Rijksoverheid maakt uw DNA tot ‘data-handel’ (SDG 9)

De DNA-monologen

Nu is er ook Hugo de Jonge’s DNA-dialoog, de corporatistische staat wil voor god spelen, en daartoe alle morele restricties opheffen. Vervolgens kwam er dan 25 januari een ‘aanbiedingsbrief’ aan de Tweede Kamer.‘Dialoog’ is een onderhandelings-strategie, om in beton gegoten voornemens een inspraak-sausje te geven. Dialectiek heet zoiets, via voor-tegenspraak je reeds in beton gegoten doel bereiken. ‘Bespreekbaarheid’ is het glijmiddel. 

Dit dient SDG 9
Die ‘dialoog’ moet in alle stilte hebben plaatsgevonden, ik had er nog nooit van gehoord. Maar goed, het doel van zulke ‘dialogen’ is om het eindadvies als voldongen feit de politiek in te lanceren. Zoals bij alle ‘dialogen’ van de ambtenarij, die in beton gegoten politiek zo van glijmiddel voorziet. Je zag dat ook bij hun ‘datadeelcoalitie’ SDG 9): ze willen onbeperkt de vertrouwelijke gegevens van het mkb op straat kunnen gooien, en daar in kunnen handelen,.

Zoals bij alle 2030 Agenda-doelen geeft men een filantropisch sausje (‘erfelijke ziekte genezen’, die 1 op twee miljoen) aan de misantropische wens tot controle over mensen, en toegang tot onze lichamen. En het opheffen van morele restricties, zodat je een zak subsidie kunt geven aan gentech-geknutsel op mensen, om zo met de mondiale ratrace mee te kunnen voor ‘De Heilige Economie’ (de winsten van de 0,1% die in Davos samenklonteren)

Dit is dus SDG 9, datahandel, en SDG 12: afschaffing eigendom. Ook je lichaam is niet meer van jezelf maar van de corporatistische staat (zie Donorwet)

We citeren

Het aanpassen van DNA in embryo’s, wat vind jij daarvan? (We tutouyeren? RZ) Als je daarmee een erfelijke ziekte kunt voorkomen, of als je daarmee een kind een ander uiterlijk kunt geven? Vul de vragenlijst in en help mee aan ons onderzoek.

Van oktober 2019 t/m oktober 2020 reisde de DNA-dialoog door het hele land en onderzocht hoe Nederlanders denken over het aanpassen van embryo-DNA. De uitkomsten van alle DNA-dialogen worden in een rapport verzameld en op 25 januari aangeboden aan de minister en de Nederlandse samenleving.

‘Samenleving’ is het buzzword, dat al die communisten te pas en te onpas gebruiken, ook Jet Bussemaker voor de Raad van State. Het is het Harry Potter toverwoord van communisten, om andersdenkenden met Staatsdwang, politisering van ‘het recht’ en propaganda tot hun visie te dwingen.

Of met het veinzen van inspraak, dat louter het ‘democratische’ zelfbeeld van De Vierde Macht dient. Narcisme heet zoiets

Net als dat eeuwige ‘verbinden’. Wie zelf nadenkt en bij formuleren van standpunten niet klinkt als wollige Yoga-lerares, die ‘polariseert’ dan, en dat is de grootste zonde tegen de socialistische wereldziel. Dan staat er meteen een arrestatieteam op je stoep, zoals bij mij vorig jaar.

Je draagt waarschijnlijk nog in zekere mate Neanderthal-DNA

De overheid die voor God speelt
Behalve het idee dat De Staat en door De Staat gefinancierde genenknutselaars voor God kunnen spelen, zien we hier een duidelijk post-christelijk wereldbeeld.

Dat van D66, het materialisme en sciëntisme (alleen ‘de’ wetenschap – onze versie- geeft ons ‘het’ antwoord op alle levensvragen). Je bent slechts een te manipuleren zak moleculen met ik-illusie, te verhandelen vlees (Donorwet). En dat aangevuld met moreel relativisme, inclusief zelfaanbidding.

Roep dan nog iets over ‘innovatie’, en als door de Heilige Geest bevangen zie je D66’ers over de grond rollen. Ze krijgen dan weer subsidie voor onderzoek, waarbij je alle morele restricties opheft die in China al nooit golden. Omdat Chinezen en Oosterlingen niet de waardering van het individuele leven kennen, dat de Westerse christelijke traditie wel kende.

Kortom, het satanisme. Zonder Bijbels fundament is dit wat je krijgt, en buiten ‘geloof in jezelluf’ heb je dan geen morele poot om op te staan. Die Partei hat immer Recht.

Ook via steeds ruimere wetgeving proberen ze aan je DNA te komen

Postmoderne lafheid
Er spreekt ook een duidelijke (post)moderne wereldvisie uit al dat ‘ik lieg, hij loog, wij dialogen’. Een visie, die ook tot uiting komt in ‘Reflexive Law’. Alsof waarheid, het Goede, Ware en Schone slechts sociale constructies zijn die in een voortgaand ‘maatschappelijk gesprek’ tot stand komen. Dus als je in voortgaand gesprek besluit ‘nou, mensen opsluiten in concentratiekampen moet kunnen’, dan kan dat vanzelf

Alleen ‘het statistisch gemiddelde’ blijft nog over als norm voor ‘waar, goed’. En uiteindelijk alleen het machtswoord

En dan kloppen die D66-of-erger-ambtenaartjes zich op de borst hoe goed ze zichzelf vinden, dat ze ‘aan alle visies de ruimte gaven’. Voor zichzelf. Daarnaast herken je de kenmerkende lafheid van goddelozen in al die eindeloze ‘dialogen’.

Omdat ze zelf geen moreel kader hebben buiten ‘mijn zelfgevoel’ durven ze ook niet zelf verantwoordelijkheid te nemen voor besluiten.

Surveillance Capitalism
Zo’n ‘dialoog’ is een stapsteentje in een voorbepaalde denkrichting, die past bij een technocratie.

Via die commerciële afstammingstesten, waarin ik ook ben getuind (ze lokken mensen binnenboord met bovenmatige zelfinteresse), pogen ze nu ook aan je DNA te komen. Je DNA worden verhandelbare data in ‘De Vierde Industriele Revolutie’, wat Shoshana Zuboff van Harvard Business School ‘Surveillance Capitalism’ noemt.

Je zult in 2030 niets meer bezitten, zelfs je eigen lichaam behoort ‘De Staat’ (Donorwet D66)

Maar volgens hun World Economic Forum zul je ‘gelukkig’ zijn in hun Brave New World. Kortom, de moderne Nederlandse overheid is een werktuig van satan. (dat mag je metaforisch zien voor ‘duivels slecht’) Wie dat nu nog niet ziet, die WIL het gewoon niet zien.

Ze doden ook al 33 duizend ongeboren kinderen per jaar in Nederland: wat doen ze met die foetussen, worden die testmateriaal voor het Medisch Industrieel Complex? In dat geval is al dat ‘my body my choice’-gedoe ook een campagne geweest voor commerciële doelen.

D66 = satanisme. (materialisme, zelfaanbidding, moreel relativisme, ontmenselijking) Wie met D66 wil regeren dient satan. Daar ga je geen dialoog mee aan. Dan rest niets dan gebed en exorcisme. To hell with the devil.

One Reply to “Rijksoverheid maakt uw DNA tot ‘data-handel’ (SDG 9)”

 1. ‘als door de Heilige Geest bevangen zie je D66’ers over de grond rollen’, hahaha.
  Een prachtig beeld totdat je de koppen van die lui erbij denkt met hun psychopatische
  überzelfbewustzijn. Dan wordt het tenenkrullend ramptoerisme.

  Een in privé gedane uitspraak van een D66-lid: “In principe heb ik niks tegen principes maar ze moeten natuurlijk wel aan de kant geschoven kunnen worden als dat beter uitkomt.”

  Ik noem ze dubbel duivelse demonen.
  Welk kind in Europa moest destijds niet twee keer nadenken om het verschil tussen de DDR en de BRD te duiden?
  666, ze zeggen het zelf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *