Zes lobby-organen Waddenzee met zelfde belangen (1)

Programma Zelfverrijking Linkse Medemens blijft nog eeuwig doorgaan

De bestuurlijke spaghetti is nog verder uitgegroeid,  sinds mijn Wob-rechtszaak bij de Raad van State (19-08-19) tegen de wettelijk bevoegde beheerder van de Waddenzee, Rijkswaterstaat. Zo kwam er dankzij de lobby van Stientje van Veldhoven (nu staatssecretaris I&M) de ‘Beheerautoriteit’ waar fondsenwervende bedrijven als de Waddenvereniging zo op hamerden. 

En dankzij Cora van Nieuwenhuizen kwam er nog een ‘Omgevingsberaad’ (2020) bij de reeds 4 publiek-private hybrides als ‘Programma Rijke Waddenzee’ (Programma Zelfverrijking linkse stakkers)

Lobby-collectief PRW zit bij Rijkswaterstaat op kantoor. Iedereen verantwoordelijk = niemand verantwoordelijk

Die laatste lobbyclub is een mengsel van ambtenarij en fondsenwervende stichtingen als Vogelbescherming BV uit Zeist, gevestigd bij Rijkswaterstaat Noord in Leeuwarden aangevuld met wat managers en private consultants van de PvdA of erger. Die PRW zou officieel in 2018 stopgezet worden na 10 jaar mensen te hinderen als hybride van LNV/VROM-ambtenarij met fondsenwervende protestgroepen uit de stal van Volkert van der G.

Maar de zelfverrijking op publieke kosten beviel zo goed, dat ze met het ministerie van LNV besloten het eigen bestaansrecht tot in de einder te verlengen. Voor een ‘veerkrachtig’ ecosysteem’, dus voor Jan met de welbekende achternaam. Veerkracht, dat is het modewoord dat ook al in de troonrede van Wim Lex voorkwam. (resilience)

Het betekent ‘schaamteloos’.

Michiel driedubbele pet Firet: “Belangenverstrengenling hoort bij een netwerksamenleving’

Michiel ‘drie dubbele pet’ Firet van Staatsbosbeheer (‘belangenverstrengeling hoort bij een netwerksamenleving’) zit er nog steeds bij. Al die adviesorganen hebben 1 ding gemeen: de posities van invloed zijn steeds door de zelfde belangen bezet, terwijl de veelheid aan adviesclubs een vorm van inspraak van andere partijen moeten veinzen.

Inmiddels is PRW geparkeerd onder budget van het Ministerie van LNV. Ze maken per jaar een kleine 2 miljoen euro belastinggeld op aan het lastig vallen van productieve en leuke mensen. Ze hebben het personeel ook nog eens verdubbeld met nog meer  soortgenoten/ vergaderuur-schrijvers, kortom mensen die maar niet in willen zien dat de wereld mooier zou zijn zonder hen.

Voor dit verzamelde brandhout van de samenleving is ‘de overheid’ uitgevonden. Of Programma Rijke Waddenzee, zo je wilt.

Hoe zinloos is het leven van de meeste mensen

Zie alleen al de taakomschrijving van PRW, en je weet dat hier louter en alleen publiek geld wordt verdampt, voor zingevingsprojecten van mensen die nog nooit enig zinvol werk hebben geleverd in hun gehele nutteloze leven op deze planeet:

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is een netwerkorganisatie die kan koorddansen bij wind (….boehoehoeee RZ). Zij is: complementair, tijdelijk (al weer 13 jaar tijdelijk RZ), stoutmoedig (urbane watjes en deeltijd-personeel RZ) en flexibel (om kwart voor 5 ruimen ze hun spullen op om de trein te halen RZ).

PRW staat als intermediair tussen beleid en beheer(ze staan iedereen in de weg RZ) en bestaat uit mensen die verbindingen leggen (vergaderen RZ) binnen en buiten de (Wadden-)organisaties. De kracht zit in het samenspel. (ze vergaderen op kosten van de productieve sector RZ)

Ik bedoel, wat doet een ‘Manager pijler: transitie naar een duurzaam (economisch) medegebruik’: vergaderen en geld van de productieve sector opmaken met linkse bakerpraatjes.

Of een ‘Manager pijler: natuurverbetering naar een veerkrachtig ecosysteem’: vergaderen en geld van de productieve sector opmaken aan linkse bakerpraatjes.

Het brandhout van de samenleving krijgt een basisloon onder dekking van natuurbescherming

U mag mij sarcastisch vinden, maar kijk vooral ook naar dat smoelenboek met een hoog ‘sla ons alsjeblieft in elkaar’-gehalte, aangevuld met wat ontoerekeningsvatbaar deeltijd-intellect. Wat zou een doorgeladen mitrailleur in bepaalde sectoren van de samenleving toch heilzame resultaten bereiken.

Bij Programma Rijke Waddenzee krijg je het zelfde gevoel, als bij mensen die de hondendrol in het bos opruimen met een plastic zakje. Maar die dat plastic zakje dan aan de kant van het bospad neerleggen. Had de drol dan gewoon laten liggen.

Dat is Programma Rijke Waddenzee.

Als er clubs bestaan als Programma Rijke Waddenzee. Dan is er geen hoop meer. Ik kan regimenten Duitse soldaten hebben, ik kan de Russische Revolutie verklaren en concentratiekampen. Maar dit...

One Reply to “Zes lobby-organen Waddenzee met zelfde belangen (1)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *