Development’ = transhumanisme/communisme”

 1. Interconnectedness. Right!! yeah.Ik was er. Op het museumplein. In VREDE . ME die er met knuppels er op los slaan. Maakt niet uit op wie, jong, oud. Roma’s deden ook gezellig mee.
  Veel kennis is ook onmacht want je kan er niets mee in deze tijd. Zij die het niet hebben zijn machtiger en de anderen hebben last van apathie.
  Moeilijk om psychopaten om te vormen. Zij hebben HET niet.
  Macht is gebrek aan zelfvertrouwen en geld is vaak het ENIGE dat zij hebben.
  Ik heb goede hoop dat WIJ het wel redden!!

   1. Hallo Mathilda,

    Had die niet bekeken, nu wel. Even. Zie kennelijk iets over het hoofd.
    Vond de titel van de video uitdagend. Wat hij zegt is herkenbaar vanwege ervaringen bij mijn werkgever, waar out of the box denken alleen maar lastig gevonden wordt.

    Onderzoek alles en behoud het goede 🙂 . Interessante tijden volgen is dagelijkse kost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *